Poluări accidentale

Pe teritoriul județului Timiș există următoarele riscuri Industrial- tehnologice:  13 operatori economici din judeţ care intră sub incidenţa care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Transport şi depozitare produse periculoase:

 • 7 magistrale de transport gaze naturale de înaltă presiune;
 • Linii electrice aeriene 220kV(LEA 220kV): Timişoara–Arad, Timişoara–Reşiţa, Timişoara–Mintia , Săcălaz-Arad, Săcălaz –Timişoara;
 • Linii electrice aeriene 110kV(LEA 110kV): Jimbolia-Kikinda;
 • 22 de operatori economici care deţin deşeuri şi substanţe chimice;
 • pe timpul transportului substanţelor periculoase, in special pe magistralele feroviare TIMIŞOARA-STAMORA MORAVIŢA şi TIMIŞOARA-JIMBOLIA pe căile rutiere naţionale şi judeţene

Incendii de masă şi explozii

 • în zonele de deal împădurite ale judeţului;
 • în zonele cultivate cu păioase pe timpul de existenţă al culturilor respective din Câmpia de Vest; “Cooperare între serviciile publice din zona transfrontalieră româno – sârbă pentru stabilirea cadrului transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de inundaţii”
 • în zonele de extracţie, îmbarcare şi prelucrare a produselor petroliere delimitate de localităţile Biled, Sat Chinez, Calacea;
 • depozite şi staţii de alimentare cu combustibili de pe teritoriul judeţului

Poluări accidentale  se pot produce la apele de suprafaţă şi ale solului urmare a coroziunii conductelor de ţiţei şi apă de zăcământ sau a deversărilor de deşeuri chimice periculoase, pesticide, nămol de epurare, şlam petrolier sau alte tipuri de deşeuri periculoase

Cauza fenomenului: deversarea de substanţe poluante în mediul; creşterea globală a temperaturii; distrugerea stratului de ozon.

Predictibilitate: poluarea este considerată raportată la consumul pe cap de locuitor, astfel că în ţările în curs de dezvoltare ea este în creştere.

Factori de vulnerabilitate: industrializarea şi creşterea consumului pe cap de locuitor; lipsa legilor în domeniu; lipsa resurselor pentru contracarare.

Efecte: distrugerea recoltelor agricole, pădurilor şi sistemului acvifer; distrugeri materiale şi înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei; răspândirea de germeni patogeni; ridicarea nivelului mărilor; schimbări climatice bruşte; creşterea temperaturii; reducerea imunităţii organismelor.

Măsuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului; promovarea de politici pentru protecţia surselor de apa; reducerea folosirii pesticidelor; plantarea de arbori şi reducerea ratei defrişărilor; controlul producerii de aerosoli şi produselor cu freon.

Măsuri de pregătire specifice: elaborarea unui plan de protecţie şi siguranţă a mediului la nivel naţional; cererea de programe pentru protecţia mediului; includerea problemelor de mediu în programele guvernamentale de dezvoltare.

Măsuri post-dezastru: instrumente de evaluare a impactului-  sisteme de supraveghere terestre şi aeriene; teste de calitate a aerului, solului şi apei; analiza evoluţiei climei; supravegherea dezvoltării socio-economice;

Poluările accidentale sunt accidente majore de mediu care se produc in toate structurile acestuia si din motive foarte complexe. Analiza acestora presupune o clasificare a lor in funcţie de mediul poluat(aer, apă, sol), produsul poluant si cauzele producerii fenomenului. In toate cazurile urmările acestor accidente de mediu sunt importante sub aspect social, ecologic si economic. La fel de importante sunt preocupările omului, ale societăţii, si mai ales ale specialistilor din domeniu, pentru prevenirea lor si pentru intervenţiile imediate in vederea reducerii si eliminării pagubelor produse.

Poluările accidentale pot fi:

 • poluări accidentale produse din cauze tehnologice si neglijente umane;
 • poluări accidentale ale localităţilor si terenurilor, cu produse petroliere, prin spargerea conductelor de transport a acestor produse;
 • poluări accidentale datorate accidentelor de circulaţie;
 • poluări accidentale cauzate de factori naturali;
 • poluări accidentale ale cursurilor de ape.

În toate situaţiile de poluări accidentale, populaţia din zonele afectate va acţiona pentru anunţarea de urgenţă a autorităţilor locale, autorităţii teritoriale de mediu si autorităţii teritoriale de protecţie civilă!