Programe

Planuri elaborate de către coordonatorii grupurilor  de suport tehnic din cadrul C.J.S.U.

Plan operational judetean de interventie in caz de accident de aviatie civila

Plan judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă Timiș

Plan de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.

Planul roşu de intervenţie al judeţului Timiş.

Ordin pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.

Procedura grupului de suport tehnic pentru avarii grave la sisteme de telecomunicaţii şi informatică.

Planul judeţean privind managementul situaţiilor de urgenţă generate de producerea accidentelor majore pe căile de transport cu sau fără substanţe periculoase.

Planului grupului de suport tehnic pentru epizootii şi supravegherea contaminării radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale.

Planul de asigurare a primirii, depozitării şi distribuirii materialelor necesare intervenţiei în vederea înlăturării urmărilor dezastrelor şi ajutorării sinistraţilor

Plan privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendiile de pădure.

Plan de apărare împotriva incendiilor în masă.

Planul privind evaluarea consecinţelor dezastrelor.

Planul judeţean de asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii – strategia de intervenţie sanitară.

Plan de apărare împotriva efectelor dezastrelor produse de seism şi/sau alunecări de teren.