Calendar

Date/Time Event
19/03/2016 - 20/03/2016
3:00 am - 8:00 am
INFORMARE METEOROLOGICĂ
19/03/2016 - 20/03/2016
3:00 am - 8:00 am
INFORMARE METEO
15/03/2016 - 18/03/2016
6:00 am
INFORMARE METEOROLOGICĂ
13/03/2016
5:00 am - 9:00 am
ATENȚIONARE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE IMEDIATE COD GALBEN
10/03/2016 - 11/03/2016
2:00 am - 12:00 pm
ATENTIONARE HIDROLOGICĂ
09/03/2016 - 11/03/2016
3:00 pm - 7:00 am
INFORMARE METEOROLOGICĂ
07/03/2016 - 08/03/2016
2:00 pm - 4:00 pm
ATENTIONARE HIDROLOGICĂ NR. 12
07/03/2016 - 08/03/2016
12:00 am - 4:00 pm
ATENTIONARE HIDROLOGICĂ NR. 11 DIN 06.03.2016
06/03/2016 - 08/03/2016
10:00 pm - 8:00 am
INFORMARE METEOROLOGICĂ
06/03/2016 - 08/03/2016
10:00 pm - 8:00 am
INFORMARE METEOROLOGICĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10