Coduri de Semnalizare

Legenda de coduri de culori pentru Atenţionările şi Avertizările meteorologice

Starea de alertă – se declară potrivit OU nr. 21/2004, modificată şi completată cu Legea nr. 15/2005 şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiune şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;

Avertizare – aducerea la cunoştinţă a populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre; din punct de vedere hidrometeorologic – fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puţin de 36 ore din momentul emiterii mesajului şi pot conduce la pagube importante;

Atenţionare (din punct de vedere meteorologic) – fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puţin de 72 ore, dar nu mai devreme de 36 ore din momentul emiterii mesajului, atenţionarea va fi actualizată printr-un mesaj de avertizare sau un mesaj de atenţionare, în funcţie de gravitatea fenomenului prevăzut;

Notă : Atenţionările şi avertizările hidrometeorologice se actualizează în funcţie de durata şi gravitatea fenomenelor prognozate.

Semnificaţia codurilor de culori pentru atenţionările şi avertizările hidrometeorologice :

Roşu – (meteo) Sunt prognozate fenomenele meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger);

(hidro) risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor. Depăşirea cotelor de pericol;
(caniculă) >40°C

Portocaliu – (meteo) Sunt prognozate fenomenele meteorologice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri pe râurile mici;

(hidro) risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asuopra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşirea cotelor de inundaţie;
(caniculă) 38-40°C

Galben – (meteo)fenomenele meteorologice prognozate ( averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi ridicate, răcirea vremii) sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi. Există risc de creşteri de debite şi niveluri;

(hidro) risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sauexpuse la inundaţii. Depăşirea cotelor de atenţie;
(caniculă) 35-38°C

Verde – Nu sunt prognozate fenomene hidrometeorologice periculoase.

(caniculă) < 35°C

Informare (din punct de vedere meteorologic) – fenomenele meteorologice periculoase prognozate vor începe nu mai devreme de 72 ore de la data emiterii – informarea va fi actualizată sau nu printr-un mesaj de atenţionare/avertizare;

Înştiinţare – activitate de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie civilă;

Prealarmarea – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

Alarmarea – transmitelor mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

Situaţie de protecţia civilă – situaţie generată de iminenţa producerii sau producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viaţa, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu;

Situaţia de urgenţă – eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente;

Evacuarea – măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă scoaterii din zonele afectate sau potenţial afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.

Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriu ţării sau în unele unităţi administrativ- teritoriale care se instituie în următoarele situţii:

a) existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale;

b) iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, urmărilor unor dezastre.

Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, militară, economică socială şi de altă natură aplicabile pe întreg teritoriu ţării sau în unele unităţi administrativ- teritoriale, instituite pentru adaptarea capacităţii de apărare a ţării la pericole grave, actuale sau iminente, care ameninţă suveranitatea, independenţa, unitatea ori integritatea teritorială a statului. În cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepţionale aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ- teritoriale.