RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Timiş în anul 2017

 

RAPORT DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2017

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

1. MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2017 următoarele priorităţi:

 • identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
 • asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
 • creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2017 în 20 şedinţe și a participat la 8 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.

Cele mai semnificative situaţii de urgenţă au fost generate de fenomene meteorologice periculoase, respectiv intensificări ale vântului ce au depășit la rafală 90 km/h, luând aspect de vijelie.

 • În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 13 hotărâri care au vizat stabilirea măsurilor necesare a fi adoptate în vederea prevenirii și gestionării temperaturile extreme în județul Timiș prin Hotărârea nr.1 din 01.2017, Hotărârea nr.2 din 08.01.2017, privind aprobarea suspendării cursurilor pentru zilele de luni – 9 ianuarie 2017 și marți – 10 ianuarie 2017 în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Timiș, Hotărârea nr.3 din 10.01.2017, privind aprobarea suspendării cursurilor pentru zilele de miercuri – 11 ianuarie 2017, joi – 12 ianuarie și vineri – 13 ianuarie 2017 în unitățile de învățământ preuniversitar din comunele Fibiș, Fârdea, Jamu Mare, Sacoșu Turcesc și Tomești, Hotărârea nr. 4 din 20.07.2017 de aprobare a Procesul-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din luna iunie 2017 în judeţul Timiş, Hotărârea nr. 5 din 20.07.2017 de aprobare a retragerii modulelor 17M și 26M, care sunt nelocuite și depozitarea acestora în spațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș, Hotărârea nr. 5bis din 19.09.2017 de aprobare a Procesului-verbal nr. 4306226/19.09.2017 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017 în judeţul Timiş, Hotărârea nr. 6 din 20.09.2017 de aprobare a Procesului-verbal nr. 4306247/20.09.2017 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017 în judeţul Timiş, Hotărârea nr. 7 din 20.09.2017 de aprobare a Listei obiectivelor Ministerului Afacerilor Interne din județul Timiș afectate de fenomenele meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017, întocmită de către structurile MAI afectate, Hotărârea nr. 7bis din 26.09.2017 de aprobare a Procesului-verbal nr. 4306375/25.09.2017 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017 în judeţul Timiş, Hotărârea nr. 8 din 09.10.2017 de aprobare a Centralizatorului proceselor-verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse la construcții hidrotehnice în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din judeţul Timiş în data de 17.09.2017, Hotărârea nr. 9 din 09.10.2017 de aprobare a Centralizatorului proceselor-verbale privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse la infrastructura rutieră în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din judeţul Timiş în data de 17.09.2017, Hotărârea nr. 10 din 09.10.2017 de aprobare a Raportului privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse la infrastructura feroviară în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din judeţul Timiş în data de 17.09.2017, Hotărârea nr. 11 din 20.10.2017 de aprobare a Procesului-verbal nr. 4306990/20.10.2017 privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017 în judeţul Timiş, Hotărârea nr. 12 din 20.10.2017 de aprobare a Planului de acțiune a Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș la Concepția Națională de Răspuns Post Seism, Hotărârea nr. 13 din 06.11.2017 privind măsurile de punere în siguranță a obiectivului ”Poartă de intrare în Municipiul Timișoara amplasată în Calea Aradului”.

Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:

– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;

– Planurile locale și județene de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;

– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2018;

– Verificarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire.

Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale, în acest scop s-au desfășurat următoarele:

 • actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului nr. 640 din 30.08.2017;
 • actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş 2017-2018, conform Ordinului prefectului nr. 849 din 09.10.2017;
 • a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
 • periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;
 • transmiterea unui număr de 310 avertizări, atenţionări şi informări la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:
 • 37 avertizări cod portocaliu privind fenemene meteorologice periculoase imediate

(precipitații, descărcări electrice grindină de dimensiuni medii, averse care vor depăși 35 l/mp, vreme caniculată , ITU va atinge 80 unități, temperaturi maxime cuprinse între 33..38 grade);

 • 160 atenţionări cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte – ploi, burniță 20-25 l/mp și vânt 55-70 km/h, izolat 80 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);
 • 1 avertizare meteorologică cod roșu (Vreme caniculară, disconfort termic, ITU va atinge 80 unități, temperaturi maxime cuprinse între 36…42 grade);
 • 29 atenționări meteorologice cod galben (ceață, depuneri de polei, precipitații mixte -15 l/mp, intensificări ale vântului și vreme geroasă cu minime de -17 și -10 grade);
 • 2 avertizare hidrologică cod portocaliu (posibile depășiri ale C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava – bazin amonte s.h. Gătaia și Timiș pe afluenții sect. Teregova-Lugoj);
 • 22 atenționări hidrologice cod galben (posibile depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Timș, Bega, Bârzava și Moravița);
 • 59 informări meteorologice fără cod.

Datorită avertizărilor hidro–meteorologice Cod Roșu și Cod Portocaliu, a fost activat de 5 ori Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor (Grupa Operativă a CJSU) la sediul I.S.U. Banat.

Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

1.MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

  Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

 • Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 640 din 30.08.2017 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 849 din 09.10.2017 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş;
 • Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2018;
 • Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
 • Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2017 – 2018.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara – Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016” au fost demarate următoarele activităţi:

 • Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara;
 • Au fost efectuate misiuni de control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile pe parcursul anului 2017 în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș, la următoarele obiective: Primăria Municipiului Timișoara (2 controale), Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, Sala Sporturilor Constantin Jude Timișoara, Poliția Locală a Municipiului Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, Complex Sportiv Bega Timișoara, Direcția de Mediu-Compartiment Grădina Zoologică, Teatrul de Vară-Parcul Rozelor și Opera Națională Română Timișoara, la Târgurile de Crăciun și de Paști ce se desfășoară în municipiul Timișoara;
 • Echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce aparţine Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind 145;
 • Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele specializate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” au organizat următoarele:
  • în perioada 09-12.03.2017 participarea la un amplu exercițiu internațional ‘ROMODEX” ce a avut ca tematică modalitați de înlăturare a efectelor dezastrelor la nivelul județului Timiș;
  • în data de 1.04.2017 participarea la activități demonstrative la Iulius Mall cu ocazia celebrării Zilei Jandarmeriei;
  • în data de 27.05.2017 s-a desfășurat evenimentul “JUNIOR BIKE &RUN MARATON” concretizat prin efectuarea unor demonstrații interactive de salvări de la înălțime;
  • în data de 1.06.2017 activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul “Ion Creangă” din municipiul Timișoara;
  • în data de 3.06.2017 participarea voluntarilor în cadrul proiectului “MAKE IT ! RACE IT ! RECYCLE IT ” la competiția de ambarcațiuni realizate din materiale reciclabile pe canalul BEGA;
  • în perioada 2- 4.09.2017 simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului “Bega Bulevard”;
  • în data de 9.09.2017 prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare în Piața Libertății cu prilejul manifestărilor Zilei Pompierilor;
 • În decursul anului 2017 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență de urgenţă în cadrul proiectului “Să știi mai multe, să fii mai bun !” unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerilor lor;
 • Achiziționarea de materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru gestionarea situațiilor de urgență conform bugetului aprobat pe anul 2017 (echipament de urgență-unitate de comunicații, subacvatică și de suprafață, studiu de audibilitate în vederea completării sistemului de înștiințare-alarmare în municipiul Timișoara);În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 28.02.2017 în zona terasei Flora s-a desfășurat un exercițiu efectuat de către voluntarii din cadrul Formațiunii “SALVO”, având ca tematică intervenția pentru scoaterea unei victime dintr-un autoturism aflat în râul Bega;
 • Participarea angajaților din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la concursurile cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” desfăşurate în municipiul Timişoara;
 • Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform solicitărilor Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale Timiș;
 • Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor PMT în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru salariații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
 • Pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

Principale activități desfășurate de polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență în anul 2017:

A fost reactualizat Registrul de Capabilități al I.P.J.Timiș, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.2 /2016 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș au intervenit de fiecare dată pentru limitarea consecințelor unor situații de urgență cauzate de condițiile meteorologice (furtuni și inundații), degajări de copaci, asigurări accidente rutiere și incendii, cu un efectiv de 1.131 de cadre la 437 de intervenții.

Totodată, polițiștii din cadrul IPJ Timiș au acționat în conformitate cu Procedura pentru prevenirea deceselor prin hiportemie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite la nivelul județului Timiș, elaborată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Activitățile de intervenție desfășurate în comun cu I.S.U. Timiș:

INTERVENŢII

I.P.J. Timiş

Misiuni
accidente rutiere grave 137

(177 persoane încarcerate, dintre care 150 adulți și 22 copii)

calamități naturale 50
incendii 50
depistarea unor bombe și explozivi 34
salvarea unor persoane aflate în primejdie 251

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuțiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratuluide Jandarmi Județean Timiș în anul 2017, în domeniul situațiilor de urgență a fost orientată către nevoile comunității și în serviciul cetățeanului. Acțiunea concretă a efectivelor unității s-a materializat în previzionarea, organizarea și desfășurarea activităților de prevenire în vederea participării la acțiuni pe această linie, atât pentru protecția personalului și sediilor proprii cât și în sprijinul populației.

În funcție de riscurile posibile de producere a unor situații de protecție civilă în zona de responsabilitate, de dispunerea subunităților și a obiectivelor proprii, precum și pe baza lecțiilor învățate cu prilejul acțiunilor de intervenție în sprijinul populației, au fost actualizate documentele de documentele de organizare, planificare și conducere, prevăzându-se necesarul de forțe și mijloace destinate intervenției la sediile proprii și în sprijinul populației asigurând măsurile de rezolvare a situațiilor de urgență civilă.

În cursul anului 2017, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au fost organizate au fost planificate, organizate și desfășurate, exerciții tactice cu fiecare detașament și cu grupa operativă a inspectoratului.

Pe linia intervenției în situații de urgență civilă în județul Timiș, cu ocazia furtunii din data de 17.09.2017, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au participat la grupa operativă instituită cu această ocazie la nivelul Consiliului Județean pentru Situații de Urgență. Un efectiv de 45 de jandarmi au fost angrenați în degajarea spațiilor din interiorul cazărmii și împrejurimilor acesteia afectate puternic de efectele furtunii.

Pe parcursul anului 2017 s-au emis dispoziții cu privire la limitarea efectelor pentru situații de urgență civilă, verificarea capabilităților existente la nivelul subunităților, pregătirea și antrenarea efectivelor pentru participarea la acest gen de misiuni.

Cu ocazia desfășurării exercițiului PROCIV 2017 efectivele unității au fost instruite cu privire la prevederile ordinului O.M.A.I. nr. 1259 din 10 aprilie 2006 cu privire la organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă.

Pe linia exercițiilor pentru verificarea și gestionarea situațiilor de urgență în anul 2017 efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au participat la 3 exerciții comune organizate și desfășurate de de către I.S.U.Timiș, împreună cu instituțiile administrației publice cu atribuții în domeniu, la combinatul chimic DALLI PRODUCTION ROMANIA.S.C. la CONSULATUL SERBIEI și cu ocazia desfășurării exercițiului internațional ROMODEX 2017 unde s-a testat antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (căutare/salvare persoane).

Scopul exercițiilor a fost antrenarea forțelor participante care cooperează în vederea gestionării situațiilor de urgență, prezentarea modului de acțiune ce privesc funcțiile de sprijin pentru rezolvarea unei situații de urgență, antrenarea personalului din Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a comitetelor locale pentru situații de urgență, privind modul de acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor evenimentului.

În situația unor avertizări privind posibilitatea producerii unui eveniment / incident care ar putea genera o situație de urgență, documentele operative au fost actualizate, iar în funcție de situația probabilă creată s-a acționat, prin intermediul manevrei de forțe și mijloace pentru suplimentarea capabilităților de intervenție.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocațiilor bugetare în domeniul protecției civile, având ca efect slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecția personalului, intervenția pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin și în ajutorul populației.

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara

În perioada analizată, în conformitate cu Principalele activităţi de protecţie civilă în anul 2017, şi prevederile „Planului de cooperare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat ” al judeţului Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiș și Gruparea  de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara, pentru antrenarea efectivelor proprii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în vederea realizării măsurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă în sprijinul populaţiei, au fost planificate şi executate 5 exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace de intervenţie, conform prevederilor O.M.A.I. nr.110/2010, cu ocazia desfăşurării acestora urmărindu-se realizarea următoarelor obiective generale:

 • verificarea viabilităţii Planurilor de cooperare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat ” al judeţului Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiș și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara pentru participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • respectarea fluxului informaţional-decizional la nivelul structurilor antrenate, în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
 • verificarea viabilităţii documentelor operative, a procedurilor operaţionale şi a planurilor de intervenţie/acţiune/răspuns;
 • modul de realizare a notificării, metode şi proceduri de alertare utilizate;
 • verificarea viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii/cele cu care se cooperează; eficacitatea utilizării efective a echipamentului de comunicaţii, metode şi proceduri;
 • capacitatea de reacţie/de decizie a structurilor din cadrul SNMSU la nivel local;
 • respectarea procedurilor de lucru şi verificarea modului de completare a formularelor, rapoartelor şi transmiterea acestora;
 • exersarea/menţinerea cooperării intra/interinstituţionale şi antrenarea tuturor structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiei de urgenţă produse (autoritate cu rol principal, cu rol secundar, structuri care asigură funcţii de sprijin conform prevederilor H.G. nr. 557/2016);
 • verificarea, cunoaşterea şi aplicarea de către populaţie a regulilor de protecţie în astfel de situaţii.

În conformitate cu prevederile „Concepţiei şi Planului de desfăşurare a exerciţiului”, situaţia exerciţiilor de cooperare cu forţe şi mijloace de intervenţie planificate şi executate se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Perioada

(Data)

Organizator Tema exerciţiului Loc desfăşurare  

Forma

1. 13.03.2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș Antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (căutare/salvare persoane) Pădurea din loc. Giroc, Jud. Timiș  

Practic

2. 28.07.2017 Antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (incendiu). mun. Timișoara, Consulatul Serbiei
3. 31.07.2017 Antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (supravegherea unei zone cu risc). loc. Jimbolia, Jud. Timiș
4. 10.10.2017 Antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (înlăturarea efectelor S.U.C. la stație pompare Timișoara). mun. Timișoara, Stația de pompare
5. 18.10.2017 Antrenarea personalului structurilor pentru limitarea/înlăturarea efectelor situațiilor de urgență (incendiu la SC. Redoxin S.R.L). loc. Ghiroda, Jud. Timiș

Exerciţiile s-au organizat şi desfăşurat în scopul antrenării personalului structurilor menționate în planul de cooperare, participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, în vederea prezentării modului de acţiune a structurilor care îndeplinesc funcţii de sprijin pentru gestionarea unor astfel de tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.

În urma desfăşurării exerciţiilor/antrenamentelor s-a constatat viabilitatea documentelor operative şi buna cooperare cu celelalte structuri cu misiuni specifice pe linia managementului unor situaţii de urgenţă.

Întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru conducerea, coordonarea şi monitorizarea permanentă a intervenţiei în sprijinul populaţiei s-a realizat în concordanţă cu prevederile documentelor operative întocmite în acest sens.

Totodată conform Planului de Pregătire Anuală întregul personal al unității a parcurs și însușit tematica de pregătire specifică în domeniu, mai mult Detașamentul 1 Jandami Intervenție Antiteroristă a participat la activități de pregătire comună, la invitația Primăriei Municipiului Timişoara, Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, în scopul pregătirii efectivelor în domeniul alpinismului, salvare căutare în locuri greu accesibile, pe cursuri de apă, pe trasee montane şi în scopul acordării primului ajutor victimelor. Prin aceste activități de pregătire, realizate în baza planurilor de coolaborare, s-a urmărit și realizat întărirea capacităţilor operative şi de intervenţie a subunităţii antiteroriste în domeniul intervenţiilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara, este pregătită pentru realizarea funcțiilor de sprijin, în vederea gestionării situațiilor de urgență. Din punct de vedere operativ au fost stabilite forțele și mijloacele pentru intervenția la sediul propriu cât și în sprijinul populației, în raport cu situația de urgență produsă, sau la solicitarea instituțiilor abilitate. Acestea intervin în etape, conform atribuțiilor și dotării prevăzute în tabela de înzestrare. La nivelul unităţii este stabilit un detaşament de jandarmi dotat cu mijloace auto şi unelte genistice – lopeţi şi târnăcoape, care, în funcţie de avertizările meteo şi de solicitările instituţiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcţiilor de sprijin în cadrul unui efort comun, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

Compartimentul Monitorizare Misiuni și Evenimente din cadrul unității monitorizează permanent situația operativă precum si riscurile și vulnerabilitățile din domeniul situațiilor de urgență civilă și transmite informările necesare conducerii unității pentru luarea unor decizii rapide pentru reorganizarea misiunilor/efectivelor în sensul asigurării la nevoie funcțiilor de sprijin.

 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul  I.T.P.F. Timişoara,  activitatea pe linia prevenirii,  monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situatiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie ale personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În  baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224 /2011,  a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează  planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării si gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

În anul 2017 s-a întocmit la nivelul I.T.P.F. Timişoara un Registru de Capabilităţi cu forţele şi mijloacele participante la intervenţii şi timpii de operaţionalizare.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciul medical Timiş cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN,  fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F.  în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţe la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a  350 – 400 persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţul Timiş nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţe (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul  2018, pe linia activităţii de protecţie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică  prin protecţie civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile  Beba Veche şi Dudeştii Vechi

S.P.F. Jimbolia  în localităţiile Cărpiniş şi Cenei

S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare

S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar

S.P.F.Deta în localitatea Livezile S.P.F.Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare

S.P.F. Girla Mare în localitatea Vrata

S.P.F. Porţile de Fier II în localitatea colonie veche Porțile de Fier II

S.P.F. Tr. Severin  în localitatea Dr. Tr. Severin

S.P.F. Orsova în localitatea Orsova

S.P.F. Svinita în  localitatea Svinita

S.P.F. Oravita în loc. Grădinari

S.P.F. Socol în loc.Socol

S.P.F. Naidaş în loc Naidaş

S.P.F. Moldova – Veche în loc. Moldova – Nouă

S.P.F. Berzeasca în loc. Berzeasca

În anul 2017 lucratorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitaţi şi nu au intervenit la evenimente deosebite sau situaţii de urgenţă pricinuite de înzepeziri, inundaţii etc.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei  N.R.C.B., dotarea  încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie  şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime.

De asemenea, propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenţii ,la care poliţia de frontieră participă.

 

Brigada 18 Cercetare Supraveghere DECEBAL

La nivelul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere “DECEBAL”, s-au executat următoarele activităţi pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență, astfel:

 • s-au întocmit documentele specifice care reglementează gestionarea situațiilor de urgență, conform normativelor în vigoare, astfel:
 • proceduri privind planificarea, prevenirea, conducerea și gestionarea situațiilor de urgență;
 • planuri de asigurare cu Resurse umane, materiale și financiare necesare managementului situațiilor de urgență.
 • situația capacității de intervenţie în situații de urgență a structurilor.
 • planul de protecție civilă.
 • planul comun de intervenţie a structurilor MApN și MAI pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor.
 • planuri de apărare împotriva incendiilor a cazărmilor.
 • s-au executat activități de instruire în cooperare cu alte structuri, astfel:
Categoria de forțe a armatei UM participantă Alte

instituții

Cine a organizat exercițiul Tipul și denumirea exercițiului Perioada Locația
FT UM 01109 ISU TIMIȘ UM 01109 Exercițiu cu forțe și mijloace în teren la depozitul de muniție al unității în caz de incendiu /ISU Timiș 20.10.2017 Cazarma 1366 Timișoara
FT UM 01039 ISU TIMIȘ UM 01039 Exercițiu de rezolvare a unei situații tactice (STX) cu tema ISU – urgențe civile 14.09.2017 Cazarma 1368 Timișoara
FT UM 01220 ISU TIMIȘ UM 01220 Exercițiu de rezolvare a unei situații tactice (STX) cu tematică ISU 15.06.2017 Cazarma UM 01220 Lugoj
FT UM 01221 ISU TIMIȘ UM 01221 Exercițiu tactic de rezolvare a unei situații tactice (STX) – Evacuarea materialelor și stingerea incendiilor de la depozitul de muniție al unității 09.06.2017 Cazarma 1368 Timișoara
FT UM 01109 ISU TIMIȘ UM 01109 Exercițiu tactic de rezolvare a unei situații tactice (STX) – urgențe civile. Exercițiu cu forțe și mijloace în teren, la depozitul C.L. 21.04.2017 Cazarma 1366 Timișoara
FT UM 01221 ISU TIMIȘ UM 01221 Recunoaștere la cazarma 901 Timișoara 19.04.2017 Cazarma 901 Timișoara

 

 • nu s-au executat acțiuni de intervenție la dezastre pe raza județului Timiș în anul 2017.

 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

 • analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
 • actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
 • actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, cu unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi cu spaţiile de depozitare de la nivelul judeţului Timiş.

De asemenea s-a participat la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de

Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2017.

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timișoara

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Compartimentul intern de prevenire şi protecţie a desfăşurat atât activitatea pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, astfel:

 • au fost înştiinţate structurile privind respectarea legislației ce stabilește interzicerea fumatului;
 • nu au fost eliberate permise de lucru cu focul, deoarece nu era cazul;
 • au fost efectuate instruiri privind intervenţia la locul de muncă în caz de incendiu

(alarmarea, salvarea rapidă şi în siguranţa personalului, întreruperea energiei electrice, acţionarea asupra focului şi evacuarea bunurilor);

 • au fost verificate, reparate şi reâncărcate stingătoarele din dotare, atât la sediul central cât şi la unităţile subordonate;
 • hidranții interiori și cei exteriori au fost verificați;
 • în cadrul fiecărui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă la prima intervenție;
 • a fost refăcută fişa obiectivului fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I. 163/2007;
 • mijloacele de intervenție aflate în dotare sunt în bună stare și întreținute corespunzător;
 • detectoarele de fum și instalația de supraveghere video cu circuit închis au fost verificate și consemnate în jurnalul evenimentelor;

Instituţia noastră participă cu regularitate la convocările transmise de Inspetoratul pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiş prin conducătorul acesteia şi va continua să remedieze eventualele deficienţe ale activităţii mai sus prezentate.

 

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2017, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

 1. Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice, 56 de stații automate privind cantitatea și calitatea apei;
 2. Transmiterea de 515 avertizări hidrometeorologice;
 3. Transmiterea de 61 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sârbă;
 4. În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat inundații pe cursurile de apă din județul Timiș realizându-se în schimb un complex de activități de întreținere și reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrarea A.B.A.Banat, după cum urmează:

Lucrări de reparații curente

 • Completări terasamente diguri:

* curs Bârzava, mal stg. km. 11+000 – 14+000, mal drept, km. 14+000 – 17+000;

* curs Niarad, mal drept, km. 0+000 – 1+870;

* dig mal stâng râu Timiș CSA 107 – 108;

* dig Timișana mal stg, confluență curs Dicșani, km.0+000 – 0+205;

* coronament baraj Iosifalău;

* dig mal stâng canal alimentare Timiș-Bega.

 • Reprofilări şi decolmatări albii pe cursuri amenajate şi neamenajate:

* curs Moravița, (confluență Semnița cu Voița);

* curs Șurgani, km 7+900 – 8+400 și km 8+700 – 9+500;

* curs râu Bega, amonte priza Românești;

* curs Bega Nenavigabilă, amonte UHE, în zona Remetea Mare;

* curs Bega, km 88+712 – 110+850;

* curs Behela, zona Timișoara.

* lucrări de taluzare diguri Bega Navigabilă.

 • Reparații echipamente hidromecanice la lucrările hidrotehnice

* Reparații echipamente hidromecanice la lucrările hidrotehnice din cadrul S.H. Timiș (subtraversare Canal Italian și prag Rovinița);

* Reprofilare și decolmatare albie râu Lanca Birda, de la confluența cu râul Timiș până la confluența cu Valea Voiteg (afluent de stânga al cursului Lanca Birda), pe o distanță de 18,7 km;

* Reparații echipamente hidromecanice, descărcător de ape mari și golire de fund la baraj Giarmata;

* Reparații vană și echipamente hidromecanice la baraj Ianova.

 1. În cursul anului 2017, semestrul al II-lea, s-a demarat activitatea de reînnoire a planurilor de apărare locale, ale sistemelor hidrotehnice, a planului județean și bazinal de apărare împotriva inundațiilor, secetei și poluărilor accidentale, acțiune aflată în plină desfășurare;
 2. Participarea la întânirile de lucru organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea modificării Regulamentului comun de apărare împotriva inundațiilor, secetei si poluărilor accidentale;
 3. Completarea stocului de materiale și mijloace de apărare în conformitate cu noul Normativ Cadru în valoare de 169.120 lei;
 4. Participare “Proiect WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor;

Implementarea aplicațiilor: e-sensor (monitorizare stații automate pentru măsurarea nivelului, măsurarea temperaturii, a cantității precipitațiilor căzute a echivalentului de apă din stratul de zapadă); hydrosild (gestionarea stocului de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor în vederea creșterii vitezei de reacție și intervenție la inundații) și v-struct (aplicație GIS cu două componente și anume una de vizualizare a stațiilor hidrometrice respectiv acumulări la care s-au atins cotele de inundații cod galben, portocaliu și roșu precum și o componentă pentru vizualizarea informațiilor de natură geo-topografică, coordonatele fiecărui obiectiv stație hidrometrică, acumulare, sediu de formație dar și coordonate ale puctelor critice respectiv eventuale brese produse datorită inundațiilor), acțiune care se va prelungi și finaliza în cursul anului 2018.

 1. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparăre împotriva inundațiilor în perioada: 25-27.10.2017. La acțiune au participat reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și cei ai A.N.Apele Române.
 2. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia în perioada 18.09 –

22.09.2017, pe teritoriul Serbiei, respectiv 09.10 – 13.10.2017, pe teritoriul României.

 1. În cursul anului 2017, nu s-au înregistrat poluări accidentale ale cursurilor de apă în județul Timiș.

 

Crucea Roșie Română – Filiala Timiș

          Activitățile desfășurate pe linie de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență:

 1. Suplimentarea punctelor de caniculă la nivelul județului Timiș pe perioada caniculei, prin înființarea punctelor de hidratare prin lanțul de farmacii HeplNet;
 2. Conceperea și distribuirea unor sfaturi medicale anticaniculă pentru cetățeni, sfaturi materializate sub forma unor mini videoclipuri;
 3. Asigurarea funcționării programului “Trace the face”, adresat migranților de pe teritoriul județului Timiș. Programul a fost implementat de către SNCRR și CICR;
 4. Donarea către Centrele temporare de adăpost a 1.500 kg. haine necesare pentru anotimpul rece;
 5. Consilierea persoanelor fără adăpost ce au solicitat sprijin, către centrele special amenajate de autorități;
 6. Formarea continuă a voluntarilor din cadrul Filialei Județene de Cruce Roșie Timiș, în domeniul dezastrelor și acordării primului ajutor medical de bază;
 7. Formarea voluntarilor care se vor ocupa de consilierea migranților;
 8. Distribuirea către cetățeni a Cursului de prevenirea dezastrelor, curs implementat în anul 2017 la nivelul SNCRR și avizat de DSU al M.A.I.

Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș

         În anul 2017 nu a desfășurat alte activităţi pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș și a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.800 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8868 km canale, 5905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe,stăvilare, căderi de ruperi de pantă), 59 de cantoane de exploatare şi de un nr.de 126 persoane, din care 87 de electromecanici.

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul 2017 sunt cuprinse  între 248,5 l/mp la staţionarul ANIF –SP Banloc  ( Amenajarea Banloc), şi un maxim de 688,1 l/mp la staţionarul ANIF –SP Beba Veche ( Amenajarea Aranca). Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi mici băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare aferente în măsura în care au necesitat funcţionarea pentru a nu se inunda,  au fost solicitate de unele administraţii publice locale şi în special de beneficiarii terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

În contextul analizării activităţii în anul 2017, se poate constata:

 1. Din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 72 sunt funcţionale, dintre acestea au funcţionat 11 de staţii de pompare pe bază de contract de prestări servicii pentru evacuarea de pe terenul agricol; din totalul staţiilor de pompare, 24 de staţii au prezentat niveluri ale apei în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare, iar 35 de staţii au avut condiţii de funcţionare, având atinse cotele de pornire conform regulamentelor de funcţionare.
 2. Pentru evacuarea excesului de umiditate cu staţiile de pompare, primăriile din teritoriu şi societăţile agricole au fost informate de existenţa Ordonanţei de urgenţă nr. 22 din 03.04.2013, şi condiţiile în care se pot porni staţiile de pompare, respectiv după întocmirea contractelor de pompare a apei, emiterea comenzilor şi efectuarea plăţilor conform prevederilor din contract.

Situaţii mai critice au fost înregistrate în zonele localităţilor: Cenei, Jimbolia, Checea, Uivar, Pustiniş, Otelec, Diniaş, Teremia;

 1. În urma nivelurilor de apă în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare au funcţionat staţiile de pompare: Partoş 1, Rudna, Jimbolia,  Keriteş 1, Keritş 2, Otelec mal stang, Cenei 1, Cenei 2, Pustiniş, Diniaş, Teremia şi Partoş III.
 2. Urmare a rafalelor de vânt din ziua de 17 septembrie 2017 care au atins viteze de 90-100 km/h pe raza judeţului Timiş şi care au luat aspect de vijelie cu ploi şi descărcări electrice, la obiectivele ANIF – Filiala Teritorială de IF Timiş-Mureş Inferior, în perimetrele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, s-au produs distrugeri.

Astfel, la unele staţii de pompare de desecare a fost distrusă hidroizolaţia de pe acoperişurile terasă; la unele cantoane şi anexe care deservesc personalul de exploatare electromecanic, au fost avariate acoperişurile tip şarpantă, au fost sparte geamuri, au căzut copaci rupţi care au distrus pe alocuri împrejmuirile.

În urma inventarierii pagubelor produse de furtună s-au constatat următoarele:

 • a fost avariată hidroizolaţia la 28 staţii de pompare de desecare, însumând o suprafaţăde acoperiş afectată de 4428 mp, pentru refacerea acestor lucrări fiind necesară o vcaloare estimată de 885.600 lei (fără TVA);

– a fost avariată hidroizolaţia la un post TRAFO aferent staţiei de pompare de desecare Banloc în suprafaţă de 24 mp, pentru refacerea acestor lucrări fiind necesară o valoare estimată de 4.800 lei (fără TVA);

– a fost avariată hidroizolaţia la 4 cantoane, însumând o suprafaţă de acoperiş afectată de 381 mp, pentru refacerea acestor lucrări fiind necesară o valoare estimată de 76.200 lei (fără TVA);

– au fost avariate un nr. de 22 cantoane şi 7 anexe de exploatare (elemente de acoperiş, geamuri, burlane , jgheaburi) costul materialelor aferente însumând o valoare estimată de 83.940 lei  (fără TVA);

Valoarea totală estimată a pagubelor este de 1.050.540 lei ( fără TVA).

Au fost întocmite Procese Verbale de calamitate la Primăriile pe arealul cărora se află amplasate obiectivele aparţinând ANIF Filiala Teritorială de IF Timiş – Mureş Inferior afectate de furtuna din 17.09.2017. Urmare Ordonanţei de urgenţă nr.22 din 03.04.2013 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care reglementează condiţiile de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare şi stabilirea costurilor aferente, Instituţia Prefectului judeţului Timiş, prin Ordinul nr.840 din 02.10.2017 a dispus actualizarea componenţei Comisiei de punere în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi stabilirea costurilor maxime generate de aceste activităţi în judeţul Timiş, alcătuită din reprezentanţi: prefectură, ISU, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş şi ANIF. Comisia a întocmit Procesesul verbal în data de 03.10.2017 cu privire la estimarea cheltuielilor generate de calamitatea produsă de furtuna din data de 17 septembrie 2017 pe teritoriul judeţului Timiş înregistrat la Instituţia Prefectului – judeţul Timiş cu nr. 12472 din 09.10.2017 şi vizat de PREFECT doamna Eva-Georgeta Andreaş, care a fost depus şi la ANIF Bucureşti.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2017, rezultă următoarele:

5.1 Energia electrică consumată pentru pomparea apei în anul 2017 (care are la bază situaţia facturilor emise de ANIF beneficiarilor de teren pentru energia de pomparea apei şi facturilor ENEL de consum pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare (incl.TVA):                                                   52429,00 lei, din care:

– evacuată de pe terenul agricol (plătită de beneficiarii de teren):                  52429,00 lei;         

– volumul total de apă evacuat estimat:este de cca. 4375 miimc

– energie consumată cca. 130 MWh

5.2. Cheltuielile cu funcţionarea staţiilor de pompare efectuate în anul 2017, constau în:                                         Total valoare (incl.TVA):                                                    184560,00 lei, din care:

– lubrefianţi, vaselină:                                                    3211,00 lei

– piese şi materiale pt exploatare şi repararea  SP:         181349,00 lei

 1. În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2017, am întreprins următoarele măsuri:

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş care au acţionat zi şi noapte pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, materiale şi piese de schimb şi forţă de muncă pentru reparaţii şi curăţirea grătarelor grosiere la staţiile de pompare – la care

unii au fost receptivi şi ne-au dat concursul, alţii ne-au refuzat, punându-ne în situaţii extreme critice şi penibile;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF pentru pomparea apei pentru funcţionarea permanentă la staţii şi transportul acestuia cu mijloace proprii dar şi cu tractorul cu remorcă de la unele societăţi comerciale agricole, pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km, datorită lipsei personalului adecvat în aceste situaţii.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

 • Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, prin inspectorii de sector / în cadrul şedinţelor cu directorii;
 • Instruirea consilierilor educativi/coordonatorilor de proiecte și programme educative școlare și extrașcolare din şcoli privind responsabilităţile ce le revin celor care gestionează activitatea P.S.I., P.C. în şcoli – februarie-martie 2017, octombrie-noiembrie 2017;
 • Programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă;
 • Verificarea activităţii comisilor P.S.I. din şcoli – permanent;
 • Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2016-2017 şi a semestrului I, 2017-2018;
 • Instruirea directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor P.C. şi PSI pe şcoală de către reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”BANAT” Timiș;
 • Transmiterea recomandării de a valorifica teme P.S.I., P.C. în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc.) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea incendiilor);
 • Desfăşurarea Concursului educaţional de protecţie civilă intitulat „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre”februarie 2017;
 • Mediatizarea/promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile subordonate şi postarea pe site-ul instiţuţiei – pe parcursul anului 2017;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2017;
 • Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2017.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

În conformitate cu art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Urgenţă, împotriva dezastrelor, la nivel local, dr. Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă.

A fost inițiată și efectuată acțiunea de vaccinare antirabică a vulpilor din mediu silvatic cu momeli vaccinale prin distribuție manuală și aeriană, conform H.G. 55/2008;

Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art. 19 din Legea 307/2006 şi art. 17, lit.a şi lit.b din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163/2007.

S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş, privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin în cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă, s-a efectuat controlul respectării normelor și regulilor P.S.I., la locul de muncă luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modificat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare și OMAI 163/2007.

Au fost luate măsuri privind verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare, reparare, încărcare stingătoare din cadrul instituției, precum și verificarea instalațiilor electrice de forță și iluminat, acțiune desfășurată sub coordonarea responsabilului P.S.I. din cadrul DSVSA Timiș.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

 • S-a întocmit “Programul de acţiune privind curăţirea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;
 • Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni, inversiuni termice, etc.);
 • S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei.
 • Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale inclusiv gripă;
 • S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţii de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Raportarea imediată la Dispeceratul Central, a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, însoţite de propuneri corespunzătoare, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţii ce depăşesc posibilităţile locale.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

 1. Au fost efectuate controale tematice la spitalele din județ urmare a solicitării M.S. cu privire la:

– Modul de organizare și de funcționare al Unităților/Compartimentelor de Primiri Urgențe din cadrul unităților sanitare publice cu paturi (conf. Ord. M.S. 1706/2007);

– Organizarea transferului interclinic al pacienţilor critici (conform Ord. M.S. 1091/2007);

– Întocmirea Planului alb de intervenţie de către spitalele de urgenţă, municipale şi orăşeneşti, în conformitate cu prevederile Ord. MS/MAI 2021/691 din 2008. S-au transmis adrese către cele 10 unități sanitare cu paturi din județ pentru a elabora revizuirea acestuia.

 1. Pe parcursul anului s-au efectuat două acțiuni de control tematic la furnizorii publici și privați de asistență medicală de urgență prespitalicească:

– una inițiată de M.S. în care au fost inspectate 24 de stații și substații de ambulanță, unde nu s-au constatat deficiențe majore;

– cea de-a doua ca urmare a solicitării Instituției Prefectului – Jud. Timiș, la recomandarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI. Cu această ocazie au fost verificați cei 3 furnizori privați de asistență medicală de urgență și 4 stații și substații ai furnizorilor publici. Nu s-au constatat deficiențe majore.

III. Totodată s-au monitorizat în permanență unitățile medicale din județ ca urmare a situaţiilor determinate de temperaturile extreme ale mediului (caniculă, hipotermii), în vederea diminuării efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra stării de sănătate a populaţiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnică la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul M.S.

La nivelul DSP au fost  activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi extreme și s-a solicitat unităților sanitare reactualizarea planurilor proprii de măsuri pentru prevenire şi intervenţie pentru fiecare unitate medicală.

În acest sens au fost transmise recomandări către medicii de familie, spitale şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru luarea măsurilor ce se impun în astfel de situații.

În perioada cu temperaturi scăzute au fost verificate periodic condiţiile igienico-sanitare în cele 6 adăposturi pentru persoanele defavorizate, puse la dispoziție de autoritățile publice locale din mun. Timișoara și mun. Lugoj, unde s-au făcut recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate.

Pe teritoriul judeţului Timiş nu au fost cazuri de deces prin hipotermie în cursul anului 2017.

În sezonul estival pe perioadele cu temperaturi caniculare s-au organizat 5 puncte de distribuire a apei pentru băut și de asistență medicală în perioada de cod portocaliu și roșu de caniculă, în conformitate cu Ord. M.S. 1168/2008, în parteneriat cu Primăria municipiului Timişoara, Crucea Roşie Română-Filiala Timişoara și Fundația Henri Condă, la care s-au adresat un număr de 807 persoane. Nu au fost semnalate probleme deosebite şi nu au fost constatate decese datorate caniculei.

 1. DSP a monitorizat activitatea Serviciului Județean de Ambulanţă prin raportări periodice la M.S. în cazuri de accidente cu victime multiple şi s-a participat în comisii avizate de M.S. la evaluarea în vederea autorizării și reautorizării a 4 furnizori publici și privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport medical asistat şi transport sanitar neasistat.
 2. În anul 2017 s-au înregistrat la DSP un număr de 5 sesizări cu privire la calitatea serviciilor medicale la Unitățile de Primiri Urgențe și 5 sesizări la Serviciul de Ambulanță Județean Timiș. Toate aceste reclamații au fost verificate și s-au devedit ca fiind nefondate.
 3. S-a ţinut permanent legătura cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.S. în cazul unor incidente ce implică actul medical, prin informări operative.

VII. Prin intermediul a 5 spitale de urgență din Timișoara și cel din municipiul Lugoj se derulează acțiuni care cuprind monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din cadrul secțiilor ATI, cu buget de la M.S. Lunar sunt monitorizate aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare și reactivi pentru pacienții internați în regim de urgență în cadrul spitalelor cu structuri de anestezie și terapie intensivă. În anul 2017, în primele III trimestre au beneficiat de tratament și îngrijire medicală un număr de 1133 de pacienți aflați în stare critică (nou-născuți prematuri, copii și adulți).

VIII. În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 al judeţului Timiş, Compartimentul situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale din cadrul DSP a participat la acţiuni cu tematica de protecţie civilă şi prevenirea unor situaţii cu risc, iniţiate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş şi anume:

 1. Instructaj de pregătire cu personalul tehnic cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 2. Exerciţiul de testare a Planului de urgenţă externă.

Nu în ultimul rând, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au participat la toate acţiunile în care au fost solicitaţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2017.

Inspectoratul Regional în Construcţii Vest – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, finanţată integral din venituri proprii, i-au fost repartizate prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Anexa nr.1, următoarele misiuni de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență asociate tipurilor de risc:

 1. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
 2. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări cu activitate specifică Restabilirea stării provizorii de normalitate, Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și Stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public.

De asemenea, în conformitate  cu Anexele nr.2 și 3 din HG. 557/2016, îi revine ca funcție secundară de sprijin Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol și Restabilirea stării provizorii de normalitate.

Pe raza județului Timiș funcționează  o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții,  condusă de  inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 12 inspectori de specialitate.

În anul 2017 au fost desfăşurate următoarele activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, astfel:

Prevenire

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările

tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi diriginţii de şantier de specialitate, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare,

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

 Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate.

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru  a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor  în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (802 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

Gestionare

În cursul anului 2017, au fost înregistrate la nivelul instituției un număr de 8 accidente tehnice. S-au dispus măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

 Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2017, s-au efectuat următoarele:

 1. Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
 2. Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2017 au fost sesizate suprafețe afectate de secetă);
 3. Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență (adresa DAJ Timiș prin Fax și Email);
 4. Participarea la ședințele CJSU Timiș desfășurate în anul 2017 (ex. fenomenele meteorologice din luna septembrie).

 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara 

administrează pe raza județului Timiş, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, un număr de 553,225 km de drumuri naţionale şi 120,513 km autostradă.

          Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat în etape, în funcţie de evenimentele rutiere și condiţiile meteo-climaterice care au avut un impact major în buna desfășurare a circulaţiei rutiere pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea de prevenire a situaţilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfăşurat activităţi specifice domeniului de activitate, cum ar fi:

 • montarea indicatoarelor rutiere de atenționare a participanților la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariția poleiului pe timp friguros;
 • montarea de indicatoare cu semnificația „foc interzis“ în zonele în care sectoare de drum sau autostradă traversează zone agricole cultivate cu păioase unde în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimente rutiere cu urmări grave;
 • menținerea părții carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparații cuprinse în programele anuale de întreținere curentă sau periodică;
 • decolmatarea și curățarea șanțurilor, rigolelor, podurilor și podețelor, gurilor de scurgere și a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi și drumuri naționale din administrare în vederea prevenirii inundării unor sectoare de drum aflate în zone de relief care pot favoriza inundarea părții carosabile și odată cu asta provocarea unor evenimente rutiere nedorite;
 • realizarea de studii și proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv adoptărea de acțiuni și măsuri de reducere a riscului la inundații și ierarhizarea acestora în funcție de gravitatea situației.

În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare, au fost inițiate diferite activităţi specifice activității de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor, cum ar fi:

 • patrularea-revizia zilnică pe drumurile naţionale cu mijloace rutiere, efectuată de personal tehnic de specialitate din cadrul districtelor de drumuri, din zona DN – urilor și centrelor de întreținere și coordonare de pe autostrada A1, pentru a putea fi inițiate intervenții operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe rețeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;
 • monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin dispeceratele de informari privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;
 • colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru IPJ Timiș şi S.U. Banat în ceea ce privește  schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;
 • colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;
 • monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere;
 • monitorizarea sectorului de drum național 58B, pe raza teritorial administrativă a localității Gătaia, pe perioada ploilor torențiale, sector aflat în zonă inundabilă a râului Bârzava.

În aceste cazuri, D.R.D.P. Timișoara prin S.D.N. Timișoara, procedează la semnalizarea sectorelor de drum afectate și informarea participanților la trafic prin rubrica de informări meteo-rutiere de pe SITE – ul instituției și massmedia locală. Demersurile de închidere a sectoarelor de drum afectate, sunt efectuate cu acordul poliției rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

 • perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;
 • perioada ce cuprinde sezonul rece.

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, în urma  licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

 • automacara = 3 buc;
 • remorcher = 3 buc.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara, S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe întreaga perioadă a iernii, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 10 baze de deszăpezire şi 2 C.I.C. – uri (Centre de Întreținere și Coordonare) dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada  ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a sectoarelor de drum național  și sectoarelor de autostradă.

Pe timpul iernii 2017/2018, la nivelul județului Timiș, au fost angrenate în activitatea de deszăpezire următoarele:

Denumire U.M. Iarna 2017-2018
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 95
Autofreză buc                              4
Autogreder buc 1
Remorcher buc 3
Macara buc 3
Buldoexcavator buc 1
Încărcător buc 21
ARD (autospeciale revizii drum) buc 7
Staţie preparare CaCl2 buc 4
Sare tone 11.831,24
Baze şi puncte de sprijin buc 12

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții ISU Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii, în perioada 01.11.2017 – 31.03.2018, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, devin operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

  E-Distribuţie Banat S.A. – Zona MT/JT Timişoara

a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2017”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la toate ședințele pe anul 2017 și la evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

 

DELGAZ Grid S.A. – Centru Rețea Gaz Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către Persoana de Specialitate cu atribuţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (PS-SU) pe baza Fişelor de control, conform Graficului de control trimestrial, ocazie cu care se verifică efectuarea instructajului periodic, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de intervenţie în situaţii de urgenţă, respectarea instrucţiunilor şi procedurilor interne.

În urma controalelor efectuate, în teren, dacă sunt constatate neconformităţi, se întocmesc Note de control în care se stabilesc termene şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate, de comun acord cu conducătorii locurilor de muncă. În urma stabilirii termenelor de remediere a neregulilor se verifică status-ul de realizare al măsurilor stabilite.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, E.ON Distribuţie România are încheiate contracte privind:

– achiziţia de stingătoare noi;

– verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor existente;

– verificarea şi întreţinerea hidranţilor de incendiu.

Instruirea personalului salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicilor anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2017, au fost planificate şi executate 2 exerciţii:

– 28.12.2017, în Timişoara, aria de responsablitate a Formației Operative de Lucru Timișoara 1 (cutremur urmat de avarie la conducta de gaze naturale);

– 28.12.2017, în Timişoara, aria de responsablitate a Formației Operative de Lucru Timișoara 1 (incendiu Stație de reglare-măsurare);

Exerciţiile au fost efectuate în baza Programelor de desfăşurare şi au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor privind desfăşurarea acestora.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

 • pe parcursul anului 2017, nu au fost evenimente care sǎ implice APM Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;
 • reprezentantul APM Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a participat la şedinţele organizate de I.S.U. Timiș în decursul anului 2017;
 • în cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul celor şapte staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2017, nu s-a înregistrat nicio atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, dioxid de azot sau dioxid de sulf. Totodată, se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2017 nicio depăşire a limitelor de atenţionare;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, APM Timiș prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu reprezentanții I.S.U. Banat şi ai Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General, Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş

în anul 2017 a asigurat în permanenţă respectarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului întocmită conform Ordinului MMP nr.2579/09.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost gestionate 5 cazuri de poluari accidentale produse pe parcursul anului 2017, astfel:

 1. Incidentul din data de 16.03.2017, ora 13.20, din incinta staţiei Timişoara Nord, linia 21, unde, persoane neidentificate au produs un incendiu la un vagon dezafectat, care s-a extins la încă trei vagoane dezafectate, aflate în depozit la linia 21 din grupa tehnică nouă aparţinând de Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timişoara, bd. Republicii, nr. 18, loc. Timişoara, jud. Timiş.

Au ars amenajările interioare din lemn, PFL, polistiren, vinilin, burete etc; s-a produs fum care a afectat aerul din jur pe o rază de aproximativ 40 m şi pe o înălţime de aproximativ 50 m, având în vedere că vagoanele sunt dezafectate şi propuse la casare se consideră că nu s-a produs nici o pagubă materială.

Nu s-a putut identifica autorul incendiului, conform Procesului-Verbal de intervenţie nr. 85/16.03.2017 încheiat de I.S.U.BANAT, jud. Timiş, Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara, incendiul fiind lichidat în jurul orei 14:45, 16.03.2017.

Incendiul mai sus amintit a fost sesizat de un angajat al reviziei de vagoane dl. Dumiter Sandu- inspector protecţie civilă, acesta a raportat incendiul la 112 şi GNM SCJ Timiş.

S-a întocmit nota de constatare nr.68/21.03.2017 fiind dispuse 2 măsuri cu termen până în 21.04.2017 privind demararea procedurii de valorificare a materialului rulant propus la casare şi se vor lua toate măsurile necesare în vederea evitării producerii unor astfel de incidente.

S-a aplicat o sancţiune contravenţională conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 1. Abandonare deşeuri medicale cu potenţial risc biologic în data de 24.05.2017, în imediata apropiere a Parcului Botanic din Timişoara.

Au fost ridicate şi transportate de către personal specializat, o cantitate de 14,40 kg deşeuri găsite abandonate, fiind  stocate temporar la Spitalul Clinic Municipal  de Urgenţă Timişoara – Clinicile  Noi  şi rămase în  custodia spitalului începând cu data de 25.05.2017,  până la eliminarea acestora de către o societate specializată, autorizată.

Deşeurile ridicate au fost analizate de catre personalul specializat din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara fiind constatate existenţa unor  recipiente închise cu capac ermetic în interiorul acestora se aflau eprubete cu un conţinut lichid care se foloseşte la determinarea calităţii apei, cutiile  erau înscripţionate, având  termenul de  garanţie expirat (anul 2001), fiind aduse din Germania.

Nu s-au putut identifica autorii sau generatorii deşeurilor abandonate, acestea fiind eliminate de către o societate autorizată prin grija Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara – Clinicile  Noi.

 1. Incidentul produs în data de 30.08.2017, la societatea S.A.B. CASTING MACHINING SRL, cu sediul social în sat Parţa, comuna Parţa, DN 59 Timișoara Moraviţa km 16, camera 2, județul Timiş, în care a ars hala de producţie cu toate dotările în suprafață de 4750 mp, 4 birouri şi sala de şedinţe.

Conform declaraţiei reprezentanţilor societăţii, incendiul a pornit de la un aparat de sudură: un angajat a sudat ceva pe zidul halei, zid care era confecţionat din panou sandwich, iar din cauza căldurii şi a scânteilor s-a aprins zidul.

Angajaţii au încercat să stingă flacăra cu extinctoarele, dar focul s-a extins foarte repede, motiv pentru care s-a trecut la evacuarea personalului (cca. 80 persoane prezente), nu s-au înregistrat victime.

 • GNM SC J Timis a efectuat un control fiind constatate următoarele :
 • – societatea a desfăşurat activitatea de turnarea metalelor neferoase uşoare – cod CAEN  2753 şi fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule – cod CAEN 2932, pentru care a deţinut autorizaţia de mediu nr. 10379 din 15.06.2011 valabilă până la data de 15.06.2012, revizuită.
 • – societatea a deţinut Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.
 • În urma controlului efectuat echipa de control a dispus societăţii următoarele măsuri:
 1. Toate deşeurile rezultate în urma incendiului vor fi valorificate/eliminate numai cu societăţi autorizate şi se va salubriza întreg amplasamentul. Se va raporta la GNM SCJ Timiş modul de gestionare al deşeurilor. Termen: 01.11.2017;
 2. Se va solicita punctul de vedere al APM Timiş cu privire la necesitatea stabilirii obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii datorită incendiului.

Societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă (5.000 lei), conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, art.79, alin 2, lit.b, pentru nerespectarea tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi a mediului ca întreg.

 1. Incidentul produs în data de 09.09.2017, la societatea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA având sediul social în Timişoara, str. Oituz, nr. 3/A, judetul Timiş.

– incendiul s-a produs la punctul de lucru al societăţii Retim Ecologic Service SA din Timişoara, Calea Torontalului, nr. 94; la această adresă societatea gestiona locaţia ca punct de colectare deşeuri de la populaţie prin aport voluntar conform Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 143 din 05.04.2016 (deşeuri voluminoase, deşeuri din reparaţii şi amenajări interioare, DEEE), în limita a 1 mc deşeuri pe lună în baza actului de identitate;

– conform Procesului Verbal de intervenţie, nr. 431/09.09.2017, întocmit de către ISU Banat, s-a stabilit cauza probabilă a evenimentului – aprinderea unei ţigări.

– ca urmare a incendiului produs, au ars deşeurile existente din incintă stocate pe platformă betonată, pe o  suprafaţă de aproximativ 500 mp şi o cantitate estimată între 70 şi 90 mc;

– pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale ISU Banat cu autospecialele din dotare iar în jurul orei 22.00 în data de 09.09.2017, s-a reuşit lichidarea în totalitate a incendiului.;

– după stingerea incendiului s-a intervenit cu vidanjă pentru a colecta apele uzate de pe platforma betonată;

– nu s-au înregistrat victime;

– societatea deţine Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

– factorul de mediu afectat, în cazul de faţă este aerul care a fost poluat cu fum rezultat din arderea deşeurilor existente pe platforma betonată din incintă;

În urma controlului efectuat la societate echipa de control a GNM SC J Timis a dispus societăţii următoarele măsuri:

 1. Se va salubriza amplasamentul de deşeurile rezultate în urma incendiului. Termen: 15.09.2017
 2. Se va solicita obţinerea autorizaţiei de mediu pentru piunctul de lucru conform Legii nr.211/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Termen: 29.09.2017.

Societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă (55.000 lei), conform Legii nr.211/2011 art. 61 (1) lit.a) pentru nedeţinerea autorizaţiei de mediu conform cerinţelor art.22 (1) din acelaşi act normativ şi conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, art.79, alin 2, lit.b pentru nerespectarea tuturor  procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi a mediului ca întreg.

 1. Incidentul de mediu din data de 11.10.2017, produs între orele 16-20.50, în intravilanul localităţii Sînmihaiu German.

Incendiul a izbucnit la un depozit clandestin de deşeuri (menajere, vegetale, pet-uri, construcţii, cauciuc,etc) situat în  apropierea bălţii de colectare a apelor pluviale care  s-a extins pe o suprafață de circa 1 hectar şi a distrus stufărişul pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp. A ars o cantitate de aproximiv 15 tone de deşeuri.

Pentru stingerea incendiului au acţionat echipajele  I.S.U Banat  şi ale S.V.S.U. Sinmihaiu Român.  Nu s-au inregistrat victime.

GNM SCJ  Timiș a dispus  Comunei Sânmihaiu Român salubrizarea zonei în care a fost identificat depozitul clandestin de deşeuri şi valorificarea/eliminarea deşeurilor prin operatori autorizaţi. Comuna va adopta măsuri pentru  evitarea formării  depozitărilor clandestine de deşeuri în viitor.

UAT  Sînmihaiu Român a fost sancţionată  cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.61, alin1, lit.c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare.

 Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş

deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 14 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația Spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 52.5 medici, 158 asistenţi medicali, 211 ambulanţieri și 74 autosanitare.

Toate cele 14 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (3 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 166.961 solicitări, din care 3.143 solicitări false şi 163.818 solicitări au avut finalitate medicalǎ.

La un număr de 22.893 cazuri au participat colaboratorii Serviciului de Ambulanţǎ Timiş (SMURD, Servicii de Ambulanță private), iar 140.925 este numărul de intervenţii la caz ale instituţiei noastre.

Activitatea de urgență prespitalicească şi transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

Stația Roșu Galben Verde Negru TOTAL % din KM
Activitate
STATIA CENTRALA 6662 20974 18209 32172 78017 55.36  1348895
LUGOJ 2497 5159 3727 2855 14238 10.10  624164
MUNICIPAL 3978 3843 5264 3 13088 9.29  Cumulate la poz.1
SANNICOLAU MARE 1573 2082 1658 256 5569 3.95  333330
BUZIAS 326 1764 3798 2 5890 4.18  181817
JIMBOLIA 1216 2618 623 4457 3.16  184888
DETA 1055 1870 1734 4659 3.31  256277
FAGET 695 976 731 1220 3622 2.57  290557
TOPOLOVATU MARE 282 1062 1071 2 2417 1.72  91573
CIACOVA 264 1228 618 2110 1.50  87275
VARIAS 376 1547 438 2361 1.68  132518
GATAIA 140 583 687 1410 1.00  79849
UIVAR 243 1188 260 1691 1.20  120130
MASLOC 196 759 441 1396 0.99  68457
TOTAL 19.503 45.653 39.259 36.510 140.925 100  3.799.730

şi cumulează un număr total de 3.799.730 km.

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, (140925) proporția în cele două compartimente:

 • compartimentul asistenţă medicală de urgență şi transport medical asistat – 98083 solicitări – 69,60 % din activitate
 • compartimentul de consultații la domiciliu şi transport sanitar neasistat – 42842 solicitări(din care CUD 6256) – 30,40% din activitate
COMPARTIMENT Nr solicitari % din total activitate
Urgenta si transp asistat 98083 69.6
CUD si transp sanitar neasist 42842  din care CUD 6256 30.4
TOTAL 140925

Solicitările rezolvate în funcţie de mediul urban şi rural, pe grade de urgenţa(rosu, galben, verde şi  transport neasistat) , se prezintă după cum urmează:

URBAN (solicitări) RURAL (solicitări)
Cod roșu 10968 (urgențe foarte grave) Cod roșu 8535 (urgențe foarte grave)
Cod galben 24127 (urgențe grave) Cod galben 21526 (urgențe grave)
Cod verde 38054 (nonurgente) Cod verde 1205 (nonurgente)
Transport neasistat  34520 Transport neasistat 1990
Total : 107669 – 73,4% din activitate Total : 33256 – 23,6% din activitate

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport medical asistat, respectiv consult de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mult mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală.

Câteva din motivele pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

 1. Dureri abdominale și de spate 16.502  cazuri
 2. Sincopa                                     8.775   cazuri
 3. Dispneea               7.350   cazuri
 4. Copil bolnav                 5.938   cazuri
 5. Durerea toracică        5.598   cazuri
 6. Cefalee       4.221   cazuri
 7. AVC     2.379   cazuri
 8. Caderi si alte accidente                     2.864   cazuri
 9. Accidente rutiere                          1.437   cazuri
 10. Violenţă, agresiune     773   cazuri
 11. Convulsii               804   cazuri

Din totalul celor 140925 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

 

Nr.

crt

Nr solicitari Nr solicitari / 24 ore Tip autosanitara Componenenta echipaj
1. 18210 50 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical (EMU-M)
2. 6329 219 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domicilu (CUD)
3. 79873 17 B2 Ambulanțier,  As. Medical(EMU-A)
4. 36513 100 A1, A2 Ambulanțier – transport sanitar neasistat (ET)
TOTAL 140925 386

Timpii medii de ajungere la caz sunt urmatorii pentru urgentele foarte grave (cod rosu):

– în mediul urban    – cod roșu (urg. foarte grave)            – 9‘53“

iar procentul solicitărilor de cod roşu (urgenţe foarte grave) din mediul

urban la care a ajuns echipajul in mai putin de 15’ este de 84.52%

–  în mediul rural      – cod roșu (urg. foarte grave)            – 18‘48“

iar procentul solicitărilor de cod roşu (urgenţe foarte grave) din mediul

rural la care a ajuns echipajul in mai putin de 20’ este de 62.56%

Dispeceratul integrat ISU-SAJ Timiş, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Primul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private și anume:

Total apeluri : 166961

Din care:

 • false 3143
 • 22893 solicitări rezolvate de colabotatori după cum urmează:
  • 179 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT;
  • 714 solicitări de ambulanțe private;
  • 332 solicitări S.C. NEUROMED (Consultaţii urgență la domiciliu și transport sanitar).
  • 382 solicitari S.C. RAȚIONAL (Consultaţii urgență la domiciliu și transport sanitar).

Grafic, reprezentarea instituţiilor participante la rezolvarea cazurilor medicale este următoarea:

Pe toată perioada anului 2017, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ și anume:

– Cursuri pentru personalul operativ  nou angajat în S.A.J.Timiș (25 persoane);

– Cursuri ambulanțieri și operatori registratori de urgenţǎ (9 persoane);

– Cursuri pentru personalul operativ S.A.J. Timiș instruit în alte centre de formare – asistenți medicali și ambulanțieri;

– Cursuri pentru alt personal operativ  instruit în centrul de formare al S.A.J. Timis:

– Instruire in utilizare aplicatie “coordcom” și  tabletă – au participal medici, asistenții medicali și operatorii registratori de urgență ai S.A.J. Timiș;

– Personalul a fost reinstruit în privința utilizării aparaturii din dotarea autosanitarelor.

Tematica cursurilor pentru personalul operativ fiind următoarea:

 1. ALS (Suport Vital Avansat) – protocoale ERC 2010-2015 adresat medicilor , asistentilor medicali, ambulantierilor si conducătorilor auto;
 2. 2. Situații speciale în resuscitare – adresat medicilor, asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto;
 3. BLS (Support Vital de Bază) + AED (Defibrilare Automată Externă)– adresat conducătorilor auto;
 4. ATLS (Suport Vital Avansat in Traumă) – adresat medicilor (evaluare primară), asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto (elemente de traumă și imobilizări);
 5. Aparatura – adresat asistenților medicali, ambulanțierilor și conducătorilor auto;
 6. Transmisie date – adresat asistenților medicali;
 7. Curs de prim ajutor

De asemenea pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreuna cu I.S.U. Timiș la un număr de 6 exerciții de simulare privind protecția civilă,  au asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel locat (ziua servicilor publice), au însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru .

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de ajungere și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie 2017, decembrie 2017) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

În urma acțiunilor de audit intern și extern, în iulie 2017 s-a reconfirmat Certificarea ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calităţii  a serviciului nostru fara sesizare de nonconformităţi.

Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş,

pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2017, s-au executat următoarele lucrări:

– s-a întocmit planul operativ pentru deszăpezirea drumurilor judeţene pentru iarna 2017/2018;

– s-a coordonat efectuarea activităţilor de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada 1.01.2017 – 15.03.2017 și 28.11.2017 –31.12.2017;

– s-au executat lucrări de reparaţii în partea carosabilă a drumurilor judeţene asfaltate şi pietruite pentru menţinerea acestora în stare de circulaţie corespunzătoare;

– principalele categorii de lucrări executate: plombări cu mixturi asfaltice și cu stropiri succesive cu criblură și emulsie pe drumurile județene asfaltate, covoare asfaltice, reciclări „în situ” a îmbrăcăminţilor asfaltice, îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor județene (desfundări şanţuri, executări şanţuri noi şi podeţe);

– s-au reparat/reabilitat următoarele drumuri, poduri şi podeţe afectate de calamităţi:

 • Refacere podeț pe DJ 591A la km.10+151 în Diniaș = 193,12 mii lei;
 • Refacere zid sprijin și corp drum pe DJ 684 Colonia Tomești – Luncanii de Jos la km.14+300; km. 14+900; km.17+000; km.20+400 = 133,23 mii lei;
 • Consolidare corp drum DJ 684B Crivina – Poieni, km.17+200 – 17+300 și refacere podeț la km. 19+010 în Poieni. = 141,42 mii lei.

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– 8 intervenții pentru stingerea incendiilor de pădure pe raza ocoalelor silvice Lugoj și Lunca Timișului, incendii de litieră;

– 1 intervenție pentru stingerea incendiului izbucnit la sediului de canton silvic Nădrag, Ocolul Silvic Ana Lugojana;

– punerea în valoare a volumului de 67.990 m.c. arbori rupți și dezrădăcinați de vânt pe suprafața de 6.639,1 ha afectate, urmare situației de urgență ivită la data de 17 septembrie 2017, prin vânt puternic și vijelii;

– revizuirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru fiecare ocol silvic;

– întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la sediile Ocoalelor Silvice Timișoara, Lunca Timișului și Muzeul de Vânătoare Șarlota, lucrare în curs;

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, în cooperare cu I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii

posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea văilor, ogașelor, șanturilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier, degajarea albiilor și podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– urmărirea lucrărilor de corectare a torenților;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– monitorizarea în comun cu Unitatea Fitosanitară Timiș a organismelor de carantină ;

– activități comune cu Direcția Sanitar Veterinară Timiș pe linia prevenirii rabiei prin punerea de momeli vaccinale și monitorizarea populației de vulpi prin recoltarea unor exemplare și analiza acestora la laborator;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc la incendii pentru intervenția operativă în caz de nevoie;

– întreținerea liniilor izolatoare și înființarea de linii noi pentru prevenirea propagarii incendiilor în fondul forestier.

Pentru asigurarea eficienței și operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a achiziționat în anul 2017 materiale P.S.I. în valoare de 68626 lei și servicii P.S.I. în valoare de 3774 lei.

Direcția Silvică Timiș prin personalul silvic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru prevenirea, limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2017 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Apelor și Pădurilor, în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana

pe parcursul anului 2017, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informări, atenționări și avertizări meteorologice pentru imediată şi scurtă durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate în jud. Timiş, s-au realizat observațiile, măsurătorile, prelucrarea, codificarea și transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite şi transmise, conform instrucţiunilor în vigoare, mesajele de avertizare, agravare, ameliorare și meteor roșu privind apariţia și evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurată transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din jud. Timiş, a programului  de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteorologice deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

În cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea și intensitatea) și extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum și prognoze specializate de foarte scurtă durată pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologica de scurtă și medie durată s-a realizat zilnic și s-a actualizat parțial sau total de 2 ori /zi sau de câte ori a fost necesar.

Caracterizarea anului 2017, din punct de vedere meteorologic:

Sub aspect termic anul 2017 a fost un an mai cald față de mediile multianuale la toate stațiile din județul Timiș cu valori de 11,8-12,10C. Cu toate acestea anul 2017 a început cu luna ianuarie foarte rece, cu temperaturi medii foarte coborâte față de normele climatologice (-4.70C față de -0.30C la Timișoara sau -5.10C față de -0.70C la Sânnicolau Mare), temperaturi realizate pe fondul unor pătrunderi de mase de aer polare din nordul continentului.

Evoluția temperaturii medii la Timișoara

Restul lunilor anului, exceptand luna aprilie, au fost peste normele climatologice sub aspect termic. Cele mai ridicate temperaturi medii s-au înregistrat în luna august, când la Sânnicolau Mare media a fost de 24.60C.

Evoluția temperaturii medii la Sânnicolau Mare

Pluviometric, anul 2017 a fost unul secetos, s-a înregistrat chiar secetă excesivă în extremitatea vestică a județului. Au fost măsurați 514 mm față de un normal de 604 mm la Timișoara, 479 mm față de 605 mm la Banloc și doar 330 mm față de 520 mm la Sânnicolau Mare. Cele mai secetoase luni au fost cele de iarnă de la inceputul anului când, la Sânnicolau Mare au cazut 5.7 mm în ianuarie și 8.3 mm în februarie, iar la Banloc în ianuarie au fost înregistrați doar 7.4 mm față de un normal de 36 mm. Precipitațiile, deși slabe cantitativ, au fost mai ales sub forma de ninsoare.  Vara a fost una a extremelor, cu precipitații relative puține în iulie (19.4 mm la Timișoara și 15.4 mm la Banloc față de 67 mm) și mai abundente în iunie, când la Lugoj au căzut 122 mm față de un normal de 87 mm pe fondul unor manifestări ale convecției atmosferice.

Precipitațiile lunare în anul 2017 la Lugoj

Sfârșitul verii, a adus fenomene extreme atât în august cât mai ales în luna septembrie. S-au înregistrat vijelii la Banloc (un caz în august unul în septembrie), Lugoj (un caz în septembrie), Timișoara (două cazuri în septembrie). La stațiile meteorologice din județul Timiș grindină s-a semnalat în luna iunie cu un caz la Timișoara și două la Lugoj.

Fenomenul de ninsoare s-a semnalat în luna ianuarie și în luna decembrie grosimea medie fiind de 2 cm, iar numarul de zile cu strat de zapada ajungând la 11.

Anul 2017 a fost unul intens din punct de vedere meteorologic. Varietatea și severitatea fenomenelor meteorologice care s-au produs în decursul acestui an au determinat emiterea de către Serviciul Regional de Prognoza a Vremii, pentru județul Timiş, în perioada 01.01-31.12.2017 (specificarea “Atenționare” sau “Avertizare” si codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme):

 • 197 atenţionări cod galben nowcasting,
 • 34 avertizari cod portocaliu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase de scurtă durată, pentru jud. Timiș:

 • 47 informări meteorologice naţionale,
 • 27 atenţionări cod galben
 • 3 avertizări cod portocaliu
 • 1 avertizare cod roșu

Mesajele de atenționare și avertizare pentru fenomenele severe care urmau să afecteze zona de interes, au fost emise folosind praguri de risc standard, România respectând normele europene din acest domeniu și coduri de culoare definitorii pentru fiecare categorie de risc.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, ISU,  Administraţia Bazinală de Ape Banat și beneficiarii contractuali.

Am participat personal, când a fost posibil, sau prin delegat, la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prezentând de câte ori a fost cazul prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

 

Sucursala Regională C.F. Timişoara

în cursul anului 2017 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionala CF Timişoara, a Regulatorului Regional de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile intreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul Situaţiilor de Urgenţă.         

În vederea îmbunătăţirii activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite următoarele documente :
  • Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursalei Regionale de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara.
  • Temele privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență în anul 2017.
 • Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun.
 • Întocmire Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor.
 • Centralizarea și întocmirea formularului privind capabilitățile existente la nivelul sucursalei.
 • Inventarierea riscurilor naturale, tehnologice, biologice şi întocmirea hărţilor la nivelul regulatoarelor respectiv a sucursalei.
 • Studierea, conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute.
 • Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire, alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Inventarierea, actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă.
 • Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante), expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun.
 • Participarea la convocările de pregătire ale S.U.„BANAT” al judeţului Timiş.

În anul 2017 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat, pentru situaţii de urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

 • Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „Noțiuni și măsuri de intervenție în cazul cutremurelor de pământ”.
 • Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic.
 • Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat.
 • Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numiţi prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată.
 • Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionala de C.F.Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005.
 • Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situație de urgență, în anul 2017 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare după cum urmează:

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de Linii s-a desfăşurat în decursul anului 2017 în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă  precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

Din totalul de 3069,700 km lungime linie desfăşurată existentă la 31.12.2017 pe raza Sucursalei Regională de CF Timişoara, defalcarea pe judeţe este următoarea:

– jud.TIMIŞ – un total de 1056,580 km lungime linie din care 320,142  km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea SR de CF Timişoara în acest judeţ 736,438 km;

În afara lucrărilor de  întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de reparaţie a infrastructurii feroviare şi anume:

 1. Lucrări de ciuruire mecanizată cu maşini grele de cale în linie curentă şi pe zona aparatelor de cale pe zonele:

– jud. TIMIŞ: Linia 100 Recaș-Remetea Mare km 557+700-559+680= 1,920 km, linia 218 între Orţişoara-Vinga km 28+700-30+050 = 1,350 km un total de 3,270 km;                                                                                                                                                                                                                           

 1. Reparaţia liniilor curente şi a liniilor din staţii:
 2. a) Reparaţia trecerilor la nivel:

În cursul anului 2017 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– jud. TIMIŞ: Linia 100 în staţiile Lugoj-Jabăr km 517+896 și pe linia 123 între Lugoj-Buziaș km 83+993.

 1. b) În vederea consolidării liniilor curente, au fost înlocuite traversele de lemn și beton necorespunzătoare, astfel:

 – jud. TIMIŞ: pe raza Secției L3 Timișoara-Remetea Mare-Timișoara-Orțișoara și Timișoara-Stamora un număr de 1319 buc traverse lemn normale noi și 427  buc. Traverse beton SB;

 1. Lucrări de reparaţii a capetelor de staţii:

Jud.TIMIŞ:

pe linia 100 în staţia Timişoara Nord s-a înlocuit TDJ 40/42 cu aparat de cale nou și s-a înlocuit romb semibretea 88-92/104 nou de acelaşi tip, în stația Lugoj s-au înlocuit S 28 și 30 cu aparate de cale noi pe traverse de beton din stocurile existente ale secţiei L2 Lugoj,

– reparaţia capetelor de staţie pe linia 100 în staţiile Timișoara Nord, Timișoara Est, în toate stațiile de pe liniile  Timișoara-Stamora, linia 218 Timișoara –Vinga s-au înlocuit traversele speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale un număr de 1893 buc. ( 238 mc).

 1. Lucrări de curăţire a albiilor la podurile și podețele de cale ferată (în activitatea de întreținere cu personal propriu și terți):

jud.TIMIŞ: pe linia 216 Holdea-Lugoj, 217 între Timişoara Est-Zăbrani, 218 Timişoara-Orţişoara, 129 Voiteni-Stamora M, 123 Buziaş-Lugoj, 124 Timişoara-Voiteni.

 1. Lucrări de defrişare, pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere, după cum urmează:

 

Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care  s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate rapoarte de remediere în termenul stabilit.      

Activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activitații de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara S.A.

şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Activitatea de apărare împotriva incendiilor se desfăşoară pe aeroport respectând prevederile Legii nr. 307/12.07.2006 modificată și completată de Legea nr.33/17.03.2016, iar activitatea de protecţia civilă conform prevederilor Legii nr. 481/08.11.2004 modificată şi completată de Legea nr. 212/24.05.2006, H.G. nr.537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de p.s.i. , O.M.A.I. 163/08.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , O.M.A.I. 712/2005 modificat prin O.M.A.I. 786/2005 privind procesul de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România ( A.A.C.R. ) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015, PIAC – AD – PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 03 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

Obiectivele S.N. „ A.I.T. – T.V. ” – S.A. din Planul de Intervenţie au fost pentru creşterea capacităţii operaţionale a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă ca serviciu privat pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte servicii operaţionale cu responsabilităţi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, dotarea acestora pe baza criteriilor minime de performanţă şi stabilirea măsurilor specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată

prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc , materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie , metodele de intervenţie şi prim ajutor.

Astfel, Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii

judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara ,  Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT – AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

De asemenea au fost întocmite următoarele planuri:

– Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;

– Planul de evacuare;

– Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi / sau alunecări de teren;

– Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

– Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;

– Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

– Fişa obiectivului Aeroport Internaţional Timişoara Traian Vuia ;

– Fişa Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – Compartiment P.S.I. şi P.C.;

– Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă ( p.c. + p.s.i. ) care se desfăşoară pe aeroport;

– Dispoziţia de constituire a Compartimentului P.S.I. şi P.C. actualizată vizând restrângerea activității prin scăderea categoriei de protecție a aeroportului la 7 ICAO;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. şi P.C. .

Totodată au fost întocmite şi înaintate la M.T. – Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situațiilor de urgență și Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Gradul de îndeplinire a planului de pregătire pe anul 2017 s-a concretizat prin respectarea activităţilor regăsite în Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în Tematica de pregătire prin convocări, instructaje şi şedinţe de pregătire.

Nivelul ridicat al capacităţii operative în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) s-a realizat prin:

 1. a) Întocmirea, actualizarea documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă:

– Planul de intervenţie al Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă;

– Planul de intervenţie al  Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia;

– Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;

– Planul de protecţie civilă;

– Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;

– Planul de evacuare;

– Planul anual de buget, venituri şi cheltuieli/Plan de achiziții;

– Planul anual pentru asigurarea cu resurse financiare , materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

– Planul de înştiinţare şi aducere a personalului la alarmă;

– Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Regulamentul intern al Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Registrul riscurilor Compartimentului P.S.I. – P.C.;

– Registrul Capabilităților al  Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;

– Graficele de exerciții și instruiri ale Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă.

 1. b) Calitatea și aplicabilitatea Planului de înștiințare și aducere a personalului la sediu este realizată prin actualizarea Schemei de înștiințare / notificare / alarmare în cazul situațiilor de urgență declanșate pe A.I.T. T.V. în urma producerii unui accident aviatic în perimetrul sau în zona de servituți aeronautice ( pe o rază de 1 km ) a aeroportului, precum și în cazul amenințării cu bomba a unei aeronave aflate în zbor.
 2. c) Amenajarea, dotarea şi gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea punctului mobil de comandă cu: mijloace de comunicaţii, hărţi, planuri de conducere a activităţilor la producerea de situaţii de urgenţă.
 3. d) Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, actualizarea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului .
 4. e) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgență s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă, recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă.

De asemenea săptămânal s-au efectuat probe şi controale  privind starea tehnică , de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a Aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

 1. f) În conformitate cu Planul de pregătire profesională pe anul 2017 cu nr.372/11.01.2017, un număr de 16 angajați ai Compartimetului P.S.I. – P.C. și 3 angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș, au efectuat cursul ARRF-TS, iar 10 angajați ai Compartimetului P.S.I. – P.C. au efectuat cursul de operator radiotelefonist sol-aer.

În conformitate cu prevederile Art. 19  litera ,, i ”  din Legea nr. 307 / 12.07.2006, a fost constituit şi organizat Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă din cadrul S.N. ”A.I.T. – Tr.V. ” – S.A. ca serviciu privat pentru situaţii de urgenţă de categoria a II – a (C2) având în componență un număr de 23 oameni personal angajat şi 59 personal voluntar (total: 82 persoane).

Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă  a obţinut Avizul privind sectorul de competenţă cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008, Avizul pentru extinderea activității serviciului privat pentru situaţii de urgenţă cu nr. 4.506.016 din 29.10.2014 și Avizul privind restrângerea activității serviciului propriu pentru situații de urgență cu nr. 3.805.405 din 30.05.2016, din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al județului Timiş.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţie civilă a Aeroportului prin dotare şi încadrare asigură de asemenea categoria 7 a Aeroportului din punct de vederea al asigurării

intervenţiei la producerea de incidente / accidente aviatice conform reglementărilor Autorităţii Aeronautice Civile din România ( A.A.C.R. ) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 , PIAC – AD – PSU ed. 01 – 2012 , PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 şi partea 7.

Capacitatea operativă de răspuns a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă la

producerea de situaţii de urgenţă pe aeroport a fost stabilită ca una corespunzătoare categoriei 7 de protecție a aeroportului, în urma controalelor efectuate de I.S.U.B. „Banat” al județului Timiş, A.A.C.R. toate concretizate prin rapoartele de audit și în urma auditului intern efectuat de Audit Intern și Direcția Siguranță și Securitate Aeroportuară.

Celula de Urgenţă a Aeroportului apreciază ca foarte bună capacitatea operativă de răspuns a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă ale municipiului Timişoara: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Serviciul de Ambulanţă al judeţului Timiş, Inspectoratul Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciul de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara , Poliţia T.A., Dispozitivul AT – AD Aeroport, Poliţia de Frontieră Aeroport etc. care împreună cu serviciile aeroportului cu atribuţii la rezolvarea situaţiilor de urgenţă produse pe aeroport au asigurat intervenţiile  sub directa coordonare a Directorului General al Aeroportului Traian Vuia Timişoara şi a  Directorului Operaţional – Şef al Celulei de Urgenţă.

Această apreciere a capacităţii operative de răspuns a tuturor forţelor de intervenţie menţionate mai sus a fost luată în urma desfăşurării aplicaţiilor de intervenţie la producerea unei situaţii de urgenţă – accident aviatic pe aeroport din datele de 29.05.2011, 13.07.2014 şi 29.09.2015 urmând a fi reconfirmată şi în urma aplicaţiei care se va desfășura în anul 2018 pentru testarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Timiş.

Situaţii de urgenţă nu s-au produs pe aeroport datorită activităţii de prevenire şi a activităţii de control desfăşurate de Coordonatorul Compartimentului P.S.I. – P.C. şi de Cadru Tehnic P.S.I. prin activităţile de instruire a personalului în baza procedurilor aeroportuare, a planurilor de intervenţie şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează normele de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe un aeroport şi prin activităţile din Graficul de control şi Serviciul de Rond desfăşurate zilnic de angajaţii Compartimentului P.S.I. – P.C..

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă  este unul ridicat corespunzător unui serviciu de categoria a 7 –a în conformitate cu CE 139/2014 și reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) regăsite în RACR –AD –PETA ed. 02–2015 şi PIAC–AD–SSI ed. 02–2016.

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este în acord cu prevederile Planului de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență cu nr. 4302011/30.01.2017 al ISU Timiș și a Deciziei Directorului General al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia cu nr. 66/24.02.2017.

În acest sens consemnăm participarea Conducerii S.N. A.I.T. T.V. S.A. la convocările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş de la Prefectura judeţului Timiş şi participarea Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. şi a Cadrului Tehnic P.S.I. la instructajele de pregătire de protecţie civilă şi p.s.i. organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş.

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) a personalului Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă este consemnată în dosarul de pregătire şi realizată conform tematicii de specialitate prevăzută în Reg. CE 139/2014 și reglementările A.C.C.R. regăsite în RACR-AD-PETA ed. 02-2015, a Programului de pregătire profesională în domeniul siguranţei aeronautice a personalului implicat în activităţi în zona de operațiuni aeriene cu nr. 20005/09.01.2017.

Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2017, avându-se în vedere totodată pentru anul 2018 continuarea achizițiilor în conformitate cu Bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă , fapt care duce la  creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C. , ca serviciu pentru situaţii de urgenţă constituit conform Criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – O.M.A.I. nr. 96/17.03.2016 și a Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR–AD–PETA ed. 02–2015  PIAC–AD–PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01–2012, PIAC–AD–SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02–2016 și a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

 

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

 La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în anul 2017, 5  exerciţii de cooperare pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă, după cum urmează:

– În data de 28.02.2017, s-a desfăşurat un exerciţiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren generat de producerea de inundații, pe cursul râului Bega;

– Exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren ROMODEX din perioada 09-12.03.2017, județul Timiș, la care au participat și modulele de protecție civilă din Franța Germania și Austria.

– Aplicație supraveghere zonă de risc, în orașul Jimbolia, str. Chimiștilor, în data de 31.07.2017;

– Testarea Planului de Urgenţă Externă – Limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. DALLI Producțion S.R.L. – Secția de producție, în data de 10.10.2017;

– Exercițiu de cooperare cu forte și mijloace în teren pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendiu la S.C. REDOXIM S.R.L., în data de 18.10.2017.

 CONCLUZII FINALE

În anul 2017, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 557/2016.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2017, a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2018 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

Propuneri de măsuri:

 • Încheierea unui protocol cu firme specializate care dispun de utilaje grele (automacarale, buldozere, excavatoare, trailere etc.) pentru punerea la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş, la momentul producerii unor situaţii de urgenţă în judeţul Timiş;
 • Identificarea de resurse financiare aflate la dispoziția Comitetului Județean care să fie folosită pentru acțiuni imediate (asigurarea hranei și apei pentru persoanele afectate de dezastru în primele 72 ore);
 • Cooperarea regională, acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăţită care include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi inundaţiile transfrontaliere;
 • Analiza în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a alocărilor de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a fondurilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
 • Cooptarea de experți în comisiile de evaluare a pagubelor ca urmare a dezastrelor (aceștia prestează activități doar contra cost).