RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Timiş în anul 2018

RAPORT DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2018

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004, privind Protecţia Civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2018, următoarele priorităţi:

 • identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
 • asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
 • creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2018 în 15 şedinţe și a participat la 11 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.

Cele mai semnificative situaţii de urgenţă au fost generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

 • În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 15 hotărâri care au vizat aprobarea Procesului-Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș prin Hotărârea nr.1 din 04.2018, Hotărârea nr.2 din 08.06.2018, privind aprobarea Procesului-Verbal al Direcției Silvice Timiș nr.3824/29.05.2018 de constatare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea precum și a Procesului Verbal al Direcției Silvice Timiș nr.3825/29.05.2018 de evaluare a pierderilor provocate fondului forestier național/vegetației forestiere din afara fondului forestier național administrat de O.S. Coșava, obiectivelor instalate în acesta/aceasta D.F. Valea Liman, potrivit datelor din procesul-verbal înregistrat la nr. 1341/29.05.2018, Hotărârea nr.3 și nr.4 din 20.06.2018, de aprobare a Proceselor-Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș, Hotărârea nr.5 din 02.07.2018 de aprobare a Proceselor-Verbale nr.125041/27.06.2018 și nr.125043/27.06.2018, anexele 1 și 2, ale E-Distribuție Banat SA, Zona MT – JT Timișoara, privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor meteorologice deosebite din luna mai 2018, respectiv luna iunie 2018, produse în județul Timiș, Hotărârea nr.5bis din 27.07.2018 de aprobare a Proceselor-verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș (comuna Fîrdea), Hotărârea nr.6 din 02.07.2018 de aprobare a Procesului-verbal încheiat în data de 18.06.2018 de către Comisia de punere în funcțiune a stațiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităților, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice și stabilirea costurilor maxime generate de aceste activități în județul Timiș, constituită prin Ordinul prefectului nr.840/2.10.2017, Hotărârea nr. 6bis din 27.07.2018 de aprobare a de aprobare a Proceselor – Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș (comuna Pietroasa), Hotărârea nr.7 din 27.07.2018 de aprobare a  Procesului-Verbal de calamitate încheiat în data de 18.06.2018 la sediul Primăriei Pietroasa, Hotărârea nr.8 din 27.07.2018 de aprobare a Procesului-Verbal nr.2990/06.07.2018 cu privire la cheltuielile generate de funcționarea stațiilor de pompare de desecare de pe suprafețe amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare din perimetrul județului Timiș, efectuate în perioada 18.06.-29.06.2018, Hotărârea nr.9 din 27.07.2018 de aprobare a Proceselor-Verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Timiș (localitățile Bethausen, Ohaba Lungă, Mănăștiur, Dumbrava, Făget, Traian Vuia), Hotărârea nr.10 din 27.07.2018 de aprobare a efectuării, în regim de urgență, de către Administrația Bazinală de Apă Banat Timișoara, a lucrărilor de amenajare râu Bega superioară și afluenți în județul Timiș, Hotărârea nr.11 din 03.09.2018 de aprobare a Anexei la Raportul de sinteză nr. 3310/26.07.2018 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Timiș, data de 19 – 22.07.2018, precum și a Proceselor Verbale de constatare nr. 463/30.07.2018 și 461 A/DB/30.07.2018, ale Administrației Bazinală de Apă Banat Timișoara, Hotărârea nr.12 din 16.12.2018 de aprobare a suspendării cursurilor pentru zilele de luni 17 decembrie  2018 și marți 18 decembrie 2018 în unitățile de învățământ preuniversitar din judeţul Timiş și Hotărârea nr.13 din 18.12.2018 de aprobare a prelungirii suspendării cursurilor pentru ziua de miercuri 19 decembrie 2018 în unele unități de învățământ preuniversitar din judeţul Timiş.

Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:

– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;

– Planurile locale și județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

– Verificarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire;

– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2019;

Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale, în acest scop     s-au desfășurat următoarele:

 • actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului nr. 640 din 30.08.2017;
 • actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş 2017-2018, conform Ordinului prefectului nr. 375 din 15.10.2018;
 • a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
 • periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
 • transmiterea unui număr de 384 avertizări, atenţionări şi informări la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:

26 avertizări cod portocaliu  privind fenomene meteorologice periculoase imediate (Averse care vor cumula 35-40 l/mp, grindină de dimensiuni medii și mari, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și descărcări electrice; ninsori, lapovite si ploi, local cantitati de 30-40 l/mp);

239 atenţionări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte – ploi, burniță 25-35 l/mp și vânt 55-60 km/h, izolat 70-90 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);

29 atenționări meteorologice cod galben (precipitații mixte – ploi, burniță, 25-35 l/mp și vânt 55-60 km/h, izolat 70-90 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m; precipitatii sub forma de ninsoare, depunerea de strat consistent de zapada, local 25..30 l/mp, izolat 40…50 l/mp.);

7 avertizări hidrologice cod portocaliu (posibile depășiri ale C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava și Moravița);

46 atenționări hidrologice cod galben (posibile depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Timiș, Bega, Bega Veche, Bârzava și Moravița);

37 informări meteorologice.

Datorită avertizărilor hidro–meteorologice Cod Roșu și Cod Portocaliu, a fost activat de 7 ori Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor (Grupa Operativă a CJSU) la sediul I.S.U. Banat.

Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

 

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

 • Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 640 din 30.08.2017 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 375 din 15.10.2018 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş;
 • Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2019;
 • Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
 • Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2018 – 2019.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara – Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență

Au fost elaborate şi actualizate planurile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara: planul de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Timișoara, planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Timișoara, planurile de evacuare a salariaților și a unor bunuri materiale pentru Primăria Municipiului Timișoara, Sala Constantin Jude și Complex Sportiv Bega;

Echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce aparţine Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, fiind 161;

Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele specializate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” au organizat următoarele acțiuni:

În perioada 27-29.04.2018 participarea voluntarilor la proiectul pilot “ALERTĂ RĂPIRE COPIL” organizat de către Inspectoratul General de Poliție în colaborare cu structurile profesioniste;

În data de 31.03.2018 participarea la activități demonstrative la cele 2 locații amplasate în mall-uri cu ocazia celebrării Zilei Jandarmeriei, precum și în perioada 2.04.-3.04.2018 participarea voluntarilor la activități demonstrative la Reșița;

În 29.03.2018 participarea la exercițiu având tema “Managementul unei situații de urgență generate de poluarea accidentală a râului Timiș”;

În data de 1.03.2018 exercițiul de intervenție pe canalul Bega în cazul găsirii unui obuz cu încărcătura chimică în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Banat ” al județului Timiș;

În data de 1.06.2018 activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul “Ion Creangă” din municipiul Timișoara;

În perioada 7- 9.09.2018 simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului “Bega Bulevard”;

În data de 13.09.2018 prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare în Piața Libertății cu prilejul manifestărilor Zilei Pompierilor;

În decursul anului 2018 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 12 activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență de urgenţă în cadrul proiectului “Să știi mai multe, să fii mai bun !” la instituții de învățământ din municipiul Timișoara unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerilor lor;

În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 28.02.2018 în zona terasei Flora s-a desfășurat un exercițiu efectuat de către voluntarii din cadrul Formațiunii “SALVO”, având ca tematică intervenția pentru scoaterea unei victime dintr-un autoturism aflat în răul Bega;

Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” s-a implicat activ în evenimentul: “Zilele Lacului SURDUC” la 16-17.06.2018 unde s-au desfășurat activități specifice salvărilor din mediul acvatic;

Achiziționarea de materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru gestionarea situațiilor de urgență conform bugetului aprobat pe anul 2018;

Participarea angajaților din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la concursurile cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor  „Cu viaţa mea apăr viaţa” 24.05.2018  şi „Prietenii Pompierilor” în 17.05.2018 desfăşurate în municipiul Timişoara;

Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform solicitărilor Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale Timiș, elaborarea documentelor pentru organizarea exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare “MOBEX TM-2018”;

Au fost transmise răspunsurile ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor PMT în domeniul situaţiilor de urgenţă;

În data de 7.08.2018 a fost efectuat instructajul în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru salariații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si s-a organizat de către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență prin Formațiunea de Intervenție Rapidă pe Bază de Voluntariat “SALVO” în colaborare cu structurile profesioniste din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș un amplu exercițiu de alarmare-evacuare a salariaților în caz de incendiu;

Au fost efectuate un număr de 6 evacuări la instituțiile publice și operatorii economici de pe raza municipiului Timișoara și s-a adus la cunoştinţa operatorilor economici a instructajului PSI – Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incediilor la amenajări temporare în spaţii libere- Tărgul de Paşte 2018 și Tărgul de Crăciun 2018 – Piaţa Victoriei.

În conformitate cu prevederile contractului de furnizare nr.3/22.01.2018 a fost finalizată procedura de achiziţionare a 3 autoutilitare necesare intervenției operative și în conformitate cu prevederile contractului de furnizare nr.21/23.02.2018 a fost finalizată procedura de licitație deschisă în vederea achiziționării unei autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțimi ce va fi utilizată pentru accesul echipelor de intervenție la etajele superioare ale clădirilor, la mansarde sau la acoperișuri, pentru a avea acces la focarul unui incendiu, la salvarea și evacuarea persoanelor surprinse de incendiu la înălțime, precum și în operațiuni de salvare pentru ridicarea nacelelor sau tărgilor, pentru refularea substanțelor de stingere cu presiune la etajele superioare, alimentarea putându-se face de la rețeaua de hidranți exteriori de incendiu sau dintr-o altă autospecială de intervenție.

Întocmirea şi reactualizarea documentelor de evidenţă a sistemelor de înştiinţare-alarmare din municipiul Timişoara pe baza controalelor ce se efectuează periodic.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

Principale activități desfășurate de polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență în anul 2018:

Polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș au intervenit de fiecare dată pentru limitarea consecințelor unor situații de urgență cauzate de condițiile meteorologice. Astfel, s-a acționat în mai multe rânduri ca urmare a unor manifestări climaterice deosebite, în special precipitații abundente și intensificări ale vântului (furtuni), degajări de copaci, asigurări accidente rutiere și incendii, cu un efectiv de 4.051 de cadre la 1.978 de intervenții.

Totodată, polițiștii din cadrul IPJ Timiș au acționat în conformitate cu Procedura pentru prevenirea deceselor prin hiportemie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite la nivelul județului Timiș, elaborată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

De asemenea, în cursul anului 2018 lucrătorii Biroului de Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Timiș au desfășurat în comun cu reprezentanții I.S.U. Timiș un număr de 2 activități de prevenire a situațiilor de Urgență pe raza orașelor Făget și Sânnicolau Mare.

Activitățile de intervenție desfășurate în comun de polițiștii din cadrul IPJ Timiș împrună cu angajați ai I.S.U. Timiș, se prezintă după cum urmează:

 

INTERVENŢII I.P.J. Timiş
Misiuni
accidente rutiere grave 597

(762 persoane încarcerate, dintre care 676 adulți și 86 copii)

calamități natural (inundații, degajări copaci) 455
incendii 581
depistarea unor bombe și explozivi 28
salvarea unor persoane aflate în primejdie 317

( 247 adulți și 70 copii)

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuțiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratuluide Jandarmi Județean Timiș în anul 2018, în domeniul situațiilor de urgență a fost orientată către nevoile comunității și în serviciul cetățeanului. Acțiunea concretă a efectivelor unității s-a materializat în previzionarea, organizarea și desfășurarea activităților de prevenire în vederea participării la acțiuni pe această linie, atât pentru protecția personalului și sediilor proprii cât și în sprijinul populației.

În funcție de riscurile posibile de producere a unor situații de protecție civilă în zona de responsabilitate, de dispunerea subunităților și a obiectivelor proprii, precum și pe baza lecțiilor învățate cu prilejul acțiunilor de intervenție în sprijinul populației, au fost actualizate documentele de organizare, planificare și conducere, prevăzându-se necesarul de forțe și mijloace destinate intervenției la sediile proprii și în sprijinul populației asigurând măsurile de rezolvare a situațiilor de urgență civilă.

În cursul anului 2018, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au fost planificate, organizate și desfășurate, exerciții tactice cu fiecare detașament și cu grupa operativă a inspectoratului.

Pe linia intervenției în situații de urgență efectivul inspectoratului a fost convocat în luna martie și decembrie cu ocazia avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, de vreme severă, când efective din cadrul IJJ Timiș au participat la Grupa Operativă constituită la nivelul ISU Timiș.

Pe parcursul anului 2018 s-au emis dispoziții cu privire la limitarea efectelor pentru situații de urgență civilă, verificarea capabilităților existente la nivelul subunităților, pregătirea și antrenarea efectivelor pentru participarea la acest gen de misiuni.

În cadrul exercițiilor și aplicațiilor au fost prevăzute permanent, pe lângă situații operative specifice zonei de responsabilitate și scenarii referitoare la situații de urgență, căutare, salvare și evacuare persoane și bunuri, conform fucțiilor de sprijin din competența Jandarmeriei Române.

Pe linia exercițiilor pentru verificarea și gestionarea situațiilor de urgență în anul 2018 efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au participat la 6 exerciții comune organizate și desfășurate de de către I.S.U.Timiș, împreună cu instituțiile administrației publice cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, în următoarele locații:

– În  localitatea Șag pentru simularea unui accident rutier în care a fost implicată o cisternă auto cu produse chimice/petroliere pe podul de peste râul Timiș, la ieșire din localitate;

– În localitatea Dudeștii Noi, la  simularea prăbușirii unui avion civil de mici dimensiuni;

– La OMV Petrom cu ocazia simulării unui incendiu la unul din rezervoarele cu combustibil;

– În zona lacului Surduc, la un incendiu de vegetație uscată;

– În incinta S.C. Glissando, la un incendiu izbucnit la un autocamion încărcat cu ierbicid;

– La S.C. Butan Gas, la un incendiu izbucnit la unul din rezervoarele de gaz lichefiat.

Scopul exercițiilor a fost antrenarea forțelor participante care cooperează în vederea gestionării situațiilor de urgență, prezentarea modului de acțiune ce privesc funcțiile de sprijin pentru rezolvarea unei situații de urgență, antrenarea personalului din Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a comitetelor locale pentru situații de urgență, privind modul de acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor evenimentului.

Pentru respectarea prevederilor Procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite, efectivele inspectoratului au colaborat foarte bine cu personalul operativ al I.S.U. Timiș. Personalul din serviciu a solicitat sprijin pentru transportul de persoane fără adăpost în 5 cazuri în cursul anului 2018.

În situația unor avertizări privind posibilitatea producerii unui eveniment / incident care ar putea genera o situație de urgență, documentele operative au fost actualizate, iar în funcție de situația probabilă creată s-a acționat, prin intermediul manevrei de forțe și mijloace pentru suplimentarea capabilităților de intervenție.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocațiilor bugetare în domeniul protecției civile, având ca efect slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecția personalului, intervenția pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin și în ajutorul populației.

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara

În perioada supusă analizei, personalul responsabil în domeniul situațiilor de urgență, a acordat o atenţie deosebită la întocmirea documentelor care reglementează, la nivel de unitate, activitatea de protecţie civilă, ținând cont de preverile Planului de analiză și acoperire a riscurilor, întocmit și aprobat de către I.S.U. Banat Timiș, pentru județul Timiș. Astfel în Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă, întocmit la nivelul unităţii, se regăsesc atât măsurile de protecţie a personalului şi bunurilor materiale, cât şi acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor producerii unor situaţii de urgență civilă, ce ar putea afecta unitatea.

La elaborarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă au fost atent evaluate toate tipurile de risc ce pot afecta raionul de dispunere. Acesta conţine suficiente elemente de planificare, avându-se în vedere că evacuarea în situaţii de urgenţă se execută, de regulă, când este iminent pericolul de a fi afectată unitatea, în timp foarte scurt, sau după producerea acestora, în condiţii deosebit de complexe. Totodată, în funcție de situațiile de risc, au fost întocmite și alte documente pentru completarea Registrului Național de Capabilități.

Planurile constituie documentele de bază pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. Acestea sunt viabile, adaptate la tipurile de risc identificate pentru zona de dispunere, fiind actualizate permanent iar extrase din planuri sunt difuzate pentru fiecare subunitate.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara este pregătită pentru realizarea funcțiilor de sprijin, în vederea gestionării situațiilor de urgență. Din punct de vedere operativ au fost stabilite forțele și mijloacele pentru intervenția la sediul propriu cât și în sprijinul populației, în raport cu situația de urgență produsă, sau la solicitarea instituțiilor abilitate. Acestea intervin în etape, conform atribuțiilor și dotării prevăzute de tabela de înzestrare. La nivelul unităţii este stabilit un detaşament de jandarmi dotat cu mijloace auto şi unelte genistice – lopeţi şi târnăcoape, care, în funcţie de avertizările meteo şi de solicitările instituţiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcţiilor de sprijin în cadrul unui efort comun, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, iar în etapa următoare cu celelalte efective conform ordinelor. Totodată s-a ținut cont și de Planul referitor la capacitatea de răspuns la nivel național în cazul producerii unor situații de urgență generate de seism.

Activitatea de pregătire pentru protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă s-a organizat şi desfăşurat conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara pentru anul 2018, astfel tematica a fost repartizată în așa fel în cât să fie acoperite riscurile conform anotimpului (înzăpezire/inundații/secetă/incendii etc.).

Personalul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara a parcurs tematica de pregătire în domeniu, iar pe timpul executării activității pracice din cadrul aplicației cu unitatea, au fost făcute precizări concrete pe fiecare linie de acțiune, pe linia evacuării bunurilor, a documentelor clasificate, a tehnicii şi mijloacelor de transport precum şi cu privire la protecția acestora. Astfel s-a constatat că efectivele grupării sunt în măsură să intervină, în timp scurt și eficient, atât în sprijinul personalului propriu, cât și în sprijinul populației, în cazul producerii unor situații de urgență.

Totodată, în cadrul Planului anual de pregătire a personalului, au fost periodic prezentate actele normative care reglementează activitatea pe linie de protecţie civilă, managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă și modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, ca urmare a manifestării unui tip de risc existent. Lunar, au fost efectuate instructaje cu întregul personal al unităţii, care au vizat în special cunoaşterea modului de acţiune a personalului pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. Pentru personalul nou încadrat, mutat din alte unități sau cel care a lipsit o perioadă îndelungată de la locul de muncă, s-au efectuat instructaje introductive generale și specifice locului de muncă.

Pe timpul desfăşurării exerciţiilor de alertare cu gruparea s-a verificat activitatea Grupei de recunoaştere conform „Planului de evacuare în situaţii de urgenţă civilă”. S-a urmărit prezentarea în barem la unitate, ridicarea materialelor, constituirea coloanei pentru deplasare, aplicarea măsurilor de asigurare de luptă, instalarea îndrumătorilor de circulaţie, cercetarea traseului de deplasare şi a raionului de evacuare, asigurarea legăturilor radio, instalarea punctului de comandă şi asigurarea condiţiilor pentru lucru în raion.

În conformitate cu prevederile „Concepţiei şi Planului de desfăşurare a exerciţiilor”, situaţia exerciţiilor de cooperare cu forţe şi mijloace de intervenţie planificate şi executate în anul 2018 se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Perioada

(Data)

Organizator Tema exerciţiului Loc desfăşurare  

Forma

1. 25.01.2018 Aeroport Internațional Traian Vuia

(ISU Timiș și G.J.Mb. Timișoara -participanți)

Antrenarea personalului structurilor in cazul detonării unui explozibil în interiorul unei aeronave aflate la sol. Aeroport Internațional Timișoara  

Practic

2. 23.03.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara

Antrenarea personalului structurilor în cazul unui accident rutier cu impact poluant asupra unui râu Com. Șag, jud Timiș
3. 28.04.2018 IPJ Timis

(ISU Timiș, G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți)

Antrenarea personalului structurilor în cazul răpirii unui copil din tabăra de agrement pentru minori Chevereșu Mare, jud. Timiș loc. Chevereșu Mare, jud Timiș
4. 10.05.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți

Antrenarea personalului structurilor în cazul prăbușirii unui avion ultra-ușor pe un câmp din zona localităților Dudeștii Noi loc. Dudeștii Noi, Jud. Timiș
5. 11.05.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți

Antrenarea personalului structurilor în cazul izbucnirii unui incendiu la un rezervor de combustibil la OMV Petrom Timișoara. Timișoara
6 06.06.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți

Antrenarea personalului structurilor în cazul izbucnirii unui incendiu de vegetație uscată în zona lacului Surduc Surduc, jud. Timiș
7. 09.10.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți

Antrenarea personalului structurilor în cazul izbucnirii unui incendiu la un autocamion încărcat cu ierbicid în incinta societății S.C. Glissando S.R.L. Timișoara
8. 24.10.2018 ISU Timiș

G.J.Mb. Timișoara și IJJ Timiș-participanți

Antrenarea personalului structurilor în cazul izbucnirii unui incendiu în imediata apropiere a unui rezervor de gaz la S.C. Butan Gas SRL Buziaș or. Buziaș jud. Timiș

Exerciţiile s-au organizat şi desfăşurat în scopul antrenării personalului structurilor menționate în planul de cooperare, participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, în vederea prezentării modului de acţiune a structurilor care îndeplinesc funcţii de sprijin pentru gestionarea unor astfel de tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.

În urma desfăşurării exerciţiilor/antrenamentelor s-a constatat viabilitatea documentelor operative şi buna cooperare cu celelalte structuri cu misiuni specifice pe linia managementului unor situaţii de urgenţă.

Întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru conducerea, coordonarea şi monitorizarea permanentă a intervenţiei în sprijinul populaţiei s-a realizat în concordanţă cu prevederile documentelor operative întocmite în acest sens.

Cu toate că unitatea este pregătită pentru a intervenii în situații de urgență civilă, există în continuare neajunsuri, mijloacele de protecţie individuală fiind învechite sau neexistând.

În caz de calamităţi, dezastre, accidente cu urmări grave sau incendii de mari proporţii, efectivele proprii nu pot fi protejate în totalitate, iar intervenţia în sprijinul populaţiei poate fi minimă şi cu riscuri mari pentru efectivele proprii, bunurilor și documentelor, posibilităţile de adăpostire la nivelul unităţii sunt reduse, adăposturile fiind comune cu ale I.J.J. Timiş, la subsolul unei clădiri a unităţii (sala de mese).

Ţinând cont de faptul că în zona de responsabilitatea a Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara sunt identificate riscuri în domeniul situaţiilor de urgenţă (inundaţii, seisme, accidente aviatice, etc.), că structurile de jandarmi au prin lege obligaţii în ceea ce priveşte intervenţia la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă, vom continua pregătirea, atât prin activități teoretice cât și practice, pentru cunoaşterea modului de acţiune în diferite situaţii şi fixarea unor deprinderi care să permită o intervenţie eficientă atunci când ne confruntăm cu situaţii de urgenţă. În acest sens am și intensificat relațiile de cooperare/colaborare cu structurile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, din zona de competență teritorială, folosindu-ne și de pregătirea în comun cu personalul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, de cunoștințele și experiența acestuia, precum și de materialele de care acesta dispune.

 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul  I.T.P.F. Timişoara,  activitatea pe linia prevenirii,  monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situatiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie ale personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În  baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224/2011,  a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează  planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării si gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

La nivelul I.T.P.F. Timişoara un Registru de Capabilităţi cu forţele şi mijloacele participante la intervenţii şi timpii de operaţionalizare.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciile medicale județene Timiş/Caraș-Severin/Mehedinți cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN,  fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F.  în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţe la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a  350 – 400 persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţele Timiş/Caraș-Severin/Mehedinți, nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţe (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul  2019, pe linia activităţii de protecţie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică  prin protecţie civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

– S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile  Beba Veche şi Dudeştii Vechi;

– S.P.F. Jimbolia  în localităţiile Cărpiniş şi Cenei;

– S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare;

– S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar;

– S.P.F.Deta în localitatea Livezile;

– S.P.F.Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare;

– S.P.F. Gîrla Mare în localitatea Vrata;

– S.P.F. Porţile de Fier II în localitatea colonie veche Porțile de Fier II;

– S.P.F. Tr. Severin  în localitatea Dr. Tr. Severin;

– S.P.F. Orșova în localitatea Orsova;

– S.P.F. Svinita în  localitatea Svinita;

– S.P.F. Oravița în localitatea Grădinari;

– S.P.F. Socol în localitatea Socol;

– S.P.F. Naidaş în loc Naidaş;

– S.P.F. Moldova – Veche în localitatea Moldova–Nouă;

– S.P.F. Berzeasca în localitatea Berzeasca.

În anul 2018 lucratorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitaţi şi nu au intervenit la evenimente deosebite sau situaţii de urgenţă.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei  N.R.C.B., dotarea încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie  şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime. De asemenea, propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenții la care poliția de frontieră participă.

 

Brigada 18 Cercetare Supraveghere DECEBAL

La nivelul comandamentului Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere ,,DECEBAL” cât şi al unităţilor subordonate, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţilor de urgenţă a reprezentat o prioritate pe întreg parcursul anului 2018.

Instruirea personalului unităţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor s-a executat atât la angajare cât şi periodic prin instructaje, evaluări scrise, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de specificul activităţilor şi nivelul de risc de incendiu din fiecare unitate.

În conformitate cu  prevederile M53/2015 şi a legislaţiei  care reglementează acest domeniu de activitate personalul militar cunoaşte şi  respectă cu stricteţe regulile generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor, este în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi să participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.

În unităţile din subordinea Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „DECEBAL”  s-a desfăşurat o intensă activitate de pregătire împotriva incendiilor, activitate ce a constat în prelucrarea ordinelor şi dispoziţiunilor pe linia activităţii de apărare împotriva incendiilor, a măsurilor întreprinse în urma controalelor diferitelor structuri, precum şi a consecinţelor incendiilor provocate în ţară, mediatizate de către mass media. Totodată, periodic se execută practic antrenamente de alertare cu pichetele şi subunităţile de intervenţie cu atribuţii în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă.

Personalul care încadrează formaţiunile proprii de intervenţie a fost instruit, verificat şi antrenat în conformitate cu prevederile M53/2015.

La nivelul unităţilor sunt stabilite locuri special amenajate şi dotate pentru fumat. În incinta clădirilor (birourilor, sălilor, sau altor spaţii cu diferite destinaţii) fumatul este strict interzis.

Utilizarea focului deschis, fumatul, depozitarea de materiale inflamabile sau de deşeuri precum şi derularea unor activităţi care ar putea provoca producerea de incendii sau explozii este strict interzisă în spaţiile interioare şi exterioare care reprezintă prin natura şi destinaţia lor un risc real de incendiu. Utilizarea focului deschis fără a avea emis permis de lucru cu focul este strict interzisă.

Măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece sunt stabillite prin planuri de măsuri specifice şi sunt respectate cu stricteţe.

Activitatea pe linia gestionării situaţilor de urgenţă s-a desfăşurat în anul 2018 în deplină concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M/S28 din 20.03.2013, ,,Regulament privind managementul situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale” fiind organizat atăt modul de acţiune privind intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comandamentului căt şi la nivelul fiecărei structuri subordonate.

Activităţile desfăşurate pe linia prevenirii, monitărizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş în anul 2018:

Nr. crt. Activitatea Organizator Participanţi

(pe categorii de personal)

Perioada Obs
1. Exerciţiu în comun cu forţe şi miloace în teren pentru localizarea şi stingerea unui incendiu UM 01109 Timişoara – grupa PSI/UM 01109 Timişoara

(2 SOF, 7 SGP, 2 PCC)

– Detaşamentul de pompieri Timişoara (1 OF, 3 SOF)

12.04.2018
2. Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice/STX cu tematică ISU UM 01220 Lugoj – grupa PSI/UM 01220 Lugoj

(1 SOF, 4 SGP)

– Detaşamentul de pompieri Lugoj (1 OF, 5 SOF)

12.06.2018
3. Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice/STX cu tematică ISU UM 01221 Timişoara – grupa PSI/UM 01221 Timişoara

(1 OF, 1 SOF, 10 SGP)

– Detaşamentul de pompieri Timişoara (1 OF, 3 SOF)

02.10.2018
4. Exerciţiu în comun cu forţe şi miloace în teren pentru localizarea şi stingerea unui incendiu UM 01109 Timişoara – grupa PSI/UM 01221 Timişoara

(5 SOF, 7 SGP, 3 PCC)

– Detaşamentul de pompieri Timişoara (1 OF, 11 SOF)

11.10.2018

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

 • analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
 • actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
 • actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi spaţiile de depozitare din judeţul Timiş;

De asemenea, a participat la toate şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2018.

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timișoara

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie a desfăşurat atât activitatea pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, astfel:

 • au fost înştiinţate structurile privind respectarea legislației ce stabilește interzicerea fumatului;
 • nu au fost eliberate permise de lucru cu focul, deoarece nu era cazul;
 • au fost efectuate instruiri privind intervenţia la locul de muncă în caz de incendiu (alarmarea, salvarea rapidă şi în siguranţa personalului, întreruperea energiei electrice, acţionarea asupra focului şi evacuarea bunurilor);
 • au fost verificate, reparate şi reâncărcate stingătoarele din dotare, atât la sediul central cât şi la unităţile subordonate;
 • hidranții interiori și cei exteriori au fost verificați;
 • în cadrul fiecărui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă la prima intervenție;
 • a fost refăcută fişa obiectivului fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • mijloacele de intervenție aflate în dotare sunt în bună stare și întreținute corespunzător;
 • detectoarele de fum și instalația de supraveghere video cu circuit închis au fost verificate și consemnate în jurnalul evenimentelor;

Instituţia noastră participă cu regularitate la convocările transmise de Inspetoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiş prin conducătorul acesteia şi va continua să remedieze eventualele deficienţe ale activităţii mai sus prezentate.

 

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2018, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

 1. Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice, 56 de stații automate privind cantitatea și calitatea apei;
 2. Transmiterea de 509 avertizări hidrometeorologice, 4 rapoarte operative și 346 hyavert-uri;
 3. Transmiterea de 61 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sârbă;
 4. În cursul anului 2018 s-au înregistrat inundații pe cursul de apă al râului Bega din județul Timiș, în perioadele 09-18 iunie, respectiv 26-30 iunie, întocmindu-se două rapoarte de sinteză;

În perioada 09-18 iunie 2018, în urma avertizărilor meteorologice și hidrologice primite, în cadrul A.B.A. Banat s-au luat următoarele măsuri:

– A fost trimis personalul s.h. Lugoj pentru supravegherea sectoarelor vizate și măsuri de intervenție imediată.

          – Lucrările de apărare din satele Poieni, Crivina și Pietroasa s-au comportat bine la debitul mare de apă, singurele locuri în care au fost infiltrații au fost breșele neetanșate de la descărcările de ape pluviale și supratraversarea conductei de apă,  ambele în satul Crivina.

– Pe malul stâng al Râului Sașa (Bega Poieni), amonte de satul Poieni s-a evidențiat o zonă cu eroziune de mal, de unde apa s-a scurs în incinta apărată, s-a înglobat într-un torent de versant și s-a întors gravitațional spre sat, curgând de-a lungul drumului principal din sat.

– În intravilanul satului Poieni sunt 4 torenți cunoscuți care se varsă în Sașa, trei pe malul stâng și unul pe malul drept. În momentele producerii viiturilor, pe aceste organisme torențiale au fost angrenate materiale de genul pietre, lemne care au blocat scurgerea în râu și subtraversările au dus la blocarea și inundarea drumului.

– Aval de localitatea Poieni este o altă zonă joasă unde apa a deversat și a traversat drumul, blocându-l cu material aluvionar și lemne.

– Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Pietroasa s-a întrunit și a acționat în vederea limitării pagubelor. Alături de autoritățile locale au participat echipaje ale ISU BANAT,  ABA Banat – SH Lugoj și locuitori ai comunei.

Directorul SGA Timiș împreuna cu prefectul județului Timiș și inspectorul șef al ISU BANAT s-au deplasat pe teren în timpul evenimentelor pentru constatări și propuneri de măsuri.

  În perioada 19-22 iulie 2018, având în vedere cantitățile mari de precipitații căzute într-un timp foarte scurt pe raza SH Lugoj, s-a supravegheat și intervenit în următoarele zone:

– Curs Munisel – datorită cantității mari de precipitații de pe raza comunei Fârdea, respectiv satele Dragsinețti și Mâtnicul Mic, a fost necesară pomparea apei din incintă în albia râului Munisel, la stația de pompare Mâtnic, din data de 19.07.2018 ora 22:00, până în data de 20.07.2018 ora 12:00.

– Pe raza orașului Făget datorită apelor pluviale, precum și a văilor, pe versantul stâng și drept, corelat cu podețele care nu au putut face față debitului de apă, a fost necesară intervenția autorităților locale și a ISU Timiș, cu materiale de apărare și pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate atât din localitatea Făget cât și din satele Bichigi, Povergina și Begheiul Mic.

Curs Redina -au fost inundate gosporării, terenuri agricole, precum și drumul E673 în orașul Făget.

– Pe raza comunei Dumbrava, cursul Valea Serbenilor precum și văile ce colectează apa de pe dealurile înconjurătoare au dus la inundarea de gospodării și terenuri agricole, fiind necesară intervenția autorităților locale și a ISU Timiș.

Valea Serbenilor –debitul mare de apă, corelat cu podurile subdimensionate și vegetația prezentă a făcut ca apa să inunde gospodării și terenuri agricole situate între Valea Bunea și digul de apărare de pe malul drept al râului Bega din satul Răchita.

Pentru a micșora timpul de evacuare a apei din gospodăriile cetațenilor situate în vecinatatea digului, pe lângă cele 2 subtraversări existente, SGA Timiș prin intermediul colegilor de la SH Lugoj a efectutat o rigolă de scurgere în data de 20.07.2018, în partea înaltă a malului unde se încastrează digul, ea fiind închisă în 21.07.2018, când nu a mai preluat apa din incintă.

Pe tronsonul Vaii Serbenilor ce traversează satul Răchita este necesară intervenția cu utilaje pentru degajarea albiei de vegetație și reprofilarea albiei colmatată în urma viiturilor ce au avut un mare aport de debit solid, pe o lungime de minim 2 maxim 4 km.

Pe raza comunei Mănăștiur s-au constatat următoarele:

– Valea Bunea – debitele mari de apă au ieșit din albia cursului de apă ajungând până la digul de apărare de pe malul drept al râului Bega, inundând terenurile agricole și o proprietete privată situată în zona respectivă. La fața locului s-au deplasat echipaje ISU pentru evacuarea apei din incintă. Albia a rămas colmatată cu aluviuni și material lemnos pe o lungime de cca 4km.

– Valea Topla – lucrările de decolmatare efectutate în anul în curs s-au comportat bine, problema fiind podul subdimesionat de pe drumul ce face legătura cu satul Remetea Luncă, care a fost blocat, ducând la ieșirea din albie a apei în zona respectivă. SGA Timiș, prin SH Lugoj a intervenit cu utilajul terasier din dotarea formației Făget pentru degajarea blocajului din zona podului.

– În aval de pod este necesară intervenția cu utilaje pentru degajarea vegetației, a aluviunilor și a materialului lemnos din albia cursului de apă, până la confluența cu râul Bega. Este vorba de un tronson de cca. 3,4 km ce ar trebui reprofilați.

– Pe raza comunei Ohaba Lungă, cursul Cladova a avut debite mari de apă, iar datorită conformației terenului, au fost inundate terenuri agricole.

– Pe râul Bega, între localitățile Bodo și Cutina, în vecinătatea drumului județean DJ 608, pe malul drept al râului Bega, s-a accentuat eroziunea de mal pe o porțiune de 20 m, la o distanță de 2m de acostamentul drumului, necesitând lucrări de apărare de mal cu gabioane pe o porțiune de 100 ml.

– Tot pe malul drept al râului Bega, între localitățile Mănăștiur și Leucusești a fost identificată o eroziune activă a malului de cca. 50 ml care era în plină dezvoltare la câteva zile după evenimente. Înălțimea mare a malului (aproape 4 m) impune lucrări de apărare de mal cu gabioane.

În vederea reabilitării zonelor afectate în urma evenimentelor din anul 2018 s-au promovat și realizat lucrări de investiții aprobate prin decizia nr.674/01.11.2018 a ANAR București, după cum urmează:

 1. Închidere linie de apărare mal stâng râu Sașa la Poieni: apărare de mal cu gabioane 80 m, regularizare și decolmatare;

– Reprofilare râu Bega și afluenții Bunea, Topla, și Serbenilor: reprofilare.

 1. Consolidare râu Bega:

– Consolidare mal drept râu Bega- Cutina: (anrocamente, saltea de fascine, deviere-terasamente, refacere taluz)– 100 m;

– Consolidare mal drept râu Bega – Mănăștiur : (anrocamente, saltea de fascine, deviere-terasamente) – 150m.

De asemenea, s-au realizat un complex de activități de întreținere și reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrarea A.B.A.Banat, după cum urmează:

Lucrări de întreținere și reparații curente:

 • completări terasamente diguri:

* dig Bârzava, mal drept, km 0+000 – 6+000, km 8+100 – 9+550, km 10+930 – 12+100, km 15+600 – 17+750;

*  dig Bârzava, mal stâng, km. 10+570 – 13+300, km 14+440 – 14+500, km 17+600 – 18+500;

* dig Timiș, mal stâng, km 57+700 – 64+000, km 69+000 – 72+000, km 77+000 – 79+000,

* dig Timiș, mal drept, km 1+200 – 2+000, km 3+000 – 4+800;

* dig Valea Sângeorge, mal stâng km 0+500 – 0+700;

* rampe de acces, dig mal stâng Tofaia Lanca Birda.

 • reprofilări şi decolmatări albii pe cursuri amenajate şi neamenajate:

* curs Moravița, km 7+900 – 10+800; km. 25+200 – 25+500

* curs Tofaia, km 0+000 – 4+900;

* curs Șurgani, km 4+150 – 7+562;

* curs râu Bega, amonte priza Românești, L = 1 km;

* curs Barna, L= 1,5 km;

* curs Cinca amonte localitatea Hodoș, L = 1 km;

* curs Vișag, L = 2 km;

* curs Honorici, L = 1,5 km;

* curs Icui la Margina, L = 2 km;

* curs Spaia la Găvojdia, L = 1,5 km;

* curs Șergani la V.V. Delamarina, L = 1,3 km;

* curs Cărăstrău, L = 1 km;

* curs Cinca la Vișag, L = 800 m;

* curs Bega, CSA 126+590 – 127+000;

* curs Bega Nenavigabilă, km 9+896 – 10+096; km 13+269 – 13+389; curs Bega Navigabilă, km 110+850 – 118+300;

* lucrări de taluzare diguri Bega Navigabilă, aval pod rutier Sâmihaiu Român, L = 9 km.

 • reparații echipamente hidromecanice la lucrările hidrotehnice:

* Reparații echipamente hidromecanice și refacere elemente din beton la acumularea Recaș;

* Reparații echipamente hidromecanice și refacere elemente din beton la acumularea Șuștra;

* Reabilitare echipamente hidromecanice la stăvilar N.H. Birda și la stăvilar confluență râu Bârzava cu Bârzava Moartă (înlocuire stavile metalice de reglare a debitelor).             e. Participarea la intânirile de lucru organizate de ANAR București în vederea demarării Planului de Management al riscului la Inundații – etapa II.

 1. Completarea stocului de materiale și mijloace de apărare, în conformitate cu noul Normativ Cadru: ATV cu remorcă – 2 buc, echipament de protecție – 33 seturi, roabe – 105 buc, lanterne cu acumulatori – 300 buc – în valoare totala de  224.745,66  lei.
 2. Participare “Proiect WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.

În cursul anului 2018 s-a finalizat recepția aplicațiilor: e-sensor (monitorizare stații automate pentru măsurarea nivelului, măsurarea temperaturii, a cantității precipitațiilor căzute a echivalentului de apă din stratul de zăpadă); hydroshild (gestionarea stocului de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor în vederea creșterii vitezei de reacție și intervenție la inundații) și v-struct (aplicație GIS cu două componente și anume una de vizualizare a stațiilor hidrometrice, respectiv acumulări la care s-au atins cotele de inundații cod galben, portocaliu și roșu, precum și o componentă pentru vizualizarea informațiilor de natură geo-topografică-coordonatele fiecarui obiectiv, stație hidrometrică, acumulare, sediu de formație dar și coordonate ale puctelor critice respectiv eventuale breșe produse datorită inundațiilor).

 1. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în perioada: 04-05.10.2018. La acțiune au participat reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și cei ai A.N.Apele Române.
 2. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia, în perioada 09-12.10.2018, pe teritoriul Serbiei, respectiv 18-21.09.2018, pe teritoriul României.
 3. În cursul anului 2018, nu s-au înregistrat poluări accidentale ale cursurilor de apă în județul Timiș.
 4. În cursul anului 2018, s-au finalizat și aprobat planurile de apărare ale sistemelor hidrotehnice, și a planului județean și bazinal de apărare împotriva inundațiilor, secetei și poluărilor accidentale.

 

Crucea Roșie Română – Filiala Timiș

          În anul 2018 Filiala de Cruce Roșie a activat pe linie de prevenire și după caz la solicitările autorităților, după cum urmează:

 1. Sprijinirea cu echipe de voluntari, la solicitarea DSP Timiș, pentru punctele de caniculă constituite la nivelul județului Timiș;
 2. Participarea cu voluntari la cursul de pregătire “Migrație” și livrarea de materiale la solicitare în cazul prevenirii dezastrelor;
 3. Sprijirea ITPF Timișoara pentru amenajarea spațiului de anchetă transfugi;
 4. Donarea de echipamente către pompierii SVSU Giera (îmbrăcăminte, bocanci, căști, centuri, furtune, racorduri) și către spitalelor din municipiile Timișoara și Lugoj;
 5. Consilierea persoanelor fără adăpost ce au solicitat sprijin, către centrele special amenajate de autorități;
 6. Formarea continuă a voluntarilor din cadrul Filialei Județene de Cruce Roșie Timiș, în domeniul dezastrelor și acordării primului ajutor medical de bază.

 

Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș

          În anul 2018, nu a desfășurat alte activităţi pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș și a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Timiş-Mureșul Inferior

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.800 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8868 km canale, 5905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe,stăvilare, căderi de ruperi de pantă), 59 de cantoane de exploatare şi de un nr.de 126 persoane, din care 87 de electromecanici.

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul  2018 au fost minim de 332,3 l/mp la staționarul ANIF  Giroc (amenajarea Șag – Topolovăț) și maxim de 930,6 l/mp la staționarul ANIF SP Cenad (amenajarea Sânnicolau Saravale) din care :

–  în perioada 01.01 – 13.04.2018 au fost minim de 64,3 l/mp la staționarul ANIF Ghiroda (amenajarea Șag – Topolovăț) și maxim de 327,7 l/mp la staționarul ANIF SP Cenad (amenajarea Sânnicolau Saravale), în condițiile nivelelor ridicate pe cursurile de apă (Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița) ;

– în perioada 01.06  – 15.06.2018 au fost minim de 32,5 l/mp la staționarul ANIF Rudna (amenajarea Rudna – Giulvăz) și maxim 174,8 l/mp la staționarul ANIF Moravița (amenajarea Moravița), în condițiile nivelelor ridicate pe cursurile de apă (Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița).

Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi mici băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare aferente în măsura în care au necesitat funcţionarea pentru a nu se inunda,  au fost solicitate de unele administraţii publice locale şi în special de beneficiarii terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

În contextul analizării activităţii în anul 2018, se poate constata:

 1. Din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 72 sunt funcţionale, dintre acestea au funcţionat:

– în perioada 09.03 – 13.04.2018 au funcționat un total de 28 de staţii de pompare de desecare din cadrul cărora 15 stații de pompare în condițiile OUG 22/2013 (Cenei 1-2, Jimbolia, Moșnița, Keriteș 1, Keriteș 2, Diniaș, Otelec mal stâng, Otelec mal drept, Cruceni, Bobda 2, Beregsău 2, Partoș 1, Partoș 3, Moravița, Teremia.

– în perioada 18.06 – 29.06.2018 a funcționat SP Moravița în condițiile OUG 22/2013.

Situaţii critice au fost înregistrate în perimetrele UAT – urilor: Cenei, Jimbolia, Checea, Uivar, Pustiniş, Otelec, Diniaş, Teremia, Moravița.

Activitatea de prevenire și eliminare a eventualelor efecte ale apelor mari a fost coordonată de Comisia de punere în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare din zona ce urmează a fi afectată, pentru prevenirea inundării localităților, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la costrucțiile hidrotehnice,  care  a stabilit și costurile maxime generate de aceste activități în județul Timiș, și care este alcătuită din reprezentanți de la Instituția  Prefectului, ISU, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș și ANIF Timiș.

Urmare Ordonanţei de urgenţă nr.22 din 03.04.2013 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care reglementează condiţiile de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare şi stabilirea costurilor aferente, care la nivelul județului Timiș se regăsește în Ordinul 840/02.10.2017 emis de Instituția Prefectului județului Timiș.

Comisia de punere în funcţiune a staţiilor de pompare de desecare a întocmit în anul 2018 două procese verbale înregistrate la Prefectura Timiș cu nr. 7184/24.04.2018 și  nr.9881/07.09.2018.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2018, rezultă următoarele:

3.1 Energia electrică consumată pentru pomparea apei în anul 2018 (care are la bază situaţia facturilor de consum emise de ENEL pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare (incl.TVA): 100980,00        lei, din care:

– pentru evacuarea apei din localități: 100980,00 lei;

       – volumul total de apă evacuat estimat  este de cca. 2.233 mii m.c.

– energie consumată cca. 195,19 MWh.

 

3.2. Cheltuielile cu funcţionarea staţiilor de pompare efectuate în anul 2018, constau în:

Total valoare (incl.TVA): 1237,31 lei, din care:

– lubrefianţi, vaselină: 1237,31  lei;

– piese şi materiale pt exploatare şi repararea  SP:  0,00 lei

 1. În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2018, am întreprins următoarele măsuri:

– pentru o bună funcționare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare s-au executat lucrări de distrugere a vegetației lemnoase, acvatice și ierboase, de înlăturare a obstacolelor de pe rețeaua de canale de desecare, despotmoliri construcții hidrotehnice;

– la clădirile stațiilor de pompare de desecare și la cantoane s-au efectuat reparații la șarpante, lucrări de întreținere și mici reparații la agregatele de pompare ;

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş care au acţionat zi şi noapte pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, materiale şi piese de schimb şi forţă de muncă pentru reparaţii şi curăţirea grătarelor grosiere la staţiile de pompare – la care unii au fost receptivi şi ne-au dat concursul, alţii ne-au refuzat, punându-ne în situaţii extreme critice şi penibile;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF pentru pomparea apei pentru funcţionarea permanentă la staţii şi transportul acestuia cu mijloace proprii dar şi cu tractorul cu remorcă de la unele societăţi comerciale agricole, pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km, datorită lipsei personalului adecvat în aceste situaţii.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

 • Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, prin inspectorii de sector / în cadrul şedinţelor cu directorii;
 • Instruirea consilierilor educativi / coordonatorilor de proiecte și programme educative școlare și extrașcolare din şcoli privind responsabilităţile ce le revin celor care gestionează activitatea PSI, PC în şcoli – februarie-martie 2018, octombrie-noiembrie 2018;
 • programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă;
 • Verificarea activităţii comisilor PSI din şcoli – permanent;
 • Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2017-2018 şi a semestrului I, 2018-2019 ;
 • Transmiterea recomandării de a valorifica teme PSI, PC în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea inceniilor);
 • Desfăşurarea Concursului educaţional de protecţie civilă intitulat „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre” – februarie 2018;
 • Mediatizarea / promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile de învățământ preuniversitar;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2018;
 • Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2018.

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

– În conformitate cu art.24 din O.U.G.nr.21/2004, privind Sistemul Național de Urgenţă împotriva dezastrelor, la nivel local, dr.Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă;

– Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incediilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art.19 din Legea 307/2006 şi art.17 lit.a si lit.b din Normele generale de apărare împotriva incediilor, aprobate de OMAI nr.163/2007;

– S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin in cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă, s-a efectuat controlul respectării normelor şi regulilor P.S.I. la locul de muncă luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incediilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modificat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi OMAI 163/2007;

– Au fost luate măsuri privind verificarea hidranţilor interiori şi exteriori, verificare, reparare şi încărcare stingătoare din cadrul instituţiei, precum şi verificarea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat, acţiune desfăşurată sub coordonarea responsabilului PSI din cadrul DSVSA Timiş, ing.Periat Cristian.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

– S-a întocmit „Programul de acţiune privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;

– Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni);

– S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept, fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei;

– S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare, pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire a incediilor;

– Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale, inclusiv gripa;

– Raportarea imediată la Dispeceratul Central a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţiile ce depăşesc posibilităţile locale.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

 1. Monitorizarea stadiului de remediere a deficientelor constatate in urma controlului efectuat de catre Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al județului Timiș în unitățile sanitare cu paturi.

Acțiunea s-a derulat ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne.

 1. Au fost efectuate controale tematice la spitalele din județ urmare a solicitării Ministerului Sănătății cu privire la:

– Modul de organizare și de funcționare al Unităților/Compartimentelor de Primiri Urgențe din cadrul unităților sanitare publice cu paturi (conf. Ord. M.S. 1706/2007);

– Organizarea transferului interclinic al pacienţilor critici (conform Ord. M.S. 1091/2007);

III. Pe parcursul anului s-au efectuat două acțiuni de control tematic la furnizorii publici și privati de asistență medicală de urgență prespitalicească:

– una inițiată de Ministerul Sănătății în care au fost controlate 27 unități sanitare de acordare asistenței medicale de urgență prespitalicească, din care: 14 unități de ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Timiș; 3 unități de ambulanță private și 10 unități din cadrul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, aflate în subordinea Unitații de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara.

– cea de-a doua, ca urmare a solicitării  de autorizare pentru evaluarea furnizorilor de servicii de asistență medicală de urgență prespitaliceasca (unități sanitare de stat și private), conform Ord. M.S. nr. 1519/2009, a următorilor furnizori:

 1. Serviciului de Ambulanţă Județean Timiș, cu sediul în Timişoara, str. Martir Marius Ciopec nr.5;
 2. Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al jud. Timiș – SMURD, cu sediul în Timișoara, str. Înfrațirii nr. 13. A fost evaluat și autorizat inclusiv elicopterul din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, aflat sub coordonarea medicală a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brînzeu” Timișoara și staționat pe aeroportul din Arad.

Furnizori privați:

 1. SCM Neuromed, cu sediul în Timișoara, bv. 16 Decembrie 1989, nr. 43.
 2. Raţional Trans-Med SRL cu sediul în Timișoara, str. Zurich, nr. 48.

Au fost autorizați toți cei 4 furnizori de servicii de asistență medicală de urgență prespitaliceasca.

 1. Totodată s-au monitorizat în permanență unitățile medicale din județ ca urmare a situaţiilor determinate de temperaturile extreme ale mediului (caniculă, hipotermii), în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra stării de sănătate a populaţiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnică la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Sănătății.

La nivelul Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș au fost  activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi extreme si s-a solicitat unităților sanitare, reactualizarea planurilor proprii de măsuri pentru prevenire şi intervenţie pentru fiecare unitate medicală.

În acest sens au fost transmise recomandări către medicii de familie, spitale şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru luarea măsurilor ce se impun în astfel de situații.

În perioada cu temperaturi scăzute s-au efectuat urmatoarele actiuni:

– au fost verificate periodic condiţiile igienico-sanitare din cele 7 adăposturi pentru persoanele defavorizate, puse la dispoziție de autoritățile publice locale din Municipiile Timișoara și Lugoj, unde s-au făcut recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate;

– au fost transmise adrese de informare către toate spitalele, pentru identificarea măsurilor ce se impun pentru rezolvarea situațiilor speciale;

– au fost transmise adrese de informare către primariile comunelor aflate în zonele de risc, expuse înzăpezirilor, pentru a preîntâmpina apariția unor evenimente nedorite în rândul populației.

Pe teritoriul judeţului Timiş a fost semnalat și confirmat doar un singur caz de deces prin hipotermie, în cursul anului 2018.

În sezonul estival, pe perioadele cu temperaturi caniculare s-au întreprins demersuri pentru organizarea a 5 puncte de prim ajutor în caz de caniculă, în conformitate cu Ord. M.S. 1168/2008, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara, Crucea Roşie Română-Filiala Timişoara și Școala Postliceală Henri Condă Timişoara.

Punctele de prim ajutor urmau să fie localizate astfel : 4 în Municipiul Timișoara și unul în Municipiul Lugoj.

Având în vedere faptul că nu au fost semnalate temperaturi extreme de peste 35 grade Celsius, care să declanșeze emiterea legală a perioadei de caniculă, nu a fost necesară activarea punctelor de prim ajutor, pe teritoriul județului Timiș.

 1. Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș a monitorizat activitatea Serviciului Județean de Ambulanţă prin raportări periodice la Ministerul Sănătății, în cazuri de accidente cu victime multiple.
 2. În anul 2018 nu a fost înregistrată la Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș nici o sesizare cu privire la calitatea serviciilor medicale la Unitățile de Primiri Urgențe si nici referitoare la activitatea Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.

VII. S-a ţinut permanent legătura cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătății, în cazul unor incidente ce implică actul medical, prin informări operative.

VIII. În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 al judeţului Timiş, Compartimentul situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale din cadrul Directiei de Sănătate Publică Județeană Timiș a participat la acţiuni cu tematică de protecţie civilă şi prevenirea unor situaţii cu risc, iniţiate de catre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi anume:

 1. Instructaj de pregătire cu personalul tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 2. Exerciţiul de testare a Planului de urgenţă externă;
 3. Convocarea anuală de pregatire a celulelor de urgență.

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au participat la toate acţiunile în care au fost solicitaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2018.

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral din venituri proprii. Pe raza județului Timiș funcționează  o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții,  condusă de  inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 12 inspectori de specialitate.

Organizarea Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş.

În conformitate cu prevederile Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situţiilor de Urgenţă, cu modificările şi comlpetările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, pentru aprobarea repartizarii principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale Ordinului comun al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1995/2006 şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren şi ale Ordinului inspectorului generalal al I.S.C. nr. 1616/04.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului pentru situaţii de urgenţă şi Centrelor operative cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul Inspectoratului de Stat in Construcţii – I.S.C. şi pentru constituirea şi stabilirea componenţei Comitetului pentru situaţii de urgenţă la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.- aparatul central, cu modificările ulterioare, s-a constituit Centrul operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş.

Prin situaţie de urgenţă se înţelege: eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea populaţiei, mediul înconjurator, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specilizate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă implică:

-măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

-măsuri operative de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;

-măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., i-au fost repartizate prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Anexa nr.1, următoarele misiuni de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență asociate tipurilor de risc:

 1. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
 2. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări cu activitate specifică Restabilirea stării provizorii de normalitate, Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și Stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public.

De asemenea, în conformitate  cu Anexele nr.2 și 3 din HG. 557/2016, îi revine ca funcție secundară de sprijin Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol și Restabilirea stării provizorii de normalitate.

Centrul operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş a stabilit măsurile şi procedurile de acţiune în cazul situaţiei de urgenţă generate de seism în ”Planul de intervenţie în cazul producerii unui dezastru generat de seism”.

În cadrul acestui plan au fost întreprinse următoarele acţiuni:

– s-a stabilit schema desfăşurării acţiunilor în caz de dezastru generat de seism;

– judeţul Timiş a fost împărţit în 5 zone, fiecărei zone fiindu-i repartizată o echipă de intervenţie;

– s-au stabilit membrii centrului operativ, respectiv responsabilii de zonă;

– s-au stabilit specialiștii din domeniul construcțiilor (experți tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia) care să facă parte din fiecare echipă de intervenţie;

– s-a organizat în 06.12.2018, o ședință de instruire a specialiștilor din domeniul construcțiilor (experți, verificatori, responsabili tehnici) desemnați ca membri în comisiiie care vor stabili soluțiile cadru de intervenție pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate de pe raza județului Timiș. Instruirea a constat din prezentarea “Metodologiei privind investigarea de urgență a siguranței post seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție” indicativ ME 003 – 2007 precum și anexa cu componența echipei din care face parte și zona de acțiune;

– în vederea organizării și pregătirii activităților tehnice în vederea asigurării capacității de investigare post seism a construcțiilor, au fost trimise în 05.12.2018, adrese tuturor primăriilor din judeţ atât pentru înştiinţarea atribuțiilor lor potrivit reglementarilor legislative in vigoare, cât şi pentru informarea privind datele de contact ale echipelor de intervenţie ale zonelor în care au fost arondate.

În anul 2018 au fost desfăşurate următoarele alte activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, astfel:

 • Prevenire

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele lunare de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi diriginţii de şantier de specialitate, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare.

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

 • Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate.

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru  a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor  în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (1075 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

 • Gestionare

În cursul anului 2018, au fost înregistrate la nivelul instituției un număr de 3 accidente tehnice. S-au dispus măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

 

Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2018, s-au efectuat următoarele:

 1. Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
 2. Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2018 au fost sesizate suprafețe afectate de secetă);
 3. Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență (adresa DAJ Timiș prin Fax și Email);
 4. Participarea la ședințele CJSU Timiș desfășurate în anul 2018 (ex. fenomenele meteorologice periculoase).

 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

administrează pe raza județului Timiş, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, un număr de 553,225 km de drumuri naţionale şi 140,824 km autostradă.

Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat în etape, în funcţie de evenimentele rutiere și condiţiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfășurare a circulaţiei rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea de prevenire a situaţilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfăşurat activităţi specifice domeniului de activitate, cum ar fi:

 1. Montarea indicatoarelor rutiere de atenționare a participanților la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariția poleiului pe timp friguros;
 2. Montarea de indicatoare cu semnificația „foc interzis“ în zonele în care sectoare de drum sau autostradă traversează zone agricole cultivate cu păioase unde în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimente rutiere cu urmări grave;
 3. Menținerea părții carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparații cuprinse în programele anuale de întreținere curentă sau periodică;
 4. Decolmatarea și curățarea șanțurilor, rigolelor, podurilor și podețelor, gurilor de scurgere și a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi și drumuri naționale din administrare în vederea prevenirii inundării unor sectoare de drum aflate în zone de relief care pot favoriza inundarea părții carosabile și odată cu asta provocarea unor evenimente rutiere nedorite;
 5. Realizarea de studii și proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv adoptărea de acțiuni și măsuri de reducere a riscului la inundații și ierarhizarea acestora în funcție de gravitatea situației;
 6. Măsuri pentru asigurarea circulației rutiere pe timpul iernii, cum ar fi:
 7. Măsuri pregătitoare (reparații asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri);
 8. Măsuri de prevenire a poleiului și înzăpezirii;
 9. Măsuri de deszăpezire;
 10. Întocmirea programelor comune la nivel de județ între S.D.N. Timișoara și Serviciul de Poliție Rutieră al județului Timiș.
 11. Măsuri de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:
 12. Stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor, de intervenție și dotarea unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;
 13. Elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
 14. Întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;
 15. Organizarea unităților operative de acțiune.

În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, au fost inițiate diferite activităţi specifice activității de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor, cum ar fi:

 • patrularea-revizia zilnică pe drumurile naţionale cu mijloace rutiere, efectuată de personal tehnic de specialitate din cadrul districtelor de drumuri, din zona DN – urilor și centrelor de întreținere și coordonare de pe autostrada A1, pentru a putea fi inițiate intervenții operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe rețeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;
 • monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin dispeceratele de informari privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;
 • colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru IPJ Timiș şi S.U. Banat în ceea ce privește  schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;
 • colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;
 • monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere;
 • monitorizarea sectorului de drum național 58B, pe raza teritorial administrativă a localității Gătaia, pe perioada ploilor torențiale, sector aflat în zonă inundabilă a râului Bârzava.

În aceste cazuri, D.R.D.P.Timișoara prin S.D.N. Timișoara, procedează la semnalizarea sectorelor de drum afectate și informarea participanților la trafic prin rubrica de informări meteo-rutiere de pe site-ul instituției și massmedia locală. Demersurile de închidere a sectoarelor de drum afectate, sunt efectuate cu acordul poliției rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

 • perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;
 • perioada ce cuprinde sezonul rece.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Întreținere Autostrăzi, în urma  licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

 • automacara = 3 buc;
 • remorcher = 3 buc;
 • buldoexcavator = 1 buc;
 • utilaj multifuncțional = 1 buc.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara, S.D.N. Timişoara și Secția Întreținere Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe întreaga perioadă a iernii 2018, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 11 baze de deszăpezire pentru DN-uri şi 2 C.I.C.-uri (Centre de Întreținere și Coordonare) pentru Autostrada A1, dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada  ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a sectoarelor de drum național  și sectoarelor de autostradă.

La nivelul județului Timiș, cantitățile de material antiderapant și numărul total de auto-utilaje, au fost:

Denumire U.M. Iarna 2018
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 133
Autofreză buc                              1
Autogreder buc 1
Remorcher buc 2
Macara buc 3
Buldoexcavator buc 1
Încărcător buc 21
ARD (autospeciale revizii drum) buc 12
Staţie preparare CaCl2 buc 3
Sare tone 18.232,16
Baze şi puncte de sprijin+ C.I.C-uri buc 13

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții ISU Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii 2018, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, au devit operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

 

E-Distribuţie Banat S.A. – Zona MT/JT Timişoara

a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2018”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la toate ședințele pe anul 2018 și la evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

 

DELGAZ Grid S.A. – Centru Rețea Gaz Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către Persoana de Specialitate cu atribuţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (PS-SU) pe baza Fişelor de control, conform Graficului de control trimestrial, ocazie cu care se verifică efectuarea instructajului periodic, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de intervenţie în situaţii de urgenţă, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne.

În urma controalelor efectuate, în teren, dacă sunt constatate neconformităţi, se întocmesc Note de control în care se stabilesc termene şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate, de comun acord cu conducătorii locurilor de muncă. În urma stabilirii termenelor de remediere a neregulilor se verifică status-ul de realizare al măsurilor stabilite.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, DELGAZ Grid S.A. are încheiate contracte privind:

– achiziţia de stingătoare noi;

– verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor existente;

– verificarea şi întreţinerea hidranţilor de incendiu.

Instruirea personalului salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicilor anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2018, a fost planificatnşi executat un exerciţiu:

– 17.08.2018, în Municipiul Timişoara, sediul Centrului Operațiuni Rețea Gaz Timișoara, str. Independenței, nr.26-28 (cutremur urmat de incendiu, salvare-evacuare accident).

Exerciţiile au fost efectuate în baza Programelor de desfăşurare şi au fost finalizate prin întocmirea Raportului privind desfăşurarea acestuia.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

– Pe parcursul anului 2018, nu au fost evenimente care sǎ implice APM Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;

– Reprezentantul APM Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a participat la şedinţele organizate de I.S.U. Timiș în decursul anului 2018;

– În cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul celor şapte staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2018, nu s-a înregistrat nicio atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, dioxid de azot sau dioxid de sulf. Totodată, se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2018 nicio depăşire a limitelor de atenţionare;

– În conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, APM Timiș prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu reprezentanții ISU Timiș şi ai Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Judeţean Tim

în anul 2018 a asigurat în permanenţă respectarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului întocmită conform Ordinului MMP nr.2579/09.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Au avut loc  5 investigații a  unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului, la care s-au aplicat 2 sancțiuni contravenţionale în valoare de 35.000 lei, astfel:

– În data de 02.02.2018 a avut loc in un incendiu de vegetație in ROSCI 0015 Mlastinile Satchinez, sit aflat în custodia Asociației pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei EXCELSIOR.

Pentru stingerea focului s-a intervenit cu 4 autospeciale cu apă și un utilaș pentru lichidarea    focarelor , suprafața afectată fiind de aproximativ 5 ha. Datorită faptului că incendiul s-a desfășurat intr-o perioadă în care specile de animale sunt în afara perioadei de repredocere, a fost afectat doar stufărișul, astfel că incendiul nu a afectat semnificativ aria naturală protejată.

– În data de 27.03.2018 a fost semnalat un incident cu privire la evacuarea directă în pârâul Curașnița, a drojdiei rezultată din rezervorul de stocare vin. S-a oprimit imediat evacuarea și a fost efectuat un control la Cramele Recaș SA, fiind aplicată sancțiune contravențională conform OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu , art 40 alin (1) lit a) pentru nerespectarea art 10 alin (5), cu amendă în valoare de 20.000 lei și s-a dispus curățarea ambelor maluri ale pârâului Curașița de depuneri de drojdie.

– În data de 08.10.2018  persoane neidentificate au aprins un depozit de paie și lemne cu torțe și făclii în fostul FNC Jimbolia, unde nu se mai desfășoară nici o activitate de aprox 10 ani, insă în una din halele de pe amplasament, acestea erau depozitate, cu acordul proprietarului, de către Fertil Semi Rom SRL. ISU Timiș a dispus arderea completă, sub supraveghere a materialelor combustibile ,aproximativ 4000 baloți de paie și 400 tone deșeuri lemnoase, iar în urma controlului efectuat la societate echipa GNM CJ Timiș a dispus salubrizarea amplasamentului, iar deșeurile rezultate se vor gestiona corespunzător.

– În data de 29.10.2018 la a fost semnat un incident cu privire la spulberări de cenușă la depozitul apartinând Colterm CET Sud Timișoara. S-a dispus imediat luarea măsurilor din planul de prevenire a poluărilor accidentale , respectiv cu autospeciala din dotare. S-a aplicat sancțiune contravențională conform art 79.(2) lit b din Legea 104/2001 privind calitatea aereului înconjurător, cu amenda în valoare de 15.000 lei, pentru neluarea măsurilor suplimentare pentru limitarea impactului asupra aerului înconjurător și a mediului și s-au dispus măsuri suplimentare de prevenire a spulberărilor de zgură și cenușă, în vederea limitării dispersei pulberilor în suspensie, în atmosferă.

– În data de 24.11.2018, a avut loc un incendiu la o hală de producție confecții metalice, bicompartimentată, din Timișoara,  Calea Torontalului, km 6, Parc Industrial Tehnologic, jud Timiș, fiind cuprinsa o suprafața totală aprox. 800 mp, aparținând două societati comerciale SC WALLY JUNIOR SRL, respectiv MAXSTRUKTUR SRL.  Incendiul a pornit cel mai  probabil  de la centrala termică a SC MAXSTRUCTUR SRL, au ars  în proporție de 90  % hala și dotările acesteia, precum și stocul de materii prime (chimicale, grunduri, lacuri, vospele). GNM CJ Timiș  a efectuat două controale la cele două societăți comerciale și au dispus următoarele măsuri:toate deșeurile rezultate în urma incendiului vor fi valorificate/eliminate numai cu societăți autorizate, se va salubriza întreg amplasamentul  și se va solicita punctul de vedere al APM Timiș cu privire la necesitatea stabilirii obligațiilor de mediu la încetarea activității datorită incendiului.

 

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş

deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 14 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația Spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 54 medici, 160 asistenţi medicali, 211 ambulanţieri și 76 autosanitare.

Toate cele 14 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (3 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 164.630 solicitări, din care 3.058 solicitări false şi 161.572 solicitări au avut finalitate medicalǎ.

La un număr de 25.444 cazuri au participat colaboratorii Serviciului de Ambulanţǎ Timiş (SMURD, Servicii de Ambulanță private), iar 136.128 este numărul de intervenţii la caz ale instituţiei noastre.

Activitatea de urgență prespitalicească şi transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

Stația Roșu Galben Verde Negru TOTAL activitate % din KM
activitate/Saj
STAȚIA CENTRALĂ 6667 20184 19794 29943 76188 55.97 1327281
LUGOJ 2395 4994 3625 2163 13177 9.68 546591
MUNICIPAL 3501 4004 3701 15 11221 8.24 CUMULAT CU ST. CENTRALA
SÂNNICOLAU MARE 1471 2084 1775 464 5794 4.26 333777
BUZIAȘ 285 1577 3870 1 5733 4.21 177707
JIMBOLIA 1146 2612 758 4516 3.32 194780
DETA 1039 1740 1731 4510 3.31 319767
FĂGET 684 891 911 1451 3937 2.89 322186
TOPOLOVĂȚU MARE 274 1056 893 2 2223 1.63 86737
CIACOVA 256 1100 614 1970 1.45 22479
VARIAȘ 375 1572 426 10 2383 1.75 128926
GĂTAIA 154 579 697 1430 1.05 79344
UIVAR 243 1173 248 1664 1.22 122673
MAȘLOC 191 820 371 1382 1.02 71671
TOTAL 18.281 44.386 39.414 34.047 136.128   3.733.919

 

şi cumulează un număr total de 3.733.919 km.

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, (136128) proporția în cele două compartimente:

– compartimentul asistenţă medicală de urgență şi transport medical asistat – 95812 solicitări – 70,38 % din activitate

– compartimentul de consultații la domiciliu şi transport sanitar neasistat – 40316 solicitări(din care CUD 6269) – 29,62% din activitate.

Solicitările rezolvate în funcţie de mediul urban şi rural, pe grade de urgenţa(rosu, galben, verde şi  transport neasistat) , se prezintă după cum urmează:

 

Nr.

crt

Grad urgență Nr solicitări
Urban Rural TOTAL
1 Cod roșu  (urgențe foarte grave 10308 7973 18281
2 Cod galben (urgențe grave) 23081 21305 44386
3 Cod verde  (nonurgențe) 38241 1173 39414
4 Transport neasistat 31519 2528 34047
  Total 103149 32979 136128
  % din total activitate 75.77% 24.23%

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport medical asistat, respectiv consult de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mult mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală.

Câteva din motivele pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

 

 1. Dureri abdominale si de spate      16460
 2. Sincopa   8832
 3. Dispneea   6889
 4. Copil bolnav, intoxicatii copil             4667
 5. Durerea toracica    5434
 6. Cefalee 4401
 7. Psihiatrice, suicid 3401
 8. Obstetrica-ginecologie                   2294
 9. Caderi si alte accidente                    2605
 10. AVC                     2372
 11. Accidente rutiere                   1419
 12. Violenta, agresiune                                776
 13. Convulsii                 709

Din totalul celor 136128 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

 

Nr.

crt

Nr solicitări Nr solicitări/ 24 ore Tip autosanitară Componenența echipaj
1. 17032 46.66 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical (EMU-M)
2. 6269 17.18 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domicilu (CUD)
3. 72984 199.96 B2 Ambulanțier,  As. Medical Urgenta  (EMU-A)
4. 39843 109.16 A1, A2 Ambulanțier – transport sanitar neasistat (ET)
TOTAL 136128

Timpii medii de ajungere la caz (alertare -> ajungere caz) sunt urmatorii pentru urgentele foarte grave (cod rosu):

– în mediul urban    – cod roșu (urg. foarte grave)            – 8‘08“

procentul solicitărilor de cod roşu (urgenţe foarte grave) din mediul  urban la care a ajuns echipajul in mai putin de 15’ este de 91.32%

–  în mediul rural      – cod roșu (urg. foarte grave)         -17’52”         

– procentul solicitărilor de cod roşu (urgenţe foarte grave) din mediul rural la care a ajuns echipajul in mai putin de 20’ este de 65.88%

Dispeceratul integrat ISU-SAJ Timiş, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Primul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private și anume:

Total apeluri : 164630 , din care:

 • 058 solicitari false;
 • 25444 solicitări rezolvate de colabotatori după cum urmează:
  • 908 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT;
  • 536 solicitări de ambulanțe private;
   • 485 solicitări S.C. NEUROMED (Consultaţii urgență la domiciliu și transport sanitar).
   • 637 solicitari S.C. RAȚIONAL (Consultaţii urgență la domiciliu și transport sanitar).
   • 414  solicitari C. RAMI MEDTRANS (Consultaţii urgență la domiciliu și transport sanitar)

Grafic, reprezentarea instituţiilor participante la rezolvarea cazurilor medicale este următoarea:

Pe toată perioada anului 2018, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ propriu si cursuri de formare de baza a personalului propriu si din exterior :

Tematica cursurilor pentru personalul operativ fiind următoarea:

 1. ALS;PALS;ATLS;Aparatura, Transmisie date – Ghiduri ERC 2015
 • Categorie personal: asistenti medicali
 • Numar serii:6
 • Durata curs: 3 zile;
 • Participanti: personal propriu si personal din exterior;
 • Numar participanti: 80
 1. 2. ALS;PALS;ATLS – Ghiduri ERC 2018 adresat medicilor
 • Categorie personal: medici;
 • Numar serii:2
 • Durata curs: 3 zile;
 • Participanti: personal propriu
 • Numar participanti: 24
 1. BLS;BLS+AED; Management cai aeriene; Elemente trauma.
 • Categorie personal: soferi autosanitaraI+II, ambulantieri;
 • Numar serii:10
 • Durata curs: 3 zile;
 • Participanti: personal propriu
 • Numar participanti: 157.
 1. Atestat ambulantier (conform curricula atestat).
 • Categorie personal: soferi autosanitaraI+II, ambulantieri;
 • Numar serii:4
 • Durata curs: 19 zile;
 • Participanti: personal propriu si din exterior
 • Numar participanti: 95.
 1. ALS,PALS,ATLS – Ghiduri ERC 2015 (Pregatire concurs national ambulante – 2018 )
 • Categorie personal: asistenti medicali, ambulantieri, voluntari
 • Numar serii:1
 • Durata curs: 31 zile;
 • Participanti: personal propriu si din exterior
 • Numar participanti: 11.
 1. ALS,PALS,ATLS – Ghiduri ERC 2015 (Pregatire concurs national ambulante – 2018 )
 • Categorie personal: medici, asistenti medicali, ambulantieri, voluntari
 • Numar serii:1
 • Durata curs: 27 zile;
 • Participanti: personal propriu si din exterior
 • Numar participanti: 15.
 1. Defibrilarea; Monitorizarea cardiaca; Tulburari de ritm si de conducere
 • Categorie personal: medici, asistenti medicali;
 • Numar serii:3
 • Durata curs: 2 zile;
 • Participanti: personal propriu
 • Numar participanti: 60.
 1. Curs Operatori Registratori de Urgenta (Ghiduri;Resuscitare: elemente de trauma; Mic dictionar medical; Modul de etica)
 • Categorie personal: operatori registratori de urgenta
 • Numar serii:1
 • Durata curs: 3 zile;
 • Participanti: personal propriu si din exterior
 • Numar participanti: 20.

De asemenea, pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreuna cu I.S.U. Timiș la

 • exerciții de simulare privind protecția civilă (incendiu fabrica Coca-cola, exercitiu de testare  a planului de urgenta extrema depozit carburanti, incendiu multiple victime  la Cinema City);
 • a asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel local;
 • a participat la activitati organizate de ziua servicilor publice;
 • a însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru.

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de ajungere și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie 2018, decembrie 2018) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici transportati/internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

 

Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2018, s-au executat următoarele lucrări:

– s-a întocmit planul operativ pentru deszăpezirea drumurilor judeţene pentru iarna 2018/2019;

– s-a coordonat efectuarea activităţilor de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada 01.01.2018 – 23.03.2018 și 28.11.2018 –31.12.2018;

– s-au executat lucrări de reparaţii în partea carosabilă a drumurilor judeţene asfaltate şi pietruite pentru menţinerea acestora în stare de circulaţie corespunzătoare;

– principalele categorii de lucrări executate au fost: plombări cu mixturi asfaltice și cu stropiri succesive cu criblură și emulsie pe drumurile județene asfaltate, asfaltarea unor drumuri județene din pământ și reabilitarea unor drumuri județene asfaltate cu durata de exploatare expirată, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor județene (desfundări şanţuri, executări şanţuri noi şi podeţe);

– s-au reparat/reabilitat următoarele drumuri, poduri şi podeţe afectate de calamităţi:

 • Finalizare lucrare: Refacere podeț pe DJ 591A la km.10+151 în Diniaș în valoare de 58,36 mii lei (rest de executat);
 • Finalizare lucrare: Refacere zid sprijin și corp drum pe DJ 684 Colonia Tomești – Luncanii de Jos la km.14+300; km. 14+900; km.17+000; km.20+400 = 181,60 mii lei (rest de executat);
 • Înlăturarea efectelor calamităților la Podul de pe DJ 682, km.168+330 (172+868), la Cheglevici, în valoare de 523,75 mii lei.

 

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– 4 intervenții pentru stingerea incendiilor de pădure pe raza ocoalelor silvice Ana Lugojană, Lugoj și Timișoara, incendii de litieră;

– participarea la exercițiul organizat de ISU Timis în zona lacului Surduc, Ocolul Silvic Făget, având ca scenariu localizarea și lichidarea unui incendiu inițiat în pășunea împădurită limitrofă pădurii de stat cu sprijinul helicopterului;

– revizuirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru fiecare ocol silvic;

– refacerea documentațiilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a sediilor Ocoalelor Silvice Timișoara, Lunca Timișului și Muzeul de Vânătoare Șarlota, lucrare în curs;

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, în cooperare cu I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea a văilor, ogașelor, șanțurilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier și degajarea albiilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– diminuarea efectivelor de mistreți prin recoltarea unei cote suplimentare pe fiecare fond cinegetic în vederea prevenirii apariției și răspândirii pestei porcine africane;

– achiziționarea substanțelor de dezinfecție a mașinilor și a persoanelor în crescătoriile de vânat pentru prevenirea apariției pestei porcine africane;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc la incendii pentru intervenție operativă în caz de nevoie;

– întreținerea liniilor izolatoare și înființarea de linii noi pentru prevenirea propagării incendiilor în fondul forestier.

Pentru asigurarea eficienței și operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a achiziționat în anul 2018, servicii P.S.I. în valoare de 3.252 lei și a inițiat procedurile de achiziționarea de materiale P.S.I. în valoare de 352.095 lei, cu definitivare până în anul 2019.

Direcția Silvică Timiș prin personalul silvic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru prevenirea, limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

 

Ministerul Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2018 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Apelor și Pădurilor, în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

 

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana

pe parcursul anului 2018, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informări, atenționări și avertizări meteorologice pentru imediată şi scurtă durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate pe teritoriul județului Timiş, s-au realizat observațiile, măsurătorile, prelucrarea, codificarea și transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite şi transmise, conform instrucţiunilor în vigoare, mesajele de avertizare, agravare, ameliorare și meteor roșu privind apariţia și evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurată transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din județul Timiş, a programului de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteorologice deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

În cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea și intensitatea) și extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum și prognoze specializate de foarte scurtă durată pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologică de scurtă și medie durată s-a realizat zilnic și s-a actualizat parțial sau total de 2 ori/zi sau de câte ori a fost necesar.

Procentul de realizare al prognozelor pentru 24, 48, respectiv 72 de ore, pe anul 2018, pentru regiunea Banat-Crișana, a fost de 88,42%.

Anul 2018 a fost unul intens din punct de vedere meteorologic. Varietatea și severitatea fenomenelor meteorologice care s-au produs în decursul acestui an, au determinat emiterea de către Serviciul Regional de Prognoză a Vremii, pentru județul Timiş, în perioada 01.01-31.12.2018 (specificarea “Atenționare” sau “Avertizare” și codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme):

– 335 atenţionări cod galben nowcasting;

– 47 avertizări cod portocaliu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase de scurtă durată, pentru județul Timiș:

40 informări meteorologice naţionale;

– 27 atenţionări cod galben;

– 2 avertizări cod portocaliu.

Mesajele de atenționare și avertizare pentru fenomenele severe care urmau să afecteze zona de interes, au fost emise folosind praguri de risc standard, România respectând normele europene din acest domeniu și coduri de culoare definitorii pentru fiecare categorie de risc.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, ISU Timiș, Administraţia Bazinală de Ape Banat si beneficiarii contractuali.

De asemenea, s-a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, prezentând, ori de câte ori a fost cazul, prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

 

Sucursala Regională C.F. Timişoara

în cursul anului 2018 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionala CF Timişoara, a Regulatorului Regional de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile intreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În vederea îmbunătăţirii  activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite urmatoarele documente :
  • Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursala Regionala de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara.
  • Temele privind pregătirea in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2018.
 • Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun.
 • Întocmire Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor.
 • Centralizarea și întocmirea formularului privind capabilitățile existente la nivelul sucursalei.
 • Inventarierea riscurilor naturale, tehnologice , biologice şi întocmirea hărţilor la nivelul regulatoarelor respectiv a sucursalei
 • Studierea,conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute.
 • Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire,alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Inventarierea,actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă.
 • Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante),expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun.
 • Participarea la convocările de pregătire ale ISU „BANAT” al judeţului Timiş.

În anul 2018 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat, pentru situaţii     de urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire  şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

 • Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „Noțiuni și măsuri de intervenție în cazul cutremurelor de pământ”.
 • Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic.
 • Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat .
 • Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numiţi prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată.
 • Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionala de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005.
 • Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situație de urgență, în anul 2018 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare.

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de linii s-a desfăşurat în decursul anului 2018, în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă  precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

Din totalul de 3069,700 km lungime linie desfăşurată existentă la 31.12.2018 pe raza Sucursalei Regională de CF Timişoara, judeţul Timiș are un  total de 1056,580 km lungime linie din care 320,142  km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea Sucursalei Regionala CF Timişoara 736,438 km;

În afara lucrărilor de  întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de reparaţie a infrastructurii feroviare şi anume:

 1. Reparaţia liniilor curente şi a liniilor din staţii:
 2. a) Lucrări de înlocuire/inversare fir exterior uzat pe curbă și șine defecte astfel :

-s-au înlocuit șine defecte pe linia100 Jena-Timișoara N, linia 124/129 Timișoara-Voiteni-Stamora, liniile 123/125 Timișoara Sud-Buziaș-Lugoj în lungime de 1420 ml șină.

 1. b) Reparaţia trecerilor la nivel:

În cursul anului 2018 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– linia 100 în stația Lugoj cap.X km 515+345, linia 217 în staţiile Giarmata km 11+324, Pișchia km 20+385, Aliuș km 45+105. Pe linia 216 în stația Margina cap.X la km 35+179, în stația Făget cap.X km 42+896, în stația Mănăștur cap.X  km 51+490, stația Cliciova cap.X km 60+712, între Coșteiu Mare-Lugoj km 77+750 au fost modernizate semnalizările de la trecerile la nivel prin montarea instalațiilor BAT.

– pe linia 100 între stațiile  Timișoara Est-Timișoara Nord s-au înlocuit 12 buc. și între stațiile Lugoj-Remetea Mare – 87 buc, pe linia 124 Timișoara Nord- Timișoara Sud s-au înlocuit 17 buc, pe linia 123 Lugoj-Buziaș- 22 buc, pe linia 125 Semenic-Buziaș -11buc. și pe linia 216, între Făget-Lugoj – 68 buc.

 1. c) Au fost înlocuite în linie curentă, în curbe, traversele de lemn și beton necorespunzătoare cu traverse lemn noi și beton (lucrări pe bază de contract) astfel:

– pe linia 100 în stațiile  Jabăr, Belinț, Topolovăț, Recaș, Remetea Mare s-au înlocuit 622 buc. traverse beton și 250 buc.traverse lemn normale, iar pe linia 216 între Holdea-Margina s-au înlocuit  835 buc.traverse lemn normale;

 1. d) În vederea consolidării liniilor curente și a liniilor din stații, au fost înlocuite traversele de lemn și beton necorespunzătoare precum și traverse special pentru aparate de cale, astfel:

–  pe raza Secției L3 Timișoara -Remetea Mare-Timișoara-Orțișoara și Timișoara-Stamora un număr de 203/183 buc traverse lemn normale noi/SB, 8/962 buc. traverse beton noi/SB și traverse speciale pentru aparate de cale=  93/120 buc. noi/SB;

 1. Lucrări de curăţire a albiilor la podurile și podețele de cale ferată (în activitatea de întreținere cu personal propriu și terți):

pe liniile 100 – 5 poduri, 123 între stațiile Lugoj-Buziaș – un pod, 124 între stațiile Timișoara Nord-Voiteni – 21 poduri, 129 Voiteni-Stamora –  3 poduri, 216 între stațiile Holdea-Lugoj – 6 poduri, 217 între stațiile Timişoara Est-Zăbrani – 26 poduri și  218 între stațiile Timişoara-Orţişoara – 120 poduri.

 1. Lucrări de defrişare (cu personal propriu și terți), pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere, după cum urmează:

– pe liniile 125 între stațiile Timișoara Sud-Buziaș, 216 între stațiile Holdea-Făget și 218 între stațiile Timișoara Nord-Vinga.

 1. Lucrări de decolmatare a şanţurilor şi curăţire de stânci în zone cu puncte periculoase (în activitatea de întreținere cu personal propriu) după cum urmează:

– pe linia 100 între stațiile Timișoara Nord-Vinga – 6 șanțuri de scurgere.

 1. Lucrări de revopsire poduri metalice (în activitatea cu personal propriu specializat):

– pe linia 124 între stațiile Timișoara Nord-Timișoara Sud la un pod metalic.

Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate, rapoarte de remediere în termenul stabilit.      

Activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activitatii  de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

În prezent pe magistrala 200 se desășoară activități de modernizare aferente Culoarului IV Pan European.

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara S.A

. şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Apărarea împotriva incendiilor, conform Legii nr. 307 / 2006 reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Protecţia civilă, conform Legii nr. 481 / 2004 este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate .

Situaţia de urgenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, este un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

 1. Activitatea de apărare împotriva incendiilor se desfăşoară pe aeroport respectând prevederile Legii nr. 307 / 12.07.2006 modificată și completată de Legea nr.33/17.03.2016, iar activitatea de protecţia civilă conform prevederilor Legii nr. 481/08.11.2004 modificată şi completată de Legea nr. 212/24.05.2006, H.G. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de p.s.i., O.M.A.I. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, O.M.A.I. 712 / 2005 modificat prin O.M.A.I. 786 / 2005 privind procesul de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale Reg. CE 139/2014, ale Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015, PIAC – AD – PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1, Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.
 2. II. Obiectivele S.N. „A.I.T. – T.V.” – S.A. din Planul de Intervenţie au fost pentru creşterea capacităţii operaţionale a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă ca serviciu salvare stingerea incendiilor şi a celorlalte serviciu operaţionale cu responsabilităţi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, dotarea acestora pe baza criteriilor minime de performanţă şi stabilirea măsurilor specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

Astfel, Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT–AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

De asemenea, au fost predate la I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş:

 • Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
 • Planul de evacuare;
 • Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi / sau alunecări de teren;
 • Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă ;
 • Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;
 • Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 • Fişa obiectivului Aeroport Internaţional Timişoara Traian Vuia;
 • Fişa Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – Compartiment P.S.I. şi P.C.;
 • Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (p.c. + p.s.i.) care se desfăşoară pe aeroport;
 • Dispoziţia de constituire a Compartimentului P.S.I. şi P.C. actualizată vizând restrângerea activității prin scăderea categoriei de protecție a aeroportului la 7 ICAO ;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. şi P.C.

Totodată au fost întocmite şi înaintate la Ministerul Transporturilor – Direcţia Generală Aviaţie Civilă , Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situațiilor de urgență și Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Gradul de îndeplinire a planului de pregătire pe anul 2018 s-a concretizat prin respectarea activităţilor regăsite în Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în Tematica de pregătire prin convocări , instructaje şi şedinţe de pregătire.

III. Nivelul ridicat al capacităţii operative în domeniul situaţiilor de urgenţă               (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) s-a realizat prin:

 1. Întocmirea, actualizarea documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă:
 • Planul de intervenţie al Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă;
 • Planul de intervenţie al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia;
 • Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
 • Planul de protecţie civilă;
 • Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;
 • Planul de evacuare;
 • Planul anual de buget, venituri şi cheltuieli/Plan de achiziții;
 • Planul anual pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Planul de înştiinţare şi aducere a personalului la alarmă;
 • Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Regulamentul intern al Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Registrul riscurilor Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Registrul Capabilităților al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;
 • Graficele de exerciții și instruiri ale Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă.
 1. b) Calitatea și aplicabilitatea Planului de înștiințare și aducere a personalului la sediu este realizată prin actualizarea Schemei de înștiințare/notificare/alarmare în cazul situațiilor de urgență declanșate pe A.I.T. T.V. în urma producerii unui accident aviatic în perimetrul sau în zona de servituți aeronautice (pe o rază de 1 km) a aeroportului, precum și în cazul amenințării cu bomba a unei aeronave aflate în zbor.
 2. c) Amenajarea, dotarea şi gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea punctului mobil de comandă cu: mijloace de comunicaţii, hărţi, planuri de conducere a activităţilor la producerea de situaţii de urgenţă.
 3. d) Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, actualizarea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului.
 4. e) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgență s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă, recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă.

De asemenea săptămânal s-au efectuat probe şi controale privind starea tehnică, de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a Aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

 1. f) Conform cu Planul de pregătire profesională pe anul 2018 cu nr. 100/08.01.2018 un număr de 4 angajați ai Compartimentului P.S.I. – P.C. și 2 angajați a I.S.U. “Banat” al județului Timiș au efectuat cursul ARRF-TS și 5 angajați ai Compartimentului P.S.I. – P.C. au efectuat cursul ARFF-TS REC.
 2. I În conformitate cu prevederile Art.19, litera ,,i” din Legea nr. 307/12.07.2006, Reg. EU nr. 139 / 2014, reglementărilor A.A.C.R. – PIAC – AD – SSI ed. 02/2016, a fost constituit şi organizat conform Deciziei Directorului General al S.N. A.I.T. T.V. cu nr. 29 / 08.02.2018 Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă ca Serviciu Salvare și Stingere Incendii având în componență un număr de 23 oameni personal angajat şi 72 oameni personal cu cumul de funcții. Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă ca Serviciu Privat pentru Situații de Urgență a obţinut Avizul privind sectorul de competenţă cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008, Avizul pentru extinderea activității serviciului pentru situaţii de urgenţă cu nr. 4.506.016 din 29.10.2014 și Avizul privind restrângerea activității serviciului propriu pentru situații de urgență cu nr.3.805.405 din 30.05.2016, din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat” al jud. Timiş.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţie civilă a Aeroportului prin dotare şi încadrare asigură categoria 7 a Aeroportului din punct de vederea al asigurării intervenţiei la producerea de incidente / accidente aviatice conform reglementărilor Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR – AD – PETA ed. 0 –2015, PIAC – AD – PSU ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 şi partea 7 și Reg. EU nr.139/2014.

Capacitatea operativă de răspuns a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă la producerea de situaţii de urgenţă pe aeroport a fost stabilită ca una corespunzătoare categoriei 7 de protecție a Aeroportului, în urma controalelor efectuate de I.S.U. „Banat” al jud. Timiş, A.A.C.R., toate concretizate prin rapoartele de audit şi în urma auditului intern efectuat de Auditorul intern și de Direcţia Siguranţă şi Securitate Aeroportuară.

Celula de Urgenţă a Aeroportului apreciază ca foarte bună capacitatea operativă de răspuns a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă ale municipiului Timişoara: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Serviciul de Ambulanţă al judeţului Timiş, Inspectoratul Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciul de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Poliţia T.A., Dispozitivul AT – AD Aeroport, Poliţia de Frontieră Aeroport etc. care împreună cu serviciile aeroportului cu atribuţii la rezolvarea situaţiilor de urgenţă produse pe aeroport au asigurat intervenţiile  sub directa coordonare a Directorului General al Aeroportului Traian Vuia Timişoara şi a  Directorului Operaţional – Şef al Celulei de Urgenţă .

Această apreciere a capacităţii operative de răspuns a tuturor forţelor de intervenţie menţionate mai sus a fost luată în urma desfăşurării aplicaţiilor de intervenţie la producerea unei situaţii de urgenţă – accident aviatic pe aeroport din datele de 29.05.2011, 13.07.2014 şi 29.09.2015, fiind reconfirmată şi în urma aplicaţiei de intervenție care s-a desfășurat în data de 25.01.2018 pentru testarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Timiş.

Situaţii de urgenţă nu s-au produs pe aeroport datorită activităţii de prevenire şi a activităţii de control desfăşurate de Coordonatorul Compartimentului P.S.I. – P.C. şi de Cadru Tehnic P.S.I. prin activităţile de instruire a personalului în baza procedurilor aeroportuare , a planurilor de intervenţie şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează normele de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe un aeroport şi prin activităţile din Graficul de control şi Serviciul de Rond desfăşurate zilnic de angajaţii Compartimentului P.S.I. – P.C.

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă  este unul ridicat corespunzător unui serviciu de categoria a 7 – a în conformitate cu Reg. EU 139/2014 și reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) regăsite în RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 şi PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016.

 1. Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este în acord cu prevederile Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cu nr.4.602.853/12.02.2018 al I.S.U. Timiș şi a Deciziei Directorului General al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia cu nr.50/27.02.2018.

În acest sens consemnăm participarea Conducerii S.N. A.I.T. T.V. S.A. la convocările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş de la Prefectura judeţului Timiş şi participarea Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. şi a Cadrului Tehnic P.S.I. la instructajele de pregătire de protecţie civilă şi p.s.i. organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat ” al judeţului Timiş.

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) a personalului Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă este consemnată în dosarul de pregătire şi realizată conform tematicii de specialitate prevăzută în Reg. EU nr. 139 / 2014 și reglementările A.A.C.R. regăsite în RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 , a Programului de pregătire profesională în domeniul siguranţei aeronautice a personalului implicat în activităţi în zona de operațiuni aeriene cu nr. 20251/20.12.2017, pentru anul 2018.

 1. Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2018 , avându-se în vedere totodată pentru anul 2019 continuarea achizițiilor în conformitate cu Planul de achiziții a S.N. A.I.T. T.V. S.A. şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane , materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă , fapt care duce la creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C., în conformitate cu Reg. EU nr. 139/2014 și Reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România ( A.A.C.R. ) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 , PIAC – AD – PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012 , PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02 – 2016 și a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

 

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

 La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în anul 2018, 10  exerciţii de cooperare cu forțe și mijloace, pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă, după cum urmează:

–Incendiu la o Stație de transformare și distribuție a energiei electrice din Municipiul Timișoara;

–Limitarea și înlăturarea poluărilor de ape pe râul Timiș în zona localității Șag;

–Incendiu la o clădire înaltă în Municipiul Timișoara, Openville Iulius Mall;

–Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. PETROM S.R.L.;

–Accident aviatic cu un avion altraușor la Aviația utilitară Timișoara S.A. – Calea Torontalului;

–Incendiu de vegetație uscată și pășune împădurită, în zona localităților Mâtnic – Bucovăț

–Exercițiu de cutremur de pământ în zona localității Deta;

–Incendiu la un depozit de produse periculoase la S.C. GLISSANDO SRL;

–Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. BUTTAN GAS S.R.L. – Secția de producție;

–Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. GAS PECO L&D S.A. – Secția de producție.

 

 CONCLUZII FINALE

În anul 2018, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 557/2016.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2018, a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2019 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *