ULTIMA ORA

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta functioneaza in conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta are următoarele atribuţii principale:

  • a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;
  • b) evalueaza situaţiile de urgenta produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
  • c) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenta;
  • d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenta;
  • e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;
  • f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

Ai luat la cunostinta existenta unui pericol?

Pentru sesizarea unui risc, vă rugăm sa completați toate câmpurile formularului şi să ne oferiți informații cât mai detaliate. Astfel ne veți ajuta să intervenim cu succes in eliminărea riscurilor pe care ni le comunicați.