RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2015

Bilant CJSU 2015

RAPORT DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2015

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2015 următoarele priorităţi:

identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2015 în 6 şedinţe iar Comandamentul Județean de Iarnă Timiș într-o ședință.

De asemena a participat la 7 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.

În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 4 hotărâri care au vizat elaborarea Registrului de capabilități pe fiecare localitate din județul Timiș prin Hotărârea nr. 1 din 13.01.2015, Hotărârea nr. 2 din 28.01.2015 privind confirmarea existenței situației de urgență creată ca urmare a debitelor crescute ale râurilor Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița și Bârzava, avertizate cu cod galben și cod portocaliu în luna ianuarie 2015 și prognozat pe lunile februarie și martie 2015, pe raza adminstrativ-teritorială a jud. Timiș, Hotărârea nr. 3 din 28.10.2015 privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016 și Hotărârea nr. 4 din 28.10.2015 privind Situația locuințelor modulate din localitățile Șemlacu Mare și Șemlacu Mic.

Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:

– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;

– Planurile locale și județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2016;

– Verificarea și centralizarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire, conform Planului de măsuri comun.

Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi

Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale.

actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului nr. 724/ 23.12.2015;
actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş, conform Ordinului prefectului nr. 725/23.12.2015;
a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
transmiterea unui număr de 236 atenţionări, avertizări şi informări, la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:
1 atenţionare cod portocaliu privind fenomene meteorologice periculoase imediate (intensificări de vânt îndeosebi în partea de S a jud Timiș, 90-95 km/h);
140 atenţionări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte, ploi și vânt 60-70 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);
13 atenționări meteorologice cod galben (ploi, ninsori, precipitații mixte, vânt și caniculă);
8 avertizări meteorologice cod portocaliu (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
5 avertizări meteorologice cod galben (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
5 avertizări hidrologice cod portocaliu (depășiri ale C.A. și C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava sector îndiguit Gătaia și Moravița, curs inferior sector îndiguit și bazinul sup. al râului Bega – amonte s.h. Făget);
4 avertizări hidrologice cod galben (depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
14 atenționări hidrologice cod galben (pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
46 informări meteorologice fără cod.

Datorită avertizărilor hidro – meteorologice Cod Portocaliu şi Cod galben, a fost activat de 3 ori Comandamentul Operaţional Judeţean la sediul I.S.U. Banat.

Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
Emiterea Ordinului Prefectului nr. 724 din 23.12.2015 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
Emiterea Ordinului Prefectului nr. 725 din 23.12.2015 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş 2015-2016;
Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2015;
Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2015 – 2016.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015” au fost demarate următoarele activităţi:

Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara;
Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 80;
Echipele specilizate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” au organizat:
în data de 01.06.2015, activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul Ion Creangă;
în perioada 15-16.08.2015, o amplă acțiune de căutare-salvare a unor persoane dispărute în zona de căutare albia râului Timiș și pădurea din proximitatea comunei Giroc;
concursul aeronautic de aeronave ultraușoare clasa motoparapantă în parteneriat cu Secția de Paramotor a C.S. Universitatea de Vest Timișoara;
simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului Bega Bulevard în perioada 04-06.09.2015;
prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare cu prilejul manifestărilor Zilei Naționale a României în data de 01.12.2015, în Parcul Central.
În colaborare cu Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş:
pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 26.02.2015 pe amplasamentul fostei tipografii Helicon din Calea Aradului s-a desfășurat un exercițiu având ca tematică înlăturarea efectelor produse ca urmare a unui cutremur devastator;
în data de 30.03.2015 s-a desfășurat un exercițiu de cooperare pet imp de noapte cu forte și mijloace în teren având ca scop limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la clădiri cu aglomerări de personae la Palatul Culturii din Municipiul Timișoara;
în data de 04.06.2015 exercițiu de evacuare-salvare în situații de urgență la ,,Expert Petroleum”.
Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat ,,SALVO” s-a implicat activ în următoarele evenimente ,,Ziua Europei”, ,,Get Exited Revolution Festival”, ,,Zilele Lacului Surduc”, competiția de înot ,,Club Masters”, ,,Festivalul Saltimbancia Lugoj”, competitive de triathlon pe lacul Surduc;
Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 2015 acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului Timişoara au fost informaţi cu privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, iar echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale echipamentelor şi tehnicii de intervenţie, acordarea primului ajutor, precum şi activităţi de dresaj cu câini de salvare şi demonstraţii interactive pe cursuri de apă şi la înălţime;
A fost finalizată procedura de achiziție publică a unei unități de comandă central (centrală de înștiințare și avertizare-alarmare). Centrala de înștiințare și avertizare-alarmare se va instala în punctul de comandă al municipiului Timișoara, va asigura centralizarea și interconectarea sirenelor electronice din municipiu și se va conecta cu sistemul integrat județean în dispeceratul I.S.U. Banat al județului Timiș, la sistemul județean de alarmare publică.
Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în caz de urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2015;
În decursul anului 2015 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă activități de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă în baza Convenţiilor de parteneriat, unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerilor lor;
Personalul din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la concursul cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” desfăşurate în municipiul Timişoara.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat, în cooperare cu Inspectoratul

pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, în cursul anului 2015, la

următoarele activităţi şi intervenţii:

1. Activităţi de prevenire desfăşurate în comun:

a) Exerciţiul de testare a Planului de Urgenţă Externă, cu forţe şi mijloace în teren cu tema: „Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al judeţului Timiş, pentru conducerea şi coordonarea forţelor de intervenţie prevăzute în Planul de Urgenţă Externă al operatorului economic, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor exploziei urmată de incendiu, fum şi gaze toxice”.

Acesta s-a executat cu acţiune în teren la sediul S.C. GASPECO L&D S.A. Timişoara în data de 16.06.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 1 ofiţer, 4 agenţi şi 2 autospeciale de circulaţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi identificarea elementelor necesare îmbunătăţirii acestuia;

· Perfecţionarea deprinderilor personalului, a membrilor C.J.S.U. precum şi a celulei pentru situaţii de urgenţă S.C. GASPECO L&D S.A. Timişoara pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

b) Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui eventual aflux mare de migranţi de tip exod în Tabăra mobilă de campanie pentru crize umanitare.

Acest exerciţiu de verificare s-a executat cu acţiune în teren, în taberele mobile de campanie pentru crize umanitare din localităţile Lunga şi Moraviţa, în data de 25.09.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 7 ofiţeri, 12 agenţi şi 8 autospeciale de poliţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

c) Exerciţiul de testare a Planului de Urgenţă Externă, cu forţe şi mijloace în teren, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unei scăpări masive de gaze, urmată de incendiu la S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A.

Acest exerciţiu de testare s-a executat cu acţiune în teren la sediul S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. Lugoj, în data de 22.10.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 1 ofiţer, 6 agenţi şi 3 autospeciale de poliţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi identificarea elementelor necesare îmbunătăţirii acestuia;

· Perfecţionarea deprinderilor personalului, a membrilor C.J.S.U. Timiş precum şi a celulei pentru situaţii de urgenţă S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. Lugoj pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

2. Activităţi de intervenţie desfăşurate în comun:

INTERVENŢII I.P.J. Timiş
Forţe participante (Nr. poliţişti)
417 accidente rutiere 1153
23 intervenţii privind asanarea teritoriului unde s-a descoperit muniţie veche exploatată/neexploatată 75
387 incendii 761
214 misiuni de asigurare protecţie demnitari, evenimente cultural artistice şi sportive 1032
21 intervenţii în cazul ţevilor de gaz fisurate 42
31 misiuni în taberele de refugiaţi de la Lunga şi Moraviţa 155
44 intervenţii de protecţie a mediului 86
578 incendii de mirişte şi vegetaţie uscată 924

Alte activităţi
S-a menţinut cooperarea cu structurile M.A.I. pentru monitorizarea evenimentelor publice, a manifestaţiilor cu public numeros şi pentru soluţionarea operativă a solicitărilor şi petiţiilor cu privire la intervenţii.
P.J. Timiş a participat împreună cu specialiști din cadrul I.S.U. Timiș la 15 cercetări la fața locului pentru a stabili cauza probabilă de incendiu.
În concluzie, atât acţiunile de intervenţie cât şi exerciţiile de cooperare cu forţe şi mijloace în teren, la care a participat I.P.J. Timiş, s-au desfăşurat în condiţii foarte bune, aspect care dovedeşte că măsurile întreprinse conform „Protocolului de cooperare între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă” precum şi a Planului de cooperare întocmit la nivel local sunt bine fundamentate, cunoscute şi aplicate întocmai de structurile teritoriale, iar cooperarea în vederea îndeplinirii misiunilor asociate funcţiilor de sprijin din domeniul de competenţă al M.A.I. este în concordanţă cu obiectivele asumate de inspectoratele generale.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuţiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş în anul 2015, în domeniul situaţiilor de urgenţă, a fost orientată către nevoile comunităţii şi în serviciul cetăţeanului. Acţiunea concretă a efectivelor unităţii s-a materializat în previzionarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire în vederea participării la acţiuni pe această linie, atît pentru protecţia personalului şi sediilor proprii, cât şi în sprijinul populaţiei.

În scopul îndeplinirii atribuţiilor, adoptarea măsurilor şi desfăşurarea activităţiilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de situaţii de urgenţă, protejarea personalului propriu, a bunurilor materiale, menţinerea capacităţii de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş au fost elaborate şi actualizate documente operative pe linie de protecţie civilă.

Obiectivele documentelor operative vizează, în principal:

stabilirea modalităţilor de pregătire şi antrenare a personalului pentru cunoaşterea modului de acţiune în situaţii de urgenţă;
stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie a personalului şi bunurilor materiale ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş;
organizarea intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
organizarea evacuării personalului şi bunurilor materiale, atunci când situaţia impune;
realizarea coordonării intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale situaţiilor de urgenţă la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş;
stabilirea criteriilor de asigurare a continuităţii şi funcţionalităţii structurilor de conducere şi de cooperare;
stabilirea modalităţilor de înaintare a datelor necesare conducerii I.G.J.R. pentru luarea deciziilor în situaţii de urgenţe civile, pentru intervenţii în sprijinul populaţiei.
În funcţie de riscurile posibile de producere a unor situaţii de protecţie civilă în zona de responsabilitate, de dispunerea subunităţilor şi a obiectivelor proprii, precum şi pe baza lecţiilor învăţate cu prilejul acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei, au fost actualizate documentele de organizare, planificare şi conducere, prevăzându-se necesarul de forţe şi mijloace destinate intervenţiei la sediile proprii şi în sprijinul populaţiei, asigurând măsurile de rezolvare a situaţiilor de urgenţă civilă. Pentru subunităţile subordonate I.J.J. Timiş au fost întocmite şi distribuite extrase din Planul de protecţie şi intervenţie în caz de protecţie civilă şi Planul de evacuare în situaţie de urgenţă. Periodic, au fost luate măsuri de verificare a conţinutului acestora şi instruirea personalului subunităţilor cu privire la modul de cunoaştere şi punere în aplicare a conţinutului extrasului din fiecare detaşament.

Pregătirea personalului în domeniul protecţiei civile se execută în baza unei tematici de pregătire întocmită de către ofiţerul cu atribuţii pe linia protecţiei civile, care a fost inclusă în planul anual de pregătire continuă a personalului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş.

Nivelul de pregătire a efectivelor inspectoratului, pentru a acţiona în situaţii de protecţie civilă, a fost evaluat, în cursul anului 2015, cu prilejul controalelor tematice executate de către Statul Major al unităţii, pe parcursul executării exerciţiilor de realizare a capacităţii operaţionale şi al aplicaţiilor, precum şi în cadrul verificărilor periodice privind pregătirea personalului. Cu aceste ocazii s-a concluzionat că nivelul de pregătire al efectivelor este bun, iar subunităţile şi unitatea în ansamblu poate face faţă unor posibile situaţii de protecţie civilă.

Măsurile prevăzute în documentele de conducere şi activităţile practice executate asigură protecţia personalului, documentelor clasificate şi bunurilor materiale din dotarea unităţi, până în prezent nu s-au înregistrat incidente sau evenimente pe această linie.

Pe parcursul anului 2015 în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş au fost planificate, organizate şi desfăşurate, exerciţii tactice cu fiecare detaşament din organică şi cu grupa operativă a inspectoratului. Aceste exerciţii s-au desfăşurat semestrial, cu ocazia creării situaţiilor tactice din cadrul exerciţiilor de antrenament în vederea realizării capacităţii operaţionale. Situaţiile tactice create pentru situaţiile de urgenţă au fost adaptate conform riscurilor existente în zona de dispunere a subunităţii ori în zona de responsabilitate a acesteia. Materialele folosite au fost cele din dotarea fiecărei subunităţi, precum şi ale pichetului de incendiu, lopeţi, cazmale, cizme de cauciuc, veste de salvare, funii, căngi, găleţi, pelerine de ploaie, foi de cort, stingătoare de mână, precum şi mijloacele de transport din dotare.

Semestrial, s-au desfăşurat exerciţii de antrenament pentru intervenţia în caz de incendiu la depozitele unităţii, în cooperare cu echipe de intervenţie ale I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş, iar lunar s-au desfăşurat exerciţii de intervenţie cu pichetul de incendiu.

Finalitatea acestor exerciţii a constat în aprecierea nevoilor de pregătire şi reconfigurarea modului de acţiune, în funcţie de diferite scenarii probabile, bazate pe învăţămintele acumulate şi schimbul de experienţă între forţele participante.

În conformitate cu Planificarea exerciţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care se vor desfăşura în anul 2015, efective ale I.J.J. Timiş au participat la 2 exerciţii organizate şi desfăşurate de către I.S.U.B. Timiş, împreună cu instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi cu serviciile de urgenţă voluntare şi profesioniste, la SC GAS PECO L&d SA Timişoara (luna iunie) şi SC BUTAN GAZ ROMÂNIA SA SUCURSALA Lugoj (luna octombrie). La aceste exerciţii au fost rezolvate foarte bine situaţiile de protecţie civilă create, înregistrând o foarte bună cooperare cu toate instituţiile implicate.

Scopul exerciţiilor a fost antrenarea forţelor participante care cooperează în vederea gestionării unei situaţii de urgenţă, prezentarea modului de acţiune a structurilor ce îndeplinesc funcţii de sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă, antrenarea personalului din Grupurile de suport tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, privind modul de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea efectelor evenimentului.

A fost asigurat un răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie care au acţionat pentru îndeplinirea misiunilor specifice conform prevederilor legale;

-Interoperabilitatea în sistem integrat, optimizarea si creşterea calităţii managementului misiunilor specifice s-a realizat prin înfiinţarea şi operaţionalizarea punctului mobil de comandă la faţa locului în vederea antrenării factorilor de conducere;

-Documentele de conducere, standardele şi procedurile operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate, sunt viabile şi întocmite în conformitate cu legislaţia actuală. Capacitatea de reacţie a forţelor de intervenţie participante este bună.

-Mijloacele tehnice si legăturile de comunicaţii operative, avute la dispoziţie, au asigurat conducerea forţelor proprii si cooperarea intra şi interinstituţionale;

-Tehnica, accesoriile, utilajele şi mijloacele folosite au funcţionat corespunzător, la parametrii normali, eficienţa fiind maximă.

Pe parcursul anului 2015, nu s-au produs situaţii de urgenţă majore, care să necesite participarea efectivelor de jandarmi, dar la nivelul I.J.J. Timiş, a fost monitorizată permanent situaţia în domeniul protecţiei civile, pe baza diferitelor înştiinţări şi avertizări primite de la instituţiile abilitate, precum şi pe baza informaţiilor culese din teren de către efectivele proprii.

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş în cuprinsul documentelor operative sunt stabilite forţe şi mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi în sprijinul populaţiei în funcţie de dispunerea subunităţilor în judeţul Timiş, de riscurile identificate, dotarea şi capabilităţile de acţiune.

În situaţia unor avertizări privind posibilitatea producerii unui eveniment/ incident care ar putea genera o situaţie de urgenţă, documentele operative au fost actualizate, iar în funcţie de situaţia probabilă/ creată s-a acţionat, prin intermediul manevrei de forţe şi mijloace, pentru suplimentarea capabilităţilor de intervenţie.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocaţiilor bugetare în domeniul protecţiei civile, având ca efect slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecţia personalului, intervenţia pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi în ajutorul populaţiei. Pregătirea şi dăruirea personalului nu este suficientă pentru realizarea obiectivelor propuse şi a necesităţilor impuse de o situaţie de protecţie civilă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara pe parcursul anului 2015 a desfăşurat următoarele activităţi pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

în cadrul programului anual de pregătire a personalului au fost periodic prezentate actele normative care reglementează activitatea pe linie de protecţie civilă, managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă, modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, ca urmare a manifestării unui tip de risc existent;
au fost efectuate instructaje periodice (lunar) cu întregul personal al unităţii care au vizat în special cunoaşterea modului de acţiune a personalului în cooperare cu serviciile de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;
s-au desfăşurat exerciţii practice şi antrenamente în funcţie de tipurile de risc specifice care pot afecta sediul unităţii sau care se pot manifesta în zona de competenţă teritorială;
la nivelul unităţii avem desemnat un detaşament de jandarmi dotat cu mijloace auto şi unelte genistice – lopeţi şi târnăcoape, care în funcţie de avertizările meteo şi de solicitările instituţiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcţiilor de sprijin în cadrul unui efort comun pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;
în luna septembrie efective din cadrul grupării au acordat sprijin Pentru ridicarea și operaționalizarea taberelor pentru refugianți de la Lunga și Moravița.
În cursul anului 2015, s-a încheiat un plan de colaborare cu Primăria Municipului

Timișoara, Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență, Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, în scopul pregătirii în comun a efectivelor în domeniul alpinismului, scufundări, salvare-căutare în locuri greu accesibile, pe cursuri de apă și acordarea primului ajutor victimelor. Activitățile de pregătire ce se desfășoară în comun cu această structură asigură întărirea capacităților operative și de intervenţie a subunității antiteroriste în domeniul intervențiilor specific situațiilor de urgență.

Chiar dacă în anul 2015 efectivele grupării nu au fost solicitate să asigure funcțiile de sprijin în domeniul situaţiilor de urgenţă, având în vedere faptul că în zona de responsabilitate a grupării sunt identificate posibile riscuri (inundații, seisme, accidente aviatice, etc.), că structurile de jandarmi au prin lege obligaţii în ceea ce priveşte intervenţia la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă şi dispunem de personal cu o bună pregătire militară, revenim cu propunerea ca în anul 2016 să se desfăşoare exerciţii comune pe tipuri de riscuri pentru cunoaşterea modului de acţiune în diferite situaţii şi fixarea unor deprinderi care să permită o intervenţie eficientă atunci când ne confruntăm cu situaţii de urgenţă.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul I.T.P.F. Timişoara, activitatea pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie al personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224 /2011, a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciul medical Timiş cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN, fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F. în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Tematica de pregătire pentru protecţia personalului în situaţii de urgenţă, a fost stabilită şi parcursă cu ocazia convocărilor cu factorii de conducere.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţă la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a 350 – 400 persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţul Timiş nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţă (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul 2016, pe linia activităţii de protectie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică prin protecție civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile Beba Veche şi Dudeştii Vechi;

S.P.F. Jimbolia în localităţiile Cărpiniş şi Cenei;

S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare;

S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar;

S.P.F. Deta în localitatea Livezile;

S.P.F. Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare.

În anul 2015, lucrătorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitați și nu au intervenit la evenimente deosebite sau situații de urgență datorate înzăpezirilor, inundațiilor, etc.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei N.R.C.B., dotarea încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime.

De asemenea propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenții, la care poliția de frontieră participă.

Brigada 18 Infanterie “BANAT”

Atât la nivelul comandamentului Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” cât şi al unităţilor subordonate, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţilor de urgenţă a reprezentat o prioritate pe întreg parcursul anului 2015.

Instruirea personalului unităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor s-a executat atât la angajare cât şi periodic prin instructaje, evaluări scrise, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de specificul activităţilor şi nivelul de risc de incendiu din fiecare unitate.

În conformitate cu prevederile art. 30 / M 111 / 2008 şi a legislaţiei care reglementează acest domeniu de activitate personalul militar cunoaşte şi respectă cu stricteţe regulile generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor, este în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi să participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.

În unităţile din subordinea Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” s-a desfăşurat o intensă activitate de propagandă împotriva incendiilor, activitate ce a constat în prelucrarea ordinelor şi dispoziţiunilor pe linia activităţii de apărare împotriva incendiilor, a măsurilor întreprinse în urma controalelor diferitelor structuri, precum şi a consecinţelor incendiilor provocate în ţară, mediatizate de către mass media. Totodată, periodic se execută practic antrenamente de alertare cu pichetele şi subunităţile de intervenţie cu atribuţii în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă.

Personalul care încadrează formaţiunile proprii de intervenţie a fost instruit, verificat şi antrenat în conformitate cu prevederile M 111 / 2008.

La nivelul unităţilor sunt stabilite locuri special amenajate şi dotate pentru fumat. În incinta clădirilor (birourilor, sălilor, sau altor spaţii cu diferite destinaţii) fumatul este strict interzis.

Utilizarea focului deschis, fumatul, depozitarea de materiale inflamabile sau de deşeuri precum şi derularea unor activităţi care ar putea provoca producerea de incendii sau explozii este strict interzisă în spaţiile interioare şi exterioare care reprezintă prin natura şi destinaţia lor un real potenţial de incendiu. Utilizarea focului deschis fără a avea emis permis de lucru cu focul este strict interzisă.

Măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece sunt stabillite prin planuri de măsuri specifice şi sunt respectate cu stricteţe.

Activitatea pe linia gestionării situaţilor de urgenţă s-a desfăşurat în anul 2015 în deplină concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M/S 28 din 20.03.2013, ,,Regulament privind managementul situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale” fiind organizat atăt modul de acţiune privind intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comandamentului căt şi la nivelul fiecărei structuri subordonate.

În anul 2015 forţele din cadrul Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” au executat exerciţii de antrenament pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

Planurile specifice în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă sunt permanent actualizate şi adaptate în funcţie de situaţia reală de timp şi anotimp.

Comandantul Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” în anul 2015 a participat la toate şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Exerciţii desfăşurate în cooperare cu I.S.U. BANAT pe linia prevenirii, monitărizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş în anul 2015:

Nr. Crt.
U.M.

participantă

Tipul şi denumirea

exerciţiului

Perioada Obs.
1 01109
Exerciţiu în comun cu ISU

Modul de acţiune şi tehnicile specifice pentru limitarea efectelor şi neutralizarea unui incendiu la depozitul de muniţie al unităţii

17.04.2015
2 01109
Exerciţiu în comun cu ISU

Modul de acţiune şi tehnicile specifice pentru limitarea efectelor şi neutralizarea unui incendiu la depozitul de muniţie al unităţii

15.10.2015
3 01220 Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice / STX (urgenţe civile) 11.06. 2015
4 01039 Antrenament evacuare personal 16.06.2015

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, cu unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi cu spaţiile de depozitare de la nivelul judeţului Timiş.
De asemenea s-a participat la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2015.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie a desfăşurat atât activitatea pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, astfel:

au fost înştiinţate structurile privind spaţiile în incinta cărora este permis/interzis
fumatul şi s-au făcut verificări în acest sens;

nu au fost eliberate permise de lucru cu focul, deoarece nu era cazul;
au fost efectuate instruiri privind intervenţia la locul de muncă în caz de incendiu
(alarmarea, salvarea rapidă şi în siguranţa personalului, întreruperea energiei electrice, acţionarea asupra focului şi evacuarea bunurilor);

au fost verificate, reparate şi reâncărcate stingătoarele din dotare, atât la sediul
central cât şi la unităţile subordonate;

hidranții interiori și cei exteriori au fost verificați;
în cadrul fiecărui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă
la prima intervenție;

a fost refăcută fişa obiectivului fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I.
163/2007;

pe clădirea sediului central, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, a
fost montată o antenă pentru cazuri speciale;

au fost întocmite registrele de control aferente instalaţiilor de detectare/semnalizare a incendiilor, hidranţi interiori, hidranţi exteriori şi iluminatul de securitate la incendiu;
detectoarele de fum și instalația de supraveghere video cu circuit închis au fost
verificate și consemnate în jurnalul evenimentelor;

Instituţia noastră participă cu regularitate la convocările transmise de Inspetoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiş prin conducătorul acesteia şi va continua să remedieze eventualele deficienţe ale activităţii mai sus prezentate.

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2015, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

– Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice și 41 de stații automate privind cantitatea.

– Transmiterea de 381 avertizări hidrometeorologice.

– Transmiterea de 166 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sârbă.

– În cursul anului 2015 am realizat un complex de activități de întreținere pe cursurile de apă, reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrare după cum urmeaza: lucrări de terasamente (58.7 mii m³), reprofilări și decolmatări de albii (58.71 mii m³), cosiri de vegetație (2865.33 ha), tăieri de vegetație lemnoasă (4635.42*100 mp), igienizări cursuri de apă neamenajate (2.92 km), lucrări de protecție și finisaje la lucrările hidrotehnice (264.77 mc), consolidări de mal din piatră și anrocament (754 mc).

– Întocmirea și transmiterea a 4 rapoarte informative privind pagubele produse de inundații;

– Completarea stocului de materiale și mijloace de apărare în conformitate cu noul Normativ Cadru în valoare de 58.700 lei.

– Participare “Proiect WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

– Realizare Centru de Intervenție Rapidă Timișoara, valoarea contractului este de 870.000 lei.

– Realizare stații automate pentru monitorizarea debitului pe derivații în localitățile Coștei si Luncanii de Jos.

– Realizarea stații automate pentru monitorizarea debitului pe folosințe la Uzina de Apă Aquatim.

– Realizare stații automate pentru măsurarea calității apei la Topolovațul Mare și Dudeștii Vechi.

– Realizarea stațiilor automate la acumulările Surduc, Ianova și Murani.

Realizarea acestui C.I.R. v-a duce la creșterea vitezei de reacție în caz de inundație și poluări accidentale. Acesta dispune de un personal de 15 persoane și de o dotare corespunzătoare unei astfel de intervenții.

– Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în perioada: 26.10-30.10.2015. La acțiune au participat reprezentații M.M.S.C și cei ai A.N.Apele Romane.

– Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia în perioada 20.10-23.10.2015 pe teritoriul Serbiei, respectiv 03.11-06.11.2015 pe teritoriul României.

– Realizarea exercițiului de simulare pe fluxul informațional în perioada 10-11.06.2015 pe cursul de apă Bârzava. La acțiune au participat reprezentanții I.S.U. Timiș și C.L.S.U. ale localităților Gătaia, Birda, Denta și Banloc.

În cursul anului 2015 nu s-au înregistrat poluări accidentale ale cursurilor de apă în județul Timiș.

Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Timiş – Mureșul Inferior

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul 2015 sunt cuprinse între 259,8 l/mp (Grabaţ) – 666,5 l/mp (Cenad) iar în perioadele critice s-au situat între 89,3 l/mp (Partoș) – 165,4 l/mp (Beba Veche) în perioada 01.01.2015 – 31.03.2015, iar în perioada 01.08.2015 – 30.10.2015 sunt cuprinse între 103,6 l/mp (Giroc) – 282,8 l/mp (SP cenad), reprezentativ fiind însă staţionarul Beba Veche (Amenajarea Aranca) cu 165,4 l/mp, în contextual în care solul era îmbibat cu apă până la saturație datorită precipitațiilor înregistrate în anul anterior, care au înregistrat un maxim în cursul anului 2014 de 1156,7 l/mp la staționarul Cenad (ceea ce reprezintă de peste două ori media multianuală). Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare de desecare aferente în măsura în care au necesitat funcţionarea pentru a nu se inunda, au fost solicitate de administrațiile publice locale și de beneficiarii terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.800 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8.868 km canale, 5.905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe, stăvilare, căderi de ruperi de pantă) şi de un număr de 116 persoane, din care 81 de electromecanici.

În contextul analizării activităţii în anul 2015, se poate constata:

Din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 73 sunt
funcţionale, dintre acestea au funcţionat 32 de stații de pompare din care 24 au pompat în condițiile O.U.G. 22/2013 iar 17 pe bază de contact de prestări servicii pentru evacuarea de pe terenul agricol (unele stații au funcționat pentru ambele situații). Din totalul stațiilor de pompare, 45 de stații au prezentat niveluri ale apei în bazinele de aspirație peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare, iar 56 de stații au avut condiții de funcționare, având atinse cotele de pornire conform regulamentelor de funcționare.

Pentru evacuarea excesului de umiditate cu staţiile de pompare, primăriile
din teritoriu şi societăţile agricole au fost informate de existența Ordonanţei de urgenţă nr. 22 din 03.04.2013 și condițiile în care se pot porni stațiile de pompare, respectiv după întocmirea contractelor de pompare a apei, emiterea comenzilor și efectuarea plăților conform prevederilor din contract.

Situaţiile cele mai critice au fost înregistrate în zonele: Beba Veche, Valcani, Dudeștii Vechi, Cheglevici, Jimbolia, Uivar, Pustiniș, Otelec, Diniaș, Dejan, Moravița, Partoș, Banloc.

În data de 23.01.2015, Intreprinderea Publică de Gospodărire a Apelor ,,Vode Vojvodine” Navoi Sad ne-a comunicat intrarea în faza de apărare extraordinară pe cursul de apă Aranca, ceea ce a condus la închiderea stăvilarului de frontieră de pe canalul Aranca de pe teritoriul sârb și implicit închiderea stăvilarului de pe canalul Aranca km 3+100 de pe teritoriul român, situație existentă până în data de 30.03.2015

În conformitate cu O.U.G. 22/2013, au fost emise 3 Procese verbale de către Comisia de punere în funcțiune ale stațiilor de pompare de desecare, unul în continuarea celuilalt urmare a situației existente pe teritoriul județului Timiș din cauza excesului de umiditate existent datorită precipitațiilor căzute și care au avut influență în funcționarea stațiilor de pompare de desecare în anul 2015, după cum urmează:

Proces verbal încheiat în 12.01.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.2392/12.01.2015;

Proces verbal încheiat în 28.01.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.3062/29.01.2015;

Proces verbal încheiat în 12.02.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.3643/13.02.2015.

Suprafaţa afectată de luciu de apă şi băltiri din perimetrele amenajate cu
lucrări de îmbunătăţiri funciare, a atins un maxim estimat de 9010 ha în data de 05.02.2015, constând în 3469 ha culture de toamnă, 1030 ha pășune, 4266 ha ogor și 245 ha rapiță.

În urma nivelurilor de apă în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime
admise de regulamentele de exploatare au funcţionat staţiile de pompare Topolea, Partoş 1, Partoş 3, Macedonia, Banloc, Gad, Toager 1, Rudna, Rudna Est, Ghilad 2, Ghilad 3, Livezile, Moraviţa, Valcani 1, Valcani 2, Aranca, Jimbolia, Mureș, Cheglevici mal stâng, Colonia Bulgară, Țiganca, Keriteş 1, Keriteș 2, Otelec mal drept, Otelec mal stâng, Cenei, Pustiniş, Diniaș, Uivar, Dicșani, Ciavoș.

Au fost inundate 2 staţii de pompare: SP Cheglevici mal drept, deşi au
funcționat atât SP Cheglevici mal stâng la capacitate (0,81 mc/s) și SP Mureș (6,75 mc/s), nu au putut să facă faţă debitului de evacuat, fiind inundată în 15.03.2015; SP Gai, în condițiile în care a funcționat numai un agregat de pompare (a fost inundată de 3 ori in ultimii doi ani).

Urmare Ordonanţei de urgenţă nr.22 din 03.04.2013 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care reglementează condiţiile de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare şi stabilirea costurilor aferente, Instituţia Prefectului judeţului Timiş, prin Ordinul nr.230 din 10.04.2013 a dispus constituirea Comisiei de punere în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi stabilirea costurilor maxime generate de aceste activităţi în judeţul Timiş, alcătuită din reprezentanţi: prefectură, ISU şi ANIF care, în data de 10.04.2015 a întocmit Procesul verbal cu privire la cheltuielile generate de funcţionarea staţiilor de pompare de desecare de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare din perimetrul judeţului Timiş înregistrat la Instituţia Prefectului cu nr.5971/16.04.2015 și care a fost înaintat ulterior către ANIF București.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2015, rezultă următoarele:

6.1 Energia electrică consumată pentru pomparea apei în anul 2015 (care are la bază situaţia facturilor emise de ANIF beneficiarilor de teren pentru energia de pomparea apei şi facturilor ENEL de consum pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare (incl.TVA): 613.795,00 lei,

din care:

– evacuată de pe terenul agricol (plătită de beneficiarii de teren): 246.647,00 lei;

– evacuată din localităţi, din zona de frontieră şi pentru

protecţia infrastructurii ANIF: 63.312,76 lei;

– volumul total de apă evacuat estimate: 37.380,00 mii m.c.

– energie consumată: 1.163,5 MWh.

6.2. Cheltuielile cu funcţionarea staţiilor de pompare efectuate în anul 2015,

constau în: Total valoare (incl.TVA): 26.208,72 lei,

din care: – lubrefianţi, vaselină: 8.430,00 lei;

– închiriere transformator: 14.418,72 lei;

– ulei trafo pentru reostate pornire SP: 3.360,00 lei.

6.3. Cheltuielile cu remedierile la staţiile de pompare, rețeaua de canale şi construcţiile hidrotehnice, necesare funcţionalităţii acestora, constau în:

Total valoare (incl.TVA): 847.319,26 lei,

din care: – material, piese reparații SP: 29.218,72 lei;

– reparat hidroizolaţii clădiri SP: 47.741,20 lei;

– reparat instalaţii electrice SP: 5.372,00 lei;

– reparat agregate pompare SP: 642.696,34 lei;

– reparat transformatoare: 65.720,00 lei;

– reparat pompe epuisment: 25.520,00 lei;

– reparat drujbe și motocoase: 23.791,00 lei;

– carburanți și uleiuri pentru defrișări canale: 7.260,00 lei.

6.4. Totalul cheltuielilor estimate se ridică la valoarea de 1.487.322,98 lei.

În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2015,
am întreprins următoarele măsuri:

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş şi s-a ţinut legătura cu ENEL Timiş pentru funcţionalitatea posturilor trafo de la unele staţiile de pompare de desecare, funcționale (dar care nu s-au rezolvat) și anume: Cheglevici mal drept, amplasată în amenajarea Aranca și SP Parța amplasată în amenajarea Șag Topolovăț;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm mereu la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, la care unii răspund, alţii refuză, punându-ne în situaţii extreme critice şi penibile;

– la stația de pompare SP Mureș și SP Cenad s-a acționat la repararea unor agregate de pompare, atât cu terții cât și cu forte proprii; Stația de pompare Mureș, care deservește 68.400 ha, nefucțională până în data de 05.02.2015 (fapt cunoscut de ANIF București prin referatele emise de Filiala Timiș), a fost pusă în funcțiune prin grija Filialei Timiș și cu ajutor din partea S.C. Emiliana Rom SRL;

– s-au montat posture trafo la SP Partoș 1 și SP Teremia;

– asigurarea personalului pentru reparația stației Mureș și pentru curățirea grătarelor din bazinul de aspirație al pompelor de vegetația adunată (4-6 oameni zilnic) de către primăriile afectate și S.C. Emiliana Rom SRL;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF și pentru curățarea grătarelor pentru funcționarea permanent și la celelalte stații și transportul acestuia pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km., datorită lipsei personalului adecvat în aceste situații.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, în cadrul şedinţelor cu directorii sau prin inspectorii de sector.
Instruirea consilierilor educativi din şcoli privind responsabilităţile ce le revin celor care gestionează activitatea PSI, PC în şcoli – februarie-martie 2015, octombrie-noiembrie 2015.
Programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
Verificarea activităţii comisilor PSI din şcoli – permanent.
Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2014-2015 şi a semestrului I, 2015-2016.
Instruirea directorilor unităţilor de învăţământ şi responsabilii PC şi PSI pe şcoală de către reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Transmiterea recomandării de a valorifica teme PSI, PC în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea inceniilor).
Desfăşurarea Concursului educaţioanl de protecţie civilă cu tema „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre” – februarie 2015.
Mediatizarea / promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile subordonate şi postarea pe site-ul instiţuţiei – pe parcursul anului 2015.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2015.
Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2015.
Premierea echipajelor câştigătoare la faza judeţeană a concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi a cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor” din buget alocat de CJ Timis.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

În conformitate cu art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Urgenţă, împotriva dezastrelor, la nivel local, dr. Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă.

Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 şi art. 17, lit.a şi lit.b din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163/2007.

S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş, privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin în cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă, luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modiciat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare și OMAI 163/2007.

Au fost luate măsuri privind verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare, reparare, încărcare stingătoare din cadrul instituției.

A fost iniţiată şi efectuată acţiunea de vaccinarea antirabică a vulpilor din mediul silvatic cu momeli vaccinale prin distribuţie manuală şi aeriană, conform H.G. 55/2008.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

S-a întocmit “Programul de acţiune privind curăţirea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;
Revizuirea utilajelor şi echipamentele pentru deszăpezire şi curăţarea căilor pietonale de gheaţă şi polei din incinta instituţiei;
Pe scara principală de acces s-a aplicat o mochetă antiderapantă pentru prevenirea alunecării persoanelor;
Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni, inversiuni termice, etc.);
S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei.
Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale inclusiv gripa;
S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţii de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
Raportarea imediată la Dispeceratul Central, a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, însoţite de propuneri corespunzătoare, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţii ce depăşesc posibilităţile locale.
În luna octombrie 2015, a fost efectuată instruirea întregului personal al DSVSA Timiș, cu privire la regulile de pregătire antiseismică, protecție, comportare și acțiune a populației în caz de cutremur, urmată de o testare pe probleme de P.S.I. la locul de muncă.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

S-au instituit controale tematice la spitalele de urgenţă cu privire la:
– Sistemul de transmisie a datelor (telemedicină) conform legislaţiei, privind implementarea Programului de tratament al Infarctului Miocardic Acut – cum este folosit sistemul de telemedicină, raportarea către Ministerul Sănătății a cazurilor de infarct miocardic acut şi a pacienţilor cu arsuri grave.

– Organizarea transferului interclinic al pacienţilor critici (conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1091/2007).

– Întocmirea Planului alb de intervenție de către spitalele de urgență, municipale și orășenești în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății/M.A.I. 2021/691 din 2008.

– Modul de raportare al datelor solicitate în situaţii determinate de temperaturile extreme ale mediului (caniculă, hipotermii).

Totodata s-a monitorizat permanent această situaţie, în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra stării de sănătate a populaţiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnică la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Au fost activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi scăzute, iar de la unităţile medicale s-a urmărit reactualizarea planurilor proprii de măsuri pentru prevenire şi intervenţie, aplicabil fiecarei unităţi medicale. S-au transmis recomandări către medicii de familie, spitale și Serviciul județean de Ambulanță. În această perioadă au fost verificate condițiile igienico-sanitare în cele 6 adăposturi pentru persoanele defavorizate.

Pe teritoriul județului Timiș au fost 2 cazuri de deces prin hipotermie.

În sezonul estival, pe perioadele cu temperaturi caniculare (cod galben de caniculă) s-au organizat 5 puncte de distribuire a apei pentru băut, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1168/2008, la care au apelat un număr de 342 de persoane. Nu au fost semnalate probleme deosebite și nu au fost constatate decese datorate caniculei.

În cadrul altor controale tematice la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş s-au centralizat şi transmis la Ministerul Sănătăţii o serie de informaţii, referitoare la participarea personalului medical la solicitări, date ce privesc ambulanţele, staţiile, substaţiile din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiş.

S-a monitorizat activitatea Serviciului de Ambulanţă Judeţean prin raportări lunare la Ministerul Sănătății și am participat în comisii avizate de Ministerul Sănătății la evaluare în vederea autorizării furnizorilor private de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport medical asistat și transport sanitar neasistat.

S-a ţinut permanent legătura cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerul Sănătății în cazul unor incidente ce implică actul medical, prin informări operative.

În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2015 al judeţului Timiş, cu acordul de colaborare cu instituţiile complementare din judeţ, Compartimentul situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale a participat la acţiuni cu tematica de protecţie civilă şi prevenirea unor situaţii cu risc, iniţiate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi anume:
Concursul de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’ – etapa judeţeană;
Concursul ,,Prietenii Pompierilor’’ – etapa judeţeană;
Instructaj de pregătire cu personalul tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Exercițiul de testare a Planului de urgenţă externă.
În vederea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, un reprezentant al DSP Timiş a participat la cursurile organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au participat la toate acţiunile în care au fost solicitaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2015.

Inspectoratul Regional în Construcţii Vest – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Prin Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe lângă atribuțiile generale și specifice, i-au fost repartizate funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi activităţi în cadrul acestora, după cum urmează:

Funcţia de sprijin ”Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora” cu activitatea specifică ”Monitorizarea siguranţei în construcţii”;
Funcţia de sprijin ”Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate” cu activitatea specifică ”Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public”.
Pe raza județului Timiș funcționează o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, condusă de inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 7 inspectori de specialitate.

În anul 2015 au fost desfăşurate următoarele activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş astfel:

Prevenire

A fost reactualizat planul de evacuare în situaţii de urgenţă pentru Direcţia Regională în Construcţii Vest – Compartiment Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Romulus, nr. 60.

A fost efectuată instruirea personalului privind evacuarea personalului şi a bunurilor aflate în clădire în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă.

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi diriginţii de şantier de specialitate, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare,

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate (102 obiective verificate).

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (802 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate un număr de 535 inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

Gestionare

În cursul anului 2015, nu au fost înregistrate la nivelul instituției accidente tehnice importante la clădiri care să conducă la măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

În cursul anului 2015, agricultura judeţului Timiş s-a confruntat cu unele evenimente care au afectat într-o măsură mai mică sau mai mare producţiile agricole, atât cantitativ cât şi calitativ, influențând piaţa produselor agricole cât şi calendarul tehnologic al principalelor culturi agricole.

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2015 s-au efectuat următoarele:

Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2015 a fost afectată de secetă o suprafață de 81204,49 ha);
Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara administrează pe raza judeţului Timiş, un număr de 580,354 km. de drumuri naţionale şi 105,514 km. autostradă.

Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat etapizat în funcţie de evenimentele rutiere și condițiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfășurare a circulației rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfășurat mai multe activităţi cum ar fi:

– montarea de indicatoare rutiere de atenţionare a participanţilor la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariţia poleiului pe timp friguros;

– montarea de indicatoare „foc interzis“ în zonele în care drumul traversează zone agricole cultivate cu păioase unde în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimete rutiere cu urmări grave;

– menţinerea părţii carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparaţii cuprinse în programele anuale de întreţinere curentă sau periodică;

– decolmatarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor, gurilor de scurgere şi a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi şi drumuri naţionale din administrare;

– realizarea de studii şi proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naţionale, inclusiv din punct de vedere al adoptării de acţiuni şi măsuri de reducere a riscului la inundaţii şi ierarhizarea acestora în funcţie de gravitatea situaţiei.

În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, au fost iniţiate diferite activităţi specifice activităţii de administrare a drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cum ar fi:

– patrularea-revizia periodică pe drumurile naționale cu mijloace rutiere, a personalului din cadrul districtelor de drumuri, pentru a putea fi iniţiate intervenţii operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe reţeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;

– monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin dispeceratele de informări privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;

– colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru I.P.J. Timiș şi I.S.U. Banat în ceea ce privește schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;

– efectuarea unui recensământ rutier, pe tot parcursul anului 2015, fragmentat pe diferite luni și zile ale săptămânii, timp de 11 zile, constând în înregistrarea cu mijloace specifice a autovehiculelor cu rol de monitorizare pe termen mediu și lung a evoluției traficului rutier pe diferite sectoare de drum;

– colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;

– monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

– perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;

– perioada ce cuprinde sezonul rece.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, în urma licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

– automacara = 2 buc;

– autogreder = 2 buc;

– remorcher = 2 buc.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe perioada iernii, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 9 baze de deszăpezire şi 2 Centre de Întreținere și Coordonare dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea sau blocarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a drumurilor și sectoarelor de autostradă.

Pe timpul iernii 2014-2015, la nivelul județului Timiș, au fost angrenate în activitatea de deszăpezire următoarele:

Denumire U.M. Iarna 2014-2015
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 88
Autofreză buc 2
Autogreder buc 2
Remorcher buc 2
Macara buc 2
Buldoexcavator buc 9
Încărcător buc 19
Tractor de mare capacitate buc 2
ARD (autospeciale revizii drum) buc 13
Staţie preparare CaCl2 buc 3
Sare tone 8.033,44
Nisip tone 5.465,52
Soluţie CaCl2 tone 81,58
Baze şi puncte de sprijin buc 15

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul I.P.J.Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții I.S.U.Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii, în perioada 01.11. anul curent – 31.03. anul următor, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, devin operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

Enel Distribuţie Banat – Zona MT/JT Timişoara a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2015”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la convocarea anuală de pregătire a personalului tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență și la simpozionul organizat cu ocazia Zilei Protecției Civile din data de 26.02.2015.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

E.ON Distribuţie România SA – Centru Rețea Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către persoana de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza Fişelor de control, conform graficului de control trimestrial, ocazie cu care se verifică instructajul periodic, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de intervenţie în situaţii de urgenţă, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne.

În urma controalelor afectate, dacă sunt constatate neconformităţi, se întocmesc Notele de control în care se stabilesc termenele şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, E.ON Gaz Distribuţie are încheiate contracte privind:

achiziţia de stingătoare noi;
verificarea și reîncărcarea stingătoarelor existente;
verificarea și întreţinerea hidranţilor de incendiu.
Instruirea întregului personal salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicii anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2015 a fost planificate şi executate 4 exerciții:

– 31.03.2015, în Timișoara, la clădirea Centrului de Exploatare (cutremur urmat de incendiu);

– 03.04.2015, în Timișoara, la un cămin de vane (incendiu);

– 27.04.2015, în Timișoara, la un post de reglare-măsurare (avarie în urma unui accident de trafic);

– 15.06.2015, în Lugoj la un post de reglare-măsurare (incendiu).

Exerciţiile au fost efectuate în baza Programului de desfăşurare şi au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor privind desfăşurarea acestora.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

În decursul anului nu au fost evenimente care să implice Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş.
Reprezentantul A.P.M. Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a participat la ședinţele organizate de I.S.U. Banat în decursul anului 2015.
În cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul a şapte staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2015 nu s-a înregistrat nici o atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, oxizi de azot, sau bioxid de sulf. Totodată se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2015 nici o depăşire a limitelor de atenţionare.
În conformitate cu H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, instituţia noastră, prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu I.S.U. Banat şi cu Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş

Garda Națională de Mediu Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş, conform HG 1005/2012, are atribuții în are atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului, are atribuţii în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Se cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

Activitatea propriu-zisă se desfăşoară prin controalele specifice planificate şi neplanificate, inclusiv în cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, pe teritoriul judeţului Timiş.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 14 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 52 medici, 150 asistenţi medicali, 208 ambulanţieri și 75 autosanitare.

Toate cele 14 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (6 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 149.493 solicitări, din care 2.579 solicitări false şi 146.914 solicitări au avut finalitate medicalǎ.

La un număr de 21.245 cazuri au participat colaboratorii Serviciului de Ambulanţǎ Timiş (SMURD, Servicii de Ambulanță private), iar 125.669 este numărul de intervenţii la caz ale instituţiei noastre.

Activitatea de urgență prespitalicească ți transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

STAȚIE Roșu (urg. foarte grave) Galben (urg. grave) Verde Transport TOTAL
KM.

parcurși

Buziaș 439 2352 4097 6888 192313
Ciacova 270 1364 512 2146 66456
Deta 1037 1813 1352 4202 273317
Făget 738 1073 559 1574 3944 269061
Gătaia 157 589 666 1412 84466
Jimbolia 1242 2702 525 4469 195806
Lugoj 2538 5122 2910 3725 14295 532737
Mașloc 199 842 363 1404 66420
Sânnicolau Mare 1509 1896 1194 186 4782 274550
Stația centrală 6860 18272 15029 22511 62672 1132904
Municipal 4093 4156 4494 2 12745 136357
Topolovățu Mare 290 1151 1347 2788 101300
Uivar 299 1229 215 1743 103229
Variaș 339 1454 386 2179 120589
TOTAL 20010 44015
33649

din care C.U.D. 7163

27995 125669 3549805
şi cumulează un număr total de 3.549.805 km.

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, respectiv 125.669 proporția în cele două compartimente, respectiv compartimentul de urgență și compartimentul de transport și consultații la domiciliu, se prezintă astfel:

1.Compartimentul de urgență: 72,03% din activitate;

2.Compartimentul de transport sanitar și consultații la domiciliu: 27,97% din activitate.

1.Compartimentul de urgență:

A intervenit la un număr de 90.511 solicitări, care au fost distribuite prin compartimentul de preluare pe coduri de culoare respectiv roșu, galben, verde, după cum urmează:

– cod roșu : 20.010 solicitări;

– cod galben : 44.015solicitări;

– cod verde : 26.486 solicitări.

Compartimentul de transport sanitar asistat, neasistat și consultații la domiciliu:
A intervenit la un număr de 35.158 solicitări, din care consultații de urgență la domiciliu cu medic 7.163.

Câteva din motivele pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

Dureri abdominale și de spate 1.6794 cazuri
Sincopa 7.806 cazuri
Dispneea 7.011 cazuri
Copil bolnav 4.840 cazuri
Durerea toracică 5.407 cazuri
Cefalee 4.956 cazuri
AVC 2.489 cazuri
Caderi si alte accidente 3.427 cazuri
Accidente rutiere 1.461 cazuri
Psihiatrice / suicid 2.833 cazuri
Obstetrică-ginecologie 2.523 cazuri
Din totalul celor 125.669 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

Nr.

crt

Nr solicitări Tip autosanitară Componenenta echipaj
1. 16.091 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical
2. 7.163 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domiciliu
3. 72.398 B2 Ambulanțier, As. Medical
4. 2.024 A1 ,A2 Ambulanțier, As. Medical –transport asistat
5. 27.993 A1, A2 Ambulanțier – transport neasistat
TOTAL 125669

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport sanitar și consult de urgență la domiciliu, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală, după cum urmează:

URBAN (solicitări) RURAL (solicitări)
Cod roșu 11.450 (urgențe foarte grave) Cod roșu 8.560(urgențe foarte grave)
Cod galben 22.686 (urgente grave) Cod galben 21.329(urgențe grave)
Cod verde 32.089 Cod verde 1.560
Cod negru (transport) 25.353 Cod negru (transport) 2.642
Total: 91.578 – 72,87 % din activitate Total: 34.091 – 27,13 % din activitate

iar timpii de ajungere la caz sunt urmatorii :

-în mediul urban – cod roșu (urg. foarte grave) – 11‘ 13“

– cod galben (urg. grave) – 14‘ 56“

-în mediul rural – cod roșu (urg. foarte grave) – 19‘ 58“

– cod galben (urg. grave) – 26‘ 28“

Dispeceratul medical, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Pimul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private.

11.750 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT.
4.665 solicitări NEUROMED (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).
4.830 solicitari RAȚIONAL (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).
TOTAl: 9.495 solicitări

Total : 21.245 solicitări rezolvate de colabotatori

Pe toata perioada anului 2015, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ în care a fost cuprins:

– personalul operativ nou-angajat în S.A.J. Timiș (21 persoane)

2 medici;
10 asistenți medicali;
8 conducători auto;
1 operator registrator de urg.

-personalul operativ S.A.J. Timiș instruit în alte centre de formare :

Orsova – 12 persoane;
Predeal – 14 persoane;
Eforie Sud – 22 persoane.

-alt personalul operativ instruit în centrul de formare al S.A.J. Timiș:

voluntari – 60 persoane;
asistenți medicali OAMR – 110 persoane;
conducători auto pentru obținere atestat ambulanțier – 90 persoane.

Tematica cursurilor pentru personalul operativ fiind următoarea :

ALS (Suport Vital Avansat) – protocoale ERC 2010 – adresat medicilor , asistentilor medicali, ambulantierilor si cond. auto;
2. Situații speciale în resuscitare – adresat medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto;
BLS (Support Vital de Bază) + AED (Defibrilare Automată Externă)– adresat conducătorilor auto;
ATLS (Suport Vital Avansat in Trauma) – adresat medicilor (evaluare primară), asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto (elemente de traumă și imobilizări);
Aparatura – adresat asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto;
Transmisie date – adresat asistenților medicali;
Curs de prim ajutor
Au fost evaluați un număr de:

123 ambulanțieri;
123 asistenți medicali.

De asemenea pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreuna cu I.S.U. Timiș la un număr de 5 exerciții de simulare privind protecția civilă, au asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel locat (ziua servicilor publice) şi au însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru.

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de ajungere și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie, decembrie 2015) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

Serviciul de Ambulanță al Județului Timiș preocupat fiind de creşterea calităţii actului medical, în perioada 26-29 noiembrie 2015 a participat cu 2 echipaje la Concursul Național de Ambulanțe – editia VI organizat de S.A.J. Sibiu și care a avut ca obiective:

valorizarea imaginii Serviciului de Ambulanță Județean ca serviciu public de importanţă strategică;
facilitarea schimbului şi transferului de bune practice între Serviciile de Ambulanță județene;
stimularea şi promovarea lucrului în echipa fără dizolvarea responsabilităţii individuale;
promovarea excelenţei profesionale și a valorilor etice.

Rezultatele obținute sunt onorante pentru Serviciul de Ambulanţă Județean Timiș:

Locul I pentru echipajul C2 format din medic + asistent medical + ambulanțier;
Locul I pentru echipajul B2 format din asistent medical + ambulanțier;
În urma acțiunilor de audit intern și extern, în iulie 2015 s-a reconfirmat Certificarea ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calităţii a serviciului nostru.

Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2015 s-au executat următoarele lucrări:

– accidentale/calamităti după cum urmează: refacere pod pe DJ 595A, km 8+495 la Ghilad;

– de întreținere curentă pe timp de iarnă privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene;

– referitor la capitolul siguranță rutieră s-au realizat: marcaje longitudinale, transversale şi completări ale semnalizării rutiere verticale (table indicatoare).

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– intervenție la stingerea incendiului de pădure;

– acțiuni în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș pentru instruirea și îndrumarea populației prin mijloace de propagandă vizuală asupra prevenirii incendiilor de pădure (20 afișe P.S.I.);

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, în cooperare cu I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea a văilor, ogașelor, șanțurilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier și degajarea albiilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– urmărirea lucrărilor de corectare a torenților;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– monitorizarea în comun cu Unitatea Fitosanitară Timiș a organismelor de carantină prin prelevarea probelor de la diferite specii de arbori;

– activități comune cu Direcția Sanitar Veterinară Timiș pe linia prevenirii rabiei prin punerea de momeli vaccinale și monitorizarea populației de vulpi prin recoltarea unor exemplare și analiza acestora la laborator;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc de incendii și intervenția personalului silvic, pompierilor militari și voluntarilor pentru izolarea și stingerea acestora în timpul cât mai scurt în scopul protejării fondului forestier național și limitării pagubelor;

– întretinerea liniilor izolatoare pentru prevenirea propagarii incendiilor in fondul forestier.

În anul 2015 acțiunea factorilor climatici negativi, respectiv seceta prelungită asociată cu arșița din timpul sezonului de vegetație, a afectat plantațiile înființate în anii 2014/2015 pe suprafața totală de 14,15 ha. Pierderile de puieți datorită secetei au fost constatate în raza ocoalelor silvice Lunca Timișului (13,02 ha) și Timișoara (1,13 ha).

Personalul de teren al Direcției Silvice Timiș prin Ocoalele Silvice Coșava, Făget, Ana Lugojana și Lugoj s-au implicat împreună cu pompierii militari, civili și voluntari la izolarea și stingerea unui număr de 8 incendii de litieră inițiate în fondul forestier, urmarea neglijenței unor persoane necunoscute. A fost afectată o suprafață totală de 24 ha incendiu de litieră printre care și o plantație tânără de 2,5 ha în raza Ocolului Silvic Făget, caz înaintat organelor de cercetare penală în vederea cercetării împrejurărilor izbucnirii incendiului. De asemenea, Direcția Silvică Timiș a participat la localizarea și stingerea incendiilor de vegetație uscată din vecinătatea pădurilor care amenința propagarea în fondul forestier.

Pentru asigurarea eficienței și operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a alocat în anul 2015 suma de 59.810 lei, în scopul asigurării prevenirii și intervențiilor necesare.

Direcția Silvică Timiș prin personalul sivic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2015 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana pe parcursul anului 2015, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informări, atenționări și avertizări meteorologice pentru imediată şi scurtă durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate pe teritoriul județului Timiş, s-au realizat observațiile, măsuratorile, prelucrarea, codificarea si transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite şi transmise, conform instrucţiunilor în vigoare, mesajele de avertizare, agravare, ameliorare si meteor roșu privind apariţia și evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurată transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din județul Timiş, a programului de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteo deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

În cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea și intensitatea) și extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum și prognoze specializate de foarte scurtă durată pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologică de scurtă și medie durată s-a realizat zilnic și s-a actualizat parțial sau total de 2 ori /zi sau de câte ori a fost necesar.

Ori de cate ori materialele diagnostice și prognostice au indicat probabilitatea producerii imediate (în intervalul 0-3 ore) a unui fenomen periculos, dacă s-a anticipat atingerea sau depășirea pragurilor de avertizare, au fost emise atenţionări sau avertizări.

Pentru fenomene meteorologice severe pe raza judetului Timiş, în perioada 01.01.2015-31.12.2015 (specificarea “Atenționare” sau “Avertizare” și codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme), au fost emise pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase imediate (nowcasting):

– 149 atenţionări cod galben nowcasting;

– 1 avertizare cod portocaliu;

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase pe scurta durata, jud. Timis:

– 38 informări meteorologice naţionale;

– 25 atenţionări cod galben;

– 11 atenţionare cod portocaliu.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, I.S.U. Timiș, Administraţia Bazinală de Ape Banat si beneficiarii contractuali.

Am participat personal când a fost posibil sau prin delegat, la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, prezentând de câte ori a fost cazul prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

Sucursala Regională C.F. Timişoara în cursul anului 2015 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionale CF Timişoara, a Regulatorului de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile întreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În vederea îmbunătăţirii activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite următoarele documente:

Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursalei Regionale de C.F. Timişoara şi Regulatorul de Circulaţie Regional Timişoara;
Temele privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență în anul 2015;
Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun;
Întocmirea Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor;
Studierea, conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute;
Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire, alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Inventarierea, actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă;
Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante), expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun;
Participarea la convocările de pregătire trimestriale ale I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş.
În anul 2015 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „Noțiuni și măsuri de intervenție privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată”;
Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic;
Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat;
Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numit prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată;
Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionale de C.F. Timişoara şi Regulatorul de Circulaţie Regional Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005;
Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.
În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situație de urgență, în anul 2015 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare.

Din totalul de 1062,043 km lungime linie din judeţul Timiş, 279,850 km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea Sucursalei Regională de C.F .Timişoara 782,193 km pe raza judeţului Timiş.

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de Linii s-a desfăşurat în decursul anului 2015 în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

În afara lucrărilor de întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare şi anume:

1.Lucrări de ciuruire mecanizată cu maşini grele de cale pe zonele:

– Linia 100 între staţiile Căvăran-Jena km 496+780-498+420 = 1,640 km

– Linia 100 între staţiile Găvojdia-Tapia km 506+000-509+520 = 3,275 km;

– Linia 129 între Stamora-Frontiera Română km 57+280-59+426 = 2,146 km;

– Linia 218 în staţia Ronaţ Triaj Gr.D – km 6+390-7+250 = 0,860 km;

– Linia 218 în staţia Sînandrei – km 12+845-13+690 = 0,835 km.

2.Consolidarea liniilor curente:

a) Repararea traverselor de beton prin înlocuirea diblurilor deteriorate:
– Linia 100 Lugoj-Remetea Mare –128 buc dibluri înlocuite;

– Linia 123 Lugoj-Buziaş –2000 buc dibluri înlocuite;

– Linia 125 Semenic-Buziaş –84 buc dibluri înlocuite;

– Linia 216 Margina-Lugoj –2944 buc dibluri înlocuite.

b) Reparatia trecerilor la nivel:
În cursul anului 2015 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– Linia 100 între staţiile Tapia-Lugoj km 513+606 şi km 514+581;

– Linia 216 între staţiile Coşteiul Mare-Lugoj km 79+898;

– Linia 218 între Sînandrei-Băile Calacea km 19+560;

– Linia 124 între Timişoara Sud-Timişoara CET km 6+950;

– Linia 125 între Timişoara Sud-Semenic km 1+173.

c) Înlocuirea traverselor de lemn normale, speciale şi beton necorespunzătoare:
– Pe linia 100 între Jena-Remetea Mare pe zona aparatelor de cale s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparatele de cale – 128 buc. noi şi 49 buc semibune precum şi traverse beton T 26 semibune = 152 buc;

– Pe liniile 124 şi 132 pe curbele de la ieşire din staţia Timişoara Nord spre Timişoara Sud şi Vest km 1+472-1+856 s-au înlocuit traverse lemn necorespunzătoare cu traverse beton T 29 = 200 buc. noi;

– Pe linia 216 între Holdea-Lugoj pe zona aparatelor de cale s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparate de cale– 11 buc. noi precum şi traverse beton T18 noi= 29 buc şi T 13 semibune = 152 buc;

– Pe liniile 100 şi 218 pe zona aparatelor de cale de pe raza secţiei L3 Timişoara s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparatele de cale – 44,5 mc. noi şi 27 mc. semibune.

d) Pe linia 124 între Timişoara Nord-Sud km 2+700-2+840 – s-au înlocuit şinele defecte/ uzate tip 49 pe curbă- 280 ml ( 140 mcale).
e) Lucrări de buraj mecanic- 4,5 km.

Lucrări de consolidarea capetelor de staţii:
– pe linia 100 în staţia Timişoara Nord s-au înlocuit 2 aparate de cale necorespunzătoare cu 2 aparate de cale SB de acelaşi tip, din stocurile existente ale secţiei L3 Timişoara şi anume S 59 şi S 110 iar la S D5 s-au înlocuit şinele de legătură şi macazul;

– ciuruirea mecanizată a aparatelor de cale: S 1, S 2 din staţia Jena, S 1, S 2 din staţia Tapia, S 11 Ronaţ Triaj Gr.D, S 11 Sînandrei.

Lucrări de înlocuirea traverselor speciale pentru poduri:
Au fost înlocuite grinzile de pod pe secţiile L3 Timişoara şi L2 Lugoj

– linia 100 între Lugoj-Timişoara Est la podurile km 524+014 – 23 buc, km 546+774 – 10 buc., km 550+574 – 5 buc.;

– linia 124 între Timişoara Sud-Jebel la podurile km 14+555 – 40 buc. şi km 16+663 – 20 buc.;

– linia 125 între Timişoara Sud-Buziaş la podul km 12+316 – 31 buc.;

– linia 129 între Voiteni-Stamora la podul km 42+437 – 20 buc.;

– linia 216 între Holdea-Lugoj la podurile km 35+852 – 9 buc, km 59+329 – 10 buc., km 80+481 – 18 buc.;

– linia 218 între Timişoara N-Sînandrei la podurile km 10+418 – 10 buc, km 11+248 – 10 buc., km 12+164 – 3 buc.

În cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de defrişare pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere. Aceste lucrări s-au derulat pe magistrala 100 între Jena-Timişoara Nord pe o suprafaţă totală de 63050 mp şi pe linia 218 Timişoara-Orţişoara pe o suprafaţă totală de 13.000 mp.

În cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de reparaţii podeţ tubular km 57+783 pe linia 216 între Mănăştur-Cliciova pentru eliminarea punctului periculos. Lucrările au fost finanţate din bugetul de stat.

S-au executat şi lucrări de revopsire poduri metalice cu terţi – 485 mp la pod Modoş km 2+595 linia 124 Timişoara Nord–Voiteni. Lucrările au fost finanţate din bugetul de stat.
Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate rapoarte de remediere în termenul stabilit.

Activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activității de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, societatea noastră a colaborat, prin informari reciproce şi întocmire/transmitere de documente, respectiv planuri de cooperare, participări la ședințe comune cu componentele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, sub conducerea Prefecturii județului Timiș – structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne din județ, reprezentanți ai Ministerului Apărării și celelalte instituții ale administrației publice locale:

Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
Planul de evacuare;
Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;
Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
Planul de măsuri pentru organizarea activităţilor de deszăpezire şi degivrare a pistei de aterizare/decolare, căilor de rulare, platformelor de îmbarcare/debarcare/staţionare, a căilor de acces spre aerogări, depozite, obiective energetice, de comunicaţii şi PSI;
Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
Fisa de date a Aeroportului cu informaţii referitoare la: specificul activităţii, adresa, număr de telefon şi fax, lista societăţilor care-şi desfăşoară activitatea pe aeroport în spaţiile care le-au fost închiriate;
Fişele tehnice lunare ale sirenei electrice de alarmare a aeroportului;
Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (p.c. + p.s.i. ) care se desfaşoară pe aeroport.
Participarea la şedinţe comune cu reprezentanţi ai componentelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă TIMIŞ, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”, reprezentanţi ai Ministerului Apărării, instituţii ale administraţiei publice locale şi instituţii deconcentrate, sub conducerea Prefecturii judeţului Timiș.

Totodată au fost întocmite şi înaintate la M.T. – Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă ale Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Obiectivul principal al întregii activităţi, desfăşurate la nivelul societăţii noastre, a constat în eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii stării operaţionale a aeroportului.

Obiectivele derivate au urmărit:

– îmbunătăţirea comunicării între persoanele cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă;

– pregătirea salariaţilor privind modul de acţiune în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă;

– asigurarea materială cu materiale specifice pentru intervenţii în cazul unor situaţii de urgentţă.

Activitatea desfăşurată în cadrul Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia, pentru a menţine şi creşte nivelul, capacitatea operativă în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-a realizat prin:

Organizare:
În cadrul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” este constituită, prin Decizie a Directorului General, Celula de Urgentă care dispune toate măsurile necesare în vederea organizării şi coordonării activităţilor de intervenţie în situaţii de urgentă posibil a se produce în raza de competenţă a aeroportului.

Aceasta este subordonată Directorului General al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia”, care este şi Şeful Celulei de Urgenţă. Celula de Urgenţă este formată din personal cu funcţii de conducere, de coordonare şi de execuţie.

Structura şi componenţa Celulei de Urgenţă sunt stabilite printr-un Regulament de organizare şi funcţionare al Celulei de Urgenţă.

De asemenea, este constituit Comitetul de deszăpezire care are ca sarcină principală organizarea, planificarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de deszăpezire/degivrare a suprafeţelor aeroportuare, în scopul menţinerii în stare de operativitate a aeroportului şi asigurarea siguranţei zborului indiferent de condiţiile meteorologice.

Planificare / informare
În vederea desfăşurării unei activităţi coerente şi eficace, s-a pus bază pe calitatea întocmirii şi actualizării documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, menţionate anterior.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

De asemenea Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judetului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT – AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Activităţi
Amenajarea, dotarea și gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea acestuia cu: mobilier, mijloace de comunicații, hărți, planuri topografice, planuri de conducere a activităților la producerea de situații de urgență.

Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă şi a Graficelor lunare de lucru, controale şi acţiuni ale Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă (de protecţie civilă şi de p.s.i.), recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă produse pe aeroport.

Efectuarea, săptămânal, de controale şi probe privind starea tehnică, de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

Aprovizionarea cu materiale degivrante şi antigivrante şi achiziţionarea de servicii de deszăpezire.

Rezultate
Este asigurat gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

De asemenea Planul de Urgenţă al Aeroportului și a fost înaintat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judetului Timiş, Inspectoratului Politiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A.–TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT–AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă au obţinut Avizul privind sectorul de competenţă din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat ”al judeţului Timiş cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008.

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă este unul ridicat corespunzator unui serviciu de categoria a-V-a în conformitate cu O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi de categoria a-8-a în conformitate cu reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România.

Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2015, avându-se în vedere totodată, pentru anul 2016, achiziţia unei autospeciale p.s.i. şi a unei autoutilitare necesare bunei desfăşurări a activităţii, în conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, fapt care duce la creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C., ca serviciu pentru situaţii de urgenţă constituit conform Criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 şi a Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România.

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost desfăşurate în anul 2015, 5 exerciţii de cooperare pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă, după cum urmează:

– Cu ocazia Zilei Protecţiei Civile în data de 26.02.2015, s-a desfăşurat un exerciţiu demonstrativ cu forţe şi mijloace privind intervenţia în caz de cutremur;

– În data de 30.03.2015, s-a desfăşurat exerciţiul de cooperare cu forţe şi mijloace cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui incendiu la Palatul Culturii din Timişoara;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Explozie urmată de incendiu la S.C. GASPECO L&D S.A Timişoara, în data de 16.06.2015;

– În data de 25.09.2015, s-a desfăşurat un exerciţiu de verificare a concepţiei de acţiune în cazul producerii unui eventual aflux mare de migranţi de tip exod în Tabăra mobilă de campare pentru crize umanitare în localitățile Lunga și Moravița din judeţul Timiş;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unei

scăpări masive de gaze, urmată de incendiu la S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. LUGOJ, în data de 22.10.2015.

CONCLUZII FINALE

În anul 2015, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 2288/9 decembrie 2004.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2015 a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2016 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

Propuneri de măsuri:

Punerea la dispoziţia comitetului judeţean a unor resurse financiare ( minim 100.000 de lei) pentru gestionarea eficientă a primelor măsuri în situaţia producerii dezastrelor (achiziţie hrană, apă pentru sinistraţi, plata experţilor pentru evaluarea pagubelor, etc.)
Încheierea unui protocol cu firme specializate care dispun de utilaje grele (automacarale, buldozere, excavatoare, trailere etc.) pentru punerea la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş, la momentul producerii unor situaţii de urgenţă în judeţul Timiş;
Identificarea de resurse financiare în bugetul primăriei municipiului Timişoara şi a Consiliului Judeţean Timiş pentru dotarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT”, cu mijloace şi echipamente de intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă pe diferite tipuri de risc (autospecială de lucru la înălţime, echipamente de înştiinţare-alarmare);
Cooperarea regională, acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăţită care include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi inundaţiile transfrontaliere;
Analiza în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a alocărilor de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a fondurilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. TIMIȘ

INSPECTOR ŞEF

Locotenent-colonel,

ing. MIHOC Lucian-Vasile

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

NESECRET

Nr. _________

Timişoara; __.__.2016

Ex.nr. ___

APROB

PREȘEDINTE C.J.S.U. TIMIȘ

PREFECT,

Mircea BĂCALĂ

RAPORT DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2015

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2015 următoarele priorităţi:

identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2015 în 6 şedinţe iar Comandamentul Județean de Iarnă Timiș într-o ședință.

De asemena a participat la 7 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.

În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 4 hotărâri care au vizat elaborarea Registrului de capabilități pe fiecare localitate din județul Timiș prin Hotărârea nr. 1 din 13.01.2015, Hotărârea nr. 2 din 28.01.2015 privind confirmarea existenței situației de urgență creată ca urmare a debitelor crescute ale râurilor Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița și Bârzava, avertizate cu cod galben și cod portocaliu în luna ianuarie 2015 și prognozat pe lunile februarie și martie 2015, pe raza adminstrativ-teritorială a jud. Timiș, Hotărârea nr. 3 din 28.10.2015 privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016 și Hotărârea nr. 4 din 28.10.2015 privind Situația locuințelor modulate din localitățile Șemlacu Mare și Șemlacu Mic.

Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:

– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;

– Planurile locale și județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2016;

– Verificarea și centralizarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire, conform Planului de măsuri comun.

Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi

Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale.

actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului nr. 724/ 23.12.2015;
actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş, conform Ordinului prefectului nr. 725/23.12.2015;
a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
transmiterea unui număr de 236 atenţionări, avertizări şi informări, la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:
1 atenţionare cod portocaliu privind fenomene meteorologice periculoase imediate (intensificări de vânt îndeosebi în partea de S a jud Timiș, 90-95 km/h);
140 atenţionări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte, ploi și vânt 60-70 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);
13 atenționări meteorologice cod galben (ploi, ninsori, precipitații mixte, vânt și caniculă);
8 avertizări meteorologice cod portocaliu (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
5 avertizări meteorologice cod galben (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
5 avertizări hidrologice cod portocaliu (depășiri ale C.A. și C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava sector îndiguit Gătaia și Moravița, curs inferior sector îndiguit și bazinul sup. al râului Bega – amonte s.h. Făget);
4 avertizări hidrologice cod galben (depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
14 atenționări hidrologice cod galben (pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
46 informări meteorologice fără cod.

Datorită avertizărilor hidro – meteorologice Cod Portocaliu şi Cod galben, a fost activat de 3 ori Comandamentul Operaţional Judeţean la sediul I.S.U. Banat.

Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
Emiterea Ordinului Prefectului nr. 724 din 23.12.2015 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
Emiterea Ordinului Prefectului nr. 725 din 23.12.2015 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş 2015-2016;
Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2015;
Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2015 – 2016.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015” au fost demarate următoarele activităţi:

Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara;
Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 80;
Echipele specilizate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” au organizat:
în data de 01.06.2015, activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul Ion Creangă;
în perioada 15-16.08.2015, o amplă acțiune de căutare-salvare a unor persoane dispărute în zona de căutare albia râului Timiș și pădurea din proximitatea comunei Giroc;
concursul aeronautic de aeronave ultraușoare clasa motoparapantă în parteneriat cu Secția de Paramotor a C.S. Universitatea de Vest Timișoara;
simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului Bega Bulevard în perioada 04-06.09.2015;
prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare cu prilejul manifestărilor Zilei Naționale a României în data de 01.12.2015, în Parcul Central.
În colaborare cu Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş:
pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 26.02.2015 pe amplasamentul fostei tipografii Helicon din Calea Aradului s-a desfășurat un exercițiu având ca tematică înlăturarea efectelor produse ca urmare a unui cutremur devastator;
în data de 30.03.2015 s-a desfășurat un exercițiu de cooperare pet imp de noapte cu forte și mijloace în teren având ca scop limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la clădiri cu aglomerări de personae la Palatul Culturii din Municipiul Timișoara;
în data de 04.06.2015 exercițiu de evacuare-salvare în situații de urgență la ,,Expert Petroleum”.
Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat ,,SALVO” s-a implicat activ în următoarele evenimente ,,Ziua Europei”, ,,Get Exited Revolution Festival”, ,,Zilele Lacului Surduc”, competiția de înot ,,Club Masters”, ,,Festivalul Saltimbancia Lugoj”, competitive de triathlon pe lacul Surduc;
Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 2015 acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului Timişoara au fost informaţi cu privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, iar echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale echipamentelor şi tehnicii de intervenţie, acordarea primului ajutor, precum şi activităţi de dresaj cu câini de salvare şi demonstraţii interactive pe cursuri de apă şi la înălţime;
A fost finalizată procedura de achiziție publică a unei unități de comandă central (centrală de înștiințare și avertizare-alarmare). Centrala de înștiințare și avertizare-alarmare se va instala în punctul de comandă al municipiului Timișoara, va asigura centralizarea și interconectarea sirenelor electronice din municipiu și se va conecta cu sistemul integrat județean în dispeceratul I.S.U. Banat al județului Timiș, la sistemul județean de alarmare publică.
Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în caz de urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2015;
În decursul anului 2015 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă activități de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă în baza Convenţiilor de parteneriat, unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerilor lor;
Personalul din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la concursul cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” desfăşurate în municipiul Timişoara.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat, în cooperare cu Inspectoratul

pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, în cursul anului 2015, la

următoarele activităţi şi intervenţii:

1. Activităţi de prevenire desfăşurate în comun:

a) Exerciţiul de testare a Planului de Urgenţă Externă, cu forţe şi mijloace în teren cu tema: „Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al judeţului Timiş, pentru conducerea şi coordonarea forţelor de intervenţie prevăzute în Planul de Urgenţă Externă al operatorului economic, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor exploziei urmată de incendiu, fum şi gaze toxice”.

Acesta s-a executat cu acţiune în teren la sediul S.C. GASPECO L&D S.A. Timişoara în data de 16.06.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 1 ofiţer, 4 agenţi şi 2 autospeciale de circulaţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi identificarea elementelor necesare îmbunătăţirii acestuia;

· Perfecţionarea deprinderilor personalului, a membrilor C.J.S.U. precum şi a celulei pentru situaţii de urgenţă S.C. GASPECO L&D S.A. Timişoara pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

b) Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui eventual aflux mare de migranţi de tip exod în Tabăra mobilă de campanie pentru crize umanitare.

Acest exerciţiu de verificare s-a executat cu acţiune în teren, în taberele mobile de campanie pentru crize umanitare din localităţile Lunga şi Moraviţa, în data de 25.09.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 7 ofiţeri, 12 agenţi şi 8 autospeciale de poliţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

c) Exerciţiul de testare a Planului de Urgenţă Externă, cu forţe şi mijloace în teren, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unei scăpări masive de gaze, urmată de incendiu la S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A.

Acest exerciţiu de testare s-a executat cu acţiune în teren la sediul S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. Lugoj, în data de 22.10.2015, unde Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a participat cu 1 ofiţer, 6 agenţi şi 3 autospeciale de poliţie.

Scopul exerciţiului şi obiectivele generale ale exerciţiului au fost:

· Testarea viabilităţii Planului de Urgenţă Externă şi identificarea elementelor necesare îmbunătăţirii acestuia;

· Perfecţionarea deprinderilor personalului, a membrilor C.J.S.U. Timiş precum şi a celulei pentru situaţii de urgenţă S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. Lugoj pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;

· Antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a urmărilor situaţiei de urgenţă;

· Verificarea modului de organizare a evacuării persoanelor;

· Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii Planului comun de intervenţie al unităţilor M.A.I. în caz de dezastre;

· Verificarea personalului propriu şi a celorlalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.

2. Activităţi de intervenţie desfăşurate în comun:

INTERVENŢII I.P.J. Timiş
Forţe participante (Nr. poliţişti)
417 accidente rutiere 1153
23 intervenţii privind asanarea teritoriului unde s-a descoperit muniţie veche exploatată/neexploatată 75
387 incendii 761
214 misiuni de asigurare protecţie demnitari, evenimente cultural artistice şi sportive 1032
21 intervenţii în cazul ţevilor de gaz fisurate 42
31 misiuni în taberele de refugiaţi de la Lunga şi Moraviţa 155
44 intervenţii de protecţie a mediului 86
578 incendii de mirişte şi vegetaţie uscată 924

Alte activităţi
S-a menţinut cooperarea cu structurile M.A.I. pentru monitorizarea evenimentelor publice, a manifestaţiilor cu public numeros şi pentru soluţionarea operativă a solicitărilor şi petiţiilor cu privire la intervenţii.
P.J. Timiş a participat împreună cu specialiști din cadrul I.S.U. Timiș la 15 cercetări la fața locului pentru a stabili cauza probabilă de incendiu.
În concluzie, atât acţiunile de intervenţie cât şi exerciţiile de cooperare cu forţe şi mijloace în teren, la care a participat I.P.J. Timiş, s-au desfăşurat în condiţii foarte bune, aspect care dovedeşte că măsurile întreprinse conform „Protocolului de cooperare între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă” precum şi a Planului de cooperare întocmit la nivel local sunt bine fundamentate, cunoscute şi aplicate întocmai de structurile teritoriale, iar cooperarea în vederea îndeplinirii misiunilor asociate funcţiilor de sprijin din domeniul de competenţă al M.A.I. este în concordanţă cu obiectivele asumate de inspectoratele generale.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuţiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş în anul 2015, în domeniul situaţiilor de urgenţă, a fost orientată către nevoile comunităţii şi în serviciul cetăţeanului. Acţiunea concretă a efectivelor unităţii s-a materializat în previzionarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire în vederea participării la acţiuni pe această linie, atît pentru protecţia personalului şi sediilor proprii, cât şi în sprijinul populaţiei.

În scopul îndeplinirii atribuţiilor, adoptarea măsurilor şi desfăşurarea activităţiilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de situaţii de urgenţă, protejarea personalului propriu, a bunurilor materiale, menţinerea capacităţii de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş au fost elaborate şi actualizate documente operative pe linie de protecţie civilă.

Obiectivele documentelor operative vizează, în principal:

stabilirea modalităţilor de pregătire şi antrenare a personalului pentru cunoaşterea modului de acţiune în situaţii de urgenţă;
stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie a personalului şi bunurilor materiale ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş;
organizarea intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
organizarea evacuării personalului şi bunurilor materiale, atunci când situaţia impune;
realizarea coordonării intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale situaţiilor de urgenţă la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş;
stabilirea criteriilor de asigurare a continuităţii şi funcţionalităţii structurilor de conducere şi de cooperare;
stabilirea modalităţilor de înaintare a datelor necesare conducerii I.G.J.R. pentru luarea deciziilor în situaţii de urgenţe civile, pentru intervenţii în sprijinul populaţiei.
În funcţie de riscurile posibile de producere a unor situaţii de protecţie civilă în zona de responsabilitate, de dispunerea subunităţilor şi a obiectivelor proprii, precum şi pe baza lecţiilor învăţate cu prilejul acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei, au fost actualizate documentele de organizare, planificare şi conducere, prevăzându-se necesarul de forţe şi mijloace destinate intervenţiei la sediile proprii şi în sprijinul populaţiei, asigurând măsurile de rezolvare a situaţiilor de urgenţă civilă. Pentru subunităţile subordonate I.J.J. Timiş au fost întocmite şi distribuite extrase din Planul de protecţie şi intervenţie în caz de protecţie civilă şi Planul de evacuare în situaţie de urgenţă. Periodic, au fost luate măsuri de verificare a conţinutului acestora şi instruirea personalului subunităţilor cu privire la modul de cunoaştere şi punere în aplicare a conţinutului extrasului din fiecare detaşament.

Pregătirea personalului în domeniul protecţiei civile se execută în baza unei tematici de pregătire întocmită de către ofiţerul cu atribuţii pe linia protecţiei civile, care a fost inclusă în planul anual de pregătire continuă a personalului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş.

Nivelul de pregătire a efectivelor inspectoratului, pentru a acţiona în situaţii de protecţie civilă, a fost evaluat, în cursul anului 2015, cu prilejul controalelor tematice executate de către Statul Major al unităţii, pe parcursul executării exerciţiilor de realizare a capacităţii operaţionale şi al aplicaţiilor, precum şi în cadrul verificărilor periodice privind pregătirea personalului. Cu aceste ocazii s-a concluzionat că nivelul de pregătire al efectivelor este bun, iar subunităţile şi unitatea în ansamblu poate face faţă unor posibile situaţii de protecţie civilă.

Măsurile prevăzute în documentele de conducere şi activităţile practice executate asigură protecţia personalului, documentelor clasificate şi bunurilor materiale din dotarea unităţi, până în prezent nu s-au înregistrat incidente sau evenimente pe această linie.

Pe parcursul anului 2015 în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş au fost planificate, organizate şi desfăşurate, exerciţii tactice cu fiecare detaşament din organică şi cu grupa operativă a inspectoratului. Aceste exerciţii s-au desfăşurat semestrial, cu ocazia creării situaţiilor tactice din cadrul exerciţiilor de antrenament în vederea realizării capacităţii operaţionale. Situaţiile tactice create pentru situaţiile de urgenţă au fost adaptate conform riscurilor existente în zona de dispunere a subunităţii ori în zona de responsabilitate a acesteia. Materialele folosite au fost cele din dotarea fiecărei subunităţi, precum şi ale pichetului de incendiu, lopeţi, cazmale, cizme de cauciuc, veste de salvare, funii, căngi, găleţi, pelerine de ploaie, foi de cort, stingătoare de mână, precum şi mijloacele de transport din dotare.

Semestrial, s-au desfăşurat exerciţii de antrenament pentru intervenţia în caz de incendiu la depozitele unităţii, în cooperare cu echipe de intervenţie ale I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş, iar lunar s-au desfăşurat exerciţii de intervenţie cu pichetul de incendiu.

Finalitatea acestor exerciţii a constat în aprecierea nevoilor de pregătire şi reconfigurarea modului de acţiune, în funcţie de diferite scenarii probabile, bazate pe învăţămintele acumulate şi schimbul de experienţă între forţele participante.

În conformitate cu Planificarea exerciţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care se vor desfăşura în anul 2015, efective ale I.J.J. Timiş au participat la 2 exerciţii organizate şi desfăşurate de către I.S.U.B. Timiş, împreună cu instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi cu serviciile de urgenţă voluntare şi profesioniste, la SC GAS PECO L&d SA Timişoara (luna iunie) şi SC BUTAN GAZ ROMÂNIA SA SUCURSALA Lugoj (luna octombrie). La aceste exerciţii au fost rezolvate foarte bine situaţiile de protecţie civilă create, înregistrând o foarte bună cooperare cu toate instituţiile implicate.

Scopul exerciţiilor a fost antrenarea forţelor participante care cooperează în vederea gestionării unei situaţii de urgenţă, prezentarea modului de acţiune a structurilor ce îndeplinesc funcţii de sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă, antrenarea personalului din Grupurile de suport tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, privind modul de acţiune pentru limitarea şi înlăturarea efectelor evenimentului.

A fost asigurat un răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie care au acţionat pentru îndeplinirea misiunilor specifice conform prevederilor legale;

-Interoperabilitatea în sistem integrat, optimizarea si creşterea calităţii managementului misiunilor specifice s-a realizat prin înfiinţarea şi operaţionalizarea punctului mobil de comandă la faţa locului în vederea antrenării factorilor de conducere;

-Documentele de conducere, standardele şi procedurile operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate, sunt viabile şi întocmite în conformitate cu legislaţia actuală. Capacitatea de reacţie a forţelor de intervenţie participante este bună.

-Mijloacele tehnice si legăturile de comunicaţii operative, avute la dispoziţie, au asigurat conducerea forţelor proprii si cooperarea intra şi interinstituţionale;

-Tehnica, accesoriile, utilajele şi mijloacele folosite au funcţionat corespunzător, la parametrii normali, eficienţa fiind maximă.

Pe parcursul anului 2015, nu s-au produs situaţii de urgenţă majore, care să necesite participarea efectivelor de jandarmi, dar la nivelul I.J.J. Timiş, a fost monitorizată permanent situaţia în domeniul protecţiei civile, pe baza diferitelor înştiinţări şi avertizări primite de la instituţiile abilitate, precum şi pe baza informaţiilor culese din teren de către efectivele proprii.

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş în cuprinsul documentelor operative sunt stabilite forţe şi mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi în sprijinul populaţiei în funcţie de dispunerea subunităţilor în judeţul Timiş, de riscurile identificate, dotarea şi capabilităţile de acţiune.

În situaţia unor avertizări privind posibilitatea producerii unui eveniment/ incident care ar putea genera o situaţie de urgenţă, documentele operative au fost actualizate, iar în funcţie de situaţia probabilă/ creată s-a acţionat, prin intermediul manevrei de forţe şi mijloace, pentru suplimentarea capabilităţilor de intervenţie.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocaţiilor bugetare în domeniul protecţiei civile, având ca efect slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecţia personalului, intervenţia pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin şi în ajutorul populaţiei. Pregătirea şi dăruirea personalului nu este suficientă pentru realizarea obiectivelor propuse şi a necesităţilor impuse de o situaţie de protecţie civilă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara pe parcursul anului 2015 a desfăşurat următoarele activităţi pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

în cadrul programului anual de pregătire a personalului au fost periodic prezentate actele normative care reglementează activitatea pe linie de protecţie civilă, managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă, modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, ca urmare a manifestării unui tip de risc existent;
au fost efectuate instructaje periodice (lunar) cu întregul personal al unităţii care au vizat în special cunoaşterea modului de acţiune a personalului în cooperare cu serviciile de urgenţă şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;
s-au desfăşurat exerciţii practice şi antrenamente în funcţie de tipurile de risc specifice care pot afecta sediul unităţii sau care se pot manifesta în zona de competenţă teritorială;
la nivelul unităţii avem desemnat un detaşament de jandarmi dotat cu mijloace auto şi unelte genistice – lopeţi şi târnăcoape, care în funcţie de avertizările meteo şi de solicitările instituţiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcţiilor de sprijin în cadrul unui efort comun pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;
în luna septembrie efective din cadrul grupării au acordat sprijin Pentru ridicarea și operaționalizarea taberelor pentru refugianți de la Lunga și Moravița.
În cursul anului 2015, s-a încheiat un plan de colaborare cu Primăria Municipului

Timișoara, Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență, Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, în scopul pregătirii în comun a efectivelor în domeniul alpinismului, scufundări, salvare-căutare în locuri greu accesibile, pe cursuri de apă și acordarea primului ajutor victimelor. Activitățile de pregătire ce se desfășoară în comun cu această structură asigură întărirea capacităților operative și de intervenţie a subunității antiteroriste în domeniul intervențiilor specific situațiilor de urgență.

Chiar dacă în anul 2015 efectivele grupării nu au fost solicitate să asigure funcțiile de sprijin în domeniul situaţiilor de urgenţă, având în vedere faptul că în zona de responsabilitate a grupării sunt identificate posibile riscuri (inundații, seisme, accidente aviatice, etc.), că structurile de jandarmi au prin lege obligaţii în ceea ce priveşte intervenţia la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă şi dispunem de personal cu o bună pregătire militară, revenim cu propunerea ca în anul 2016 să se desfăşoare exerciţii comune pe tipuri de riscuri pentru cunoaşterea modului de acţiune în diferite situaţii şi fixarea unor deprinderi care să permită o intervenţie eficientă atunci când ne confruntăm cu situaţii de urgenţă.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul I.T.P.F. Timişoara, activitatea pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie al personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224 /2011, a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciul medical Timiş cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN, fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F. în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Tematica de pregătire pentru protecţia personalului în situaţii de urgenţă, a fost stabilită şi parcursă cu ocazia convocărilor cu factorii de conducere.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţă la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a 350 – 400 persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţul Timiş nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţă (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul 2016, pe linia activităţii de protectie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică prin protecție civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile Beba Veche şi Dudeştii Vechi;

S.P.F. Jimbolia în localităţiile Cărpiniş şi Cenei;

S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare;

S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar;

S.P.F. Deta în localitatea Livezile;

S.P.F. Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare.

În anul 2015, lucrătorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitați și nu au intervenit la evenimente deosebite sau situații de urgență datorate înzăpezirilor, inundațiilor, etc.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei N.R.C.B., dotarea încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime.

De asemenea propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenții, la care poliția de frontieră participă.

Brigada 18 Infanterie “BANAT”

Atât la nivelul comandamentului Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” cât şi al unităţilor subordonate, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţilor de urgenţă a reprezentat o prioritate pe întreg parcursul anului 2015.

Instruirea personalului unităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor s-a executat atât la angajare cât şi periodic prin instructaje, evaluări scrise, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de specificul activităţilor şi nivelul de risc de incendiu din fiecare unitate.

În conformitate cu prevederile art. 30 / M 111 / 2008 şi a legislaţiei care reglementează acest domeniu de activitate personalul militar cunoaşte şi respectă cu stricteţe regulile generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor, este în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi să participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.

În unităţile din subordinea Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” s-a desfăşurat o intensă activitate de propagandă împotriva incendiilor, activitate ce a constat în prelucrarea ordinelor şi dispoziţiunilor pe linia activităţii de apărare împotriva incendiilor, a măsurilor întreprinse în urma controalelor diferitelor structuri, precum şi a consecinţelor incendiilor provocate în ţară, mediatizate de către mass media. Totodată, periodic se execută practic antrenamente de alertare cu pichetele şi subunităţile de intervenţie cu atribuţii în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă.

Personalul care încadrează formaţiunile proprii de intervenţie a fost instruit, verificat şi antrenat în conformitate cu prevederile M 111 / 2008.

La nivelul unităţilor sunt stabilite locuri special amenajate şi dotate pentru fumat. În incinta clădirilor (birourilor, sălilor, sau altor spaţii cu diferite destinaţii) fumatul este strict interzis.

Utilizarea focului deschis, fumatul, depozitarea de materiale inflamabile sau de deşeuri precum şi derularea unor activităţi care ar putea provoca producerea de incendii sau explozii este strict interzisă în spaţiile interioare şi exterioare care reprezintă prin natura şi destinaţia lor un real potenţial de incendiu. Utilizarea focului deschis fără a avea emis permis de lucru cu focul este strict interzisă.

Măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece sunt stabillite prin planuri de măsuri specifice şi sunt respectate cu stricteţe.

Activitatea pe linia gestionării situaţilor de urgenţă s-a desfăşurat în anul 2015 în deplină concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M/S 28 din 20.03.2013, ,,Regulament privind managementul situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale” fiind organizat atăt modul de acţiune privind intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comandamentului căt şi la nivelul fiecărei structuri subordonate.

În anul 2015 forţele din cadrul Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” au executat exerciţii de antrenament pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.

Planurile specifice în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă sunt permanent actualizate şi adaptate în funcţie de situaţia reală de timp şi anotimp.

Comandantul Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” în anul 2015 a participat la toate şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Exerciţii desfăşurate în cooperare cu I.S.U. BANAT pe linia prevenirii, monitărizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş în anul 2015:

Nr. Crt.
U.M.

participantă

Tipul şi denumirea

exerciţiului

Perioada Obs.
1 01109
Exerciţiu în comun cu ISU

Modul de acţiune şi tehnicile specifice pentru limitarea efectelor şi neutralizarea unui incendiu la depozitul de muniţie al unităţii

17.04.2015
2 01109
Exerciţiu în comun cu ISU

Modul de acţiune şi tehnicile specifice pentru limitarea efectelor şi neutralizarea unui incendiu la depozitul de muniţie al unităţii

15.10.2015
3 01220 Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice / STX (urgenţe civile) 11.06. 2015
4 01039 Antrenament evacuare personal 16.06.2015

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, cu unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi cu spaţiile de depozitare de la nivelul judeţului Timiş.
De asemenea s-a participat la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2015.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie a desfăşurat atât activitatea pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, astfel:

au fost înştiinţate structurile privind spaţiile în incinta cărora este permis/interzis
fumatul şi s-au făcut verificări în acest sens;

nu au fost eliberate permise de lucru cu focul, deoarece nu era cazul;
au fost efectuate instruiri privind intervenţia la locul de muncă în caz de incendiu
(alarmarea, salvarea rapidă şi în siguranţa personalului, întreruperea energiei electrice, acţionarea asupra focului şi evacuarea bunurilor);

au fost verificate, reparate şi reâncărcate stingătoarele din dotare, atât la sediul
central cât şi la unităţile subordonate;

hidranții interiori și cei exteriori au fost verificați;
în cadrul fiecărui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă
la prima intervenție;

a fost refăcută fişa obiectivului fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I.
163/2007;

pe clădirea sediului central, în colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, a
fost montată o antenă pentru cazuri speciale;

au fost întocmite registrele de control aferente instalaţiilor de detectare/semnalizare a incendiilor, hidranţi interiori, hidranţi exteriori şi iluminatul de securitate la incendiu;
detectoarele de fum și instalația de supraveghere video cu circuit închis au fost
verificate și consemnate în jurnalul evenimentelor;

Instituţia noastră participă cu regularitate la convocările transmise de Inspetoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiş prin conducătorul acesteia şi va continua să remedieze eventualele deficienţe ale activităţii mai sus prezentate.

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2015, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

– Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice și 41 de stații automate privind cantitatea.

– Transmiterea de 381 avertizări hidrometeorologice.

– Transmiterea de 166 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sârbă.

– În cursul anului 2015 am realizat un complex de activități de întreținere pe cursurile de apă, reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrare după cum urmeaza: lucrări de terasamente (58.7 mii m³), reprofilări și decolmatări de albii (58.71 mii m³), cosiri de vegetație (2865.33 ha), tăieri de vegetație lemnoasă (4635.42*100 mp), igienizări cursuri de apă neamenajate (2.92 km), lucrări de protecție și finisaje la lucrările hidrotehnice (264.77 mc), consolidări de mal din piatră și anrocament (754 mc).

– Întocmirea și transmiterea a 4 rapoarte informative privind pagubele produse de inundații;

– Completarea stocului de materiale și mijloace de apărare în conformitate cu noul Normativ Cadru în valoare de 58.700 lei.

– Participare “Proiect WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

– Realizare Centru de Intervenție Rapidă Timișoara, valoarea contractului este de 870.000 lei.

– Realizare stații automate pentru monitorizarea debitului pe derivații în localitățile Coștei si Luncanii de Jos.

– Realizarea stații automate pentru monitorizarea debitului pe folosințe la Uzina de Apă Aquatim.

– Realizare stații automate pentru măsurarea calității apei la Topolovațul Mare și Dudeștii Vechi.

– Realizarea stațiilor automate la acumulările Surduc, Ianova și Murani.

Realizarea acestui C.I.R. v-a duce la creșterea vitezei de reacție în caz de inundație și poluări accidentale. Acesta dispune de un personal de 15 persoane și de o dotare corespunzătoare unei astfel de intervenții.

– Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în perioada: 26.10-30.10.2015. La acțiune au participat reprezentații M.M.S.C și cei ai A.N.Apele Romane.

– Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia în perioada 20.10-23.10.2015 pe teritoriul Serbiei, respectiv 03.11-06.11.2015 pe teritoriul României.

– Realizarea exercițiului de simulare pe fluxul informațional în perioada 10-11.06.2015 pe cursul de apă Bârzava. La acțiune au participat reprezentanții I.S.U. Timiș și C.L.S.U. ale localităților Gătaia, Birda, Denta și Banloc.

În cursul anului 2015 nu s-au înregistrat poluări accidentale ale cursurilor de apă în județul Timiș.

Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Timiş – Mureșul Inferior

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul 2015 sunt cuprinse între 259,8 l/mp (Grabaţ) – 666,5 l/mp (Cenad) iar în perioadele critice s-au situat între 89,3 l/mp (Partoș) – 165,4 l/mp (Beba Veche) în perioada 01.01.2015 – 31.03.2015, iar în perioada 01.08.2015 – 30.10.2015 sunt cuprinse între 103,6 l/mp (Giroc) – 282,8 l/mp (SP cenad), reprezentativ fiind însă staţionarul Beba Veche (Amenajarea Aranca) cu 165,4 l/mp, în contextual în care solul era îmbibat cu apă până la saturație datorită precipitațiilor înregistrate în anul anterior, care au înregistrat un maxim în cursul anului 2014 de 1156,7 l/mp la staționarul Cenad (ceea ce reprezintă de peste două ori media multianuală). Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare de desecare aferente în măsura în care au necesitat funcţionarea pentru a nu se inunda, au fost solicitate de administrațiile publice locale și de beneficiarii terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.800 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8.868 km canale, 5.905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe, stăvilare, căderi de ruperi de pantă) şi de un număr de 116 persoane, din care 81 de electromecanici.

În contextul analizării activităţii în anul 2015, se poate constata:

Din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 73 sunt
funcţionale, dintre acestea au funcţionat 32 de stații de pompare din care 24 au pompat în condițiile O.U.G. 22/2013 iar 17 pe bază de contact de prestări servicii pentru evacuarea de pe terenul agricol (unele stații au funcționat pentru ambele situații). Din totalul stațiilor de pompare, 45 de stații au prezentat niveluri ale apei în bazinele de aspirație peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare, iar 56 de stații au avut condiții de funcționare, având atinse cotele de pornire conform regulamentelor de funcționare.

Pentru evacuarea excesului de umiditate cu staţiile de pompare, primăriile
din teritoriu şi societăţile agricole au fost informate de existența Ordonanţei de urgenţă nr. 22 din 03.04.2013 și condițiile în care se pot porni stațiile de pompare, respectiv după întocmirea contractelor de pompare a apei, emiterea comenzilor și efectuarea plăților conform prevederilor din contract.

Situaţiile cele mai critice au fost înregistrate în zonele: Beba Veche, Valcani, Dudeștii Vechi, Cheglevici, Jimbolia, Uivar, Pustiniș, Otelec, Diniaș, Dejan, Moravița, Partoș, Banloc.

În data de 23.01.2015, Intreprinderea Publică de Gospodărire a Apelor ,,Vode Vojvodine” Navoi Sad ne-a comunicat intrarea în faza de apărare extraordinară pe cursul de apă Aranca, ceea ce a condus la închiderea stăvilarului de frontieră de pe canalul Aranca de pe teritoriul sârb și implicit închiderea stăvilarului de pe canalul Aranca km 3+100 de pe teritoriul român, situație existentă până în data de 30.03.2015

În conformitate cu O.U.G. 22/2013, au fost emise 3 Procese verbale de către Comisia de punere în funcțiune ale stațiilor de pompare de desecare, unul în continuarea celuilalt urmare a situației existente pe teritoriul județului Timiș din cauza excesului de umiditate existent datorită precipitațiilor căzute și care au avut influență în funcționarea stațiilor de pompare de desecare în anul 2015, după cum urmează:

Proces verbal încheiat în 12.01.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.2392/12.01.2015;

Proces verbal încheiat în 28.01.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.3062/29.01.2015;

Proces verbal încheiat în 12.02.2015, înregistrat la Prefectura Timiș cu nr.3643/13.02.2015.

Suprafaţa afectată de luciu de apă şi băltiri din perimetrele amenajate cu
lucrări de îmbunătăţiri funciare, a atins un maxim estimat de 9010 ha în data de 05.02.2015, constând în 3469 ha culture de toamnă, 1030 ha pășune, 4266 ha ogor și 245 ha rapiță.

În urma nivelurilor de apă în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime
admise de regulamentele de exploatare au funcţionat staţiile de pompare Topolea, Partoş 1, Partoş 3, Macedonia, Banloc, Gad, Toager 1, Rudna, Rudna Est, Ghilad 2, Ghilad 3, Livezile, Moraviţa, Valcani 1, Valcani 2, Aranca, Jimbolia, Mureș, Cheglevici mal stâng, Colonia Bulgară, Țiganca, Keriteş 1, Keriteș 2, Otelec mal drept, Otelec mal stâng, Cenei, Pustiniş, Diniaș, Uivar, Dicșani, Ciavoș.

Au fost inundate 2 staţii de pompare: SP Cheglevici mal drept, deşi au
funcționat atât SP Cheglevici mal stâng la capacitate (0,81 mc/s) și SP Mureș (6,75 mc/s), nu au putut să facă faţă debitului de evacuat, fiind inundată în 15.03.2015; SP Gai, în condițiile în care a funcționat numai un agregat de pompare (a fost inundată de 3 ori in ultimii doi ani).

Urmare Ordonanţei de urgenţă nr.22 din 03.04.2013 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care reglementează condiţiile de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare şi stabilirea costurilor aferente, Instituţia Prefectului judeţului Timiş, prin Ordinul nr.230 din 10.04.2013 a dispus constituirea Comisiei de punere în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi stabilirea costurilor maxime generate de aceste activităţi în judeţul Timiş, alcătuită din reprezentanţi: prefectură, ISU şi ANIF care, în data de 10.04.2015 a întocmit Procesul verbal cu privire la cheltuielile generate de funcţionarea staţiilor de pompare de desecare de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare din perimetrul judeţului Timiş înregistrat la Instituţia Prefectului cu nr.5971/16.04.2015 și care a fost înaintat ulterior către ANIF București.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2015, rezultă următoarele:

6.1 Energia electrică consumată pentru pomparea apei în anul 2015 (care are la bază situaţia facturilor emise de ANIF beneficiarilor de teren pentru energia de pomparea apei şi facturilor ENEL de consum pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare (incl.TVA): 613.795,00 lei,

din care:

– evacuată de pe terenul agricol (plătită de beneficiarii de teren): 246.647,00 lei;

– evacuată din localităţi, din zona de frontieră şi pentru

protecţia infrastructurii ANIF: 63.312,76 lei;

– volumul total de apă evacuat estimate: 37.380,00 mii m.c.

– energie consumată: 1.163,5 MWh.

6.2. Cheltuielile cu funcţionarea staţiilor de pompare efectuate în anul 2015,

constau în: Total valoare (incl.TVA): 26.208,72 lei,

din care: – lubrefianţi, vaselină: 8.430,00 lei;

– închiriere transformator: 14.418,72 lei;

– ulei trafo pentru reostate pornire SP: 3.360,00 lei.

6.3. Cheltuielile cu remedierile la staţiile de pompare, rețeaua de canale şi construcţiile hidrotehnice, necesare funcţionalităţii acestora, constau în:

Total valoare (incl.TVA): 847.319,26 lei,

din care: – material, piese reparații SP: 29.218,72 lei;

– reparat hidroizolaţii clădiri SP: 47.741,20 lei;

– reparat instalaţii electrice SP: 5.372,00 lei;

– reparat agregate pompare SP: 642.696,34 lei;

– reparat transformatoare: 65.720,00 lei;

– reparat pompe epuisment: 25.520,00 lei;

– reparat drujbe și motocoase: 23.791,00 lei;

– carburanți și uleiuri pentru defrișări canale: 7.260,00 lei.

6.4. Totalul cheltuielilor estimate se ridică la valoarea de 1.487.322,98 lei.

În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2015,
am întreprins următoarele măsuri:

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş şi s-a ţinut legătura cu ENEL Timiş pentru funcţionalitatea posturilor trafo de la unele staţiile de pompare de desecare, funcționale (dar care nu s-au rezolvat) și anume: Cheglevici mal drept, amplasată în amenajarea Aranca și SP Parța amplasată în amenajarea Șag Topolovăț;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm mereu la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, la care unii răspund, alţii refuză, punându-ne în situaţii extreme critice şi penibile;

– la stația de pompare SP Mureș și SP Cenad s-a acționat la repararea unor agregate de pompare, atât cu terții cât și cu forte proprii; Stația de pompare Mureș, care deservește 68.400 ha, nefucțională până în data de 05.02.2015 (fapt cunoscut de ANIF București prin referatele emise de Filiala Timiș), a fost pusă în funcțiune prin grija Filialei Timiș și cu ajutor din partea S.C. Emiliana Rom SRL;

– s-au montat posture trafo la SP Partoș 1 și SP Teremia;

– asigurarea personalului pentru reparația stației Mureș și pentru curățirea grătarelor din bazinul de aspirație al pompelor de vegetația adunată (4-6 oameni zilnic) de către primăriile afectate și S.C. Emiliana Rom SRL;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF și pentru curățarea grătarelor pentru funcționarea permanent și la celelalte stații și transportul acestuia pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km., datorită lipsei personalului adecvat în aceste situații.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, în cadrul şedinţelor cu directorii sau prin inspectorii de sector.
Instruirea consilierilor educativi din şcoli privind responsabilităţile ce le revin celor care gestionează activitatea PSI, PC în şcoli – februarie-martie 2015, octombrie-noiembrie 2015.
Programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
Verificarea activităţii comisilor PSI din şcoli – permanent.
Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2014-2015 şi a semestrului I, 2015-2016.
Instruirea directorilor unităţilor de învăţământ şi responsabilii PC şi PSI pe şcoală de către reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Transmiterea recomandării de a valorifica teme PSI, PC în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea inceniilor).
Desfăşurarea Concursului educaţioanl de protecţie civilă cu tema „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre” – februarie 2015.
Mediatizarea / promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile subordonate şi postarea pe site-ul instiţuţiei – pe parcursul anului 2015.
Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2015.
Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2015.
Premierea echipajelor câştigătoare la faza judeţeană a concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi a cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor” din buget alocat de CJ Timis.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

În conformitate cu art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Urgenţă, împotriva dezastrelor, la nivel local, dr. Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă.

Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 şi art. 17, lit.a şi lit.b din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163/2007.

S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş, privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin în cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă, luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modiciat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare și OMAI 163/2007.

Au fost luate măsuri privind verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare, reparare, încărcare stingătoare din cadrul instituției.

A fost iniţiată şi efectuată acţiunea de vaccinarea antirabică a vulpilor din mediul silvatic cu momeli vaccinale prin distribuţie manuală şi aeriană, conform H.G. 55/2008.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

S-a întocmit “Programul de acţiune privind curăţirea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;
Revizuirea utilajelor şi echipamentele pentru deszăpezire şi curăţarea căilor pietonale de gheaţă şi polei din incinta instituţiei;
Pe scara principală de acces s-a aplicat o mochetă antiderapantă pentru prevenirea alunecării persoanelor;
Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni, inversiuni termice, etc.);
S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei.
Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale inclusiv gripa;
S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţii de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
Raportarea imediată la Dispeceratul Central, a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, însoţite de propuneri corespunzătoare, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţii ce depăşesc posibilităţile locale.
În luna octombrie 2015, a fost efectuată instruirea întregului personal al DSVSA Timiș, cu privire la regulile de pregătire antiseismică, protecție, comportare și acțiune a populației în caz de cutremur, urmată de o testare pe probleme de P.S.I. la locul de muncă.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

S-au instituit controale tematice la spitalele de urgenţă cu privire la:
– Sistemul de transmisie a datelor (telemedicină) conform legislaţiei, privind implementarea Programului de tratament al Infarctului Miocardic Acut – cum este folosit sistemul de telemedicină, raportarea către Ministerul Sănătății a cazurilor de infarct miocardic acut şi a pacienţilor cu arsuri grave.

– Organizarea transferului interclinic al pacienţilor critici (conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1091/2007).

– Întocmirea Planului alb de intervenție de către spitalele de urgență, municipale și orășenești în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății/M.A.I. 2021/691 din 2008.

– Modul de raportare al datelor solicitate în situaţii determinate de temperaturile extreme ale mediului (caniculă, hipotermii).

Totodata s-a monitorizat permanent această situaţie, în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra stării de sănătate a populaţiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnică la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Au fost activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi scăzute, iar de la unităţile medicale s-a urmărit reactualizarea planurilor proprii de măsuri pentru prevenire şi intervenţie, aplicabil fiecarei unităţi medicale. S-au transmis recomandări către medicii de familie, spitale și Serviciul județean de Ambulanță. În această perioadă au fost verificate condițiile igienico-sanitare în cele 6 adăposturi pentru persoanele defavorizate.

Pe teritoriul județului Timiș au fost 2 cazuri de deces prin hipotermie.

În sezonul estival, pe perioadele cu temperaturi caniculare (cod galben de caniculă) s-au organizat 5 puncte de distribuire a apei pentru băut, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1168/2008, la care au apelat un număr de 342 de persoane. Nu au fost semnalate probleme deosebite și nu au fost constatate decese datorate caniculei.

În cadrul altor controale tematice la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş s-au centralizat şi transmis la Ministerul Sănătăţii o serie de informaţii, referitoare la participarea personalului medical la solicitări, date ce privesc ambulanţele, staţiile, substaţiile din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiş.

S-a monitorizat activitatea Serviciului de Ambulanţă Judeţean prin raportări lunare la Ministerul Sănătății și am participat în comisii avizate de Ministerul Sănătății la evaluare în vederea autorizării furnizorilor private de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport medical asistat și transport sanitar neasistat.

S-a ţinut permanent legătura cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerul Sănătății în cazul unor incidente ce implică actul medical, prin informări operative.

În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2015 al judeţului Timiş, cu acordul de colaborare cu instituţiile complementare din judeţ, Compartimentul situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale a participat la acţiuni cu tematica de protecţie civilă şi prevenirea unor situaţii cu risc, iniţiate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi anume:
Concursul de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’ – etapa judeţeană;
Concursul ,,Prietenii Pompierilor’’ – etapa judeţeană;
Instructaj de pregătire cu personalul tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Exercițiul de testare a Planului de urgenţă externă.
În vederea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, un reprezentant al DSP Timiş a participat la cursurile organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au participat la toate acţiunile în care au fost solicitaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2015.

Inspectoratul Regional în Construcţii Vest – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Prin Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe lângă atribuțiile generale și specifice, i-au fost repartizate funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi activităţi în cadrul acestora, după cum urmează:

Funcţia de sprijin ”Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora” cu activitatea specifică ”Monitorizarea siguranţei în construcţii”;
Funcţia de sprijin ”Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate” cu activitatea specifică ”Evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public”.
Pe raza județului Timiș funcționează o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, condusă de inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 7 inspectori de specialitate.

În anul 2015 au fost desfăşurate următoarele activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş astfel:

Prevenire

A fost reactualizat planul de evacuare în situaţii de urgenţă pentru Direcţia Regională în Construcţii Vest – Compartiment Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Romulus, nr. 60.

A fost efectuată instruirea personalului privind evacuarea personalului şi a bunurilor aflate în clădire în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă.

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi diriginţii de şantier de specialitate, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare,

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate (102 obiective verificate).

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (802 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate un număr de 535 inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

Gestionare

În cursul anului 2015, nu au fost înregistrate la nivelul instituției accidente tehnice importante la clădiri care să conducă la măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

În cursul anului 2015, agricultura judeţului Timiş s-a confruntat cu unele evenimente care au afectat într-o măsură mai mică sau mai mare producţiile agricole, atât cantitativ cât şi calitativ, influențând piaţa produselor agricole cât şi calendarul tehnologic al principalelor culturi agricole.

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2015 s-au efectuat următoarele:

Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2015 a fost afectată de secetă o suprafață de 81204,49 ha);
Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara administrează pe raza judeţului Timiş, un număr de 580,354 km. de drumuri naţionale şi 105,514 km. autostradă.

Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat etapizat în funcţie de evenimentele rutiere și condițiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfășurare a circulației rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfășurat mai multe activităţi cum ar fi:

– montarea de indicatoare rutiere de atenţionare a participanţilor la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariţia poleiului pe timp friguros;

– montarea de indicatoare „foc interzis“ în zonele în care drumul traversează zone agricole cultivate cu păioase unde în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimete rutiere cu urmări grave;

– menţinerea părţii carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparaţii cuprinse în programele anuale de întreţinere curentă sau periodică;

– decolmatarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor, gurilor de scurgere şi a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi şi drumuri naţionale din administrare;

– realizarea de studii şi proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naţionale, inclusiv din punct de vedere al adoptării de acţiuni şi măsuri de reducere a riscului la inundaţii şi ierarhizarea acestora în funcţie de gravitatea situaţiei.

În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, au fost iniţiate diferite activităţi specifice activităţii de administrare a drumurilor naţionale şi autostrăzilor, cum ar fi:

– patrularea-revizia periodică pe drumurile naționale cu mijloace rutiere, a personalului din cadrul districtelor de drumuri, pentru a putea fi iniţiate intervenţii operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe reţeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;

– monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin dispeceratele de informări privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;

– colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru I.P.J. Timiș şi I.S.U. Banat în ceea ce privește schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;

– efectuarea unui recensământ rutier, pe tot parcursul anului 2015, fragmentat pe diferite luni și zile ale săptămânii, timp de 11 zile, constând în înregistrarea cu mijloace specifice a autovehiculelor cu rol de monitorizare pe termen mediu și lung a evoluției traficului rutier pe diferite sectoare de drum;

– colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;

– monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

– perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;

– perioada ce cuprinde sezonul rece.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, în urma licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

– automacara = 2 buc;

– autogreder = 2 buc;

– remorcher = 2 buc.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe perioada iernii, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 9 baze de deszăpezire şi 2 Centre de Întreținere și Coordonare dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea sau blocarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a drumurilor și sectoarelor de autostradă.

Pe timpul iernii 2014-2015, la nivelul județului Timiș, au fost angrenate în activitatea de deszăpezire următoarele:

Denumire U.M. Iarna 2014-2015
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 88
Autofreză buc 2
Autogreder buc 2
Remorcher buc 2
Macara buc 2
Buldoexcavator buc 9
Încărcător buc 19
Tractor de mare capacitate buc 2
ARD (autospeciale revizii drum) buc 13
Staţie preparare CaCl2 buc 3
Sare tone 8.033,44
Nisip tone 5.465,52
Soluţie CaCl2 tone 81,58
Baze şi puncte de sprijin buc 15

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul I.P.J.Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții I.S.U.Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii, în perioada 01.11. anul curent – 31.03. anul următor, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, devin operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

Enel Distribuţie Banat – Zona MT/JT Timişoara a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2015”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la convocarea anuală de pregătire a personalului tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență și la simpozionul organizat cu ocazia Zilei Protecției Civile din data de 26.02.2015.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

E.ON Distribuţie România SA – Centru Rețea Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către persoana de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza Fişelor de control, conform graficului de control trimestrial, ocazie cu care se verifică instructajul periodic, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de intervenţie în situaţii de urgenţă, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne.

În urma controalelor afectate, dacă sunt constatate neconformităţi, se întocmesc Notele de control în care se stabilesc termenele şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, E.ON Gaz Distribuţie are încheiate contracte privind:

achiziţia de stingătoare noi;
verificarea și reîncărcarea stingătoarelor existente;
verificarea și întreţinerea hidranţilor de incendiu.
Instruirea întregului personal salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicii anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2015 a fost planificate şi executate 4 exerciții:

– 31.03.2015, în Timișoara, la clădirea Centrului de Exploatare (cutremur urmat de incendiu);

– 03.04.2015, în Timișoara, la un cămin de vane (incendiu);

– 27.04.2015, în Timișoara, la un post de reglare-măsurare (avarie în urma unui accident de trafic);

– 15.06.2015, în Lugoj la un post de reglare-măsurare (incendiu).

Exerciţiile au fost efectuate în baza Programului de desfăşurare şi au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor privind desfăşurarea acestora.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

În decursul anului nu au fost evenimente care să implice Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş.
Reprezentantul A.P.M. Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a participat la ședinţele organizate de I.S.U. Banat în decursul anului 2015.
În cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul a şapte staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2015 nu s-a înregistrat nici o atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, oxizi de azot, sau bioxid de sulf. Totodată se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2015 nici o depăşire a limitelor de atenţionare.
În conformitate cu H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, instituţia noastră, prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu I.S.U. Banat şi cu Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş

Garda Națională de Mediu Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş, conform HG 1005/2012, are atribuții în are atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului, are atribuţii în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Se cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

Activitatea propriu-zisă se desfăşoară prin controalele specifice planificate şi neplanificate, inclusiv în cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, pe teritoriul judeţului Timiş.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 14 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 52 medici, 150 asistenţi medicali, 208 ambulanţieri și 75 autosanitare.

Toate cele 14 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (6 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 149.493 solicitări, din care 2.579 solicitări false şi 146.914 solicitări au avut finalitate medicalǎ.

La un număr de 21.245 cazuri au participat colaboratorii Serviciului de Ambulanţǎ Timiş (SMURD, Servicii de Ambulanță private), iar 125.669 este numărul de intervenţii la caz ale instituţiei noastre.

Activitatea de urgență prespitalicească ți transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

STAȚIE Roșu (urg. foarte grave) Galben (urg. grave) Verde Transport TOTAL
KM.

parcurși

Buziaș 439 2352 4097 6888 192313
Ciacova 270 1364 512 2146 66456
Deta 1037 1813 1352 4202 273317
Făget 738 1073 559 1574 3944 269061
Gătaia 157 589 666 1412 84466
Jimbolia 1242 2702 525 4469 195806
Lugoj 2538 5122 2910 3725 14295 532737
Mașloc 199 842 363 1404 66420
Sânnicolau Mare 1509 1896 1194 186 4782 274550
Stația centrală 6860 18272 15029 22511 62672 1132904
Municipal 4093 4156 4494 2 12745 136357
Topolovățu Mare 290 1151 1347 2788 101300
Uivar 299 1229 215 1743 103229
Variaș 339 1454 386 2179 120589
TOTAL 20010 44015
33649

din care C.U.D. 7163

27995 125669 3549805
şi cumulează un număr total de 3.549.805 km.

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, respectiv 125.669 proporția în cele două compartimente, respectiv compartimentul de urgență și compartimentul de transport și consultații la domiciliu, se prezintă astfel:

1.Compartimentul de urgență: 72,03% din activitate;

2.Compartimentul de transport sanitar și consultații la domiciliu: 27,97% din activitate.

1.Compartimentul de urgență:

A intervenit la un număr de 90.511 solicitări, care au fost distribuite prin compartimentul de preluare pe coduri de culoare respectiv roșu, galben, verde, după cum urmează:

– cod roșu : 20.010 solicitări;

– cod galben : 44.015solicitări;

– cod verde : 26.486 solicitări.

Compartimentul de transport sanitar asistat, neasistat și consultații la domiciliu:
A intervenit la un număr de 35.158 solicitări, din care consultații de urgență la domiciliu cu medic 7.163.

Câteva din motivele pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

Dureri abdominale și de spate 1.6794 cazuri
Sincopa 7.806 cazuri
Dispneea 7.011 cazuri
Copil bolnav 4.840 cazuri
Durerea toracică 5.407 cazuri
Cefalee 4.956 cazuri
AVC 2.489 cazuri
Caderi si alte accidente 3.427 cazuri
Accidente rutiere 1.461 cazuri
Psihiatrice / suicid 2.833 cazuri
Obstetrică-ginecologie 2.523 cazuri
Din totalul celor 125.669 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

Nr.

crt

Nr solicitări Tip autosanitară Componenenta echipaj
1. 16.091 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical
2. 7.163 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domiciliu
3. 72.398 B2 Ambulanțier, As. Medical
4. 2.024 A1 ,A2 Ambulanțier, As. Medical –transport asistat
5. 27.993 A1, A2 Ambulanțier – transport neasistat
TOTAL 125669

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport sanitar și consult de urgență la domiciliu, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală, după cum urmează:

URBAN (solicitări) RURAL (solicitări)
Cod roșu 11.450 (urgențe foarte grave) Cod roșu 8.560(urgențe foarte grave)
Cod galben 22.686 (urgente grave) Cod galben 21.329(urgențe grave)
Cod verde 32.089 Cod verde 1.560
Cod negru (transport) 25.353 Cod negru (transport) 2.642
Total: 91.578 – 72,87 % din activitate Total: 34.091 – 27,13 % din activitate

iar timpii de ajungere la caz sunt urmatorii :

-în mediul urban – cod roșu (urg. foarte grave) – 11‘ 13“

– cod galben (urg. grave) – 14‘ 56“

-în mediul rural – cod roșu (urg. foarte grave) – 19‘ 58“

– cod galben (urg. grave) – 26‘ 28“

Dispeceratul medical, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Pimul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private.

11.750 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT.
4.665 solicitări NEUROMED (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).
4.830 solicitari RAȚIONAL (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).
TOTAl: 9.495 solicitări

Total : 21.245 solicitări rezolvate de colabotatori

Pe toata perioada anului 2015, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ în care a fost cuprins:

– personalul operativ nou-angajat în S.A.J. Timiș (21 persoane)

2 medici;
10 asistenți medicali;
8 conducători auto;
1 operator registrator de urg.

-personalul operativ S.A.J. Timiș instruit în alte centre de formare :

Orsova – 12 persoane;
Predeal – 14 persoane;
Eforie Sud – 22 persoane.

-alt personalul operativ instruit în centrul de formare al S.A.J. Timiș:

voluntari – 60 persoane;
asistenți medicali OAMR – 110 persoane;
conducători auto pentru obținere atestat ambulanțier – 90 persoane.

Tematica cursurilor pentru personalul operativ fiind următoarea :

ALS (Suport Vital Avansat) – protocoale ERC 2010 – adresat medicilor , asistentilor medicali, ambulantierilor si cond. auto;
2. Situații speciale în resuscitare – adresat medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto;
BLS (Support Vital de Bază) + AED (Defibrilare Automată Externă)– adresat conducătorilor auto;
ATLS (Suport Vital Avansat in Trauma) – adresat medicilor (evaluare primară), asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto (elemente de traumă și imobilizări);
Aparatura – adresat asistenților medicali, ambulanțierilor și cond. auto;
Transmisie date – adresat asistenților medicali;
Curs de prim ajutor
Au fost evaluați un număr de:

123 ambulanțieri;
123 asistenți medicali.

De asemenea pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreuna cu I.S.U. Timiș la un număr de 5 exerciții de simulare privind protecția civilă, au asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel locat (ziua servicilor publice) şi au însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru.

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de ajungere și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie, decembrie 2015) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

Serviciul de Ambulanță al Județului Timiș preocupat fiind de creşterea calităţii actului medical, în perioada 26-29 noiembrie 2015 a participat cu 2 echipaje la Concursul Național de Ambulanțe – editia VI organizat de S.A.J. Sibiu și care a avut ca obiective:

valorizarea imaginii Serviciului de Ambulanță Județean ca serviciu public de importanţă strategică;
facilitarea schimbului şi transferului de bune practice între Serviciile de Ambulanță județene;
stimularea şi promovarea lucrului în echipa fără dizolvarea responsabilităţii individuale;
promovarea excelenţei profesionale și a valorilor etice.

Rezultatele obținute sunt onorante pentru Serviciul de Ambulanţă Județean Timiș:

Locul I pentru echipajul C2 format din medic + asistent medical + ambulanțier;
Locul I pentru echipajul B2 format din asistent medical + ambulanțier;
În urma acțiunilor de audit intern și extern, în iulie 2015 s-a reconfirmat Certificarea ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calităţii a serviciului nostru.

Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2015 s-au executat următoarele lucrări:

– accidentale/calamităti după cum urmează: refacere pod pe DJ 595A, km 8+495 la Ghilad;

– de întreținere curentă pe timp de iarnă privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene;

– referitor la capitolul siguranță rutieră s-au realizat: marcaje longitudinale, transversale şi completări ale semnalizării rutiere verticale (table indicatoare).

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– intervenție la stingerea incendiului de pădure;

– acțiuni în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș pentru instruirea și îndrumarea populației prin mijloace de propagandă vizuală asupra prevenirii incendiilor de pădure (20 afișe P.S.I.);

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, în cooperare cu I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea a văilor, ogașelor, șanțurilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier și degajarea albiilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– urmărirea lucrărilor de corectare a torenților;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– monitorizarea în comun cu Unitatea Fitosanitară Timiș a organismelor de carantină prin prelevarea probelor de la diferite specii de arbori;

– activități comune cu Direcția Sanitar Veterinară Timiș pe linia prevenirii rabiei prin punerea de momeli vaccinale și monitorizarea populației de vulpi prin recoltarea unor exemplare și analiza acestora la laborator;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc de incendii și intervenția personalului silvic, pompierilor militari și voluntarilor pentru izolarea și stingerea acestora în timpul cât mai scurt în scopul protejării fondului forestier național și limitării pagubelor;

– întretinerea liniilor izolatoare pentru prevenirea propagarii incendiilor in fondul forestier.

În anul 2015 acțiunea factorilor climatici negativi, respectiv seceta prelungită asociată cu arșița din timpul sezonului de vegetație, a afectat plantațiile înființate în anii 2014/2015 pe suprafața totală de 14,15 ha. Pierderile de puieți datorită secetei au fost constatate în raza ocoalelor silvice Lunca Timișului (13,02 ha) și Timișoara (1,13 ha).

Personalul de teren al Direcției Silvice Timiș prin Ocoalele Silvice Coșava, Făget, Ana Lugojana și Lugoj s-au implicat împreună cu pompierii militari, civili și voluntari la izolarea și stingerea unui număr de 8 incendii de litieră inițiate în fondul forestier, urmarea neglijenței unor persoane necunoscute. A fost afectată o suprafață totală de 24 ha incendiu de litieră printre care și o plantație tânără de 2,5 ha în raza Ocolului Silvic Făget, caz înaintat organelor de cercetare penală în vederea cercetării împrejurărilor izbucnirii incendiului. De asemenea, Direcția Silvică Timiș a participat la localizarea și stingerea incendiilor de vegetație uscată din vecinătatea pădurilor care amenința propagarea în fondul forestier.

Pentru asigurarea eficienței și operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a alocat în anul 2015 suma de 59.810 lei, în scopul asigurării prevenirii și intervențiilor necesare.

Direcția Silvică Timiș prin personalul sivic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2015 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana pe parcursul anului 2015, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informări, atenționări și avertizări meteorologice pentru imediată şi scurtă durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate pe teritoriul județului Timiş, s-au realizat observațiile, măsuratorile, prelucrarea, codificarea si transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite şi transmise, conform instrucţiunilor în vigoare, mesajele de avertizare, agravare, ameliorare si meteor roșu privind apariţia și evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurată transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din județul Timiş, a programului de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteo deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

În cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea și intensitatea) și extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum și prognoze specializate de foarte scurtă durată pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologică de scurtă și medie durată s-a realizat zilnic și s-a actualizat parțial sau total de 2 ori /zi sau de câte ori a fost necesar.

Ori de cate ori materialele diagnostice și prognostice au indicat probabilitatea producerii imediate (în intervalul 0-3 ore) a unui fenomen periculos, dacă s-a anticipat atingerea sau depășirea pragurilor de avertizare, au fost emise atenţionări sau avertizări.

Pentru fenomene meteorologice severe pe raza judetului Timiş, în perioada 01.01.2015-31.12.2015 (specificarea “Atenționare” sau “Avertizare” și codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme), au fost emise pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase imediate (nowcasting):

– 149 atenţionări cod galben nowcasting;

– 1 avertizare cod portocaliu;

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase pe scurta durata, jud. Timis:

– 38 informări meteorologice naţionale;

– 25 atenţionări cod galben;

– 11 atenţionare cod portocaliu.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, I.S.U. Timiș, Administraţia Bazinală de Ape Banat si beneficiarii contractuali.

Am participat personal când a fost posibil sau prin delegat, la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, prezentând de câte ori a fost cazul prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

Sucursala Regională C.F. Timişoara în cursul anului 2015 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionale CF Timişoara, a Regulatorului de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile întreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În vederea îmbunătăţirii activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite următoarele documente:

Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursalei Regionale de C.F. Timişoara şi Regulatorul de Circulaţie Regional Timişoara;
Temele privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență în anul 2015;
Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun;
Întocmirea Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor;
Studierea, conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute;
Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire, alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Inventarierea, actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă;
Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante), expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun;
Participarea la convocările de pregătire trimestriale ale I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş.
În anul 2015 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „Noțiuni și măsuri de intervenție privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată”;
Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic;
Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat;
Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numit prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată;
Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionale de C.F. Timişoara şi Regulatorul de Circulaţie Regional Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005;
Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.
În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situație de urgență, în anul 2015 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare.

Din totalul de 1062,043 km lungime linie din judeţul Timiş, 279,850 km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea Sucursalei Regională de C.F .Timişoara 782,193 km pe raza judeţului Timiş.

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de Linii s-a desfăşurat în decursul anului 2015 în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

În afara lucrărilor de întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare şi anume:

1.Lucrări de ciuruire mecanizată cu maşini grele de cale pe zonele:

– Linia 100 între staţiile Căvăran-Jena km 496+780-498+420 = 1,640 km

– Linia 100 între staţiile Găvojdia-Tapia km 506+000-509+520 = 3,275 km;

– Linia 129 între Stamora-Frontiera Română km 57+280-59+426 = 2,146 km;

– Linia 218 în staţia Ronaţ Triaj Gr.D – km 6+390-7+250 = 0,860 km;

– Linia 218 în staţia Sînandrei – km 12+845-13+690 = 0,835 km.

2.Consolidarea liniilor curente:

a) Repararea traverselor de beton prin înlocuirea diblurilor deteriorate:
– Linia 100 Lugoj-Remetea Mare –128 buc dibluri înlocuite;

– Linia 123 Lugoj-Buziaş –2000 buc dibluri înlocuite;

– Linia 125 Semenic-Buziaş –84 buc dibluri înlocuite;

– Linia 216 Margina-Lugoj –2944 buc dibluri înlocuite.

b) Reparatia trecerilor la nivel:
În cursul anului 2015 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– Linia 100 între staţiile Tapia-Lugoj km 513+606 şi km 514+581;

– Linia 216 între staţiile Coşteiul Mare-Lugoj km 79+898;

– Linia 218 între Sînandrei-Băile Calacea km 19+560;

– Linia 124 între Timişoara Sud-Timişoara CET km 6+950;

– Linia 125 între Timişoara Sud-Semenic km 1+173.

c) Înlocuirea traverselor de lemn normale, speciale şi beton necorespunzătoare:
– Pe linia 100 între Jena-Remetea Mare pe zona aparatelor de cale s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparatele de cale – 128 buc. noi şi 49 buc semibune precum şi traverse beton T 26 semibune = 152 buc;

– Pe liniile 124 şi 132 pe curbele de la ieşire din staţia Timişoara Nord spre Timişoara Sud şi Vest km 1+472-1+856 s-au înlocuit traverse lemn necorespunzătoare cu traverse beton T 29 = 200 buc. noi;

– Pe linia 216 între Holdea-Lugoj pe zona aparatelor de cale s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparate de cale– 11 buc. noi precum şi traverse beton T18 noi= 29 buc şi T 13 semibune = 152 buc;

– Pe liniile 100 şi 218 pe zona aparatelor de cale de pe raza secţiei L3 Timişoara s-au înlocuit traverse lemn speciale pentru aparatele de cale – 44,5 mc. noi şi 27 mc. semibune.

d) Pe linia 124 între Timişoara Nord-Sud km 2+700-2+840 – s-au înlocuit şinele defecte/ uzate tip 49 pe curbă- 280 ml ( 140 mcale).
e) Lucrări de buraj mecanic- 4,5 km.

Lucrări de consolidarea capetelor de staţii:
– pe linia 100 în staţia Timişoara Nord s-au înlocuit 2 aparate de cale necorespunzătoare cu 2 aparate de cale SB de acelaşi tip, din stocurile existente ale secţiei L3 Timişoara şi anume S 59 şi S 110 iar la S D5 s-au înlocuit şinele de legătură şi macazul;

– ciuruirea mecanizată a aparatelor de cale: S 1, S 2 din staţia Jena, S 1, S 2 din staţia Tapia, S 11 Ronaţ Triaj Gr.D, S 11 Sînandrei.

Lucrări de înlocuirea traverselor speciale pentru poduri:
Au fost înlocuite grinzile de pod pe secţiile L3 Timişoara şi L2 Lugoj

– linia 100 între Lugoj-Timişoara Est la podurile km 524+014 – 23 buc, km 546+774 – 10 buc., km 550+574 – 5 buc.;

– linia 124 între Timişoara Sud-Jebel la podurile km 14+555 – 40 buc. şi km 16+663 – 20 buc.;

– linia 125 între Timişoara Sud-Buziaş la podul km 12+316 – 31 buc.;

– linia 129 între Voiteni-Stamora la podul km 42+437 – 20 buc.;

– linia 216 între Holdea-Lugoj la podurile km 35+852 – 9 buc, km 59+329 – 10 buc., km 80+481 – 18 buc.;

– linia 218 între Timişoara N-Sînandrei la podurile km 10+418 – 10 buc, km 11+248 – 10 buc., km 12+164 – 3 buc.

În cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de defrişare pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere. Aceste lucrări s-au derulat pe magistrala 100 între Jena-Timişoara Nord pe o suprafaţă totală de 63050 mp şi pe linia 218 Timişoara-Orţişoara pe o suprafaţă totală de 13.000 mp.

În cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de reparaţii podeţ tubular km 57+783 pe linia 216 între Mănăştur-Cliciova pentru eliminarea punctului periculos. Lucrările au fost finanţate din bugetul de stat.

S-au executat şi lucrări de revopsire poduri metalice cu terţi – 485 mp la pod Modoş km 2+595 linia 124 Timişoara Nord–Voiteni. Lucrările au fost finanţate din bugetul de stat.
Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate rapoarte de remediere în termenul stabilit.

Activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activității de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, societatea noastră a colaborat, prin informari reciproce şi întocmire/transmitere de documente, respectiv planuri de cooperare, participări la ședințe comune cu componentele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, sub conducerea Prefecturii județului Timiș – structura de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne din județ, reprezentanți ai Ministerului Apărării și celelalte instituții ale administrației publice locale:

Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
Planul de evacuare;
Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;
Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
Planul de măsuri pentru organizarea activităţilor de deszăpezire şi degivrare a pistei de aterizare/decolare, căilor de rulare, platformelor de îmbarcare/debarcare/staţionare, a căilor de acces spre aerogări, depozite, obiective energetice, de comunicaţii şi PSI;
Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
Fisa de date a Aeroportului cu informaţii referitoare la: specificul activităţii, adresa, număr de telefon şi fax, lista societăţilor care-şi desfăşoară activitatea pe aeroport în spaţiile care le-au fost închiriate;
Fişele tehnice lunare ale sirenei electrice de alarmare a aeroportului;
Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (p.c. + p.s.i. ) care se desfaşoară pe aeroport.
Participarea la şedinţe comune cu reprezentanţi ai componentelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă TIMIŞ, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”, reprezentanţi ai Ministerului Apărării, instituţii ale administraţiei publice locale şi instituţii deconcentrate, sub conducerea Prefecturii judeţului Timiș.

Totodată au fost întocmite şi înaintate la M.T. – Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă ale Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Obiectivul principal al întregii activităţi, desfăşurate la nivelul societăţii noastre, a constat în eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii stării operaţionale a aeroportului.

Obiectivele derivate au urmărit:

– îmbunătăţirea comunicării între persoanele cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă;

– pregătirea salariaţilor privind modul de acţiune în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă;

– asigurarea materială cu materiale specifice pentru intervenţii în cazul unor situaţii de urgentţă.

Activitatea desfăşurată în cadrul Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia, pentru a menţine şi creşte nivelul, capacitatea operativă în domeniul situaţiilor de urgenţă, s-a realizat prin:

Organizare:
În cadrul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” este constituită, prin Decizie a Directorului General, Celula de Urgentă care dispune toate măsurile necesare în vederea organizării şi coordonării activităţilor de intervenţie în situaţii de urgentă posibil a se produce în raza de competenţă a aeroportului.

Aceasta este subordonată Directorului General al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia”, care este şi Şeful Celulei de Urgenţă. Celula de Urgenţă este formată din personal cu funcţii de conducere, de coordonare şi de execuţie.

Structura şi componenţa Celulei de Urgenţă sunt stabilite printr-un Regulament de organizare şi funcţionare al Celulei de Urgenţă.

De asemenea, este constituit Comitetul de deszăpezire care are ca sarcină principală organizarea, planificarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de deszăpezire/degivrare a suprafeţelor aeroportuare, în scopul menţinerii în stare de operativitate a aeroportului şi asigurarea siguranţei zborului indiferent de condiţiile meteorologice.

Planificare / informare
În vederea desfăşurării unei activităţi coerente şi eficace, s-a pus bază pe calitatea întocmirii şi actualizării documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, menţionate anterior.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

De asemenea Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judetului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT – AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Activităţi
Amenajarea, dotarea și gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea acestuia cu: mobilier, mijloace de comunicații, hărți, planuri topografice, planuri de conducere a activităților la producerea de situații de urgență.

Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă şi a Graficelor lunare de lucru, controale şi acţiuni ale Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă (de protecţie civilă şi de p.s.i.), recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă produse pe aeroport.

Efectuarea, săptămânal, de controale şi probe privind starea tehnică, de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

Aprovizionarea cu materiale degivrante şi antigivrante şi achiziţionarea de servicii de deszăpezire.

Rezultate
Este asigurat gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

De asemenea Planul de Urgenţă al Aeroportului și a fost înaintat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judetului Timiş, Inspectoratului Politiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A.–TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT–AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă au obţinut Avizul privind sectorul de competenţă din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat ”al judeţului Timiş cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008.

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă este unul ridicat corespunzator unui serviciu de categoria a-V-a în conformitate cu O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi de categoria a-8-a în conformitate cu reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România.

Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2015, avându-se în vedere totodată, pentru anul 2016, achiziţia unei autospeciale p.s.i. şi a unei autoutilitare necesare bunei desfăşurări a activităţii, în conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, fapt care duce la creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C., ca serviciu pentru situaţii de urgenţă constituit conform Criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – O.M.A.I. nr. 158/22.02.2007 şi a Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România.

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost desfăşurate în anul 2015, 5 exerciţii de cooperare pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă, după cum urmează:

– Cu ocazia Zilei Protecţiei Civile în data de 26.02.2015, s-a desfăşurat un exerciţiu demonstrativ cu forţe şi mijloace privind intervenţia în caz de cutremur;

– În data de 30.03.2015, s-a desfăşurat exerciţiul de cooperare cu forţe şi mijloace cu tema: Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui incendiu la Palatul Culturii din Timişoara;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Explozie urmată de incendiu la S.C. GASPECO L&D S.A Timişoara, în data de 16.06.2015;

– În data de 25.09.2015, s-a desfăşurat un exerciţiu de verificare a concepţiei de acţiune în cazul producerii unui eventual aflux mare de migranţi de tip exod în Tabăra mobilă de campare pentru crize umanitare în localitățile Lunga și Moravița din judeţul Timiş;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unei

scăpări masive de gaze, urmată de incendiu la S.C. BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. LUGOJ, în data de 22.10.2015.

CONCLUZII FINALE

În anul 2015, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 2288/9 decembrie 2004.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2015 a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2016 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

Propuneri de măsuri:

Punerea la dispoziţia comitetului judeţean a unor resurse financiare ( minim 100.000 de lei) pentru gestionarea eficientă a primelor măsuri în situaţia producerii dezastrelor (achiziţie hrană, apă pentru sinistraţi, plata experţilor pentru evaluarea pagubelor, etc.)
Încheierea unui protocol cu firme specializate care dispun de utilaje grele (automacarale, buldozere, excavatoare, trailere etc.) pentru punerea la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş, la momentul producerii unor situaţii de urgenţă în judeţul Timiş;
Identificarea de resurse financiare în bugetul primăriei municipiului Timişoara şi a Consiliului Judeţean Timiş pentru dotarea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT”, cu mijloace şi echipamente de intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă pe diferite tipuri de risc (autospecială de lucru la înălţime, echipamente de înştiinţare-alarmare);
Cooperarea regională, acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăţită care include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi inundaţiile transfrontaliere;
Analiza în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a alocărilor de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a fondurilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.

VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. TIMIȘ

INSPECTOR ŞEF

Locotenent-colonel,

ing. MIHOC Lucian-Vasile