Solicita Informatii

Romania
Judeţul Timiş
Către Comitetul pentru Situații de Urgență
Data:

Stimate domnule/Stimată doamnă.

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Doresc să primesc o copie a următoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile solicitate cât mai concret):

Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (obligatoriu):

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,