Toate articolele scrise de CJSUTM Timisoara

Măsuri de prevenire pentru perioada caniculară

I. Prevenirea incendiilor

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive

Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

 

II. Perioada caniculară poate fi însoţită de o creştere a numărului incendiilor de vegetaţie şi în special a celor de mirişti.

          În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

 Pompieri

III. Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

– Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

– Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.Masuri

Protejați Pădurile – măsuri de protecție antiincendiu

Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurător, tot ce lezează pădurea, lezează mediul, deci – viaţa umană ! Pentru supravieţuirea ei, întreaga populaţie trebuie să ocrotească pădurea.

Din nefericire, anual în România se pierd circa 350 ha de pădure din cauza incendiilor, pagubele fiind cu atât mai mari dacă ţinem seama de consecinţele pe  care  acestea  le  presupun  pe  termen  scurt  (modificarea  peisajului,  dispariţia faunei  sau  florei,  uneori  aparţinând  speciilor  rare) sau  pe  termen  lung (reconstituirea  biotopului). Cicatrizarea  rănilor  pădurilor se face prin  reîmpădurire, dar ambianţa originală a pădurii este foarte dificil de restaurat şi durează ani.

deer-wildfireIncendiul în pădure poate fi provocat accidental prin descărcări electrice atmosferice, dar de cele mai multe ori de acţiuni neglijente ale omului.

Sursele care pot provoca incendii sunt: flăcarile deschise, focurile de tabără, focurile utilizate pentru prepararea mâncării, jarul sau scânteile, efectul termic (căldura sau radiaţia solară), autoaprinderea datorată unor temperaturi excesive.

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu precum:

 • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în zonele împădurite privind respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
 • planificarea, organizarea şi efectuarea (de către silvicultori) de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă/caniculă şi zilele nelucratoare, pe traseele turistice intens frecventate; înfiinţarea unor puncte de observaţie, supraveghere şi alarmare în zonele cu risc mare de producere a incendiilor;
 • refacerea liniilor izolatoare (şanţuri) pentru a se împiedica extinderea unor eventuale incendii în fondul forestier;
 • stabilirea locurilor pentru popas, fumat şi parcat autoturisme, pe drumurile interzise montându-se bariere.

Persoanele care la sfârşit de săptămână merg să se recreeze la pădure şi care de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti grătare şi gustări, trebuie să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

 • este interzis accesul autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, precum şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;
 • nu faceţi focul decât în locuri permise, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;
 • nu faceţi focul pe timp de vânt şi în perioadele caniculare şi secetoase;
 • prepararea hranei se face numai în locurile de popas amenajate având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;
 • nu fumaţi lângă mirişti şi păduri;
 • nu lăsaţi în aer liber borcanele şi sticlele goale pentru că, la interacţiunea cu soarele, acestea pot aprinde vegetaţia uscată şi pot provoca incendii;
 • supravegheaţi permanent copiii;
 • înainte de plecare se stropeşte cenuşa cu apă, până ce jarul este stins complet;
 • dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observati la 112 !

Atenție la incendiile de vegetație!

Incendiile de vegetaţie reprezintă un pericol pentru viaţă, bunuri materiale şi mediu. Unii cetăţeni şi-au făcut un obicei de a îşi igieniza terenurile şi grădinile, prin arderea resturilor vegetale, a vegetaţiei uscate şi a miriştii, fără a respecta prevederile legale care reglementează modul cum se efecuează aceste arderi. Nu contează faptul că afară este vânt şi flăcările se propagă cu viteză foarte mare la vecinătăţi, punând în pericol gospodăriile din apropiere sau că suprafaţa incendiată se află în apropierea pădurii, existând riscul extinderii incendiului la fondul forestier. Pur şi simplu, aceste persoane dau foc şi pleacă, fără a mai supraveghea arderea sau a se gândi la consecinţe.

cf5fbbac2fc9c8704994bf050fbd52faTrebuie înţeles faptul că aceste incendii vă pot pune în pericol viaţa, bunurile materiale şi mediul şi pot afecta traficul rutier sau feroviar, situaţii care pot genera adevărate tragedii, iar pentru stingerea acestora se consumă o cantitate mare de
carburanţi, necesitând implicarea unui număr mare de resurse umane şi materiale. Pentru prevenirea şi reducerea incendiilor de vegetaţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte măsurile obligatorii ce se impun la arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:

 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se face numai pe baza permisului de lucru cu foc, care se eliberează de primărie, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi dacă există acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 • nu se utilizează focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
 •  în perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
 • nu se utilizează focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
 • zona de ardere se izolează faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond forestier, culturi agricole vecine prin executarea de fâşii arate;
 •  arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face numai în locurile special amenajate ori pe terenuri pregătite;
 • cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
 • se va asigura supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului după încetarea acesteia.

Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate riscă a fi sancţionate contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, valoarea sancțiunii fiind cuprinsă între 1000-2500 lei.

Cum au acționat autoritățile la codul portocaliu și codul roșu

În ultimele 72 ore, apele din bazinele hidrografice ale judeţului Timiş au prezentat creşteri de debite şi niveluri, fiind ameninţate zeci de gospodării cetăţeneşti din zona Deta – Gătaia. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub conducerea prefectului judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU, a acţionat punctual pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

inundatii-teleorman-pompieriAvertizările hidrologice ,,cod portocaliu” şi ,,cod roşu” pe râurile din bazinele Moravița, Bârzava, Timiş şi Bega au încetat în cursul zilei de ieri, la ora 12.00. În continuare, apele sunt în retragere şi nu mai există pericol de inundaţii la nivelul judeţului. Cu toate acestea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al judeţului Timiş monitorizează în continuare situaţia, fiind pregătit pentru orice altă intervenţie. În această perioada, autorităţile au acţionat în comun pentru soluţionarea promtă şi eficientă a situaţiilor provocate de precipitaţiile abundente, fiind mobilizaţi peste 200 pompieri, 35 jandarmi, 21 poliţişti şi 30 poliţisti de frontieră, care au venit în sprijinul celor peste 50 de voluntari aflaţi pe teren.

Cele mai semnificative intervenţii au avut loc în Denta şi Roviniţa Mare, unde râul Bârzava a depăşit cu 25 cm cota de inundaţie, punând în pericol ambele localităţi. S-a intervenit rapid pentru supraînălţarea digului în mai multe puncte de îndiguire şi protejarea locuinţelor cu saci de nisip. Cu toate acestea, a fost necesară evacuarea apei din 6 gospodării cetăţeneşti, precum şi a 20 animale de talie mare de la o fermă din zonă. Râul Bărzava a creat probleme şi în oraşul Gătaia. Având în vedere cazurile înregistrate în zonă în cursul lunilor iulie – august, s-a dispus mobilizarea de forţe şi mijloace pentru îndiguire şi protejarea locuinţelor cu saci de nisip, precum şi pentru evacuarea apei de pe o surpafaţă de peste 2000 mp. La faţa locului au fost trimise autocamioane pentru transport, autospeciale de intervenţie, peste 3000 saci cu nisip, 6 motopompe şi bărci de salvare.  O altă situaţie s-a înregistrat pe DJ 691, în dreptul localităţii Pişchia, unde s-a intervenit pentru îndepărtarea apei acumulate pe o suprafaţă de 300 m, cu întreruperea secvenţială a traficului. Prefectul judeţului Timiş, domnul Eugen DOGARIU, împreună cu şefii instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă s-au deplasat în zona Gătaia –Denta pentru coordonarea activităţilor de la faţa locului. În acest interval, în judeţul Timiş nu au existat victime sau persoane evacuate, iar în prezent, situaţia a revenit la starea de normalitate.