Ce sunt riscurile

Glosar cu termeni și definiții

Risc – O problemă, situaţie, eveniment cu potențial negativ care nu a apărut încă.

Risc inerent – Expunerea la un anumit risc, înainte să fie luată vreo masură de atenuare (diminuare) a lui.

Risc rezidual – Expunerea cauzată de un anumit risc dupa ce au fost luate măsuri de atenuare a lui.

Hazardul– Împrejurare sau concurs de împrejurări a căror cauză rămâne în general necunoscută; p. ext. întâmplare neprevăzută, neașteptată.

Toleranţa la risc – “Cantitatea” de risc pe care o comunitate este pregatită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.

Managementul riscurilor– Toate procesele privind identificarea, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului

Probabilitatea de materializare a riscului – Șansele ca un risc să se întâmple în mod real.

Impact – Consecinţele materializării riscului.

Expunere la risc – Combinaţia dintre probabilitate şi impact, pe care le poate resimţi o comunitate în cazul în care riscul se materializeaza.

Materializarea riscului – Producerea evenimentului perceput anterior ca risc.

Evaluarea riscului -Evaluarea consecinţelor materializării riscului, în combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materializare a riscului.

Profilul de risc – Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă o comunitate.

Strategii de risc – Abordarea generală în privinţa riscurilor. Ea trebuie să fie documentată şi uşor accesibilă. În cadrul strategiei de risc se defineşte și toleranţa la risc.

Diminuarea riscului – Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii de apariţie a riscului sau/şi de diminuare a consecinţelor (impactului) asupra comunității dacă riscul s-ar materializa.

Plan de continuitate – Planul de continuitate are ca obiective: identificarea resurselor critice si necesare comunității pentru menținerea unui nivel de funcționare acceptabil; protejarea acestor resurse; pregatirea unor proceduri de „supravietuire” pentru perioade critice, de intrerupere a activitații.