RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2016

mitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

I. MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2015 următoarele priorităţi:
– identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
– asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
– creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2015 în 6 şedinţe iar Comandamentul Județean de Iarnă Timiș într-o ședință.
De asemena a participat la 7 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.
În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 4 hotărâri care au vizat elaborarea Registrului de capabilități pe fiecare localitate din județul Timiș prin Hotărârea nr. 1 din 13.01.2015, Hotărârea nr. 2 din 28.01.2015 privind confirmarea existenței situației de urgență creată ca urmare a debitelor crescute ale râurilor Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița și Bârzava, avertizate cu cod galben și cod portocaliu în luna ianuarie 2015 și prognozat pe lunile februarie și martie 2015, pe raza adminstrativ-teritorială a jud. Timiș, Hotărârea nr. 3 din 28.10.2015 privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016 și Hotărârea nr. 4 din 28.10.2015 privind Situația locuințelor modulate din localitățile Șemlacu Mare și Șemlacu Mic.
Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:
– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
– Planurile locale și județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2016;
– Verificarea și centralizarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire, conform Planului de măsuri comun.
Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale.
• actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului nr. 724/ 23.12.2015;
• actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş, conform Ordinului prefectului nr. 725/23.12.2015;
• a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
• periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
• transmiterea unui număr de 236 atenţionări, avertizări şi informări, la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:
– 1 atenţionare cod portocaliu privind fenomene meteorologice periculoase imediate (intensificări de vânt îndeosebi în partea de S a jud Timiș, 90-95 km/h);
– 140 atenţionări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte, ploi și vânt 60-70 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);
– 13 atenționări meteorologice cod galben (ploi, ninsori, precipitații mixte, vânt și caniculă);
– 8 avertizări meteorologice cod portocaliu (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
– 5 avertizări meteorologice cod galben (temperaturi ridicate, caniculă, ITU ≥ 80 unități);
– 5 avertizări hidrologice cod portocaliu (depășiri ale C.A. și C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava sector îndiguit Gătaia și Moravița, curs inferior sector îndiguit și bazinul sup. al râului Bega – amonte s.h. Făget);
– 4 avertizări hidrologice cod galben (depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
– 14 atenționări hidrologice cod galben (pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);
– 46 informări meteorologice fără cod.

Datorită avertizărilor hidro – meteorologice Cod Portocaliu şi Cod galben, a fost activat de 3 ori Comandamentul Operaţional Judeţean la sediul I.S.U. Banat.
Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

II. MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

 • Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 724 din 26.10.2016 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului nr. 725 din 26.10.2016 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş;
 • Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2016;
 • Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
 • Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2016 – 2017.

 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara – Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016” au fost demarate următoarele activităţi:

 • Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara;
 • Numărul total al misiunilor de control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile realizate pe parcursul anului 2016, au fost în număr de 11 în colaborare cu I.S.U. Timiș;
 • Echipele specilizate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii

periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” au intervenit operativ la solicitările I.S.U. Timiș în 72 de cazuri și întocmindu-se rapoarte de intervenţie;

 • Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele specilizate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” au organizat:
  • în perioada 20-22.05.2016, o amplă acțiune de căutare a unor persoane dispărute în zona de căutare – albia râului Timiș și pădurea din proximitatea comunei Giroc, un concurs aeronautic de aeronave ultraușoare clasa motoparapantă în parteneriat cu Secția de Paramotor a C.S. Universitatea de Vest din Timișoara;
  • activități interactive pentru copii și ateliere specific situațiilor de urgență în Parcul Ion Creangă din Municipiul Timișoara, în data de 01.06.2016;
  • simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului Bega Bulevard în perioada 02-04.09.2016;
  • prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare cu prilejul manifestărilor Zilei Pompierilor, în Piața Libertății Timișoara.
 • În decursul anului 2016 au fost organizate activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență în cadrul proiectului “Să știi mai multe, să fii mai bun !”, unde au fost instruite cadrele didactice și elevii, scopul fiind cunoașterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare, a măsurilor de protecție, precum și a modului de acțiune și comportare în situația producerii lor;
 • În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş s-a organizat:
 • pentru Ziua Protecției Civile, în data de 26.02.2016, zona terasei Flora, s-a desfășurat un exercițiu având ca tematică intervenția pentru scoaterea unei victime dintr-un autoturism aflat în râul Bega;
 • participarea la concursurile cu tematică de protecție civilă și stingerea incendiilor “Cu viața mea apăr viața” și “Prietenii Pompierilor”.
 • Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţia în caz de urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2016: sirenă electronică, emondor, sistem fotovoltaic, încălzitor cu ardere indirectă, remorcă transport ambarcațiuni, remorcă transport miniutilaj;
 • Efectuarea instructajului în domeniul situațiilor de urgență pentru salariații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cercetărilor/reclamațiilor scrise și telefonice ale cetățenilor, precum și cele ale instituțiilor și compartimetelor;

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

Principale activități desfășurate de polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș pe linia

prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență în anul 2016:

  I.P.J Timiş a participat în perioada 03-07.10.2016 la exercițiul combinat

(EXCOM) pe linia intervenției antiteroriste – TIBISIS 16 care a avut la Timișoara, având scopul de a antrena componentele Sistemului Național de Prevenire și

Combatere a Terorismului pentru coordonarea  măsurilor și activităților în caz de necesitate.

De asemenea, a fost întocmit Registrul de Capabilități al I.P.J.Timiș în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.2 /2016 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș au intervenit de fiecare dată pentru limitarea consecințelor unor situații de urgență cauzate de condițiile meteorologice, exemplificăm inundațiile din data de 04.06.2016 de pe râul Bârzava, în zona localităților Gătaia și Deta, precum și cele produse în Timișoara în urma unor averse de ploaie când au fost inundate mai multe străzi și imobile.

Totodată, având în vederera atenționările meteorologice, cod galben de ger, din luna decembrie 2016, polițiștii au acționat conform Procedurii pentru prevenirea deceselor prin hiportemie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite la nivelul județului Timiș, elaborată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș. Activitățile de intervenție desfășurate în comun cu I.S.U. Timiș, se prezintă după cum urmează:

INTERVENŢII I.P.J. Timiş
Misiuni
accidente rutiere grave 102
calamități naturale 17
incendii 39
depistarea unor bombe și explozivi 2
salvarea unor persoane în primejdie 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuțiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș în anul 2016, în domeniul situațiilor de urgență a fost orientată către nevoile comunității și în serviciul cetățeanului. Acțiunea concretă a efectivelor unității s-a materializat în previzionarea, organizarea și desfășurarea activităților de prevenire în vederea participării la acțiuni pe această linie, atât pentru protecția personalului și sediilor proprii cât și în sprijinul populației.

În funcție de riscurile posibile de producere a unor situații de protecție civilă în zona de responsabilitate, de dispunerea subunităților și a obiectivelor proprii, precum și pe baza lecțiilor învățate cu prilejul acțiunilor de intervenție în sprijinul populației, au fost actualizate documentele de organizare, planificare și conducere, prevăzându-se necesarul de forțe și mijloace destinate intervenției la sediile proprii și în sprijinul populației asigurând măsurile de rezolvare a situațiilor de urgență civilă.

În cursul anului 2016, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au

fost organizate, planificate și desfășurate exerciții tactice cu fiecare detașament și cu grupa operativă a inspectoratului.

Pe linia intervenției în situații de urgență civilă în județul Timiș, cu ocazia inundațiilor ce au afectat mai multe locuințe și terenuri din localitățile Nițchidorf, Hodoș, Gătaia și Denta, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș  a acționat cu efective, în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș și autoritățile administrației publice locale, în perioada 28-29.06.2016, pentru limitarea urmărilor situațiilor de urgență provocate de fenomenele meteorologice periculoase – inundații. La acest eveniment au fost întrebuințați 48 de jandarmi și 10 mijloace auto care au sprijinit la evacuarea populației și a bunurilor din locuințele afectate de inundații.

La misiune a fost folosit și Centrul de Comunicații Mobil, al inspectoratului care a transmis imagini în timp real din zonele afectate, permițând monitorizarea operativă și adoptarea oportună a unor decizii ale comenzii inspectoratului.

Pe linia exercițiilor pentru verificarea și gestionarea situațiilor de urgență în anul 2016 efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au participat la 3 exerciții comune organizate și desfășurate de către I.S.U. Timiș, împreună cu instituțiile administrației publice cu atribuții în domeniu, la S.C. OMV PETROM S.A., Stația de Dezbenzinare Călacea – simulându-se un incendiu, la unul din rezervoarele de combustibil, în localitatea Deta, unde s-a simulat un cutremur și un Exercițiu de testare a planului de urgență externă, cu forțe si mijloace în teren, la combinatul chimic DALLI PRODUCTION ROMANIA.

Scopul exercițiilor a fost antrenarea forțelor participante care cooperează în vederea gestionării situațiilor de urgență, prezentarea modului de acțiune ce privesc funcțiile de sprijin pentru rezolvarea unei situații de urgență, antrenarea personalului din Grupurile de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, privind modul de acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor evenimentului.

În situația unor avertizări privind posibilitatea producerii unui eveniment/ incident care ar putea genera o situație de urgență, documentele operative au fost actualizate, iar în funcție de situația probabilă creată s-a acționat, prin intermediul manevrei de forțe și mijloace pentru suplimentarea capabilităților de intervenție.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocațiilor bugetare în domeniul protecției civile, având ca efect slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecția personalului, intervenția pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin și în ajutorul populației.

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara pe parcursul anului 2016 a desfăşurat următoarele activităţi pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

 • Detașamentul 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă a participat la activități de pregătire comună, la invitația Primăriei Municipiului Timișoara, Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență, Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, în scopul pregătirii efectivelor în domeniul alpinismului, salvare-căutare în locuri greu accesibile, pe cursuri de apă, pe trasee montane și în

scopul acordării primului ajutor victimelor. Prin aceste activități de pregătire, realizate în baza planurilor de colaborare, s-a urmărit și realizat întărirea

capacităților operative și de intervenție a subunității antiteroriste în domeniul intervențiilor specifice situațiilor de urgență.

 • Pe timpul desfășurării exercițiilor de alertare cu gruparea s-a verificat activitatea Grupei de recunoaștere conform Planului de evacuare în situații de urgență civilă. S-a urmărit prezentarea în barem la unitate, ridicarea materialelor, constituirea coloanei pentru deplasare, aplicarea măsurilor de asigurare de luptă, instalarea îndrumătorilor de circulație, cercetarea traseului de deplasare și a raionului de evacuare, asigurarea legăturilor radio, instalarea punctului de comandă și asigurarea condițiilor de lucru în raion.
 • Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timișoara este pregătită pentru realizarea funcțiilor de sprijin, în vederea gestionării situațiilor de urgență. Din punct de vedere operativ au fost stabilite forțele și mijloacele pentru intervenția la sediul propriu cât și în sprijinul populației, în raport cu situația de urgență produsă, sau la solicitarea instituțiilor publice.
 • La nivelul unității este stabilit un detașament de jandarmi dotat cu mijloace auto și unelte genistice – lopeți și târnăcoape care, în funcție de avertizările hidro-meteorologice și de solicitările instituțiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcțiilor de sprijin în cadrul unui efort comun, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență.

 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul I.T.P.F. Timişoara, activitatea pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie al personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În  baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224 /2011,  a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează  planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

La nivelul I.T.P.F. Timisoara există un Registru de Capabilitati cu forţele şi mijloacele participante la interventii şi timpii de operaționalizare.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciul medical Timiş cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN, fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F.  în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Tematica de pregătire pentru protecţia  personalului în situaţii de urgenţă, a fost stabilită şi parcursă cu ocazia convocărilor cu factorii de conducere.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţe la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a 350-400 persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţul Timiş nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţe (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul 2017, pe linia activităţii de protectie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică  prin protecție civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

– S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile  Beba Veche şi Dudeştii Vechi;

– S.P.F. Jimbolia  în localităţiile Cărpiniş  şi Cenei;

– S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare;

– S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar;

– S.P.F. Deta  în  localitatea Liveziile;

– S.P.F. Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare.

În anul 2016 lucrătorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitaţi şi nu au intervenit la evenimente deosebite sau situaţii de urgenţă pricinuite de înzăpeziri, inundaţii etc.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei  N.R.C.B., dotarea  încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie  şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime.

De asemenea propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenţii, la care Poliţia de frontieră participă.

 

Brigada 18 Infanterie  “BANAT”

Atât la nivelul comandamentului Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” cât şi al unităţilor subordonate, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţilor de urgenţă a reprezentat o prioritate pe întreg parcursul anului 2016.

Instruirea personalului unităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor s-a executat atât la angajare cât şi periodic prin instructaje, evaluări scrise, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de specificul activităţilor şi nivelul de risc de incendiu din fiecare unitate.

În conformitate cu prevederile art.30/M111/2008 şi a legislaţiei care reglementează acest domeniu de activitate personalul militar cunoaşte şi respectă cu

stricteţe regulile generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor, este în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi să participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.

În unităţile din subordinea Brigăzii 18 Infanterie ,,BANAT” s-a desfăşurat o intensă activitate de propagandă împotriva incendiilor, activitate ce a constat în prelucrarea ordinelor şi dispoziţiilor pe linia activităţii de apărare împotriva incendiilor, a măsurilor întreprinse în urma controalelor diferitelor structuri, precum şi a consecinţelor incendiilor provocate în ţară, mediatizate de către mass media. Totodată, periodic se execută practic antrenamente de alertare cu pichetele şi subunităţile de intervenţie cu atribuţii în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă.

Personalul care încadrează formaţiunile proprii de intervenţie a fost instruit, verificat şi antrenat în conformitate cu prevederile M 111/2008.

La nivelul unităţilor sunt stabilite locuri special amenajate şi dotate pentru fumat. În incinta clădirilor (birourilor, sălilor, sau altor spaţii cu diferite destinaţii) fumatul este strict interzis.

Utilizarea focului deschis, fumatul, depozitarea de materiale inflamabile sau de deşeuri precum şi derularea unor activităţi care ar putea provoca producerea de incendii sau explozii este strict interzisă în spaţiile interioare şi exterioare care reprezintă prin natura şi destinaţia lor un real potenţial de incendiu. Utilizarea focului deschis fără a avea emis permis de lucru cu focul este strict interzisă.

Măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece sunt stabillite prin planuri de măsuri specifice şi sunt respectate cu stricteţe.

Activitatea pe linia gestionării situaţilor de urgenţă s-a desfăşurat în anul 2016 în deplină concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M/S 28 din 20.03.2013, ,,Regulament privind managementul situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale” fiind organizat atăt modul de acţiune privind intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comandamentului cât şi la nivelul fiecărei structuri subordonate.

Activitățile desfășurate pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2016:

Nr. Crt. Activitatea Organizator Participanți

(pe categorii de personal)

Perioada Obs
1 Înlăturarea efectelor produse de inundații pe râul Bârzava, în localitatea Gătaia, jud. Timiș U.M.01109

Timișoara

– 2 ofițeri

– 8 subofițeri

– 16 S.G.P.

29.06.2016
2 STX-Evacuarea materialelor și stingerea incendiului de la depozitul de muniție al unității U.M.01221

Timișoara

– 1 ofițer;

– 2 subofițeri;

– 9 S.G.P.

– 1 P.C.C.

Detașamentul 2 Pompieri Timișoara

23.06.2016
3 Exercițiu de rezolvare a unei situații tactice/STX cu tematică ISU U.M. 01220

Lugoj

– Grupa PSI/U.M. 01220 (1 subofițer, 4 S.G.P.)

Detașamentul de Pompieri Lugoj

16.06.2016

 

 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

 • analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
 • actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
 • actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, cu unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi cu spaţiile de depozitare de la nivelul judeţului Timiş.

De asemenea s-a participat la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2016.

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a județului Timiș

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie a desfăşurat atât activitatea pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, astfel:

 • au fost înştiinţate structurile privind respectarea legislației ce stabilește interzicerea fumatului;
 • nu au fost eliberate permise de lucru cu focul, deoarece nu era cazul;
 • au fost efectuate instruiri privind intervenţia la locul de muncă în caz de incendiu

(alarmarea, salvarea rapidă şi în siguranţa personalului, întreruperea energiei electrice, acţionarea asupra focului şi evacuarea bunurilor);

 • au fost verificate, reparate şi reâncărcate stingătoarele din dotare, atât la sediul

central cât şi la unităţile subordonate;

 • hidranții interiori și cei exteriori au fost verificați;
 • în cadrul fiecărui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă

la prima intervenție;

 • a fost refăcută fişa obiectivului fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I. 163/2007;
 • mijloacele de intervenție aflate în dotare sunt în bună stare și întreținute corespunzător;
 • detectoarele de fum și instalația de supraveghere video cu circuit închis au fost

verificate și consemnate în jurnalul evenimentelor;

Instituţia noastră participă cu regularitate la convocările transmise de Inspetoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiş prin conducătorul acesteia şi va continua să remedieze eventualele deficienţe ale activităţii mai sus prezentate.

 

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2016, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

 1. Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice, 56 de stații automate privind cantitatea și calitatea apei;
 2. Transmiterea de 906 avertizări hidrometeorologice;
 3. Transmiterea de 190 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sârbă;
 4. În cursul anului 2016 s-a realizat un complex de activități de întreținere pe cursurile de apă și reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrarea A.B.A.Banat, după cum urmează:

– lucrări de terasamente  – 126,64 mii m.c.;

– reprofilări și decolmatări de albii – 169,76 mii m.c.;

– cosiri de vegetație ierboasă – 3.218,22 ha;

– tăieri de vegetație lemnoasă  – 7977,09 sute m.p.;

– igienizări cursuri de apă neamenajate – 272.3 km;

– lucrări din beton – 43,11 m.c.;

– consolidări de mal exectuate din piatră și anrocamente  – 208,00 m.c., din care:

– 22.55 mp perete din piatră,

– 79,16 m.c. gabioane.

 1. Întocmirea și transmiterea a 16 rapoarte informative privind pagubele produse de inundatii;
 2. Întocmirea și transmiterea a 2 rapoarte de sinteză privind pagubele produse de inundații;

Prima unda de viitură a fost în perioada 14-16.06.2016 când ABA Banat împreuna cu I.S.U. Timiș au intervenit în mai multe zone și anume:

în zona municipiului Lugoj

La confluenta Timișului cu afluentul Cernabora, angajații S.H. Lugoj împreună cu reprezentanți ai I.S.U Timiș; SC Meridian 22 si voluntari din localitatea Lugoj au intervenit cu 300 de saci cu nisip pentru etanșarea clapetului de pe râul Cernabora, mal stâng km 0+300.

în zona Gătaia

ABA Banat a dislocat formația de intervenție rapidă de la SGA Timiș, (respectiv 6 oameni) sprijiniți de 18 angajați ai I.S.U.Timiș și 20 voluntari.

S-a deplasat în zonă o mașină de umplut saci, un excavator și 2 camione cu nisip, respectiv 2000 de saci.

în localitatea Denta

Formația de intervenție rapidă a ABA Banat a deplasat o mașină de umplut saci și 2 camione cu nisip. La acțiune au participat: 30 angajați ai ABA Banat, 30 de cadre din cadrul I.S.U. Timiș și 16 voluntari de la C.L.S.U. Denta.

S-a intervenit pentru protecția și supraînălțarea digului cu 100 m.p. de folie polietilenă și 1400 saci.

în localitatea Partoș

Formația de intervenție rapidă a ABA Banat s-a deplasat pe malul stâng 2 km amonte de podul rutier Banloc –     Partoș, unde s-a constatat că există infiltrații discontinue prin corpul digului pe o lungime de cca. 30 de metri. S-a intervenit pentru a creea batardoul de presiune în scopul izolării a 2 grifoane.

La acțiune a participat formația de intervenție rapidă sprijinită de formația Deta (3+10 persoane), 7 cadre de la I.S.U. Banat și 6 voluntari de la C.L.S.U. Banloc. Pentru intervenție au fost aduse 2 basculante cu nisip,1000 saci și o rolă de folie polietilenă.

Viitura de pe râul Bârzava din perioada 26-30.06.2016 a fost una din cele mai puternice semnalate în ultimii 12 ani.

în zona Gataia- Denta-Partos

Formația de intervenție rapidă a intervenit în localitatea Gătaia pe râul Barzava:

– pe malul drept amonte de podul ruiter unde s-au pus saci pe coronamentul digului și în zona parapetului de beton;

– pe malul stâng amonte de podul rutier s-a intervenit cu saci cu nisip în zona parapetului de beton, unde s-au semnalat infiltrații prin parapet;

– în localitatea Mănăstire s-a intervenit pe malul stâng al râului Bârzava cu saci pentru limitarea deversărilor pe o lungime de cca. 50 m; de asemenea, s-a intervenit prin construirea de batardouri pentru izolarea infiltrațiilor din corpul digului;

– în localitatea Rovinița, la intrare, pe Valea Breștea, s-a construit un dig din saci (un număr de aprox. 225) în zona parapetului de beton, între parapeții podului cu scopul de-a împiedica inundarea caselor din vecinatate situate pe malul stâng al afluentului pentru protejarea caselor și gospodăriilor din apropiere; la Rovinița Mare s-a  pompat de catre I.S.U. Banat apa din incinta inundată în râul Bârzava.

– în localitatea Denta s-a intervenit pe malul drept unde s-a supraînălțat digul pe o lungime de aproximativ 600 m; s-a acționat pentru apărarea localității prin construirea unui dig paralel cu aceasta, unde s-au folosit 7000 saci cu nisip.

ABA Banat a dus la Denta 6 autobasculante de 18 tone cu nisip.

La acțiune au participat angajați ai ABA Banat împreună cu reprezentanți ai I.S.U. Banat, ai Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și localnici.

În cursul noptii  (29-30 iunie) au mai fost duse 2 autobasculante cu nisip la Denta și au mai fost predați 2000 saci pentru a se intervenii în caz de nevoie.

În zona celor 4 șei de pe malul stâng al râului Bârzava s-a intervenit cu 150 saci cu nisip care au fost puși pe 2 rânduri. La acțiune au luat parte 23 persoane (2 angajați  ABA Banat și restul voluntari din comuna Banloc.

La intervenție, pe toată perioada au fost folosite două mașini de umplut sacii din dotarea C.I.R. Timișoara.

Pe cursul de apă Bârzava, mal stâng, la aproximativ 700 m amonte de sifonul prin care canalul italian care subtraversează Bârzava au fost identificate 4 șei cu o lungime medie fiecare de 20 metri, prin una dintre ele apa a început să se prelingă. Pericolul era ca apa revărsată să ajungă pe câmp în zona localității Partoș și apoi să treacă granița în Serbia. Prin intervenția rapidă s-a oprit această posibilă deversare.

Pe toată desfășurarea acțiunilor de apărare au fost folosite următoarele materiale de apărare:

– în zona Gataia:                                – 9.600 saci;

– 100 kg folie;

– 18 basculante cu nisip.

– în zona Denta și Rovinița Mare:     – 20.000 saci;

– 675 kg folie.

–  21 autobasculante cu nisip.

– în zona Partoș:                                – 1.000 saci;

– 2 basculante cu nisip.

 

– în zona Boldur:                               – 900 saci;

– 1 basculanta cu nisip

– în zona Ohaba – Boldur: Datorită creșterii nivelului apei pe pârâul Carlea, pe malul stâng la km 0+700, digul a fost deversat pe o lungime de cca 10 m, lucru care în final a dus la ruperea digului. Apa s-a scurs pe câmp, inundând terenuri agricole.

Digul mal stâng al Timișanei a fost deversat din incintă înspre cursul de apă datorită debitului mare al pârâului Cinca, care a depășit calea ferată.

Au intervenit în zona: 5 angajați ai SH Lugoj, 2 angajați ai ABA Banat și aproximativ 25 localnici cu un buldoexcavator al unui localnic. În zona pârâului Timișana afectată de deversări s-a intervenit de către angajații SH Lugoj și de la formația Coștei  (6 persoane), împreună cu localnicii din zonă cu 200 saci cu nisip și o basculantă cu nisip.

Pe cursul de apă Timișana s-a acționat cu 800 saci,12 persoane din partea ABA Banat și localnici.

Pe pâraul Timișana breșa de pe malul stâng a fost închisă cu 100 saci de nisip, la acțiune participând 6 angajați de la ABA Banat.

Măsuri întreprinse pentru refacerea liniilor de apărare după trecerea undelor de viitura:

– Pe râul Bârzava s-au supraînălțat digurile pe ambele maluri în zonele Mănăstire, Sângeorge, Rovinița, aval de Denta.Tot în zona Rovinița s-au batul 75 palplanțe pe o distanță de 60 metri pentru supraînălțarea digului și protecția caselor din sat. În albia râului Bârzava pe o distanță de 9,5 km amonte și aval de Partoș, s-au executat defrișări și decolmatări pentru îmbunătățirea scurgerii.

– În zona Boldur-Ohaba Forgaci linia de apărare a fost refacută în totalitate pe o distanță totală de 72 m.

 1. completarea stocului de materiale și mijloace de apărare în conformitate cu noul Normativ Cadru în valoare de 126.161 lei.

h.participarea la “Proiectul WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

Implementarea aplicațiilor: e-sensor (monitorizare stații automate), hydrosild (gestionarea stocului de materiale de apărare) și v-struct acțiune care se va prelungi și finaliza în cursul anului 2017.

 1. verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în perioada: 02-04.11.2016. La acțiune au participat reprezentanții M.M.S.C și cei ai A.N.Apele Române.
 2. verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia în perioada 25.10-28.10.2016 pe teritoriul Serbiei, respectiv 11.11-14.11.2016 pe teritoriul României.
 3. în cursul anului 2016, nu s-au înregistrat poluari accidentale ale cursurilor de apă în județul Timis.

 

Crucea Roșie Română – Filiala Timiș

          Activitățile desfășurate pe linie de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență:

 1. Gestionarea și Monitorizarea Crizei Refugiaților (2-10 mai 2016) – Training timp de 7 zile în taberele de refugiați de pe teritoriul Republicii Serbia (SID, PRESEVO) împreună cu colegii de la Crucea Roșie Sârbă și Ministerul de Interne Sârb;
 2. Intervenție la caniculă – organizarea punctelor de prim-ajutor împreună cu DSP Timiș, Primăria Municipiului Timișoara în cele 4 puncte din oraș după caz;
 3. Intervenție la dezastre (Concursul Regional de dezastre organizat la nivel de Cruce Roșie Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara);
 4. Asistența de la nivel central cu materialele din dotare la exercițiul de pregătire pentru înființarea taberelor de refugiați-Corturi Gătaia, Lunga, jud. Timiș;
 5. Sprijinirea locuitorilor din localitățile Gătaia și Denta în perioada inundațiilor (2 inervenții la solicitarea ISU Timiș);
 6. Participarea la cursul Managementul în Comun pentru Prevenirea Riscurilor în Situații de Urgență;
 7. Trainiguri specifice cu voluntarii în acordarea primului ajutor medical de bază;
 8. Adoptarea de proceduri pentru fiecare intervenție în parte pe tip de dezastre;
 9. Asistarea persoanelor fără adăpost cu alimente, îmbrăcăminte, cât și informarea și direcționarea către adăposturile existente la nivelul județului Timiș.

 

 

Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș

          În anul 2016 a acordat un număr de 4 ajutoare de urgență și a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

 

 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş – Mureșul Inferior

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul 2016 sunt cuprinse  între 204,5 l/mp la staţionarul ANIF –SP Bobda 2 (Amenajarea Begheiu Vechi-Vest Timişoara), în perioada 20.06.-27.06.2016, respectiv pentru perioada 01.06.-27.06.2016, un maxim de 494,5 l/mp la staţionarul ANIF –SP Bobda 2 (Amenajarea Begheiu Vechi-Vest Timişoara), iar în perioada 01.11.-16.11.2016, s-a înregistrat un minim de 36,3 l/mp la staţionarul ANIF Periam (Amenajarea Sânnicolau Saravale) şi um maxim de  96,9 l/mp la staţionarul ANIF- Sinersig (Amenajarea Cernabora Timişina), pe fondul unui sol saturat de apă în baza precipitaţiilor de la începutul anului care variază între 499,5 l/mp (staţionarul ANIF SP Topoplea) şi 962 l/mp (staţionarul ANIF SP Proletaru). Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare aferente în măsura în care au necesitat funcţionarea pentru a nu se inunda,  au fost solicitate de administraţiile publice locale şi de beneficiarii terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.800 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8868 km canale, 5905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe,stăvilare, căderi de ruperi de pantă) şi de un nr.de 116 persoane, din care 81 de electromecanici.

În contextul analizării activităţii în anul 2016, se poate constata:

 1. Din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 73 sunt funcţionale, dintre acestea au funcţionat 32 de staţii de pompare din care 25 au pompat în condiţiile OUG 22/2013 iar 18 pe bază de contract de prestări servicii pentru evacuarea de pe terenul agricol (unele staţii au funcţionat pentru ambele situaţii); din totalul staţiilor de pompare, 45 de staţii au prezentat niveluri ale apei în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare, iar 56 de staţii au avut condiţii de funcţionare, având atinse cotele de pornire conform regulamentelor de funcţionare.
 2. Pentru evacuarea excesului de umiditate cu staţiile de pompare, primăriile din teritoriu şi societăţile agricole au fost informate de existenţa Ordonanţei de urgenţă nr. 22 din 03.04.2013 şi condiţiile în care se pot porni staţiile de pompare, respectiv după întocmirea contractelor de pompare a apei, emiterea comenzilor şi efectuarea plăţilor conform prevederilor din contract.

Situaţiile cele mai critice au fost înregistrate în zonele localităţilor: Săcălaz, Beregsău Mare, Cenei, Jimbolia, Checea, Uivar, Pustiniş, Otelec, Diniaş, Sânmihaiu Român, Sânmihaiu German, Teremia, Valcani, Becicherecu Mic, Foieni, Ciacova;

În conformitate cu OUG 22/2013, au fost emise Procese verbale de către Comisia de punere în funcţiune ale staţiilor de pompare de desecare, după care la finalizarea acţiunii au fost întocmite rapoartele cu cheltuielile estimate conform OUG 22/2013, după cum urmează: Proces verbal încheiat în 28.06.2016, înregistrat la Prefectura Timiş cu nr.8916/29.06.2016 şi Proces verbal încheiat în 16.11.2016, înregistrat la Prefectura Timiş cu nr.14639/17.11.2016.

 1. Suprafaţa afectată de luciu de apă şi băltiri din perimetrele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, a atins un maxim estimat de 7544 ha în data de 04.07.2016, constând în: 5071 ha culturi de toamnă, 2242 ha păşune şi 231 ha rapiţă.
 2. În urma nivelurilor de apă în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare au funcţionat staţiile de pompare: Topolea, Partoş 1, Macedonia, Banloc, Rudna, Rudna Est, Ghilad 2, Ghilad 3,  Valcani 1, Valcani 2,  Jimbolia,  Keriteş 1, Keritş 2, Otelec mal drept, Otelec mal stang, Cenei 1, Cenei 2, Pustiniş, Cruceni, Diniaş, Uivar, Bobda 1, Bobda 2, Proletaru, Beregsau 2, Becicherec 1, Becicherec 2, Teremia, Utvin, Moşniţa, Cebza, Sareş.
 3. Au fost inundate 2 staţii de pompare: SP Dicşani în data de 28.06.2016 ţi SP Cărăstău în data de 29.06.2016 datorită deversării pârâului Timişina.
 4. Urmare Ordonanţei de urgenţă nr.22 din 03.04.2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care reglementează condiţiile de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare şi stabilirea costurilor aferente, Instituţia Prefectului judeţului Timiş, prin Ordinul nr.230 din 10.04.2013 a dispus constituirea Comisiei de punere în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru

prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi stabilirea costurilor

maxime generate de aceste activităţi în judeţul Timiş, alcătuită din reprezentanţi: prefectură, ISU, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş şi ANIF, care  în data de 27.07.2016 şi 12.12.2016 au întocmit Procesele verbale cu privire la cheltuielile generate de funcţionarea staţiilor de pompare de desecare de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare din perimetrul judeţului Timiş înregistrat la Instituţia Prefectului cu nr.10289/29.07.2016, respectiv nr.16099/27.12.2016 şi care a fost înaintat ulterior către ANIF Bucureşti.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2016, rezultă următoarele:

6.1 Energia electrică consumată pentru pomparea apei în anul 2016 (care are la bază situaţia facturilor emise de ANIF beneficiarilor de teren pentru energia de pomparea apei şi facturilor ENEL de consum pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare (incl.TVA):                                                  374.611,11 lei,

din care:

– evacuată de pe terenul agricol (plătită de beneficiarii de teren): 131.573,21 lei;

– evacuată din localităţi, din zona de frontieră şi pentru protecţia infrastructurii ANIF:                                                                                                    243.037,90  lei;

– volumul total de apă evacuat estimat:este de cca. 155.22,18 mii m.c.

– energie consumată cca. 539,278 MWh

6.2. Cheltuielile cu funcţionarea staţiilor de pompare efectuate în anul 2016, constau în:             Total valoare (incl.TVA):                                   13.254,00 lei,

din care:

– lubrefianţi, vaselină:                                       13.092,00 lei

– piese şi materiale pt exploatare SP:                               162,00 lei

 

6.3. Cheltuielile cu remedierile la staţiile de pompare, reţeaua de canale şi construcţiile hidrotehnice, necesare a fi efectuate pentru repunerea în funcţiune a acestora, constau în:Total valoare (incl.TVA):                                   3.303.426,00 lei

din care

– reparat instalaţii auxiliare:                            231.216,00 lei:

– reparat hidroizolaţii clădiri SP:                       60.429,00 lei;

– reparat instalaţii electrice SP:                                   98.604,00 lei;

– reparat pompe:                                          1.638.811,00 lei;

– decomatări canale şi transport deponii      1.274.366,00 lei.

6.4 Totalul cheltuielilor estimate efectuate şi prevăzute a se efectua pentru remedieri se ridica la valoarea de  3.691.291,11 lei, din care suportate de la buget 3.559.717,90 lei (diferenţa constă în valoarea energiei încasate de la beneficiarii de teren pentru evacuarea apei prin pompare de pe terenurile agricole).

 1. În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2016, am întreprins următoarele măsuri:

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş care au acţionat zi şi noapte pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, materiale şi piese de schimb şi forţă de muncă pentru reparaţii şi curăţirea grătarelor grosiere la staţiile de pompare – la care unii au fost receptivi şi ne-au dat concursul, alţii ne-au refuzat, punându-ne în situaţii extreme critice şi penibile;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF pentru pomparea apei pentru funcţionarea permanentă la staţii şi transportul acestuia cu mijloace proprii dar şi cu tractorul cu remorcă de la unele societăţi comerciale agricole, pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km, datorită lipsei personalului adecvat în aceste situaţii;

– avaria avută la cablul de alimentare de la staţia Cebza a fost remediată cu forţe proprii şi cu S.C. CONSELECTRIFICAREA Timişoara în regim de urgenţă întru-cât era vitală funcţionarea acesteia pentru a nu fi inundată staţia dar localitatea (Cebza);

– s-a remediat stăvilarul de la evacuarea gravitaţională spre râul Timiş care facilita aport de debit din râul Timiş înspre bazinul de aspiraţie al staţiei Macedonia;

– evacuarea excesului de umiditate de pe terenurile agricole a continuat până la finele anului 2016 (şi după) pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii de teren cu suportarea cheltuielilor de energie de pompare de către aceştia.

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

 • Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, în cadrul şedinţelor cu directorii sau prin inspectorii de sector;
 • Instruirea consilierilor educativi/coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din şcoli privind responsabilităţile ce le revin celor care gestionează activitatea PSI, PC în şcoli – februarie-martie 2016, octombrie-noiembrie 2016;
 • Programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă;
 • Verificarea activităţii comisilor PSI din şcoli – permanent;
 • Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2015-2016 şi a semestrului I, 2016-2017;
 • Instruirea directorilor unităţilor de învăţământ şi responsabilii PC şi PSI pe şcoală de către reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al județului Timiș;
 • Transmiterea recomandării de a valorifica teme PSI, PC în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea inceniilor);
 • Desfăşurarea Concursului educaţional de protecţie civilă intitulat „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre” – februarie 2016;
 • Mediatizarea / promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile subordonate şi postarea pe site-ul instiţuţiei – pe parcursul anului 2016;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2016;
 • Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2016;
 • Premierea echipajelor câştigătoare la faza judeţeană a concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi a cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor” din buget propriu / alocat de C.J.Timis.

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

În conformitate cu art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Urgenţă, împotriva dezastrelor, la nivel local, dr. Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă.

Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 şi art. 17, lit.a şi lit.b din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163/2007.

S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş, privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin în cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă, s-a efectuat controlul respectării normelor și regulilor P.S.I., la locul de muncă luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modificat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare și OMAI 163/2007.

Au fost luate măsuri privind verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare, reparare, încărcare stingătoare din cadrul instituției.

A fost iniţiată şi efectuată acţiunea de vaccinarea antirabică a vulpilor din mediul silvatic cu momeli vaccinale prin distribuţie manuală şi aeriană, conform H.G. 55/2008.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

 • S-a întocmit “Programul de acţiune privind curăţirea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;
 • Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni, inversiuni termice, etc.);
 • S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada

sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei.

 • Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale inclusiv gripa;
 • S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţii de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Raportarea imediată la Dispeceratul Central, a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, însoţite de propuneri corespunzătoare, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţii ce depăşesc posibilităţile locale.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

S-au instituit controale tematice la spitalele din județ cu privire la:

– Modul de organizare și de funcționare al Unităților/Compartimentelor de primiri urgențe (conf. Ord. M.S. 1706/2007);

– Organizarea transferului interclinic al pacienţilor critici (conform Ord. M.S. 1091/2007);

– În cadrul controalelor efectuate la cele 4 spitale care au în structură UPU/CPU nu s-au constatat deficiențe majore. La Spitalul Clinic Județean s-a aplicat o sancțiune la medicul de medicina muncii aflat în contract cu unitatea sanitară pentru neplanificarea personalului UPU la examinările medicale periodice.

– Întocmirea Planului alb de intervenţie de către spitalele de urgenţă, municipale şi orăşeneşti în conformitate cu prevederile Ord. MS/MAI 2021/691 din 2008. S-au transmis adrese către cele 10 unități sanitare cu paturi din județ pentru a elabora revizuirea acestuia.

– Modul de raportare a datelor solicitate în situaţii determinate de temperaturile extreme ale mediului (caniculă, hipotermii).

Totodată s-a monitorizat permanent această situaţie, în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra stării de sănătate a populaţiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnică la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul M.S.

Au fost  activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi scăzute, iar de la unităţile medicale s-a urmărit reactualizarea planurilor proprii de măsuri pentru prevenire şi intervenţie, aplicabil fiecarei unităţi medicale. S-au transmis recomandări către medicii de familie,

spitale şi Serviciul judeţean de Ambulanţă. În această perioadă au fost verificate periodic condiţiile igienico-sanitare în cele 6 adăposturi pentru persoanele defavorizate, puse la dispoziție de autorități publice locale, unde s-au făcut recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate.

Pe teritoriul judeţului Timiş nu au fost cazuri de deces prin hipotermie.

În sezonul estival, pe perioadele cu temperaturi caniculare (cod galben de caniculă) s-au organizat 5 puncte de distribuire a apei pentru băut, în conformitate cu Ord. M.S. 1168/2008, în parteneriat cu Primăria municipiului Timişoara, Crucea Roşie Română-Filiala Timişoara, la care au apelat un număr de 126 de persoane. Nu au fost semnalate probleme deosebite şi nu au fost constatate decese datorate caniculei.

S-a monitorizat activitatea Serviciului de Ambulanţă Judeţean prin raportări periodice la M.S. şi s-a participat în comisii avizate de M.S. la evaluare în vederea autorizării furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport medical asistat şi transport sanitar neasistat.

În anul 2016 s-au înregistrat la DSP un număr de 2 sesizări cu privire la calitatea serviciilor medicale la Serviciului de Ambulanță județean Timiș, și una la un furnizor privat de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport medical asistat. Toate aceste reclamații s-au devedit ca fiind nefondate.

S-a ţinut permanent legătura cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.S. în cazul unor incidente ce implică actul medical, prin informări operative.

Prin intermediul a 5 spitale de urgență din Timișoara și cel din municipiul Lugoj se derulează acțiuni care cuprind monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din cadrul secțiilor ATI, cu buget de la M.S. Lunar sunt monitorizate aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare și reactivi pentru pacienții internați în regim de urgență în cadrul spitalelor cu structuri de anestezie și terapie intensivă.

În anul 2016 au beneficiat de tratament și îngrijire medicală un număr de 1530 de pacienți aflați în stare critică (nou-născuți prematuri, copii și adulți).

Datorită condițiilor meteorologice deosebite, cu ploi abundente care au generat inundații în vara anului, în vederea instituirii de măsuri profilactice specifice sănătății publice, echipe de specialiști ai DSP s-au deplasat în 5 localități ale județului de unde au fost prelevate 11 probe de apă din forajele și rețelele de distribuție apă potabilă. În localitățile în care s-a constatat că apa nu este potabilă s-au făcut adrese către Primărie pentru a lua de urgență măsuri de dezinfecție a apei, informarea populației, asigurarea apei îmbuteliată pentru băut și prepararea mâncării, alături de alte recomandări generale pentru zonele inundate:

– interzicerea consumului de apă din fântânile afectate;

– utilizarea numai a surselor de apă sigure;

– dezinfecția surselor de apă centralizată sau individuală;

– dezinfecția gospodăriilor și a latrinelor inundate.

În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016 al judeţului Timiş, cu acordul de colaborare cu instituţiile complementare din judeţ, Compartimentul situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale din cadrul DSP a participat la acţiuni cu tematica de protecţie civilă şi prevenirea unor situaţii cu risc, iniţiate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi anume:

 1. Concursul de protecţie civilă ‘’Cu viaţa mea apăr viaţa’’ – etapa judeţeană;
 2. Concursul ‘’Prietenii Pompierilor’’ – etapa judeţeană;
 3. Instructaj de pregătire cu personalul tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 4. Exerciţiul de testare a Planului de urgenţă externă.

De asemenea, la invitația Asociației Serviciilor de Ambulanță din România s-a participat la seminarul organizat în cadrul proiectului Urgent Med Equity.

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au participat la toate acţiunile în care au fost solicitaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2016.

 

Inspectoratul Regional în Construcţii Vest – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, finanţată integral din venituri proprii, i-au fost repartizate prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Anexa nr.1, următoarele misiuni de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență asociate tipurilor de risc:

 1. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
 2. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări cu activitate specifică Restabilirea stării provizorii de normalitate, Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și Stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public.

De asemenea, în conformitate  cu Anexele nr.2 și 3 din HG. 557/2016, îi revine ca funcție secundară de sprijin Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol și Restabilirea stării provizorii de normalitate.

Pe raza județului Timiș funcționează  o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv  Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții,  condusă de  inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 12 inspectori de specialitate.

În anul 2016 au fost desfăşurate următoarele activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş astfel:

Prevenire

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii D.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările

tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi diriginţii de şantier de specialitate, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare,

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

 Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate.

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru  a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor  în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (802 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

Gestionare

În cursul anului 2016, a fost înregistrat la nivelul instituției un accident tehnic în localitatea Variaș la o anexă gospodărească, cu pierderea unei vieți omenești. S-au dispus măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

 

Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2016 s-au efectuat următoarele:

 1. Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
 2. Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2016 nu au fost sesizate suprafețe afectate de secetă);

3.Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență.

 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara administrează pe raza județului Timiş, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, un număr de 553,225 km de drumuri naţionale şi 105,514 km autostradă.

Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat în etape, în funcţie de evenimentele rutiere și condiţiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfășurare a circulaţiei rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea de prevenire a situaţilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfăşurat activităţi specifice domeniului de activitate, cum ar fi:

– montarea indicatoarelor rutiere de atenționare a participanților la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariția poleiului pe timp friguros;

– montarea de indicatoare cu semnificația „foc interzis“ în zonele în care drumul traversează zone agricole cultivate cu păioase unde în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimente rutiere cu urmări grave;

– menținerea părții carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparații cuprinse în programele anuale de întreținere curentă sau periodică;

– decolmatarea și curățarea șanțurilor, rigolelor, podurilor și podețelor,  gurilor de scurgere și a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi și drumuri naționale din administrare;

– realizarea de studii și proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv din punct de vedere al adoptării de acțiuni și măsuri de reducere a riscului la inundații și ierarhizarea acestora în funcție de gravitatea situației.

În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, au fost inițiate diferite activităţi specifice activității de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor, cum ar fi:

– patrularea-revizia zilnică pe drumurile naţionale cu mijloace rutiere, efectuată de  personal tehnic de specialitate din cadrul districtelor de drumuri și Centrelor de Întreținere și Coordonare de pe autostrada A1, pentru a putea fi inițiate intervenții operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe rețeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;

– monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin  dispeceratele de informari privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;

– colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru IPJ Timiș şi  I.S.U. Banat în ceea ce privește  schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;

– efectuarea unui recensământ rutier, pe tot parcursul anului 2015, fragmentat pe diferite luni și zile ale săptămânii, timp de 11 zile, constând în înregistrarea cu mijloace specifice a autovehiculelor cu rol de monitorizare pe termen mediu și lung a evoluției traficului rutier pe diferite sectoare de drum;

– colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;

– monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone

inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

– perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;

– perioada ce cuprinde sezonul rece.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, în urma  licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

– automacara = 3 buc;

– autogreder  = 1 buc;

– remorcher   = 3 buc.

De asemenea, în vara anului 2016, când în urma unor ploi torențiale în amonte de râul Bârzava, au avut ca și consecințe inundarea unor proprietăți din localitatea Gătaia și implicit a drumului național 58B soldat cu închiderea acestuia pe o perioada de aproximativ 2 ore.

În acest caz, D.R.D.P. Timișoara prin S.D.N. Timișoara a procedat la semnalizarea sectorului de drum afectat și informarea participanților la trafic prin rubrica de informări meteo-rutiere de pe SITE – ul instituției și totodată prin massmedia locală. Demersurile de închidere a sectorului de drum afectat au fost efectuate cu acordul poliției rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara, S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe întreaga perioadă a iernii, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 10 baze de deszăpezire şi 2 C.I.C. – uri (Centru de Întreținere și Coordonare) dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada  ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a sectoarelor de drum național  și sectoarelor de autostradă.

 

 

 

 

Pe timpul iernii 2016/2017, la nivelul județului Timiș, au fost angrenate în activitatea de deszăpezire următoarele:

Denumire U.M. Iarna 2016-2017
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 121
Autofreză buc                               5
Autogreder buc 1
Remorcher buc 3
Macara buc 3
Buldoexcavator buc 2
Încărcător buc 24
Tractor de mare capacitate buc 1
ARD (autospeciale revizii drum) buc 16
Staţie preparare CaCl2 buc 4
Sare tone 11.919,14
Nisip tone 6.379,08
Soluţie CaCl2 tone 553,43
Solutie ecologica tone 209,45
Baze şi puncte de sprijin buc 12

 

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții ISU Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii, în perioada 01.11. anul curent – 31.03. anul următor, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, devin operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

 

 

E-Distribuţie Banat S.A. – Zona MT/JT Timişoara a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2016”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la toate ședințele pe anul 2016 și la evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

 

DELGAZ Grid S.A. – Centru Rețea Gaz Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către Persoana de Specialitate cu atribuţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (PS-SU) pe baza Fişelor de control, conform Graficului de control trimestrial, ocazie cu care se verifică efectuarea instructajului periodic, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de intervenţie în situaţii de urgenţă, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne.

În urma controalelor efectuate, în teren, dacă sunt constatate neconformităţi, se întocmesc Note de control în care se stabilesc termene şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate, de comun acord cu conducătorii locurilor de muncă. În urma stabilirii termenelor de remediere a neregulilor se verifică status-ul de realizare al măsurilor stabilite.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, E.ON Distribuţie România are încheiate contracte privind:

– achiziţia de stingătoare noi;

– verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor existente;

– verificarea şi întreţinerea hidranţilor de incendiu.

Instruirea personalului salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicilor anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2016 au fost planificate şi executate 3 exerciţii:

– 19.10.2016, în Timişoara, la Sediul Centrului de Exploatare (incendiu);

– 08.12.2016, în Timişoara, aria de responsabilitate a Formaţiei Operative de lucru Timişoara 2 (accident rutier/incendiu);

– 08.12.2016, în Timişoara, la un SRS, aria de activitate a Formaţiei Operative de lucru Timişoara 1 (incendiu/avarie tehnică).

Exerciţiile au fost efectuate în baza Programelor de desfăşurare şi au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor privind desfăşurarea acestora.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 • În decursul anului nu au fost evenimente care să implice Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş.
 • Reprezentantul A.P.M. Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a participat la ședinţele organizate de I.S.U. Banat în decursul anului 2016.
 • În cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul a 7 staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2016 nu s-a înregistrat nici o atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, oxizi de azot, sau bioxid de sulf. Totodată se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2016 nici o depăşire a limitelor de atenţionare.
 • În conformitate cu prevedrile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, instituţia noastră, prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu I.S.U. Banat şi cu Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş

Garda Națională de Mediu Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş, conform HG 1005/2012, are atribuții în are atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului, are atribuţii în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

De asemenea, cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

Activitatea propriu-zisă se desfăşoară prin controalele specifice planificate şi neplanificate, inclusiv în cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, pe teritoriul judeţului Timiş.

 

 

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 14 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația Spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 54 medici, 154 asistenţi medicali, 208 ambulanţieri și 75 autosanitare.

Toate cele 14 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (3 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 157.265 solicitări, din care 2.995 solicitări false şi 154.270 solicitări au avut finalitate medicalǎ.

La un număr de 21.439 cazuri au participat colaboratorii Serviciului de Ambulanţǎ Timiş (SMURD, Servicii de Ambulanță private), iar 132.948 este numărul de intervenţii la caz ale instituţiei noastre.

Activitatea de urgență prespitalicească ți transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

 

 

Stația Roșu Galben Verde Negru TOTAL % din

Activitate

KM
STATIA CENTRALA 6270 18751 15852 29167 70040 52.68 1.288.076

(+ municipal)

LUGOJ 2519 4906 3087 4460 14972 11.26 614.080
MUNICIPAL 3936 3709 5263 3 12911 9.71  
SANNICOLAU MARE 1592 2015 1313 63 4986 3.74 297.742
BUZIAS 379 2023 3571 0 5973 4.50 183.437
JIMBOLIA 1145 2422 466 0 4033 3.06 175.362
DETA 1012 1635 1656 0 4303 3.24 312.211
FAGET 697 1001 638 1876 4212 3.16 300.024
TOPOLOVATU MARE 306 1083 1165 0 2554 1.92 98.280
CIACOVA 333 1315 618 0 2266 1.70 41.967
VARIAS 354 1404 389 0 2147 1.61 121.822
GATAIA 153 593 680 0 1426 1.07 80.270
UIVAR 261 1182 249 0 1692 1.27 111.999
MASLOC 192 836 402 0 1433 1.08 67.940
TOTAL 19149 42878 35352 35569 132948   3.693.210

şi cumulează un număr total de 3.693.210 km.

 

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, (132.948) proporția în cele două compartimente, respectiv compartimentul de urgență și compartimentul de transport și consultații la domiciliu, se prezintă astfel:

 

1.Compartimentul de urgență:                                                 51,2% din activitate;

2.Compartimentul de transport sanitar și consultații la domiciliu: 48,8% din activitate.

 

1.Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat:

A intervenit la un număr de 68.084 solicitări, reprezentând 51,2% din activitate care au fost distribuite prin compartimentul de preluare pe coduri de culoare respectiv roșu, galben, verde și mediu de intervenție (urban și rural), după cum urmează:

URBAN (solicitări) RURAL (solicitări)
Cod roșu 11002 (urgențe foarte grave) Cod roșu 8147 (urgențe foarte grave)
Cod galben 22535 (urgențe grave) Cod galben 20343(urgențe grave)
Cod verde 5518 Cod verde 539
Total : 38055 – 57,37 % din activitate Total : 29029 – 42,63 % din activitate

 

 1. Compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar asistat:

A intervenit la un număr de 64.864 solicitări, reprezentând 48,8% din care consultații de urgență la domiciliu cu medic : 6.106 intervenții.

 

 

Câteva din motivele pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

 1. Dureri abdominale și de spate 15.944  cazuri
 2. Sincopa               8.992   cazuri
 3. Dispneea               6.393   cazuri
 4. Copil bolnav                       5.020   cazuri
 5. Durerea toracică                  4.984   cazuri
 6. Cefalee       4.343   cazuri
 7. AVC     2.197   cazuri
 8. Caderi si alte accidente                               3.250   cazuri
 9. Accidente rutiere                  1.482   cazuri
 10. Convulsii                         795   cazuri

Din totalul celor 132.948 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

 

Nr.

crt

Nr solicitari Tip autosanitara Componenenta echipaj
1. 16.006 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical
2. 6.157 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domicilu
3. 74.336 B2 Ambulanțier,  As. Medical
4. 877 A1 ,A2 Ambulanțier, As. Medical –transport  sanitar neasistat
5. 35.572 A1, A2 Ambulanțier – transport sanitar neasistat
TOTAL 132.948

 

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport medical asistat, respectiv consult de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală, după cum urmează:

 

URBAN (solicitări) RURAL (solicitări)
Cod roșu 11.002 (urgențe foarte grave) Cod roșu 8.147 (urgențe foarte grave)
Cod galben 22.535 (urgențe grave) Cod galben 20.343 (urgențe grave)
Cod verde 34.102 Cod verde 1.250
Cod negru (transport) 32.498 Cod negru (transport) 3.071
Total: 100.137 – 75,4 % din activitate Total: 32.811 – 24,6 % din activitate

 

iar timpii de ajungere la caz sunt urmatorii :

 

– în mediul urban    – cod roșu (urg. foarte grave)            – 8‘ 31“

– în mediul rural      – cod roșu (urg. foarte grave)            – 17‘ 43“

 

Dispeceratul medical, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Primul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private și anume:

Total :   21.439  solicitări rezolvate de colabotatori după cum urmează:

 

 • 12.951 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT;
 • 8.371 solicitări de ambulanțe private;
 • 4.287 solicitări S.C. NEUROMED (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).
 • 4.084 solicitari S.C. RAȚIONAL (Consult urgență la domiciliu și transport sanitar).

 

Pe toată perioada anului 2016, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ și anume:

 

– Cursuri pentru personalul operativ  nou angajat în S.A.J.Timiș (30 persoane);

– Cursuri ambulanțieri și operatori registratori de urgenţǎ (62 persoane);

– Cursuri pentru personalul operativ S.A.J. Timiș instruit în alte centre de formare: Predeal şi Eforie Sud – 35 asistenți medicali și ambulanțieri;

– Cursuri pentru alt personal operativ  instruit în centrul de formare al S.A.J. Timis: voluntari – 10 persoane;

– Instruire in utilizare aplicatie “coordcom” și  tabletă – au participal toți medicii, asistenții medicali și operatorii registratori de urgență ai S.A.J. Timiș;

– Personalul a fost reinstruit în privința utilizării aparaturii din dotarea autosanitarelor.

Tematica cursurilor pentru personalul operativ fiind următoarea:

 1. ALS (Suport Vital Avansat) – protocoale ERC 2010-2015 adresat medicilor , asistentilor medicali, ambulantierilor si conducătorilor auto;
 2. 2. Situații speciale în resuscitare – adresat medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto;
 3. BLS (Support Vital de Bază) + AED (Defibrilare Automată Externă)– adresat conducătorilor auto;
 4. ATLS (Suport Vital Avansat in Traumă) – adresat medicilor (evaluare primară), asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto (elemente de traumă și imobilizări);
 5. Aparatura – adresat asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto;
 6. Transmisie date – adresat asistenților medicali;
 7. Curs de prim ajutor

De asemenea pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreuna cu I.S.U. Timiș la un număr de 5 exerciții de simulare privind protecția civilă,  au asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel locat (ziua

servicilor publice), au însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru și 8 persoane au participat în capitală la acțiunea de instruire BLS pentru populație.

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de ajungere și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de

medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie 2016, decembrie 2016) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

Serviciul de Ambulanță al Județului Timiș preocupat fiind de creşterea calităţii actului medical, în perioada 26-29 noiembrie 2016 a participat cu 2 echipaje la Concursul Național de Ambulanțe – editia VII organizat de S.A.J. Prahova/Sinaia și care a avut ca obiective:

 • valorizarea imaginii Serviciului de Ambulanță Județean ca serviciu public de importanţă strategică;
 • facilitarea schimbului şi transferului de bune practice între Serviciile de Ambulanță județene;
 • stimularea şi promovarea lucrului în echipa fără dizolvarea responsabilităţii individuale;
 • promovarea excelenţei profesionale și a valorilor etice.

Rezultatele obținute sunt onorante pentru Serviciul de Ambulanţă Județean Timiș:

 • Locul I pentru echipajul C2 format din medic + asistent medical + ambulanțier;
 • Locul VI pentru echipajul B2 format din asistent medical + ambulanțier;

În urma acțiunilor de audit intern și extern, în iulie 2016 s-a reconfirmat Certificarea ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calităţii  a serviciului nostru.

 

Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2016 s-au executat următoarele lucrări :

– s-au executat lucrări de reparaţii în partea carosabilă a drumurilor judeţene asfaltate şi pietruite pentru menţinerea acestora în stare de circulaţie corespunzătoare.

– principalele categorii de lucrări executate: plombări cu mixturi asfaltice, covoare asfaltice, reciclări îmbrăcăminţi asfaltice, îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor județene (desfundări şanţuri, executări şanţuri noi şi podeţe).

– s-au reparat/reabilitat următoarele drumuri, poduri şi podeţe afectate de calamităţi:

 • refacere podeţ pe DJ 591 A la km 10+151 în Diniaș =58.361 lei.
 • execuție podeț transversal, 5 accese proprietăți și 500 ml șanț pe DJ 593A în Sânmihaiu Maghiar =35.310 lei.
 • refacere corp drum DJ 585 lim. jud. – Visag, L = 0,500km = 36.786 lei.
 • refacere zid sprijin și corp drum pe DJ 684 Colonia Tomești – Luncanii de Jos = 181.615 lei.
 • refacere podeţ pe DJ 572, km 99+920 la Brestovăţ =290.668 lei.

– s-a întocmit planul operativ pentru deszăpezirea drumurilor judeţene pentru iarna 2016/2017.

– s-a coordonat efectuarea activităţilor de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada 01.01.2016 – 05.03.2016 și 30.11.2016 –31.12.2016.

– s-au montat indicatoare rutiere şi s-au executat marcaje orizontale.

 

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru fiecare ocol silvic;

– constatarea și evaluarea pagubelor produse drumurilor forestiere de viiturile urmare a ploilor torențiale din raza ocoalelor silvice Coșava și Ana Lugojana, fiind afectați 3,58 Km în raza O.S. Coșava și 3,46 km în raza O.S. Ana Lugojana;

– întocmirea registrului de capabilități la nivelul unității și subunităților și a centralizatorului resurselor umane;

– acțiuni în cooperare cu I.S.U. Timiș pentru instruirea și îndrumarea populației prin mijloace de propaganda vizuala asupra prevenirii incendiilor de padure (10 afise P.S.I.);

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, în cooperare cu

I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii

posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea a văilor, ogașelor, șanțurilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier, degajarea albiilor și

podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– urmărirea lucrărilor de corectare a torenților;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– monitorizarea în comun cu Unitatea Fitosanitară Timiș a organismelor de

carantină;

– activități comune cu Direcția Sanitar Veterinară Timiș pe linia prevenirii

rabiei prin punerea de momeli vaccinale și monitorizarea populației de vulpi prin recoltarea unor exemplare și analiza acestora la laborator;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei

africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc la incendii pentru

Intervenția operativă în caz de nevoie;

– întreținerea liniilor izolatoare pentru prevenirea propagării incendiilor în fondul forestier.

Este de menționat faptul ca în anul 2016 nu au avut loc incendii de pădure și nu a mai fost semnalată seceta prelungită asociată cu arșița care s-a manifestat în anii precedenți.

Pentru asigurarea eficienței și a operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a alocat în anul 2016 suma de 23.440 lei, pentru materiale și servicii PSI și suma de 578.600 lei pentru repararea drumurilor forestiere afectate de situațiile de urgență cauzate de ploile torențiale, viituri.

Direcția Silvică Timiș prin personalul silvic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2016 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

 

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana pe parcursul anului 2016, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informări, atenționări și avertizări meteorologice pentru imediată şi scurtă durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate în județul Timiş, s-au realizat observatiile, măsuratorile, prelucrarea, codificarea si transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite  şi transmise, conform instrucţiunilor în vigoare, mesajele de

avertizare, agravare, ameliorare și meteor roșu privind apariţia si evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurata transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din jud. Timiş, a programului  de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteorologice deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

În cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea si intensitatea) si extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum si prognoze specializate de foarte scurta durata pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologica de scurta si medie durata s-a realizat zilnic si s-a actualizat partial sau total de 2 ori /zi sau de cate ori a fost necesar.

Caracterizarea anului 2016, din punct de vedere meteorologic

Din punct de vedere al temperaturii medii anuale, anul 2016 a fost ușor peste

normal, cu abateri pozitive variind între 0.4 °C la Banloc,  0,6 °C la Timișoara și Lugoj, respectiv 0,7 °C la Sânnicolau Mare.

Au existat câteva particularități. Luna februarie a fost o luna cu temperaturi medii  deosebit de ridicate, abaterile pozitive față de mediile multianuale fiind de peste 5-6°C

(la Timișoara temperatura medie în februarie a fost de 6.9 °C față de o valoare normală de 1.3°C, la Sânnicolau Mare 6.4°C față de 0.9°C, la Banloc 7.1°C față de 1.2°C, la Lugoj 7.4°C față de 1.3°C. O alta lună cu temperaturi medii cu pana la 2 °C mai ridicate față de cele normale a fost luna martie. Temperaturi sub valorile normale s-au înregistrat în luna decembrie, abaterile negative apropiindu-se de 2°C.

Sub aspectul precipitațiilor anul 2016 a fost un an ploios, cantitățile totale depășind cu 100 sau chiar 200 l∕mp (Timișoara, Banloc) cantitățile normale.  La toate stațiile meteorologice din județul Timiș lunile iunie și august au fost luni cu exces din punct de vedere al precipitațiilor, cantitățile de precipitații depășind cu 100 și chiar 180 l∕mp, cantitatea normală pentru această perioadă. Este de menționat ziua de 27/28 iunie când precipitațiile au depășit în 24 de ore cantitatea normala pentru aproape două luni: 86 l/mp la Grăniceri, 85,7 l/mp la Sâmnartinu Maghiar, 75,4 l/mp la Jimbolia, 74,6 l/mp la Cebza, 63,7 l/mp la Lugoj. Luna mai deficitară a fost luna decembrie, când precipitațiile au fost cu 30-40 l l∕mp sub cele normale.

Fenomenele meteorologice periculoase au fost semnalate și avertizate cu ajutorul informărilor, atenționărilor și  avertizărilor meteorologice cod galben și portocaliu. Fenomene meteorologice periculoase specifice anotimpului cald (grindina și vijelii) s-au semnalat incepând cu luna mai. Luna iunie a fost cea mai instabilă cu cate 2 cazuri de grindină semnalate la Sânnicolau Mare respectiv la Timișoara. Fenomen specific anotimpului rece, poleiul s-a semnalat în ianuarie și în decembrie.

Strat de zapadă s-a semnalat în lunile ianuarie, noiembrie și decembrie cu cele mai multe zile la Lugoj, în luna decembrie.

Anul 2016 a fost unul intens din punct de vedere meteorologic. Varietatea și severitatea fenomenelor meteorologice care s-au produs în decursul acestui an au determinat emiterea de către Serviciul Regional de Prognoza a Vremii, pentru judetul Timiş, în perioada 01.01-31.12.2016 (specificarea “Atentionare” sau “Avertizare” si codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme):

– 172 atenţionări cod galben nowcasting;

– 32 avertizări cod portocaliu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase de scurtă durată, pentru județul Timiș:

– 44 informări meteorologice naţionale;

– 22 atenţionări cod galben;

– 1 avertizare cod portocaliu.

Mesajele de atenționare și avertizare pentru fenomenele severe care urmau să afecteze zona de interes, au fost emise folosind praguri de risc standard, România respectând normele europene din acest domeniu și coduri de culoare definitorii pentru

fiecare categorie de risc.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, I.S.U. Timiș,  Administraţia Bazinală de Apă Banat și beneficiarii contractuali.

De asemenea s-a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, prezentând de câte ori a fost cazul prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

 

 

Sucursala Regională C.F. Timişoara în cursul anului 2016 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionale CF Timişoara, a Regulatorului de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile întreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În vederea îmbunătăţirii  activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite urmatoarele documente :

– Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursala Regionala de   C.F. Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie  Timişoara.

– Temele privind pregătirea in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2016.

 • Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun.
 • Întocmire Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor.
 • Centralizarea și întocmirea formularului privind capabilitățile existente la nivelul sucursalei.
 • Inventarierea riscurilor naturale, tehnologice , biologice şi întocmirea hărţilor la nivelul regulatoarelor respectiv a sucursalei
 • Studierea,conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute.
 • Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire,alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Inventarierea,actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă.
 • Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante),expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun.
 • Participarea la convocările de pregătire trimestriale ale I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş.

În anul 2016 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat, pentru situaţii de urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire  şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

 • Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „Noțiuni și măsuri de intervenție privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată”.
 • Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic.
 • Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat .
 • Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numiţi prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată.
 • Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionala de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005.
 • Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situatie de urgenta , în anul 2016 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare după cum urmează:

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de Linii s-a desfăşurat în decursul  anului 2016 în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă  precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

Din totalul de 3070,513 km lungime linie desfăşurată existentă la 31.12.2016 pe raza Sucursalei Regională de CF Timişoara, defalcarea pe judeţe este următoarea:

-jud.TIMIŞ- un total de 1057,109 km lungime linie din care 281,389  km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea SR de CF Timişoara în acest judeţ 775,720 km;

În afara lucrărilor de  întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare şi anume:

1.Lucrări de ciuruire mecanizată cu maşini grele de cale în linie curentă şi pe zona aparatelor de cale pe zonele:

– Linia 218 între Orţişoara-Vinga km 26+890-28+700 = 1,990 km, pe linia 100 au fost ciuruite aparatele de cale: S 1, 5 şi 2 din staţia Belinţ, S 2 din staţia Chizătău, S 2 şi 4 din staţia Jabăr, S 2 şi S 6 din staţia Remetea Mare inclusiv porţiunile de linie dintre aparatele de cale un total de 0,970 km;

 

2.Reparaţia liniilor curente şi a liniilor din staţii:

 1. a) Repararea traverselor de beton prin înlocuirea diblurilor deteriorate:

– Linia 100 – pe linii din staţiile Găvojdia, Lugoj, Jabăr şi între Tapia-Lugoj –536 buc dibluri înlocuite, Linia 123 Lugoj-Sinia –988 buc dibluri înlocuite şi Linia 125 Semenic-Buziaş –3972 buc dibluri înlocuite

 1. b) Reparaţia trecerilor la nivel:

În cursul anului 2016 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– Linia 100 în staţia Chizătău km 532+186, Linia 217 între staţiile Giarmata-Remetea Mică km 11+324. Linia 218 între Timişoara-Ronaţ Tj.Gr.D km 2+064.

 1. c) În staţia Remetea Mare- jud.Timiş- în vederea deschiderii liniei 3 abătute au fost efectuate lucrări de reparaţie care au finalizate în 7 octombrie 2016 şi redată circulaţiei trenurilor cu viteza stabilită de 30 km/h.
 2. Lucrări de reparaţii a capetelor de staţii:

– pe linia 100 în staţia Timişoara Nord s-a înlocuit 1 aparat de cale necorespunzătoare cu 1 aparate de cale SB de acelaşi tip, din stocurile existente ale secţiei L3 Timişoara şi anume S 55 şi în staţia Găvojdia s-a înlocuit S 2 (a fost tip 65) cu un aparat de cale SB tip 60 pe traverse de beton.

– reparaţia capetelor de staţie pe linia 100 în staţiile Jabăr cap.X, Belinţ cap.X+Y, Chizătău cap.X, Recaş cap.Y, Remetea Mare cap.X+Y unde s-au înlocuit traversele speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale, s-au înlocuit cu refacerea stratului de repartiţie 4 aparate de cale (cu aparate cale noi).

 1. Lucrări de curăţire a albiilor la podurile și podețele de cale ferată (în activitatea de întreținere cu personal propriu și terți):

– pe linia 216 Holdea-Lugoj, 217 între Timişoara Est-Zăbrani, 218 Timişoara-Orţişoara, 129 Voiteni-Stamora M, 123 Buziaş-Lugoj, 124 Timişoara-Voiteni.

 1. În cursul anului 2015 au fost efectuate lucrări de defrişare pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere.

Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care  s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate rapoarte de remediere în termenul stabilit.

Activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activitatii  de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

 

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara S.A. şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Activitatea de apărare împotriva incendiilor se desfăşoară pe aeroport respectând prevederile Legii nr. 307/12.07.2006 modificată și completată de Legea nr.33/17.03.2016, iar activitatea de protecţia civilă conform prevederilor Legii nr. 481/08.11.2004 modificată şi completată de Legea nr. 212/24.05.2006, H.G. nr.537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de p.s.i. , O.M.A.I. 163/08.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , O.M.A.I. 712/2005 modificat prin O.M.A.I. 786/2005 privind procesul de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România ( A.A.C.R. ) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015, PIAC – AD – PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 03 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

Obiectivele S.N. „ A.I.T. – T.V. ” – S.A. din Planul de Intervenţie au fost pentru creşterea capacităţii operaţionale a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă ca serviciu privat pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte servicii operaţionale cu responsabilităţi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, dotarea acestora pe baza criteriilor minime de performanţă şi stabilirea măsurilor specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată

prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc , materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie , metodele de intervenţie şi prim ajutor.

Astfel, Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii

judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara ,  Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT – AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

De asemenea au fost întocmite următoarele planuri:

– Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;

– Planul de evacuare;

– Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi / sau alunecări de teren;

– Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

– Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;

– Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

– Fişa obiectivului Aeroport Internaţional Timişoara Traian Vuia ;

– Fişa Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – Compartiment P.S.I. şi P.C.;

– Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă ( p.c. + p.s.i. ) care se desfăşoară pe aeroport;

– Dispoziţia de constituire a Compartimentului P.S.I. şi P.C. actualizată vizând restrângerea activității prin scăderea categoriei de protecție a aeroportului la 7 ICAO;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. şi P.C. .

Totodată au fost întocmite şi înaintate la M.T. – Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situațiilor de urgență și Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Gradul de îndeplinire a planului de pregătire pe anul 2016 s-a concretizat prin respectarea activităţilor regăsite în Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în Tematica de pregătire prin convocări, instructaje şi şedinţe de pregătire .

Nivelul ridicat al capacităţii operative în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) s-a realizat prin:

 1. a) Întocmirea, actualizarea documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă:

– Planul de intervenţie al Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă;

– Planul de intervenţie al  Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia;

– Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;

– Planul de protecţie civilă;

– Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;

– Planul de evacuare;

– Planul anual de buget, venituri şi cheltuieli/Plan de achiziții;

– Planul anual pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

– Planul de înştiinţare şi aducere a personalului la alarmă;

– Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Regulamentul intern al Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Registrul riscurilor Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Registrul Capabilităților al  Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;

– Graficele de exerciții și instruiri ale Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă.

 1. b) Calitatea și aplicabilitatea Planului de înștiințare și aducere a personalului la sediu este realizată prin actualizarea Schemei de înștiințare / notificare / alarmare în cazul situațiilor de urgență declanșate pe A.I.T. T.V. în urma producerii unui accident aviatic în perimetrul sau în zona de servituți aeronautice ( pe o rază de 1 km ) a aeroportului, precum și în cazul amenințării cu bomba a unei aeronave aflate în zbor.
 2. c) Amenajarea, dotarea şi gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea punctului mobil de comandă cu: mijloace de comunicaţii, hărţi, planuri de conducere a activităţilor la producerea de situaţii de urgenţă.
 3. d) Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, actualizarea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului .
 4. e) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgență s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă, recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă.

De asemenea săptămânal s-au efectuat probe şi controale  privind starea tehnică , de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a Aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

În conformitate cu prevederile Art. 19  litera ,, i ”  din Legea nr. 307 / 12.07.2006 şi a Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.96 / 12.06.2016 a fost constituit şi organizat Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă din cadrul S.N. ”A.I.T. – Tr.V. ” – S.A. ca serviciu privat pentru situaţii de urgenţă de categoria a II – a (C2) având în componență un număr de 23 oameni personal angajat şi 59 personal voluntar (total: 82 persoane).

Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă  a obţinut Avizul privind sectorul de competenţă cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008 , Avizul pentru extinderea activității serviciului privat pentru situaţii de urgenţă cu nr. 4.506.016 din 29.10.2014 și Avizul privind restrângerea activității serviciului propriu pentru situații de urgență cu nr. 3.805.405 din 30.05.2016, din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al județului Timiş.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţie civilă a Aeroportului prin dotare şi încadrare asigură de asemenea categoria 7 a Aeroportului din punct de vederea al asigurării

intervenţiei la producerea de incidente / accidente aviatice conform reglementărilor Autorităţii Aeronautice Civile din România ( A.A.C.R. ) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 , PIAC – AD – PSU ed. 01 – 2012 , PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 şi partea 7.

Capacitatea operativă de răspuns a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă la

producerea de situaţii de urgenţă pe aeroport a fost stabilită ca una ridicată în urma controalelor din datele de 28.01, 09.03, 25.04, 20.05, 14–19.09, 02.10, 02.11 şi 09.11.2016 efectuate de I.S.U.B. „Banat” al județului Timiş, în urma controalelor A.A.C.R. din datele de 22.02 – 26.02.2016 și 20.04 – 22.04.2016 toate concretizate prin rapoartele de audit şi în urma auditului intern efectuat de Direcţia Siguranţă şi Securitate Aeroportuară în data de 15.12.2016.

Celula de Urgenţă a Aeroportului apreciază ca foarte bună capacitatea operativă de răspuns a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă ale municipiului Timişoara: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Serviciul de Ambulanţă al judeţului Timiş, Inspectoratul Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciul de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara , Poliţia T.A., Dispozitivul AT – AD Aeroport, Poliţia de Frontieră Aeroport etc. care împreună cu serviciile aeroportului cu atribuţii la rezolvarea situaţiilor de urgenţă produse pe aeroport au asigurat intervenţiile  sub directa coordonare a Directorului General al Aeroportului Traian Vuia Timişoara şi a  Directorului Operaţional – Şef al Celulei de Urgenţă.

Această apreciere a capacităţii operative de răspuns a tuturor forţelor de intervenţie menţionate mai sus a fost luată în urma desfăşurării aplicaţiilor de intervenţie la producerea unei situaţii de urgenţă – accident aviatic pe aeroport din datele de 29.05.2011, 13.07.2014 şi 29.09.2015 urmând a fi reconfirmată şi în urma aplicaţiei care se va desfășura în anul 2017 pentru testarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Timiş.

Situaţii de urgenţă nu s-au produs pe aeroport datorită activităţii de prevenire şi a activităţii de control desfăşurate de Coordonatorul Compartimentului P.S.I. – P.C. şi de Cadru Tehnic P.S.I. prin activităţile de instruire a personalului în baza procedurilor aeroportuare, a planurilor de intervenţie şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează normele de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe un aeroport şi prin activităţile din Graficul de control şi Serviciul de Rond desfăşurate zilnic de angajaţii Compartimentului P.S.I. – P.C..

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă  este unul ridicat corespunzător unui serviciu de categoria a II –a (C2) în conformitate cu O.M.A.I. nr. 96/17.03.2016 privind constituirea , încadrarea şi dotarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi de categoria a 7–a în conformitate cu reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) regăsite în RACR –AD –PETA ed. 02–2015 şi PIAC–AD–SSI ed. 02–2016, după cum urmează:

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este în acord cu prevederile Legii nr. 481/08.11.2004 modificată şi completată de Legea nr. 212/24.05.2006, a Ordinului Prefectului judeţului Timiş nr. 126/03.02.2016 şi a Deciziei Directorului General al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia cu nr. 66/11.02.2016.

În acest sens consemnăm participarea Conducerii S.N. A.I.T. T.V. S.A. la convocările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş de la Prefectura judeţului Timiş şi participarea Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. şi a Cadrului Tehnic P.S.I. la instructajele de pregătire de protecţie civilă şi p.s.i. organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş.

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) a personalului Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă este consemnată în dosarul de pregătire şi realizată conform tematicii de specialitate prevăzută în reglementările A.A.C.R. regăsite în RACR–AD–PETA ed. 02-2015, a Programului de pregătire profesională în domeniul siguranţei aeronautice a personalului implicat în activităţi în zona de operațiuni aeriene cu nr. 33/04.01.2016.

Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2016, avându-se în vedere totodată pentru anul 2017 continuarea achizițiilor în conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă , fapt care duce la  creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C. , ca serviciu pentru situaţii de urgenţă constituit conform Criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – O.M.A.I. nr. 96/17.03.2016 și a Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR–AD–PETA ed. 02–2015  PIAC–AD–PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01–2012, PIAC–AD–SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02–2016 și a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

 

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

 

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în anul 2016, 4  exerciţii de cooperare pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă, după cum urmează:

– În data de 24.03.2016, s-a desfăşurat un exerciţiu la S.C. ContiTech România SRL Timișoara – Stingerea unui incendiu la un utilaj de confecționare sprayere din Hala de Curele;

– Organizarea și desfășurarea în data de 19.09.2016, a unui exercițiu fără acțiune în teren în cazul primirii unui număr mare de apeluri prin SNAU 112, în urma fenomenelor meteorologice periculoase;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unui

incendiu urmat de o explozie la S.C. O.M.V. Petrom – Stația de dezbenzinare Calacea, în data de 12.10.2016;

– Exercțiu de cooperare cu forte și mijloace în teren pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. TRW Automotive Safety System S.R.L., în data de 28.11.2016;

 

 1. CONCLUZII FINALE

 

În anul 2016, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 557/2016.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2016 a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2017 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

 

Propuneri de măsuri:

 • Încheierea unui protocol cu firme specializate care dispun de utilaje grele (automacarale, buldozere, excavatoare, trailere etc.) pentru punerea la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş, la momentul producerii unor situaţii de urgenţă în judeţul Timiş;
 • Identificarea de resurse financiare aflate la dispoziția Comitetului Județean care să fie folosită pentru acțiuni imediate (asigurarea hranei și apei pentru persoanele afectate de dezastru în primele 72 ore);
 • Cooperarea regională, acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăţită care include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi inundaţiile transfrontaliere;
 • Analiza în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a alocărilor de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a fondurilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
 • Cooptarea de experți în comisiile de evaluare a pagubelor ca urmare a dezastrelor (aceștia prestează activități doar contra cost).