Despre Proiect

TITLUL PROIECTULUI „Cresterea capacitatii de management printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta” AXA PRIORITARĂ 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3 –  Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Scopul proiectului: „Cresterea capacitatii de management printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta”

Obiectivele proiectului:

  • Optimizarea procedurilor de comunicare interinstitutionala la nivelul institutiilor cu reprezentare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta;
  • Implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetatenii de pe raza judetului in situatii de urgenta;
  • Instruirea a 50 de functionari cu rol de decizie, precum si membri ai grupurilor de suport si ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Judetean pentru situatii de urgenta privind managementul riscurilor si al comuncarii eficiente in situatii de urgenta;

Grup țintă

  • 50 de functionari reprezentanti in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta beneficiari ai sesiunilor de training din cadrul proiectului;
  • 30 de autoritati ale administratiei publice locale si institutii publice reprezentate in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta beneficiare ale studiilor, analizelor si ale ghidului metodologic;
  • 512 de locuitori ai judetului destinatari ai campaniei de promovare a unui comportament pro-activ si participativ in situatii de urgenta in randul populatiei si ai produselor de comunicare ale proiectului (bannere, pliante, brosuri, spot radio, articole in presa);
  • 30 de reprezentanti ai mass-media participanti la cele 2 evenimente de promovare a proiectului;

Factorii interesati de proiect – Autoritatea de Management al Programului, mass-media locala si nationala, furnizori de servicii si produse, contractori, alte persoane interesate de succesul