Tabere Sinistrați

Ordinul 1.494 publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 15 noiembrie 2006, privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta emis de Ministrul Afacerilor Interne, reglementeaza in premiera printr-un act normativ organizarea de astfel de tabere.

LEGE. Taberele pentru sinistrati pot fi realizate inainte, in timpul sau dupa manifestarea factorilor de risc potentiali generatori de situatii de urgenta. Zonele unde vor fi amplasate sunt stabilite de primari, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta, cu avizul presedintilor comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Taberele asigura spatii de cazare, cu aplicarea normelor profilactice de igiena individuala si colectiva, aprovizionare cu alimente de baza si apa potabila, hranire, asistenta medicala, psihologica, religioasa si veterinara, mijloace de comunicatii.

Realizarea taberelor pentru sinistrati este responsabilitatea autoritatilor locale. Consiliile locale, care pun la dispozitie terenul pentru amplasarea taberei, trebuie sa aiba prevazuta in buget o suma pentru situatii de urgenta. Mai mult, in asemenea situatii se aloca bani de la bugetul de stat, din bugetul IGSU, al Ministerului Apararii Nationale, precum si ajutoare umanitare.

CONDITII. Terenul pe care se amplaseaza tabara pentru sinistrati trebuie sa fie orizontal, sa nu existe posibilitatea producerii alunecarilor de teren sau surparilor, sa existe drumuri si alte cai de acces si sa se afle in apropierea unor surse de apa si de energie electrica. Taberele se impart in trei zone: zona pentru conducere si administrarea taberei, zona de cazare si cea pentru activitati gospodaresti. Activitatea administrativa in tabara este asigurata de seful taberei, desemnat din randul membrilor comitetului local pentru situatii de urgenta. Ordinea, siguranta publica, paza taberei si evidenta persoanelor sunt realizate de structurile MAI.

Sinistratii vor purta ecusoane individuale de identificare, vor fi cazati in corturi sau in baraci si li se va asigura hrana, apa si asistenta medicala. Autoritatile au prevazut si locuri destinate evacuarii animalelor si pasarilor.

Corturile trebuie amplasate la distanta de 2,5 metri intre ele. In limita spatiului si a volumului de aer al incaperii, paturile vor fi suprapuse sau nesuprapuse, avand o distanta de 50 de centimetri intre randuri. Spalatoarele se doteaza cu lavoare, astfel incat unul sa deserveasca cinci-sapte sinistrati, iar o baita de picioare, 40 de persoane. De asemenea, o toaleta ecologica revine unui numar de 12-15 persoane. Organizatorii au prevazut amenajarea de locuri speciale pentru fumat, precum si dotarea cu unelte genistice, galeti, nisip si stingatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

EVIDENTA. Fiecare sinistrat cazat in tabara va purta un ecuson individual pentru identificare. Acesta cuprinde numele si prenumele persoanei, seria si numarul buletinului de identitate, numarul de ordine din registrul de primire/repartitie, precum si cortul in care este cazat. Pentru servirea mesei fiecare sinistrat primeste o cartela individuala, iar ajutoarele se distribuie pe baza de tabel. Asistenta medicala este asigurata de personal specializat, care la cerere poate fi suplimentat. Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de stricta necesitate se realizeaza de catre comitetele pentru situatii de urgenta locale/ judetene, in sistem rationalizat, conform Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.184/2006.

PROTECTIA MEDIULUI Pe timpul instalarii si functionarii taberei de sinistrati se iau masuri de protectia mediului. Gunoiul si resturile alimentare se indeparteaza zilnic din tabara in locuri special amenajate, ce se golesc si se curata periodic. In zona taberei sunt interzise taierea materialului lemnos, contaminarea si poluarea surselor de apa. La dezafectarea taberei se iau masuri de refacere a mediului deteriorat.