PROCEDURĂ PENTRU PREVENIREA DECESELOR PRIN HIPOTERMIE A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST ȘI A CELOR DIN SPAȚII NEÎNCĂLZITE LA NIVELUL JUDEȚULUI TIMIȘ

 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE:

 

Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Aprobat Mircea BĂCALĂ Prefect al judeţului Timiș / Preşedinte al C.J.S.U Timiș  
Avizat Lt.col.ing. Lucian Vasile MIHOC Inspector Şef I.S.U. Timiș  
Avizat Dr. Mihai Bujor GRECU Medic şef UPU SMURD  
Avizat Ec. Cornelia CISMAȘ MALAC Director Executiv Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş  
Avizat Dr. Viorica DUMITRU Director Executiv Adjunct Direcţia de Sănătate Publică a Judeşului Timiş  
Avizat Dr. Iancu LEONIDA Manager general S.A.J. Timiș  
Avizat Dr. Carmen DEHELEAN Director medical S.A.J. Timiș  
Avizat Cms.șef. Ion MIRESCU Inspector Şef I.P.J. Timiș  
Avizat Cms.șef. Iliuță CUMPĂNAȘU Inspector Şef I.T.P.F. Timișoara  
Avizat Col. Nicolae SLEV Inspector Şef I.J.J. Timiș  
Avizat Col. Alexandru SÎRCA Comandantul G.J.M. Timișoara  
Elaborat Col.Gheorghe CÎMPEANU Şef COJ  
Cpt. Adelin Cătălin PĂCALĂ Ofiţer specialist COJ  

  

 1. SCOP

Prezenta procedura de lucru are ca scop:

 • stabilirea unui set unitar de activităţi şi acţiuni ce se desfăşoară în scopul prevenirii deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite;
 • stabilirea modalităţilor concrete de asigurare a identificării, transportul și cazarea persoanelor fără adăpost.
 1. DOMENIUL

Procedura se va aplica de către personalul din cadrul:

 • Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
 • Serviciului de Ambulanță al Județului Timiș;
 • P.U./C.P.U.-urilor din cadrul spitalelor de pe raza județului Timiș;
 • Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș;
 • Inspectoratului de Poliție Județean Timiș;
 • Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara;
 • Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş;
 • Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara;
 • Polițiilor Locale de pe raza județului Timiș.
 1. REFERINŢE NORMATIVE
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
 • Hotărârea 1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.
 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ:

    5.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională de lucru Prezentarea formalizată, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

   

   5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. M.A.I Ministerul Afacerilor Interne
2. M.S. Ministerul Sănătății
3. S.A.J. Serviciului de Ambulanță al Județului
4. I.S.U. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
5. D.S.P. Direcţia de Sănătate Publică
6. I.P.J. Inspectoratul de Poliție Județean
7. I.T.P.F Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră
8. I.J.J. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
9. G.J.M. Gruparea de Jandarmi Mobilă
10. U.P.U. Unitate primiri urgențe
11. C.P.U. Compartiment primiri urgențe
 1. DESCRIEREA PROCEDURII

I. În cazul în care la Unitățile de Primiri Urgențe sau Compartimentele de Primiri Urgențe ale unităților sanitare cu paturi de pe raza județului Timiș, se prezintă persoane fără adăpost (cazuri sociale), dar care nu au nevoie de asistență medicală de urgență, personalul medical este obligat ca în cel mai scurt timp să anunțe Serviciul de Ambulanță al Județului Timiș care va prelua și transporta aceste persoane la adăposturile special amenajate de către autoritățile administrației publice locale.

 II. În situația în care, pe timpul executării misiunilor, personalul Minsiterului Afacerilor Interne sau al Ministerului Sănătății observă persoane fără adăpost, se va apela la numărul unic de urgență 112. După apel, personalul care a inițiat apelul va rămâne în zona respectivă până la preluarea persoanelor fără adăpost de către Serviciul de Ambulanță al Județului Timiș sau S.M.U.R.D., iar dacă se află în misiune de urgenţă continuă deplasarea spre caz cu informarea dispeceratului comun I.S.U.-S.A.J..

III. Pentru sezonul de iarnă, în cazul temperaturilor scăzute, structurile de la nivelul județului Timiș ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății precum şi celelalte instituţii reprezentate în Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, vor adopta următoarelor măsuri în funcție de competențele fiecărei instituții:

III.1. Patrularea, identificarea, preluarea și transportul persoanelor fără adăpost în spațiile special amenajate de autoritățile publice locale;

III.2. Implicarea în activitățile de preluare și transport persoane fără adăpost a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției populației (servicii de ambulanţă, jandarmerie, poliţie, poliţii locale de pe raza județului Timiș și I.S.U. Timiș);

 III.3. Efectuarea acțiunilor de patrulare în zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fără adăpost și notificarea celorlalte instituții în vederea disponibilizării celei mai apropiate resurse cu capacitate de preluare și transport.

Echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş și ale Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara, în colaborare cu Poliția Locală vor intensifica controale în zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fără adăpost, iar în cazul identificării acestora vor solicita sprijinul Serviciului de Ambulanță al Județului Timiș prin apelul 112, pentru transportul acestora la adăposturile amenajate. Echipajele vor rămâne în zona respectivă până la preluarea persoanelor fără adăpost de către ambulanță, iar dacă se află în misiune de urgenţă continuă deplasarea spre caz cu informarea dispeceratului comun I.S.U.-S.A.J..

 III.4. Identificarea persoanelor care locuiesc în spații fără încălzire și relocarea acestora în perioadele cu temperaturi extreme prin acţiunile Comitetelor Locale precum şi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

 III.5. Transmiterea în timp real a datelor privind misiunile executate pentru preluarea și transportul persoanelor fără adăpost, de către toate instituțiile implicate, la dispeceratul comun I.S.U. – S.A.J. Timiș.

IV.1. Echipajele medicale de urgență și prim ajutor calificat sunt obligate ca după finalizarea misiunilor de intervenție, să verifice pe timpul deplasării spre unitățile de reședință și să anunțe la dispeceratul comun I.S.U.-S.A.J. prezența persoanelor fără adăpost în vederea alocării echipajelor de transport pentru preluarea acestora.

IV.2. La ordinul inspectorului șef al I.S.U. Timiș, în baza analizei cu medicul şef UPU-SMURD, în funcție de evoluția situației operative și fără afectarea capacității de răspuns în domeniul asistenței medicale de urgență, I.S.U. Timiș va implica în activitățile de patrulare și transport, autospecialele de transport personal și victime multiple (ATPVM).

IV.3 În funcție de evoluția situației operative, temperaturi minime scăzute şi/sau asociate cu intensificări ale vântului, viscol sau alte intemperii, inspectorul șef al I.S.U. Timiș în baza analizei cu medicul şef UPU-SMURD poate solicita conducerii S.A.J. Timiş executarea activităților de patrulare și transport în vederea identificării persoanelor fără adăpost sau din spaţii neîncălzite.

V.Situația privind cazurile de hipotermie și misiunile de patrulare și transport persoane fără adăpost se raportează centralizat pentru ultimele 24 ore, până la ora 05:00, a zilei următoare, la Dispeceratul ISU Timiș, conform tabelului următor:

 

Județul Timiș

Instituția care a executat misiunea Misiuni de patrulare și transport Persoane transportate Unde au fost

transportați

Decese din cauza hipotermiei
Patrulare Transport Femei Bărbați UPU/ CPU Spații de cazare

  

 1. RESPONSABILITĂŢI

            Persoanele care utilizează procedura:

 • aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor specifice, conform procedurii;
 • propun, ori de câte ori este nevoie, actualizarea procedurii, în funcţie de modificările reglementărilor în domeniu
 • aplică prevederile actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate;
 • colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea structurilor participante, în vederea organizării intervenţiei;
 • respectă termenele de desfăşurare a activităţilor specifice.
 1. DISPOZIŢII FINALE
 • prezenta procedura va fi difuzată personalului cu atribuții, în acest sens D.S.P. Timiș va trasmite prezenta procedură U.P.U./C.P.U.-urilor din cadrul spitalelor de pe raza județului Timiș, I.P.J. Timiș va informa Polițiile Locale de pe raza județului Timiș, iar I.S.U. Timiș va înainta procedura pentru punerea în aplicare membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență precum va dispune postarea ei pe cjsutm.ro;
 • actuala procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări legale cu caracter general şi intern;
 • anexele la prezenta procedură fac parte integrantă din procedură;
 • prezenta procedură se aplică începând cu data de 01.2016.
 1. ANEXE
Anexa 1 Lista de difuzare a procedurii
Anexa 2 Lista revizuirilor
Anexa 3 Lista adăposturilor special amenajate de pe raza județului Timiș
Anexa 4 Planul de măsuri pentru prevenire și intervenție instituite de Direcția de Sănătate  Publică  Timiș  în perioade cu temperaturi extrem de scăzute, înzăpeziri
Anexa 5 Dispoziția Secretarului de Stat dr. Raed ARAFAT nr. 62.792/30.12.2014

 

 

ANEXA 3

Situaţia adăposturilor care vor funcţiona pe perioada sezonului rece în judeţul Timiş

Nr.

crt.

Instituţia/ organizaţia în subordinea căreia funcţionează adăpostul Denumirea adăpostului Adresa adăpostului Capacitate Persoană de contact

Nr. telefon

1.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș Adăpostul  de Zi și Noapte pentru Copiii Străzii Timișoara Timișoara, str. Ioan Slavici, nr.48 8 Adela Vlad

Șef Centru

0256-270.212

0752-848.083

2.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială

și

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Adăpostul  de urgență Timișoara, str. Învățătorului, nr.8 35 Șef Serviciu:

Murariu Marius

0724-144.765

0356-416.049

0256-220.583

3.

Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost cu Cantină Socială Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara Timișoara, str. Telegrafului, nr.8 50 Șef Serviciu:

Murariu Marius

0724-144.765

0356-416.049

0256-220.583

4. Fundația Caritas a Diecezei Române Adăpostul de Noapte Timișoara Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr.50 70 Asistență Sociali:

Petre Brânză

0256-456.506

5.

Fundația Timișoara”89

Centrul de Găzduire Temporară a Persoanelor Adulte fără Adăpost Timișoara Timișoara, str. Martir Gogu Opre, nr.24 35 Asistență Sociali:

Paloma Catina

0256-493.409
6. Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj/ Spitalul Municipal “Teodor Andrei” Lugoj Adăpostul de urgență pentru persoane fără adăpost din cadrul Spitalului Municipal “Teodor Andrei” Lugoj Lugoj, str. Gheorghe Doja, nr.36 20 Botoș Ionel Grigore

Director exec.

Uscat Angelica

0724-814.042

0732-716.537

 ANEXA 4

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE INSTITUITE DE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ  TIMIȘ ÎN PERIOADE CU TEMPERATURI EXTREM DE SCĂZUTE, ÎNZĂPEZIRI

 

Acțiunile Direcției de Sănătate Publică Timiș implicate în gestionarea situației generate de temperaturi extrem de scăzute sunt:

 • Măsuri preventive;
 • Măsurile operative în momentul perioadei critice.

 

 1. Preluarea zilnică a informărilor de la M.S., spitale, S.A.J. Timiș
 2. Raportarea zilnică către M.S. a indicatorilor specifici situaților de urgență determinate de efectele negative ale temperaturilor scăzute și a fișei de semnalare a cazurilor de deces (după caz) din județul Timiș.
 3. Sincronizarea cu instituțiile complementare din județ în funcție de competențe, în vederea reducerii impactului efectelor negative ale temperaturilor extrem de scăzute, a riscului asupra comunității (ISU, DSVSA, IPJ, CJPC).
 4. Monitorizarea spațiilor pentru cazare temporară, modul de asigurare al hranei pentru persoanele fără adăpost, în colaborare cu autoritățile locale.
 5. Recomandări pentru medicii de familie în ceea ce privește atribuțiile pe care le au în aceste perioade cu temperaturi extrem de scăzute:

– suplimentarea stocului de medicamente și materiale sanitare necesare în situațiile de urgență generate de temperaturi extrem de scăzute;

– intensificarea colaborării cu autoritatea locală din orașul/comuna respectivă;

– organizarea activității cabinetului în conformitate cu situațiile specifice;

– actualizarea listei persoanelor expuse la risc de agravare a stării de sănătate datorită inflenței temperaturilor extreme: bolnavi cronici, gravide, copii cu afecțiuni ce necesită monitorizare permanentă, vârsnici cu nevoi speciale, persoane cu dizabilități, cazuri sociale, pacienți dializați;

– informarea și educația pentru sănătate a populației despre efectele temperaturilor extrem de scăzute și modalități de protejare.

 1. Recomandări pentru spitale în ceea ce privește atribuțiile pe care le au în perioade cu temperaturi extrem de scăzute:

– funcționarea conform Planului propriu de intervenție în perioada cu temperaturi extrem de scăzute;

– acordarea serviciilor medicale de urgență corespunzatoare prin structurile de primiri-urgențe;

– completarea stocurilor de medicamente din aparatele de urgență, inclusiv cu medicamente specific afecțiunilor cronice;

– suplimentarea turelor cu personal medical în caz de necesitate;

– transmiterea fișei de raportare a indicatorilor specifici situațiilor de urgență determinate de efectele negative ale temperaturilor scăzute și fișei de semnalare a cazurilor de deces, conform recomandărilor MS-DSP.

 1. Recomandări pentru Serviciul Judetean de Ambulanță în ceea ce privește atribuțiile pe care le au în perioade cu temperaturi extrem de scăzute:

– funcționarea conform Planului propriu de intervenție în perioada cu temperaturi extrem de scăzute;

– suplimentarea cu personal medical și ambulanțe în caz de necesitate;

– completarea stocurilor de medicamente din aparatele de urgență;

– cresterea nivelului de operabilitate în rezolvarea solicitărilor;

– transmiterea fișei de raportare a indicatorilor specifici situațiilor de urgență determinate de efectele negative ale temperaturilor scăzute și fișei de semnalare a cazurilor de deces datorat frigului, conform recomandărilor MS-DSP.

 1. Serviciul de control în sănătate publică are urmatoarele atribuții în  perioade cu temperaturi extrem de scăzute:

– supravegherea cu prioritate a calității apei potabile din unitățile medicale, de învățământ, medico-sociale;

– controlul condițiilor de depozitare și de servire a alimentelor;

– controlul respectării condițiilor de microclimat în spațiile de cazare colective și de lucru (internate, cămine,  șantiere, alte locuri de muncă);

– intensificarea acțiunilor de verificare a condițiilor igienico-sanitare din unitățile de alimentație publică și colectivă, unități de cazare;

– intensificarea verificării modului de depozitare a deșeurilor de toate categoriile;

– recomandarea modificării sau intreruperii programului de lucru pentru angajatori.

 

ANEXA 5

 

ANEXA 5.1

ANEXA 5.2