Autoritati

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (C.J.S.U.) se constituie si functioneaza, potrivit legii, sub conducerea nemijlocita a prefectului, ca organism interinstitutional de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.

Aici  LISTA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE CARE SE ÎNDEPLINESC ÎN CADRUL FUNCŢIILOR DE SPRIJIN

În componența Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență intră: servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunala, instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă: