Valcani

Date generale

Fișa localității

Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor Teritoriale

Plan de evacuare în situații de urgență a populației și a unor bunuri materiale

Plan de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale

Plan de apărare în cazul producerii unei situații de urgență provocate de cutremure și/sau alunecări de teren