HOTARÂREA NR. 27 DIN 17.08.2020

HOTĂRÂREA nr. 27 din 17.08.2020 .PDF

HOTARÂREA NR. 28 DIN 17.08.2020 .PDF

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul
spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic;

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;

H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

H.G. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 16 august
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgenta, cu
modificările si completările ulterioare;
Ținând cont propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș cu nr. 21950/17.08.2020;
În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș s-a considerat necesară
adoptarea unei decizii mai ferme, astfel încât să putem sprijinii sistemul sanitar în efortul său de
gestiona epidemia COVID- 19;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data
de 17 august 2020:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și
gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri,
piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții, autorități,
societăți comerciale, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de
trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private,
evenimente culturale publice și private și manifestări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, slujbe
și rugăciuni colective, zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților
și faleze (malurile râurilor). Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit
vârsta de 5 ani.
(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense
și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută).
Art. 2. Se instituie în sarcina Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență ca în termen de 24 de
ore de la comunicarea prezentei Hotărâri să delimiteze zonele de promenadă aglomerate incluzând
centrele pietonale ale localităților și faleze (malurile râurilor) precum și să stabilească intervalul orar
Timișoara, la 17.08.2020
Nr.27
pentru purtarea obligatorie a măștii de protecție în aceste zone. Hotărârile Comitetelor Locale
pentru Situații de Urgență vor fi comunicate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vor fi
aduse la cunoștința publică.
Art. 3.(1) Pentru piețele comerciale, târgurile, oboarele, la care accesul nu este controlat și nu se
asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de
persoane astfel încât să se asigure distanța de 2 m între aceste persoane, se va interzice
funcționarea lor, până la încetarea stării de alertă;
(2) Regulile privind distanța între standurile de vânzare precum și între persoane se aplică și
piețelor agroalimentare.
(3) Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.
Art. 4. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6
persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane
în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.
(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri
pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități
care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
Art. 6. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la eveniment, cu excepția sportivilor
care se află pe terenul de sport.
Art. 7. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul localităților, Comitetele Locale
pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, la
recomandarea Direcției de Sănătatea Publică Timiș, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 8. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului
Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.
Art. 9. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru
luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru
aducere la cunoștință comunității locale.
(3) Prevederile prezentei Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 17 august 2020 iar
Hotărârile nr. 24 din 1 august 2020 și nr. 25 din 2 august 2020 își încetează aplicabilitatea.
Art. 10. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
LILIANA ONEȚ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *