Grupuri de suport tehnic

I. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ SECŢIUNEA PENTRU APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE, EFECTELOR SEISMELOR ȘI ALUNECĂRILOR DE TEREN

II. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ SECŢIUNEA PENTRU INCENDII DE MASĂ, EXPLOZII MARI, AVARII GRAVE LA CONDUCTE MAGISTRALE ŞI URBANE, ACCIDENTE DEOSEBIT DE GRAVE PE CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE, FEROVIARE ŞI AERIENE

III. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ SECŢIUNEA PENTRU ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE DEZASTRE, EPIDEMII ŞI EPIZOOTII, ACCIDENTE ŞI CONTAMINĂRI CU SUBSTANŢE CHIMICE ŞI RADIOACTIVE, ACCIDENTE NUCLEARE ŞI CĂDERI DE OBIECTE COSMICE

IV. GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ SECŢIUNEA PENTRU INVENTARIEREA, EVALUAREA ŞI EXPERTIZAREA PAGUBELOR LA DEZASTRE, PRIMIREA ŞI REPARTIZAREA AJUTOARELOR UMANITARE, ASIGURAREA LOGISTICĂ

V. GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIŞ SECŢIUNEA PENTRU COMUNICAŢII, INFORMATICĂ ŞI RELAŢII PUBLICE