Fii Voluntar

Vrei să te implici în viaţa comunitară? Doreşti să dobândeşti competenţe noi? Îţi place să lucrezi în echipă? Vino alături de noi! Fii voluntar în situaţii de urgenţă

Află cum poţi deveni voluntar în situaţii de urgenţă: 1) la sediul primariei sau 2) la o subunitate din subordinea ISUJ.

Cetăţenii au dreptul să încheie contracte de voluntariat, în condiţiile legii, cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru încadrarea în serviciile de urgenţă voluntare. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Personalul serviciilor de urgenţă voluntare şi cetăţenii care participă la acţiuni preventive şi de intervenţie pentru limitare, recuperare şi reabilitare pe timpul situaţiilor de urgenţă beneficiază de compensaţii băneşti, drepturi sociale şi alte facilităţi stabilite în Statutul personalului voluntar.

Iată care sunt avantajele şi beneficiile tale în calitate de voluntar in situatii de urgenta

a) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a munci

b) asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile legii, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatiicu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;

c) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitatii de interventie;

d) pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;

e) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiintat serviciul de urgenta voluntar;

f) gratuitati pe mijloacele de transport in comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau in baza contractelor incheiate de acesta cu societatile private;

g) uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;

h) despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in care pe timpul interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale;

j) drepturi de deplasare, cazare si diurna pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;

k) compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar.

o) hrană gratuită, in echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, in cazul operaţiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei.